Arfara-Messinias 1 - FOTOS

!!! Ο έρωτας μας βάζει ή σαμάρι ή στεφάνι!! .-

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας .
Στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 31  Αυγούστου 2018 .
~
 
 
~  ** 31 Αυγούστου: Εορτή της Καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου

Γιορτάζουμε σήμερα 31 Αυγούστου, ημέρα της Καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου. Η ανακομιδή της τίμιας Ζώνης της Θεοτόκου, άλλοι λένε ότι έγινε από το βασιλιά Αρκάδιο και άλλοι από το γιο του Θεοδόσιο τον Β’.
Η μεταφορά έγινε από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη και την τοποθέτησαν σε μια χρυσή θήκη, που ονομάσθηκε αγία Σωρός. Όταν πέρασαν 410 χρόνια, ο βασιλιάς Λέων ο Σοφός άνοιξε την αγία αυτή Σωρό για τη βασίλισσα σύζυγο του Ζωή, που την διακατείχε πνεύμα ακάθαρτο.
Όταν λοιπόν άνοιξε την αγία Σωρό, βρήκε την τίμια Ζώνη της Θεοτόκου να ακτινοβολεί υπερφυσικά.Και είχε μια χρυσή βούλα, που φανέρωνε το χρόνο και την ήμερα που μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Αφού λοιπόν την προσκύνησαν, ο Πατριάρχης άπλωσε την τιμία Ζώνη επάνω στη βασίλισσα, και αμέσως αυτή ελευθερώθηκε από το δαιμόνιο. Όποτε όλοι δόξασαν το Σωτήρα Χριστό και ευχαρίστησαν την πανάχραντη Μητέρα Του, η οποία είναι για τους πιστούς φρουρός, φύλαξ, προστάτις, καταφυγή, βοηθός, σκέπη, σε κάθε καιρό και τόπο, ήμερα και νύκτα. Στη συνέχεια η Αγία Ζώνη τεμαχίστηκε και τεμάχιά της μεταφέρθηκαν σε διάφορους ναούς της Κωνσταντινούπολης. Μετά την άλωση της Πόλης από τούς Σταυροφόρους το 1204 μ.Χ., κάποια τεμάχια αρπάχτηκαν από τους βάρβαρους και απολίτιστους κατακτητές και μεταφέρθηκαν στη Δύση. Ένα μέρος όμως διασώθηκε και παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη και μετά την απελευθέρωση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγο. Φυλασσόταν στον ιερό ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών. Η τελευταία αναφορά για το άγιο λείψανο είναι ενός ανώνυμου Ρώσου προσκυνητή στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του 1424 και 1453 μ.Χ. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τούς Τούρκους το 1453 μ.Χ., είναι άγνωστο τι απέγινε το υπόλοιπο μέρος της Αγίας Ζώνης στη συνέχεια. Έτσι το μοναδικό σωζόμενο τμήμα είναι αυτό που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου· με εξαιρετικά περιπετειώδη τρόπο έφτασε εκεί. Ο Άγιος Κωνσταντίνος είχε κατασκευάσει έναν χρυσό σταυρό για να τον προστατεύει στις εκστρατείες. Στη μέση του σταυρού είχε τοποθετηθεί τεμάχιο Τιμίου Ξύλου· ο σταυρός έφερε επίσης θήκες με άγια λείψανα Μαρτύρων, και ένα τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης. Όλοι οι βυζαντινοί αυτοκράτορες έπαιρναν αυτόν τον σταυρό στις εκστρατείες. Το ίδιο έπραξε και ο αυτοκράτορας Ισαάκιος Β Άγγελος (1185-1195) σε μία εκστρατεία εναντίον του ηγεμόνα των Βουλγάρων Ασάν. Νικήθηκε όμως και μέσα στον πανικό ένας ιερέας τον πέταξε στο ποτάμι για να μην τον βεβηλώσουν οι εχθροί. Μετά από μερικές μέρες όμως οι Βούλγαροι τον βρήκαν· έτσι πέρασε στα χέρια του Ασάν. Οι Βούλγαροι ηγεμόνες μιμούμενοι τούς Βυζαντινούς αυτοκράτορες έπαιρναν μαζί τους στις εκστρατείες το σταυρό. Σε μία μάχη όμως εναντίον των Σέρβων ο βουλγαρικός στρατός νικήθηκε από τον Σέρβο ηγεμόνα Λάζαρο (1371-1389). Ο Λάζαρος αργότερα δώρισε το σταυρό του Αγίου Κωνσταντίνου στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου μαζί με το τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης. Οι Άγιοι Πατέρες της Ιεράς Μονής διασώζουν και μία παράδοση σύμφωνα με την οποία η Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου αφιερώθηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου από τον αυτοκράτορα Ιωάννη ΣΤ Καντακουζηνό (1341-1354), ο οποίος στη συνέχεια παραιτήθηκε από το αξίωμα, εκάρη μοναχός με το όνομα Ιωάσαφ και μόνασε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου. Τα θαύματα που πραγματοποίησε και πραγματοποιεί η Τιμία Ζώνη είναι πολλά. Βοηθά ειδικά τις στείρες γυναίκες να αποκτήσουν παιδί. Αν ζητήσουν με ευλάβεια τη βοήθειά της Παναγίας, τούς δίδεται τεμάχιο κορδέλας που έχει ευλογηθεί στην λειψανοθήκη της Αγίας Ζώνης· αν έχουν πίστη, καθίστανται έγκυες. Απολυτίκιο: Ήχος πλ. δ’. Θεοτόκε αειπάρθενε, των ανθρώπων η σκέπη, Εσθήτα και Zώνην του αχράντου σου σώματος, κραταιάν τη πόλει σου περιβολήν εδωρήσω, τω ασπόρω τόκω σου άφθαρτα διαμείναντα, επί σοι γαρ και φύσις καινοτομείται και χρόνος, διό δυσωπούμέν σε, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησαι, και ταίς ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.
***  Τι πρέπει να λέμε όταν ανάβουμε ένα κερί;~

***

***

***

***

***
Οταν ανάβουμε το  μας, με πολύ ευλάβεια,  μπορούμε να λέμε: »Χριστέ μου, είσαι το φως του κόσμου.
*Βοήθησέ με ώστε και η ζωή μου να λιώνει από αγάπη προς τον πλησίον μου και να φωτίζει σαν το ταπεινό φως αυτού του κεριού».
Ο αγαπών τον Θεόν, ως πεπληρωμένη έχων την εαυτού καρδίαν εκ της θείας αγάπης, αγαπά τους εχθρούς αυτού, ευλογεί τους καταρωμένους αυτόν, καλώς ποιεί τους μισούντας αυτόν και προσεύχεται υπέρ των επηρεαζόντων και διωκόντων αυτόν. ~   Ενέργεια και απόδειξις της προς τον Θεόν τελείας αγάπης εστίν η γνησία δι” ευνοίας προς τον πλησίον διάθεσις. Εν τούτω εγνώκαμεν την αγάπην, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έθηκε και ημείς οφείλομεν υπέρ των αδελφών τας ψυχάς ημών τιθέναι. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Η αγάπη παρρησίαν δίδωσιν εν τη ημέρα της κρίσεως.
 ***  Στην αγιοκατάταξη του γέροντα Αμφιλόχιου Μακρή προχωρά το Φανάρι

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αποφασίστηκε η αγιοκατατάξη του γέροντα Αμφιλόχιου Μακρή, σύμφωνα με πληροφορίες του ΒΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.
*  Η είδηση αυτή αναμένεται να σκορπίσει μεγάλη χαρά ιδιαίτερα στην Πάτμο, όπου η οσιακή του παρουσία έλαμψε τα χρόνια της επίγειας ζωής του στο επίγειο κόσμο.
Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει:  Εισηγήσει της Κανονικής Επιτροπής συμπεριελήφθη εις το Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας ο εν Πάτμω ασκήσας και αναπτύξας μέγα πνευματικόν και κοινωφελές έργον εν Δωδεκανήσω, Κρήτη και αλλαχού Αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος Μακρής, διατελέσας Ηγούμενος της ιστορικής Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου, όστις και ίδρυσε την εν τη Νήσω γυναικείαν Ιεράν Μονήν Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου.  Ο Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής γεννήθηκε στο νησί της αποκάλυψης, στην Πάτμο το 1889. Υπήρξε μεγάλος υπερασπιστής της ορθοδοξίας, έχοντας υποφέρει πολλά κατά τη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής στα νησιά της Δωδεκανήσου. Κατά τη διάρκεια εκείων των χρόνων, ίδρυσε πολλά κρυφά σχολειά και διασφάλισε ότι η ελληνική γλώσσα και η ορθόδοξη πίστη θα συνεχιζόταν και θα μεταλαμπαδευόταν στα νέα παιδιά των νησιών, παρά τις απόπειρες των φασιστών και της εκκλησίας της Ρώμης να αποκοπούν από τις ρίζες τους. Για πολλά χρόνια ήταν ηγούμενος της μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο.  Επίσης ίδρυσε τη Γυναικεία Μονή του Ευαγγελισμού το 1937, η οποία χαρακτηρίζεται εως σήμερα σήμα ακτατεθέν για τον πιστό. Έχει χαρακτηριστεί για τις πολλές αρετές του, την αγάπη του, την ταπεινότητα του και την πατρική του ανησυχία για τα πνευματικά παιδιά του. Ο Γέροντας Αμφιλόχιος υπήρξε μεγάλος οπαδός της δύναμης του μοναχισμού και της χριστιανικής Ιεραποστολής. Ο ίδιος ταξίδεψε ως ιεροκήρυκας κατά τη διάρκεια όλων των πολεμικών ετών και αργότερα. Επιπλέον ο γέροντας ίδρυσε πολλά μοναστήρια σε διάφορα ελληνικά νησιά και ήταν υπεύθυνος για τα ορφανοτροφεία και διάφορα άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ο πρεσβύτερος εκοιμήθει το 1970.
***  Θαύματα της Αγίας Ζώνης

Παναγία μου, αν θές κάνε το θαύμα σου! Έδεσσα 20-11-2004 «Θάθελα να σάς διηγηθώ ένα θαύμα που έγινε κατά την διάρκεια έλευσης και παραμονής της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου στην Έδεσσα.
Πάνω από μία δεκαετία ταλαιπωρούμαι με ένα πρόβλημα υγείας, που οι γιατροί ονομάζουν αρτηριοφλεβική επικοινωνία έξω καροτίδας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ανεύρυσμα του αίματος να διοχετεύεται στην δεξιά πλευρά του προσώπου. Έτσι έφθασε να δημιουργηθεί ένας όγκος που υπερέβαινε τα 10 εκατοστά.
Οι γιατροί χαρακτήρισαν την πάθηση ως μοναδική στα παγκόσμια ιατρικά χρονικά και κανείς –τουλάχιστον στην Ελλάδα– δεν το ανελάμβανε. Πρόσφατα είχα βρεί ένα νοσοκομείο στην Αμερική, όμως τα χρήματα είναι πολλά. Όταν λοιπόν ήρθε η Αγία Ζώνη, πήγα να προσκυνήσω με όση πίστη διέθετα στην ψυχή μου. Μόλις έφθασα πάνω από την Αγία Ζώνη, είπα μέσα μου: «Παναγία μου, αν θές κάνε το θαύμα σου, βοήθησέ με». Προσκύνησα και ακούμπησα το μέρος που υπάρχει το πρόβλημα. Στην συνέχεια στάθηκα όρθιος, για να παρακολουθήσω την συνέχεια της Αρχιερατικής Λειτουργίας. Κάποια στιγμή ένιωσα στην δεξιά πλευρά του προσώπου μου συσπάσεις. Τις ένιωθα για πρώτη φορά και ήταν τόσο γλυκές που παρακάλαγα να συνεχιστούν, γιατί όσο και αν φανεί υπερβολικό, ένιωθα να μου αρέσει αυτό που γίνεται. Η πρώτη μου σκέψη ήταν: «Λες να άκουσε την προσευχή μου η Παναγία»; Αμέσως μετά ένιωσα μια γλυκιά χαλαρότητα σ’ εκείνο το μέρος του προσώπου, όπως καμιά άλλη φορά. Στο σπίτι διεπίστωσα το εξής εκπληκτικό. Για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια το δεξί μου μάτι δεν πιεζόταν από τον όγκο. Το κρατούσα ανοικτό και όχι κλειστό όπως παλαιότερα. Ο όγκος είχε μειωθεί και μάλιστα μπορούσα να μιλήσω καλύτερα, αφού πλέον δεν ήταν τόσο στραβό το στόμα μου. Παράλληλα ο κόμπος που υπήρχε στην έξω καροτίδα, τώρα είχε εξαφανιστεί. Το συζήτησα με την γυναίκα μου που διαπίστωσε και εκείνη την διαφορά. Ευχαριστήσαμε την Παναγία και μιλήσαμε για θαύμα.  Την επόμενη μέρα ξαναπήγα στην Εκκλησία και προσκύνησα την Χάρη της. Μίλησα για όσα βίωσα σε έναν ιερέα για το θαύμα που ένιωσα. Το εκπληκτικό για μένα ήταν που όση ώρα μιλούσα στον ιερέα έκλαιγα. Έκλαιγα σαν μικρό παιδί. Δεν είχα ξανανιώσει ποτέ μου έτσι. Ακουγα παλαιότερα για θαύματα, όμως δεν έδινα σημασία και τώρα το βίωνα εγώ.    Συνάντησα ένα φίλο γιατρό που παρατήρησε την διαφορά. Του είπα μάλιστα: «Είναι φυσιολογικό ένα πράγμα που μεγαλώνει, ξαφνικά να υποχωρεί, έστω και για λίγα εκατοστά»; Μου απάντησε πώς όχι, δείχνοντας ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος. Σαν γιατρός μου έδωσε την δική του εξήγηση. Μου είπε: «Μπορεί το σώμα να δώσει εντολή για να θρομβωθεί το σημείο που υπάρχει το πρόβλημα». Όταν βέβαια του εξήγησα τί είχε συμβεί έμεινε άφωνος. Συνέχιζα να πηγαίνω καθημερινά και να προσκυνώ την Αγία Ζώνη. Σήμερα που σάς γράφω ο όγκος έχει μειωθεί ακόμη πιο πολύ. Δεν γνωρίζω ποιά θα είναι η εξέλιξη. Ωστόσο το γεγονός που βίωσα ήταν θαύμα για μένα και θα το λέω πάντα δοξάζοντας την Χάρη της.      Δεν με άλλαξε μόνο στο πρόβλημα, αλλά και σαν άνθρωπο. Ένιωσα να με αγγίζουν τα χέρια της Παναγίας. Μεγάλη η Χάρη της».    Με σεβασμό Συμεών και Σοφία Σλατίνης_____________________________________________Θαυμαστά γεγονότα      Από τις 12 ως τις 16 Νοεμβρίου 2004 η Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου μεταφέρθηκε για προσκύνηση και αγιασμό στην πόλη της Έδεσσας. Σύσσωμη η πόλη και όλοι οι άρχοντες του τόπου υποδέχθηκαν θερμά την Αγία Ζώνη. Πάνω από 40.000 άτομα προσκύνησαν το χαριτόβρυτο αυτό κειμήλιο. Γίναμε αυτόπτες μάρτυρες θαυμάτων, τα οποία ενήργησε η Παναγία στους προσκυνητές. Σημειώνουμε ενδεικτικά όσα πέσανε στην αντίληψή μας.  Η κ. Αρμενάκη Δωροθέα, κάτοικος Εδέσσης, έπασχε από την μέση της και ήταν καθηλωμένη στο κρεβάτι περίπου ένα χρόνο. Δεν μπορούσε να περπατήσει καθόλου. Όταν έμαθε ότι η Αγία Ζώνη βρισκόταν στην Έδεσσα, ζήτησε και της έφεραν ευλογημένη από Αυτήν κορδέλα, και αφού την πήρε, την έδεσε στην μέση της. Και το θαύμα έγινε! Η πρώην παράλυτη σηκώθηκε και περπάτησε. Πήγε μάλιστα στον Ναό και προσκύνησε το Θεομητορικό κειμήλιο και ακολούθως κατευθύνθηκε στην Μητρόπολη, όπου ανήγγειλε το θαυμαστό συμβάν στον Καθηγούμενο της Μονής Βατοπαιδίου αρχιμανδρίτη π. Εφραίμ.  Ο κ. Συμεών Σλατίνης, κάτοικος Εδέσσης, είχε κακοήθη όγκο στο μάγουλο. Εξαιτίας μάλιστα του μεγάλου μεγέθους του όγκου είχε κλείσει το μάτι του. Πήγε λοιπόν και αυτός και προσκύνησε την Τιμία Ζώνη. Όταν πήγε ύστερα στο σπίτι του, η γυναίκα του του είπε ότι το μάτι του το βλέπει πιο ανοικτό. Τότε κατάλαβε ότι πράγματι ο όγκος υποχώρησε και άνοιξε το μάτι του. Αλλά και ένα άλλο ογκίδιο κάτω από το σαγόνι του είχε εξαφανιστεί. Ο ίδιος με επιστολή του περιγράφει το θαύμα. Ο κ. Δημοσθένης Παπαντωνίου, κάτοικος Εδέσσης, είχε ένα εγγονάκι, την Μαρία, το οποίο, από βρέφος ακόμη, την νύκτα δεν μπορούσε να κοιμηθεί μόνο του και ο ύπνος του ήταν σε τέτοιο σημείο ανήσυχος, που οι γονείς του δεν ήξεραν τί να κάνουν γι’ αυτό. Ο παππούς του το πήγε στον Ναό, και αφού παρακάλεσε τους ιερείς, το σταύρωσαν με την Αγία Ζώνη. Από τότε το παιδάκι κοιμάται μόνο του, χωρίς να δημιουργεί ανησυχία την νύκτα.                   Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Καραλάζος            Ιεροκήρυκας Ι. Μητροπόλεως Εδέσσης
Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, φυτό και υπαίθριες δραστηριότητες
***  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ (ΒΑΣΤΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) 
ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ.
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:15:30 Μ.Μ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:10 €
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6932211205,6932901925,6973396877

*** Κηδεύτηκε ο άτυχος επισμηναγός Νικόλας Βασιλείου 

Βουβός πόνος κάλυψε χθες το πρωί το χωριό Ζάρακες του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, όπου πλήθος πολιτών, συνάδελφοι, παιδικοί φίλοι, αλλά και εκπρόσωποι των τοπικών φορέων απέτισαν φόρο τιμής και το ύστατο χαίρε στον 37χρονο πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας, Νικόλα Βασιλείου, που έχασε τη ζωή του την Τρίτη το πρωί κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης, βόρεια της Σπάρτης.
Τραγικές φιγούρες η γυναίκα και τα δύο ανήλικα παιδιά του, οι γονείς του και τα αδέλφια του.
 Λαοθάλασσα
Στην κηδεία εκπροσώπησαν την κυβέρνηση ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Μαυραγάνης, ενώ παρέστη ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Φάνης Σπανός, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Τάσος Πρατσόλης, ο βουλευτής της Ν.Δ., Σίμος Κεδίκογλου, ο δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου Θανάσης Μπουραντάς, ο αντιδήμαρχος Χρήστος Σαμαράς, ο πρόεδρος της Κοινότητας Λεπούρων Αλέξανδρος Ηλίας και σύσσωμοι οι κάτοικοι των Ζαράκων.
Η κηδεία του έγινε στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου οι σκηνές ήταν σπαρακτικές.
 Τραγική είδηση
Ο πρώτος που έμαθε την τραγική είδηση την Τρίτη ήταν ο δίδυμος αδερφός του, που υπηρετούσε επίσης στην 120 ΠΕΑ στην Καλαμάτα. Ήταν εκείνος που μόλις ενημερώθηκε για το μεγάλο κακό, τηλεφώνησε στον πατέρα του. Ήταν 8:50 το πρωί, όταν το εκπαιδευτικό αεροσκάφος Τ2 Buckeye της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη έξω από το χωριό Κολλίνες, κοντά στα σύνορα Αρκαδίας – Λακωνίας.
Το αεροσκάφος συνετρίβη, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση περιδίνησης και είχε απογειωθεί από την 120 ΠΕΑ Καλαμάτας.
Ο αθλητικός σύλλογος του χωριού Ζάρακες εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του άτυχου Νίκου: «Όλο το χωριό ήταν ανέκαθεν υπερήφανο για σένα, γιατί ήσουν από τους πρώτους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας, που έβγαλε το χωριό μας. Ο άδικος χαμός σου μας συγκλόνισε, από τον πιο μικρό έως τον πιο μεγάλο κάτοικο, θα σε θυμόμαστε πάντα και θα είμαστε πάντα περήφανοι για σένα, γιατί αφιέρωσες τον εαυτό σου στην προστασία του εθνικού εναέριου χώρου ενός κυρίαρχου κράτους. Θερμά συλληπτήρια στην σύζυγο τα παιδιά τα αδέρφια και τους γονείς σου. Καλό Παράδεισο, φίλε Νίκο Βασιλείου».  Β.Β.

***  Όλα έτοιμα για την 6η Λευκή Νύχτα Καλαμάτας αύριο Σάββατο 
Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν χθες το μεσημέρι στο Δημαρχείο Καλαμάτας οι φορείς που διοργανώνουν τη «Λευκή Νύχτα».
Ο δήμαρχος αναφέρθηκε στο πώς «γεννήθηκε» αυτή η ιδέα, 7 χρόνια περίπου πριν, όταν ο δήμαρχος στο «Ίλιον» κ. Ζαννέτος τού τη μετέφερε, καθώς την είχαν ήδη υλοποιήσει στο Δήμο της περιοχής της Αθήνας.
Ο κ. Νίκας σημείωσε ότι η Καλαμάτα είναι από τις πρωτοπόρες πόλεις που συνεχίζουν με ιδιαίτερη επιτυχία τις βραδιές αυτές, που σκοπό έχουν τόσο την οικονομική ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων όσο και την ψυχαγωγία των κατοίκων και των επισκεπτών. Πρόσθεσε ακόμη ότι αύριο Σάββατο αναμένονται χιλιάδες επισκέπτες, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται να έρθουν ακόμα και πούλμαν από την Αθήνα για να ψωνίσουν στην Καλαμάτα.
Κλείνοντας ευχαρίστησε ιδιαίτερα τα ΜΜΕ της πόλης για την προβολή, καθώς και τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και τους άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας, που θα φροντίσουν ώστε όλα να κυλήσουν ήρεμα και ομαλά. Τέλος, εξήρε την άψογη συνεργασία του όλα αυτά τα χρόνια με τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας και ιδιαιτέρως με την πρόεδρο του κα Ψυλλάκη.
Από την πλευρά της, η Λίλιαν Ψυλλάκη ευχαρίστησε και η ίδια το δήμαρχο Καλαμάτας για την αγαστή συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια και κάλεσε τον κόσμο της Μεσσηνίας, αλλά και κατοίκους γειτονικών νομών, να βρεθούν το βράδυ του Σαββάτου στην Καλαμάτα, όπου οι έμποροι και οι επαγγελματίες θα «κλείσουν» τη θερινή περίοδο των εκπτώσεων με πραγματικά εκπληκτικές προσφορές.
Εκ των διοργανωτών και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, Δημήτριος Βεργόπουλος, ανέφερε ότι αναμένεται η 6η Λευκή Νύχτα να είναι καλύτερη από ποτέ, λέγοντας ότι είναι πολλά τα προγραμματισμένα «χάπενινγκ» σ’ όλο το κέντρο της πόλης για να ψυχαγωγήσουν επισκέπτες και κατοίκους που θα κάνουν τα ψώνια τους. Επίσης, ευχαρίστησε ιδιαιτέρως όλες τις ομάδες εθελοντών που συμβάλλουν γι’ αυτή τη βραδιά και, κυρίως, τις ομάδες διασωστών, που θα βρίσκονται επί ποδός για να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε απρόοπτο.
Η αντιδήμαρχος Παναγιώτα Ντίνα σημείωσε ότι ο θεσμός της «Λευκής Νύχτας», εκτός των άλλων, επεκτείνει και την τουριστική περίοδο στην πόλη, ενώ όσοι βρεθούν το βράδυ του Σαββάτου στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, πρόκειται να διασκεδάσουν και να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.
Τη συνέντευξη Τύπου έκλεισε ο αντιδήμαρχος, αρμόδιος για την καθαριότητα και το περιβάλλον, Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται για μια βραδιά που σκοπό έχει την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και των επαγγελματοβιοτεχνών της πόλης. Παράλληλα, βοηθά στην τουριστική προβολή της περιοχής. Επίσης, ο κ. Βασιλόπουλος αναφέρθηκε στο «Λούνα Παρκ» ανακύκλωσης που θα έχει στηθεί στη βόρεια πλευρά της κεντρικής πλατείας και εκεί τα μικρά παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να διασκεδάσουν και να ενημερωθούν σωστά γύρω από τη συμπεριφορά τους απέναντι στο περιβάλλον. Του Κώστα Γαζούλη

***   Με τρακ, αλλά και όραμα εξωστρέφειας για το ΔΗΠΕΘΕΚ παρουσιάστηκε ο Γιάννης Μαργαρίτης 
Το νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας, Γιάννη Μαργαρίτη, ο οποίος επελέγη μεταξύ 9 υποψηφίων, παρουσίασε χθες το μεσημέρι ο δήμαρχος Καλαμάτας. Ο δήμαρχος καλωσόρισε τον κ. Μαργαρίτη, αναφέροντας ότι το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο είναι μεγάλο πνευματικό και καλλιτεχνικό κεφάλαιο για την πόλη. Λειτουργεί για πάρα πολλά χρόνια, άλλοτε καλά κι άλλοτε άσχημα. Την περίοδο, δε, της οικονομικής κρίσης υπήρξε μία υποβάθμιση του καλλιτεχνικού έργου - και για οικονομικούς λόγους.
Στη συνέχεια εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του για την επιλογή του κ. Μαργαρίτη, διότι είναι ένας άνθρωπος του θεάτρου πανελλήνιας εμβέλειας. Έχει σπουδάσει στο εξωτερικό, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα και έχει αποδείξεις μιας σπουδαίας καλλιτεχνικής πορείας.
Ο κ. Νίκας συμπλήρωσε πως στο πρόσωπο του κ. Μαργαρίτη η Καλαμάτα έχει την ελπίδα ότι θα αναβαθμίσει το Δημοτικό Θέατρο με την παρουσία του. Θα υπάρξει μία προσφορά καλλιτεχνική και πνευματική στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή, σε ολόκληρη την Περιφέρεια.
Παράλληλα, σημείωσε πως τον ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι ιδέες του για την παρουσία του Θεάτρου εκτός Καλαμάτας, ενώ χαίρεται πολύ για τις ιδέες του για την αναβάθμιση της πνευματικής ζωής και με το λόγο, με λογοτεχνικά απογευματινά κ.λπ.
Ωστόσο, επισήμανε πως η επιλογή των έργων θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται και στα «θέλω» της τοπικής κοινωνίας, καθώς κάθε κοινωνία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας το «καλωσόρισμα», ο κ. Νίκας υπογράμμισε ότι για το Δήμο, εκτός από την ποιότητα και την καλλιτεχνική επίδοση, έχει κρίσιμη σημασία και το οικονομικό μέρος. «Θέλουμε, δηλαδή, ποιοτικά έργα, επιτυχημένα έργα, να τα χαίρεται ο κόσμος, ει δυνατόν με το μικρότερο κόστος. Είναι στο χέρι του καλλιτεχνικού διευθυντή να βρει αυτή τη χρυσή τομή» είπε χαρακτηριστικά.
Ο δήμαρχος έδωσε τις καλύτερες ευχές του στον κ. Μαργαρίτη, τονίζοντας πως η Καλαμάτα είναι «μία πόλη, η οποία διψά για ποιοτικό θέατρο, το έχει πολλή ανάγκη» και προσέθεσε: «Στο πρόσωπό σας έχουμε τις ελπίδες ότι θα έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Καλή επιτυχία και καλή πορεία!».
Τον Γιάννη Μαργαρίτη καλωσόρισε, επίσης, η πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕ «Φάρις», Αναστασία Μπελογιάννη, η οποία τόνισε ότι τιμούν την πόλη της Καλαμάτας και οι υπόλοιπες 8, πολύ αξιόλογες, υποψηφιότητες που κατατέθηκαν γι’ αυτή τη θέση, πριν καταλήξει το συμβούλιο σχεδόν ομόφωνα στο νέο καλλιτεχνικό διευθυντή στο πρόσωπο του κ. Μαργαρίτη.
Από την πλευρά του, ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής επισήμανε ότι έρχεται στην Καλαμάτα με το «τρακ» του καλλιτέχνη πριν ανέβει στη σκηνή, καθώς πρόκειται μια πόλη με σπουδαία παρακαταθήκη σε διάφορους τομείς του πολιτισμού, που ξεπερνούν τα όρια της επαρχίας. Ακολούθως ο κ. Μαργαρίτης αναφέρθηκε στους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του. Βασικό του όραμα είναι η εξωστρέφεια του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, με στόχο αυτό να απευθυνθεί σ’ όλο τον πληθυσμό της πόλης. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στις προθέσεις του είναι η συνεργασία με παιδιά, εφήβους, ενώ μέσω δρώμενων σκοπός του είναι το θέατρο να μπει ακόμα και μέσα σε νοσοκομεία ή και γηροκομεία…
Επίσης, ανέφερε την πρόθεσή του για δημιουργία ποιητικών βραδιών, αλλά και την ενεργό παρουσία του ΔΗΠΕΘΕΚ και εκτός θεάτρου, ακολουθώντας τους «ρυθμούς» της πόλης.
Απαντώντας σε ερώτηση για την παρουσία δεκάδων ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων, και αν προτίθεται να συνεργαστεί μαζί τους ο κ. Μαργαρίτης τόνισε ότι αποτελεί «καθήκον» του η γνωριμία και η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς αυτές τις ομάδες. Ξεκαθάρισε, βέβαια, ότι είναι άλλος ο ρόλος των ερασιτεχνικών ομάδων και άλλος των επαγγελματιών ηθοποιών του ΔΗΠΕΘΕΚ.  Του Κώστα Γαζούλη

***  Εύσημα στο ΜΕΣΚ για το Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης «Κυπαρισσιακές Ηλιαχτίδες» και ερωτήματα για την τελετή λήξης… 
«Κυπαρισσιακές Ηλιαχτίδες» φώτισαν και φέτος την Τριφυλία με τη διεξαγωγή του λαμπερού Διεθνούς Φεστιβάλ Παράδοσης! Για πέντε μέρες ξανάσμιξαν η ιστορία, ο πολιτισμός, η παράδοση, η κουλτούρα, τα ήθη κι έθιμα κάνοντας μαγικές τις νύχτες του Αυγούστου στην Τριφυλία!
Το Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης τελεί υπό την αιγίδα του CIOFF και του Ελληνικού Εθνικού Τμήματός του και του International Dance Council, ενώ συνδιοργανώνεται από το Δήμο Τριφυλίας και την Κοινωφελή του Επιχείρηση με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Πελοποννήσου και βεβαίως το Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κυπαρισσίας (Μ.Ε.Σ.Κ.), από τον οποίο και ξεκίνησε πριν από χρόνια η διεξαγωγή του στην Κυπαρισσία (είναι μέλος και εκπρόσωπος του Διεθνούς Συμβουλίου των Οργανωτών Εκδηλώσεων Λαϊκού Πολιτισμού και Παραδοσιακών Τεχνών, επίσημου εταίρου της UNESCO).
Σε μια εποχή δύσκολη, με πολλά προβλήματα και αντιξοότητες, οι άνθρωποι του ΜΕΣΚ, αποδεικνύουν ότι, με θέληση και συλλογικότητα, μπορεί να υπάρξει προοπτική και το Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης αποτελεί τις φωτεινές ηλιαχτίδες της ελπίδας και της αισιοδοξίας από τον πολιτισμό και την ιστορία, την κουλτούρα και την παράδοση, τη φιλία, την ειρήνη και τη συναδέλφωση των λαών.
Δικαίως, λοιπόν, για ακόμη μια χρονιά αξίζει συγχαρητηρίων και κάθε έμπρακτης στήριξης η πρωτοβουλία που από χρόνια ανέλαβε ο δραστήριος Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κυπαρισσίας!
Ο ΜΕΣΚ, για ακόμα μια χρονιά, απέσπασε εύσημα από όλο τον κόσμο που παρακολούθησε τις παραστάσεις σε Κυπαρισσία, Γαργαλιάνους, Κοπανάκι και Φιλιατρά και από όλα τα συμμετέχοντα συγκροτήματα: Από την Ιταλία (“La Quadriglia” Taurano), τη Δημοκρατία της Κιργιζίας (“ADIS vocal-choreographic ensemble” - Bishkek), το Περού (“Elenco Artístico PERU MULTICOLOR ” - Lima), τη Σλοβενία (“Folklore Group Ivan Navratil ” - Metlika), την Ισπανία (“Compania Flamenca Carmen Guerrero ” - Cadiz), την «Εστία Πιερίδων Μουσών Κατερίνης» της Εταιρείας Πιερικών Μελετών Κατερίνης και τους τοπικούς συλλόγους της Τριφυλίας!
Εντύπωση, ωστόσο, προκάλεσε το γεγονός ότι στην τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε στα Φιλιατρά, εκτός από το δήμαρχο Τριφυλίας και τον πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, για πρώτη φορά στα χρονικά της διοργάνωσης δεν κλήθηκε να μιλήσει και να ευχαριστήσει τα γκρουπ και τους συλλόγους που συμμετείχαν, τους χορηγούς, τους ιδιώτες και επαγγελματίες που στήριξαν το φεστιβάλ και τον κόσμο που παρακολούθησε τις παραστάσεις, η διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Παράδοσης “Κυπαρισσιακές Ηλιαχτίδες” και πρόεδρος του συνδιοργανωτή ΜΕΣΚ, Σόνια Τουρκολιά.
Μάλιστα, το γεγονός έχει προκαλέσει καυστικά σχόλια και ερωτήματα στην κοινωνία, όπως και στο facebook. Γιατί και ποιος αποφάσισε να μην κληθεί να μιλήσει στη λήξη η κα Τουρκολιά; Μπορεί κάποιος εκ των άλλων συνδιοργανωτών να δώσει μιαν απάντηση;   Του Ηλία Γιαννόπουλου

*** Μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα ξεκινά στο ΤΕΙ Πελοποννήσου 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), χωρίς δίδακτρα, με τίτλο «Γεωργία Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος - Υδροπονία» οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 3 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2018, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.
Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Γεωργία Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος – Υδροπονία, ενώ η χρονική του διάρκεια είναι τρία εξάμηνα (90 ECTS).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, τηλ. 2721045135, 2721045185 (ώρες εξυπηρέτησης καθημερινά 10.00-13.00) και στην ιστοσελίδα: http://cae.teipel.gr/

***  «Βάτραχοι» από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας για φιλανθρωπικό σκοπό 
Οι «Βάτραχοι» του Αριστοφάνη θα παρουσιαστούν από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, τη Δευτέρα 10 και την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ, για δύο ακόμα παραστάσεις, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στο αμφιθέατρο του Κάστρου Καλαμάτας.
Οι δύο αυτές παραστάσεις έχουν ένα ιδιαίτερο νόημα για την Πειραματική, γιατί στέλνουν ένα σημαντικό μήνυμα σε όλους ότι «ο πολιτισμός εμπεριέχει την έννοια της αλληλεγγύης και η αλληλεγγύη είναι πολιτισμός».
Έτσι, η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, σοκαρισμένη μετά τις συνταρακτικές εικόνες καταστροφής στις πυρκαγιές της Αττικής, αποφάσισε, εκτός από ένα χρηματικό ποσό που κατέθεσε άμεσα σε λογαριασμό για τους πυρόπληκτους, να δώσει δωρεάν τις δύο παραστάσεις για τους θεατρόφιλους της περιοχής και ταυτόχρονα να δημιουργήσει έναν κουμπαρά ενίσχυσης για τα παιδιά -θύματα της φωτιάς του Λύρειου Παιδικού Ιδρύματος που καταστράφηκε ολοσχερώς στο Νέο Βουτσά, όπως και για όσα παιδιά ακόμα έμειναν ορφανά από γονείς, παππούδες, αδέλφια και έχασαν την οικογενειακή τους ισορροπία και θαλπωρή. Στον κουμπαρά αυτόν, που θα υπάρχει στο χώρο του Κάστρου τις δύο μέρες της παράστασης, μπορεί όποιος θέλει να συνεισφέρει και να στηρίξει την προσπάθεια.
Παράλληλα, για τον ίδιο σκοπό θα ξεκινήσει λαχειοφόρος με δώρο ένα καραβάκι (το πλοίο του Οδυσσέα προσφορά του Παν. Σοφικίτη), με κόστος 5 ευρώ ο λαχνός, η οποία θα ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη, με την κλήρωση του τυχερού ενώπιον κοινού στο Αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής.
Με τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα αγοραστούν είδη άκρως απαραίτητα για τα παιδιά (παιχνίδια, βιβλία, ρουχισμός, σχολικά είδη κ.λπ.), τα οποία και θα παραδοθούν προσωπικά από κλιμάκιο της θεατρικής ομάδας και του συλλόγου και όσων θέλουν να συνεισφέρουν και να βοηθήσουν.
Να σημειωθεί ακόμα πως οι δύο αυτές παραστάσεις έχουν σημαντικό ενδιαφέρον, γιατί θα τις παρακολουθήσει και θα τις μαγνητοσκοπήσει συνεργείο της ΕΡΤ για το αρχείο της.

***   Χρήση πάρκινγκ από καταναλωτές της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας 
Από αυτό το Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο οι καταναλωτές θα χρησιμοποιούν εξ ολοκλήρου και το πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας που βρίσκεται νότια της αφετηρίας του Αστικού ΚΤΕΛ.
Το μέτρο της δωρεάν στάθμευσης για μιάμιση ώρα θα ισχύει από 8.00 το πρωί μέχρι τη 1.00 μετά το μεσημέρι.
Επομένως, για τη διευκόλυνση των καταναλωτών – πελατών της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας παρακαλούνται επαγγελματίες και παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στην Αγορά να μη σταθμεύουν τα οχήματά τους τις εν λόγω ώρες και σε αυτόν το χώρο.
Επισημαίνεται δε ότι για φορτηγά – ημιφορτηγά και αγροτικά αυτοκίνητα διατίθεται κάθε Σάββατο από τις 6.00 το πρωί μέχρι τις 2.00 μετά το μεσημέρι περιφραγμένος χώρος βόρεια της γέφυρας της οδού Σπάρτης, ο οποίος και φυλάσσεται από εταιρεία security με δαπάνες της ΚΑΚ.

*** Πάλι στο πάρα 5 περιμένουμε τη μεταφορά των μαθητών στη Μεσσηνία 
Έντεκα ημέρες απέμειναν για να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της Μεσσηνίας και πάλι το θέμα της μεταφοράς 4.000 μαθητών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού μας έχει φτάσει στο πάρα 5.
Στην τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποφάσισε να εγκρίνει το μέρος του πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών που είχε προτείνει η επιτροπή, ενώ το θέμα των 8 που είχε ζητηθεί να απορριφθούν διαχωρίστηκε, ώστε να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την επόμενη Τετάρτη.
Όπως και να έχει, πάντως, η μεταφορά δε θα ξεκινήσει κανονικά για όλους τους μαθητές που τη δικαιούνται, καθώς 141 δρομολόγια έχουν κηρυχτεί άγονα. Γι’ αυτά πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της επαναδιαπραγμάτευσης.
 Για την απόρριψη
Στο διαγωνισμό κατατέθηκαν συνολικά 68 προσφορές. Η αρμόδια τριμελής επιτροπή κατά την εξέταση των τεχνικών προσφορών αποφάνθηκε ότι 60 φάκελοι ήταν σύμφωνοι με όσα προβλέπει ο διαγωνισμός και με επιμέρους παρατηρήσεις για κάποια από τα προτεινόμενα δρομολόγια.
Ωστόσο, για 8 προσφορές η επιτροπή πρότεινε να απορριφθούν στο σύνολό τους, καθώς από την ηλεκτρονική κατάθεση απουσίαζαν υποχρεωτικά δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως η εγγύηση, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος, η βεβαίωση έναρξης εργασιών κ.ά.
Στη συνεδρίαση, όμως, της Οικονομικής Επιτροπής παρευρέθη επαγγελματίας από την Καλαμάτα, ο οποίος είχε αναλάβει την κατάθεση των ηλεκτρονικών προτάσεων των 8 ταξιτζήδων και ανέλαβε την ευθύνη για τα λάθη που έγιναν.
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να μην πάρει απόφαση και διαβίβασε το θέμα στη Νομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, ώστε να αποφανθεί σχετικά με την απόρριψη ή μη των 8, με την αιτιολογία πως επρόκειτο για λάθος τρίτου και πως ο φυσικός φάκελος της προσφοράς ήταν σωστός.
 Διαχωρισμός
Στην προχθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως σημείωσε η πρόεδρός της Ντίνα Νικολάκου μιλώντας στο «Θ», διαχωρίσθηκαν οι προσφορές που δεν υπήρχε πρόβλημα, εγκρίθηκαν 60 προσωρινοί μειοδότες και δόθηκε εντολή για επαναδιαπραγμάτευση των 141 άγονων δρομολογίων.
Για τους υποψηφίους που είχε ζητηθεί η απόρριψή τους, αποφασίσθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού να επιστραφεί στην επιτροπή.
Σε αυτούς που έχει προταθεί να απορριφθούν εντάσσεται και ομάδα ιδιοκτητών ταξί που έχει ζητηθεί να αποκλεισθούν με το αιτιολογικά ότι χρονικά δεν μπορούν να καλύψουν τα δρομολόγια που ζητούν, καθώς οι ιδιοκτήτες των ταξί εκφράζουν διαφορετική άποψη και δηλώνουν ότι μπορούν να τα καλύψουν.
Η Οικονομική Επιτροπή γι’ αυτή την ομάδα έχει ζητήσει να τεκμηριώσει η επιτροπή την πρότασή της με συγκεκριμένα στοιχεία
Για τους 8 που έχει ζητηθεί η απόρριψή τους, καθώς δεν είχαν κατατεθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, με δεδομένο ότι κάποιοι φάκελοι είχαν ανοιχθεί και για την οικονομική προσφορά ζητήθηκε ειδική νομική άποψη και να ληφθεί οριστική απόφαση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την επόμενη εβδομάδα.
Η κα Νικολάκου σημείωσε ότι η διαδικασία αυτή δε δημιουργεί πρόβλημα στην εξέλιξη του διαγωνισμού και η μεταφορά των μαθητών θα ξεκινήσει κανονικά για τα δρομολόγια που έχουν κατακυρωθεί. Της Βίκυς Βετουλάκη 

***  Στίγμα Τσίπρα για συντάξεις και ΔΕΘ: Έκλεισε ο κύκλος των μειώσεων, ώρα για ελαφρύνσεις
Στίγμα Τσίπρα για συντάξεις και ΔΕΘ: Έκλεισε ο κύκλος των μειώσεων, ώρα για ελαφρύνσεις
Σαφές στίγμα των προθέσεών του για τις συντάξεις αλλά και για τη δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει από τη ΔΕΘ έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του νέου υπουργικού συμβουλίου μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια.
«Έχει κλείσει ο κύκλος της επιτροπείας, των μειώσεων και των περικοπών και μπορεί πλέον να ανοίξει ο κύκλος των ελαφρύνσεων, των πολιτικών κοινωνικής στήριξης, ο ενάρετος κύκλος της δίκαιης ανάπτυξης» σημείωσε χαρακτηριστικά, προϊδεάζοντας για μη περικοπή των συντάξεων και ισχυρό κοινωνικό και φιλεργατικό στίγμα στις εξαγγελίες της ΔΕΘ σε μία εβδομάδα. Παράλληλα, έθεσε εμφατικά το δίλημμα με το οποίο θα οδηγηθεί μέχρι τις κάλπες, που είναι η πρόοδος και η κοινωνική δικαιοσύνη απέναντι στο τέρας του νεοφιλελευθερισμού, εγκολπώνοντας στις τάξεις της «συμμαχίας» και την κοινωνική κεντροδεξιά απέναντι στο θατσερικό πρόγραμμα της ΝΔ.  Όρισε ως μεγάλες μάχες της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο το εξής τρίπτυχο: Ανάκτηση της εργασίας, επενδύσεις, οικοδόμηση κοινωνικού κράτους.  Έθεσε ως προτεραιότητα το κοινωνικό κράτος και την κοινωνική δικαιοσύνη, και αυτό υποστήριξε πως αποτελεί και τη διαφοροποίηση όλων όσων συμμετέχουν σε αυτή την κυβέρνηση, αριστερούς, κεντροαριστερούς, οικολόγους και κεντροδεξιούς, από τις δυνάμεις του «ακραίου φιλελευθερισμού».  «Σήμερα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά την εκπνοή του προγράμματος προσαρμογής και την καθαρή έξοδο από τα Μνημόνια.  »Βρισκόμαστε σε μια νέα φάση, αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις αλλά και με νέα σύνθεση», είπε στην αρχή της ομιλίας του ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.  Η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια γεμίζει τον ελληνικό λαό με εύλογες προσδοκίες για βελτίωση των συνθηκών ζωής του, για ανακούφιση από τα βάρη της λιτότητας, για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, αλλά, πάνω από όλα, με προσδοκίες να πορευτούμε από δω και στο εξής με σύνεση αλλά και με σχέδιο, δήλωσε ο πρωθυπουργός.   Κι όλα αυτά, όπως είπε, για να μη ξαναγυρίσει ποτέ η χώρα στη περιπέτεια της χρεοκοπίας αλλά και για να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες και αναξιοποίητες δυνατότητες αυτού του τόπου.   Καλούμαστε να οραματιστούμε, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια νέα ελπιδοφόρα προοπτική για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα, είπε ο πρωθυπουργός.  Με τον κύκλο των μνημονίων έχει κλείσει και ο κύκλος της δημοσιονομικής προσαρμογής. Έχει κλείσει ο κύκλος της επιτροπείας, των μειώσεων και των περικοπών και μπορεί πλέον να ανοίξει ο κύκλος των ελαφρύνσεων, των πολιτικών κοινωνικής στήριξης, ο ενάρετος κύκλος της δίκαιης ανάπτυξης.  Πάντοτε βεβαίως με σύνεση και σωφροσύνη, χωρίς να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν τη χώρα στην μνημονιακή επιτροπεία και την παρακμή, επισήμανε.  Στο πολιτικό μας σχέδιο, βασικός μας στόχος είναι η στήριξη αυτών ακριβώς των κοινωνικών δυνάμεων που σήκωσαν δυσανάλογα τα βάρη της κρίσης, διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός.  Πρώτα και κύρια με την ανάκτηση της εργασίας με αξιοπρεπείς αμοιβές και συνθήκες.   Για αυτόν ακριβώς το λόγο θέτουμε σε πρώτη προτεραιότητα τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ήδη οι βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων έχουν επανέλθει, η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας έχει μειωθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά.  Προϋπόθεση για την ανάκτηση της εργασίας στη χώρα μας είναι η δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος, επισήμανε ο πρωθυπουργός.  Μίλησε επίσης για τη διοικητική αποτελεσματικότητα και την καταπολέμηση των εστιών διαφθοράς στο διοικητικό μηχανισμό, που, επίσης, λειτουργούν αποτρεπτικά για τις επενδύσεις, ξένες ή ελληνικές.  Για επιτάχυνση και εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση και στην οικονομία, μίλησε ο πρωθυπουργός.  Μεταρρυθμίσεις κομβικής σημασίας για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, όπως λ.χ. το κτηματολόγιο, οι δασικοί χάρτες, το περιουσιολόγιο, η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, η απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης αλλά και στην εμπέδωση των αρχών της διαφάνειας στα δημόσια έργα.  Όλες αυτές δεν είναι μεταρρυθμίσεις των μνημονίων. Αντιθέτως, είναι μεταρρυθμίσεις δικές μας, είναι μεταρρυθμίσεις που αν είχαν γίνει πριν τα μνημόνια, ίσως και να τα αποφεύγαμε ή να μη πληρώναμε τόσο βαρύ τίμημα. Και σε τελική ανάλυση, είναι μεταρρυθμίσεις που μόνο εμείς μπορούμε να υλοποιήσουμε, επισήμανε.  Η ανάκτηση της εργασίας δεν αφορά μόνο τους μισθωτούς, αφορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, είπε ο πρωθυπουργός.  Εκεί πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος. Να ακούσουμε τα σήματα και τα αιτήματα τις αγοράς.   Να βρούμε τους συγκεκριμένους τρόπους για την ελάφρυνση αυτών των κοινωνικών κατηγοριών αλλά να δώσουμε και ευκαιρίες καινοτομίας με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων.  Από τα ευρωπαϊκά προγράμματα μέχρι τις μικροπιστώσεις και τον προσανατολισμό της αναπτυξιακής τράπεζας, έχουμε χρέος να κατανείμουμε τους πόρους με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και δικαιοσύνη, τόνισε ο κ. Τσίπρας.  Η οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού κράτους είναι σημαντικός άξονας του πολιτικού σχεδίου της κυβέρνησης, είπε με έμφαση ο πρωθυπουργός.  Τόνισε πως σε αυτό τον τομέα θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και το πρόσημο της πολιτικής της κυβέρνησης, δηλαδή, στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης, της πρόνοιας, της υγείας και της παιδείας, όπου έχουν γίνει ήδη μεγάλα βήματα.  Η πίστη στην προοπτική της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι ακριβώς, που μας διαφοροποιεί, όλους εμάς που βρισκόμαστε σε αυτό το υπουργικό τραπέζι, αριστερούς, οικολόγους, κεντροαριστερούς αλλά και κεντροδεξιούς, από τις δυνάμεις του ακραίου νέο-φιλελευθερισμού, που, πέραν όλων των άλλων ευθυνών για την πορεία της οικονομίας, έχουν ακέραια και την ευθύνη και για την άνοδο της ακροδεξιάς, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας στον τόπο μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός.  Μπορούμε σήμερα να πούμε ότι είμαστε, επιτέλους, σε καλό δρόμο, τόνισε ο πρωθυπουργός.    Παρά τις κινδυνολογικές κραυγές, την καταστροφολογία, την προεξόφληση της αποτυχίας από την αντιπολίτευση και όσους την στηρίζουν, βλέπουμε ότι η Ελλάδα αποτελεί σήμερα καλή είδηση σε ένα διεθνές περιβάλλον που κάθε άλλο παρά σταθερό είναι, σημείωσε.  Η ιδιότητα του μέλους της κυβέρνησης δεν είναι αξίωμα, ούτε προνόμιο, είναι ευθύνη», είπε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ενόψει των νέων καθηκόντων τους. Γιατί δεν μας χρωστάει ο λαός. Εμείς του χρωστάμε, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε:  Από την δική του εξουσία πηγάζει η δική μας ευθύνη. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Στην βαριά καθημερινότητα μας πρέπει πάντοτε να υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας ότι δίνουμε καθημερινά εξετάσεις. Εξετάσεις αποτελεσματικότητας αλλά και εξετάσεις ευπρέπειας, κοινωνικής ευαισθησίας και κατανόησης.  Εξετάσεις ηθικής και πολιτικής ποιότητας, τόνισε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: Αλαζονικές συμπεριφορές, κλειστές πόρτες και κλειστά αυτιά, αίσθηση αυτάρκειας, άρνηση συντονισμού, προσωπικές στρατηγικές είναι χαρακτηριστικά των υπουργών και των κυβερνήσεων που χρεοκόπησαν τη χώρα. Δεν έχουν θέση στη δική μας κυβέρνηση.

***   ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ! Οι ΗΠΑ ήθελαν ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ και ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ του Ελληνισμού…

Παρουσιάζουμε σήμερα ένα  εύγλωττο ντοκουμέντο  εποχής: μια «γεωγραφική» μελέτη της CIA σχετικά με τα υπέρ και τα κατά διαφόρων σχεδίων διχοτόμησης του νησιού ή διαχωρισμού των δύο κοινοτήτων του με ευρύτερες ανταλλαγές πληθυσμού κι εδαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.  Αποχαρακτηρισμένη το 2012, αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο της υπηρεσίας, σε εφαρμογή της γνωστής δικαστικής απόφασης για την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού σε 930.000 έγγραφά της.  Σενάρια ήπιας εθνοκάθαρσης
Η πρώτη σελίδα της μελέτης της CIA για την ΚύπροΗ πρώτη σελίδα της μελέτης της CIA | cia.gov
Συνταγμένη τον Ιούνιο του 1964, σε μια φάση κατά την οποία παρόμοια σενάρια εξετάζονταν αναλυτικά μεταξύ των ενδιαφερόμενων κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της Βρετανίας, η έκθεση εξετάζει επτά διαφορετικά σχέδια: τέσσερις εκδοχές διχοτόμησης του νησιού (με ή χωρίς «διπλή ένωση» με τα αντίστοιχα εθνικά κέντρα), την περίπτωση μεταφοράς των Τουρκοκυπρίων στην Τουρκία με οικονομική αποζημίωση της τελευταίας και το ενδεχόμενο «ανταλλαγής» της Κύπρου με κάποια νησιά του Αιγαίου ή μέρος (τουλάχιστον) της ελληνικής Θράκης.  Ο πρόλογος της μελέτης ξεκαθαρίζει ευθύς εξαρχής ότι αυτή «δεν αποτιμά την πιθανότητα διαχωρισμού αυτή καθεαυτή, ούτε εισηγείται να βασιστεί ο διαχωρισμός των κυπριακών πληθυσμών, αν αυτός επέλθη, αποκλειστικά και μόνο σε γεωγραφικά, κοινωνιολογικά και οικονομικά δεδομένα» (σ. ii). Οι επόμενες πέντε σειρές, που κατά πάσα πιθανότητα εξηγούσαν περαιτέρω αυτό τον υπηρεσιακό συλλογισμό, παραμένουν απόρρητες.  Παρά τις προσεκτικές διατυπώσεις τους, οι γεωγράφοι της CIA δεν κρύβουν την υποστήριξή τους προς το δικό τους πνευματικό τέκνο: τα «περισσότερο ορθολογικά» σενάρια 3 και 4, για την οριοθέτηση των μελλοντικών ζωνών με σκοπό την οικονομική βιωσιμότητα των μελλοντικών οντοτήτων.  Εξίσου ευδιάκριτη είναι η αρνητική στάση τους απέναντι τόσο στις λύσεις που προωθούσαν οι Τουρκοκύπριοι (και επέβαλε τελικά ο «Αττίλας») όσο και στις προτάσεις της αγγλοσαξονικής διπλωματίας για ελληνοτουρκική ανταλλαγή της Κύπρου με κάποιο τμήμα της ελλαδικής επικράτειας.  Οι σχετικές εισηγήσεις αποδομούνται προσεκτικά, στη βάση της αριθμητικής και κοινωνικής αναντιστοιχίας των εκατέρωθεν «ανταλλαγμάτων» -και, διακριτικότερα, με το ηθικό επιχείρημα ότι σε μια τέτοια περίπτωση «θα διαταραχθούν οι ζωές» όχι μόνο των Κυπρίων αλλά και των κατοίκων «αυτών των Ελληνικών χωρών, που τώρα είναι αθώοι παρατηρητές» (σ. 1).  Προτιμότερη θεωρούν, αντίθετα, την προσφυγή σε κάποιες άλλες δοκιμασμένες μεθόδους ήπιας και συναινετικής εθνοκάθαρσης: την ενθάρρυνση, λ.χ., της εθελοντικής μετανάστευσης Τουρκοκυπρίων στην Αυστραλία ή στον Καναδά (σ. 1 & 4).  Οι συντάκτες της έκθεσης δεν παραλείπουν, τέλος, να προειδοποιήσουν για τα εγγενή προβλήματα όλων αυτών των σχεδιασμών:  «Καμιά απολύτως επιτεύξιμη ρύθμιση δεν θα ήταν απολύτως ικανοποιητική. Η αναδιανομή δε τόσων χιλιάδων ατόμων θα δημιουργούσε αναπόφευκτα μείζονα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, που θα έπαιρναν πολύ χρόνο για να επιλυθούν. Επιπλέον, είναι βέβαιο ότι τα βαθιά συναισθήματα και πολιτικά αισθήματα που συνδέονται με την Κύπρο δεν θα επέτρεπαν τη διαχείριση των προβλημάτων της με βάση αποκλειστικά και μόνο τη γεωγραφία, την κοινωνιολογία και την οικονομία»(σ.1).  Προτάσεις και διαβουλεύσεις    Για να γίνουν κατανοητοί οι παραπάνω σχεδιασμοί, πρέπει επίσης να ενταχθούν στο ιστορικό τους πλαίσιο.  Υπενθυμίζουμε τις σχετικές προτάσεις που κυκλοφορούσαν εκείνο τον καιρό, όχι μόνο στις παρασκηνιακές διπλωματικές διαβουλεύσεις αλλά και στη δημόσια σφαίρα:   Στις 26/12/1963 ο Μακάριος δέχεται βρετανική πρόταση για διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων της κυπριακής πρωτεύουσας και στις 30/12 χαράσσεται η πρώτη Πράσινη Γραμμή.  Στις 5-7/1/1964 ο Βρετανός ιστορικός Αρνολντ Τόινμπι δημοσιεύει σε διάφορες εφημερίδες της υφηλίου, μέσω της Υπηρεσίας Αλλοδαπών Ειδήσεων του λονδρέζικου Observer, πρόταση οριστικής επίλυσης του Κυπριακού διά της ανταλλαγής της Κύπρου με τη Δυτική Θράκη -όπου, υποστηρίζει (λανθασμένα), «ο πληθυσμός είναι κατά κύριο λόγο [preponderantly] τουρκικός, όπως ο πληθυσμός της Κύπρου είναι κατά κύριο λόγο ελληνικός».     Στις 13/5/1964 η Ομάδα Σχεδιασμού του βρετανικού Φόρεϊν Οφις επεξεργάζεται διάφορα σχέδια ανταλλαγής της Κύπρου με κάποια νησιά του Αιγαίου (που αποκλείεται, λόγω της «μεγάλης συναισθηματικής αξίας τους» για τους Ελληνες) ή με τμήμα της Θράκης (που θεωρείται υλοποιήσιμη, μολονότι η γεωγραφική θέση τής εκεί μειονότητας θα επέβαλλε υπερβολικά μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών). Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι παρόμοια σενάρια θα πρέπει να εξεταστούν μόνο σε περίπτωση αποτυχίας όλων των άλλων εναλλακτικών λύσεων (Σωτήρης Ριζάς, «Ενωση – Διχοτόμηση – Ανεξαρτησία», Αθήνα 2000, σ. 93-4). Στις 18/5/1964 ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών (και λίγο αργότερα πρεσβευτής στην Αθήνα) των ΗΠΑ, Φίλιπς Τάλμποτ, υποβάλλει ανάλογη μελέτη στον προϊστάμενό του υφυπουργό Τζορτζ Μπολ. Σε αντίθεση με τους Βρετανούς, αποκλείει οποιαδήποτε μετακίνηση συνόρων στη Θράκη (για λόγους οικονομικούς και ασφάλειας της Δύσης απέναντι στον σοβιετικό «κίνδυνο») ή στα Δωδεκάνησα (για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους), βλέπει όμως με αρκετά θετικό μάτι την ελληνοτουρκική ανταλλαγή με τη Χίο ή/και τη Σάμο (όπ.π., σ. 95-6). Στις 8/6/1964 ακολούθησε συνάντηση του Μπολ στο Λονδίνο με τους Βρετανούς υπουργούς Εξωτερικών (Μπάτλερ) και Κοινοπολιτείας (Σάντις). Συμφώνησαν πως η διατήρηση μιας ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας δεν εξυπηρετούσε τα δυτικά συμφέροντα και χρειαζόταν μια «θεμελιώδης λύση», όπως η Ενωση με την Ελλάδα, που θα υποβάθμιζε τον Μακάριο και θα ενέτασσε το νησί στο ΝΑΤΟ, καθώς και ότι για κάτι τέτοιο απαιτούνταν εδαφικά ανταλλάγματα προς την Τουρκία. Διαφώνησαν όμως για το περιεχόμενο αυτών των τελευταίων, με τους Βρετανούς να προτιμούν τη Θράκη και τους Αμερικανούς κάποια νησιά (όπ.π., σ. 106). Κι αυτός ο σχεδιασμός έμεινε τελικά στα χαρτιά -κυρίως επειδή οι πάντες αντιλαμβάνονταν πόσο δύσκολο ήταν να επιβληθεί κάτι τέτοιο στους άμεσα ενδιαφερόμενους, δίχως τον κίνδυνο μιας γενικότερης περιφερειακής αποσταθεροποίησης. Από τα εν δυνάμει ελληνικά «ανταλλάγματα», μόνο το Καστελόριζο προτάθηκε τελικά από τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον Ιούλιο του 1964, ως αντίτιμο για τη Μεγαλόνησο. Δίχως, φυσικά, ανταπόκριση από την τουρκική πλευρά.  Τελική κατάληξη αυτών των βολιδοσκοπήσεων υπήρξαν, ως γνωστόν, τα δύο διαδοχικά «σχέδια Ατσεσον» για την επιβολή της «διπλής ένωσης», με παραχώρηση στην Τουρκία ενός μέρους (ή και ολόκληρης) της χερσονήσου της Καρπασίας. Το δεύτερο σχέδιο (20/8/1964) έγινε αρχικά δεκτό από τον Γεώργιο Παπανδρέου (21/8/1964), που υπαναχώρησε όμως μέσα σ’ ένα εικοσιτετράωρο υποκύπτοντας στην κατηγορηματική άρνηση του Μακαρίου (22/8/1964)· τις επόμενες μέρες το απέρριψε, εξίσου κατηγορηματικά, και η Αγκυρα. Αποχαιρετώντας την ελληνική αντιπροσωπεία το πρωί της 22ας Αυγούστου 1964, ο Ατσεσον της παρείχε «ως ιδιώτης» τη συμβουλή να αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση τον στρατιωτικό έλεγχο του νησιού, ώστε να επιβάλει κατόπιν την ένωση «επισήμως, δίχως να χρειασθή προγενεστέρα συνεννόησις μετά των Τούρκων και παρά την αντίδρασιν του Αρχιεπισκόπου» (Μακάριος Δρουσιώτης, «Η πρώτη διχοτόμηση», Λευκωσία 2005, σ. 340). Μολονότι προβληματίστηκε αρκετά, ο Γέρος της Δημοκρατίας αποδείχτηκε τελικά αρκετά ευφυής ώστε ν’ αποφύγει την πεπονόφλουδα αυτών των ανεπίσημων υποδείξεων. Δέκα χρόνια αργότερα, ο «εθνικιστής» ταξίαρχος Ιωαννίδης και η ηγεσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων δεν διέθεταν παρόμοια ανακλαστικά. 
«Το σχέδιο αυτό», διευκρινίζει η μελέτη της CIA, «ήταν η αρχική τουρκοκυπριακή πρόταση προς τους Βρετανούς στο Λονδίνο, στα τέλη Ιανουαρίου 1964. Βάσει των υφιστάμενων πληθυσμιακών συγκεντρώσεων, σκιαγραφεί χωριστές και ασύνδετες μεταξύ τους περιοχές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν τουρκικά καντόνια» (σ. 10).  \«Δίχως ακριβέστερη πληροφόρηση για τη χωροθέτηση των συνόρων», η έκθεση της CIA θεωρεί «πολύ δύσκολη» οποιαδήποτε εκτίμηση για τη σύνθεση του πληθυσμού αυτών των καντονιών, αλλά και για τα αριθμητικά μεγέθη των κατοίκων που θα πρέπει να μετακινηθούν εκατέρωθεν, προκειμένου να σχηματιστούν εθνικά ομοιογενείς περιοχές. Επισημαίνει ότι «τα προτεινόμενα σύνορα φαίνεται να έχουν χαραχθεί προσεκτικά σε ορισμένες περιπτώσεις, τίθεται όμως ερώτημα αν οι γραμμές [διαχωρισμού] σε άλλα μέρη βασίζονται σε υποθέσεις ή υπολογισμούς» (σ. 10). Ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται το ερώτημα «πού θα χαραχθούν τα σύνορα στο εσωτερικό των αστικών και ημιαστικών περιοχών της Λευκωσίας, της Αμμοχώστου και της Λάρνακας».  Ο αριθμός των προσώπων που έπρεπε σύμφωνα μ’ αυτό το σενάριο ν’ αλλάξουν κατοικία εκτιμάται χοντρικά μεταξύ 80.000 («αν δεν μετακινηθούν αστικοί πληθυσμοί») κι 198.000 («αν συμπεριληφθούν αστικές μετακινήσεις»).  Ως θετικό στοιχείο του σεναρίου, η έκθεση αναφέρει τη σαφώς μικρότερη έκταση πληθυσμιακών μετακινήσεων στην ύπαιθρο, σε σχέση με τα υπόλοιπα.  Στην τελική αποτίμηση κυριαρχούν όμως τα αρνητικά (από την οπτική γωνία, πάντα της υπηρεσίας) -κυρίως ο ανολοκλήρωτος χαρακτήρας του εθνικού διαχωρισμού:  «Αδυναμίες  1. Το σχέδιο είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί πολιτικά. Οι Τουρκοκύπριοι μπορεί να το συνειδητοποίησαν, στο βαθμό που απέσυραν την πρόταση μία μέρα μετά την υποβολή της.  2. Διασκορπισμένοι θύλακες συμπαγούς τουρκοκυπριακού πληθυσμού εν μέσω Ελληνοκυπριακού πληθυσμού θα διαιώνιζαν ενδεχομένως τις παρούσες δυσχέρειες. Θα δημιουργούνταν επιπλέον δυσχέρειες, όπως το πρόβλημα της μετακίνησης Τουρκοκυπρίων μεταξύ των θυλάκων μέσω ελληνικού εδάφους» (σ. 11).                      Μπορεί σήμερα ο εθνικός διαχωρισμός να θεωρείται περίπου έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, εκείνα όμως τα χρόνια εκλαμβανόταν σαν το απαύγασμα μιας ρεαλιστικής ειρηνευτικής διαδικασίας -μέτρο επίπονο μεν, πλην αποτελεσματικό. Εξού και τα «ημίμετρα» αντιμετωπίζονταν με τον ανάλογο υπηρεσιακό σκεπτικισμό.  
Πρόκειται για το σενάριο που τελικά εφαρμόστηκε δέκα χρόνια αργότερα -σε ακόμη μεγαλύτερη μάλιστα έκταση, όσον αφορά το τουρκοκυπριακό κομμάτι.  Οι δύο πρώτες σειρές του σχετικού κεφαλαίου παραμένουν απόρρητες· από τα συμφραζόμενα εικάζουμε πως αφορούσαν είτε την πατρότητα της πρότασης είτε την αποδοχή της από την υπηρεσία (σ. 12).  Σε άλλο σημείο της έκθεσης πληροφορούμαστε, πάντως, ότι και αυτή τη λύση την «πρότειναν οι Τουρκοκύπριοι» (σ. 15).  Το αποχαρακτηρισμένο κείμενο διευκρινίζει ότι το Σενάριο 2 «παραγκωνίζει» το προηγούμενο (σ. 12) και προχωρά σε λεπτομερή υπολογισμό των πληθυσμιακών μετακινήσεων και των μεταβολών στη γαιοκτησία που θ’ απαιτούνταν για την τυχόν εφαρμογή του:  ● Θ’ αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους τουλάχιστον 154.259 Κύπριοι – 91.012 Ελληνοκύπριοι (εκ των οποίων οι 2.371 αστοί) και 63.247 Τουρκοκύπριοι (οι 19.145 αστοί), στους οποίους θα πρέπει ενδεχομένως να προστεθεί ένας ακόμη αριθμός Τουρκοκυπρίων από τη Λευκωσία και τα προάστιά της.   Από τα 936.827 κυπριακά στρέμματα καλλιεργούμενης γης του μελλοντικού τουρκοκυπριακού τομέα, τα 740.408 (δηλαδή το 79%) αποτελούν Ελληνοκυπριακές ιδιοκτησίες και θα πρέπει ν’ αλλάξουν χέρια.  Ως βασικό πλεονέκτημα της εν λόγω λύσης, η έκθεση καταγράφει το γεγονός πως «η τουρκική περιοχή θα βρίσκεται όσο το δυνατόν εγγύτερα στην καθαυτό Τουρκία» (σ. 13).  Πιο σημαντικά θεωρεί, ωστόσο, τα μειονεκτήματά της:  (1) «Παρέχει ανεπαρκή στέγαση για τους Τουρκοκυπρίους αστούς».  (2) «Δεν είναι δίκαιη», αφού «οι Τουρκοκύπριοι αυξάνουν τις περιουσίες τους από 652.000 [κυπριακά] στρέμματα σε 936.000 στρέμματα κι ενδεχομένως αποκτούν περισσότερη αρδευόμενη γη απ’ ό,τι κατέχουν τώρα».  (3) «Η τουρκοκυπριακή περιοχή δεν έχει σχεδόν καθόλου αναπτυγμένους ορυκτούς πόρους», και  (4) «Τα σύνορα χαράσσονται δίχως να ληφθεί υπόψη η μορφολογία του τοπίου».  
Πρόκειται για ένα σχέδιο «υποθετικού διαχωρισμού των δυο πληθυσμών σε δυο περιοχές με βάση την υδροκριτική γραμμή» (δηλαδή τη νοητή γραμμή που συνδέει τα ψηλότερα σημεία διαχωρίζοντας τη ροή των όμβριων υδάτων) και συνυπολογισμό «της κατανομής του πληθυσμού (σύμφωνα με την απογραφή του 1961), των ορυκτών και των υδάτινων πόρων» (σ. 14). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των συντακτών της έκθεσης, που το επεξεργάστηκαν και δεν κρύβουν την προτίμησή τους γι’ αυτό, η υλοποίησή του προϋπέθετε τη μετακίνηση 73.521 Ελληνοκυπρίων (οι 6.214 αστοί) και 81.099 Τουρκοκυπρίων, κατά το ήμισυ σχεδόν (39.119) αστών.  Οι ελληνοκυπριακές περιουσίες που θα άλλαζαν χέρια ήταν επίσης αισθητά μικρότερες απ’ ό,τι στο προηγούμενο σενάριο: 570.967 κυπριακά στρέμματα.  Τα υπέρ και τα κατά του σχεδίου, όπως περιγράφονται στην έκθεση:  «Θετικά:  (1) Οριοθέτηση βάσει της υδροκριτικής γραμμής και προσδιορισμός μονάδων που μπορούν να διοικηθούν εύκολα. Αυτό το σύνορο επιτρέπει σχετικά εύκολο έλεγχο των υδάτινων πηγών (για οικιακή ή βιομηχανική χρήση και άρδευση). Καθώς ακολουθεί την υδροκριτική γραμμή, το σύνορο περνά συνήθως από αραιοκατοικημένες περιοχές, μειώνοντας έτσι τις ευκαιρίες για συγκρούσεις. Τα σύνορα έχουν επίσης χαραχθεί έτσι ώστε να κατανέμουν δίκαια τον ορυκτό πλούτο του νησιού.  (2) Ο αριθμός των Κυπρίων που πρόκειται να μετακινηθούν είναι ίσος περίπου με την Εναλλακτική Λύση 2, που πρότειναν οι Τουρκοκύπριοι.  (3) Οι ιδιόκτητες γεωκτησίες [755.760 στρέμματα] προσεγγίζουν περισσότερο την ποσότητα της γης που κατέχεται τώρα από τους Τουρκοκυπρίους [652.486 στρέμματα] απ’ ό,τι στην περιοχή που περιλαμβάνεται στην Εναλλακτική Λύση 2.    Αδυναμίες:  (1) Μεγάλος αριθμός αστών Τουρκοκυπρίων θα πρέπει να στεγαστεί σε αγροτικές περιοχές.  (2) Υπάρχουν σχετικά λίγες μεγάλες εκτάσεις που να επαρκούν για καλλιέργεια.  (3) Το μέγεθος της αρδευόμενης γης που θα ήταν διαθέσιμο για τους Τουρκοκυπρίους είναι ενδεχομένως μικρότερο απ’ αυτό που κατέχουν τώρα.  (4) Η τουρκική περιοχή στερείται κατάλληλο λιμάνι» (σ. 15).  
Πρόκειται ουσιαστικά για τροποποιημένη εκδοχή του Σεναρίου 3, με σκοπό την αντιμετώπιση ορισμένων από τις «αδυναμίες» του.  Αντί για μία τουρκοκυπριακή περιοχή, προβλέπει δύο διαφορετικές, με κυριότερο στόχο την απορρόφηση του αστικού τουρκοκυπριακού πληθυσμού: «Η ανατολική περιοχή, κοντά στη Λάρνακα», διαβάζουμε, «εφάπτεται με μια βρετανική βάση, όπου μπορεί να βρεθούν δουλειές» (σ. 16).  Παρά τις προσεκτικές υπηρεσιακές διατυπώσεις, είναι προφανές ότι αυτό το σχέδιο συγκέντρωνε την προτίμηση των γεωγράφων της CIA, σαν το πιο βιώσιμο μακροπρόθεσμα.  Ο αριθμός των Ελληνοκυπρίων που θα έπρεπε να μετακινηθούν ήταν λίγο μικρότερος (70.486), ενώ των Τουρκοκυπρίων ελαφρά μεγαλύτερος (83.762), θα περιλάμβανε όμως λιγότερους αστούς (35.061).  Ελαφρώς μεγαλύτερη θα ήταν και η συνολική έκταση των ελληνοκυπριακών κτημάτων που θα άλλαζαν χέρια (582.550 κυπριακά στρέμματα αντί 570.967).  Τα υπέρ και τα κατά, σύμφωνα με την έκθεση:  «Θετικά:  (1) Οπως και στην Εναλλακτική λύση Γ, τα σύνορα βασίζονται στην υδροκριτική γραμμή και προσδιορίζουν μονάδες που μπορούν να διοικηθούν εύκολα.  (2) Η ποσότητα της ιδιόκτητης γης προσεγγίζει την ποσότητα της γης που κατέχεται τώρα από τους Τουρκοκυπρίους περισσότερο απ’ ό,τι η περιοχή που περιλαμβάνεται στην Εναλλακτική Λύση 2.  (3) Μία από τις δύο τουρκικές περιοχές εφάπτεται σε Βρετανική βάση όπου είναι διαθέσιμες δουλειές αμειβόμενες με ρευστό.  (4) Η Λάρνακα, επαρχιακή πρωτεύουσα, θα μπορούσε να παρέχει πρόσθετες [επαγγελματικές] ευκαιρίες για κάποιους Τουρκοκύπριους αστούς.  (5) Η Λάρνακα θα μπορούσε επίσης να παρέχει κάποιες λιμενικές διευκολύνσεις για τους Τουρκοκυπρίους. (6) Ο αριθμός των ανθρώπων που θα μετακινούνταν είναι περίπου ο ίδιος με την Εναλλακτική Λύση Γ.  Αδυναμίες:  Η επανεγκατάσταση των Τουρκοκυπρίων σε δυο περιοχές ασύνδετες μεταξύ τους θ’ απαιτούσε συμφωνία για τα δικαιώματα συγκοινωνίας κι επικοινωνίας μεταξύ των δυο περιοχών» (σ. 17).  Η αδύνατη «ανταλλαγή»  Σκηνές από την «αυθόρμητη» μετακίνηση πληθυσμών (διάβαζε: εθνοκάθαρση) της Πρωτοχρονιάς του 1964. Αριστερά, Τουρκοκύπριοι από το Καϊμακλί· δεξιά, Ελληνοκύπριοι από την ΟμορφίταΣκηνές από την «αυθόρμητη» μετακίνηση πληθυσμών (διάβαζε: εθνοκάθαρση) της Πρωτοχρονιάς του 1964. Αριστερά, Τουρκοκύπριοι από το Καϊμακλί· δεξιά, Ελληνοκύπριοι από την Ομορφίτα | ASSOCIATED PRESS  Τα πρώτα σενάρια που οι γεωγράφοι της CIA κλήθηκαν ν’ αποτιμήσουν αφορούσαν, όπως είπαμε, το ενδεχόμενο «ανταλλαγής» μιας ολοκληρωτικά εξελληνισμένης Κύπρου (που θα ενωνόταν με την Ελλάδα) με κάποια βολική περιοχή της ελλαδικής επικράτειας (που θα παραχωρούνταν ως αντιστάθμισμα στην Τουρκία και θα στέγαζε τους «ανταλλασσόμενους» Τουρκοκυπρίους).  Ενα άλλο σενάριο, η μεταφορά των Τουρκοκυπρίων στην Τουρκία με καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για την αποκατάστασή τους, κρίθηκε δυσεφάρμοστο για διάφορους λόγους: πρακτική αδυναμία απορρόφησης των εποίκων σε μια χώρα με ετήσια αύξηση πληθυσμού 3%, η άκρως περιορισμένη (τότε) εκβιομηχάνιση της οποίας αδυνατούσε να προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης στους πρώην αστικούς πληθυσμούς της Μεγαλονήσου (41.970 από τους 104.320 «ανταλλάξιμους»)· αντιδράσεις των ίδιων των Τουρκοκυπρίων, το βιοτικό επίπεδο των οποίων θα υποβαθμιζόταν δραματικά στην περίπτωση μιας τέτοιας μετακίνησης· ενδεχόμενες επιπτώσεις ενός παρόμοιου εποικισμού στην ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, που κατά πάσα πιθανότητα θα πλήρωνε για ακόμη μια φορά τα σπασμένα (σ.3-4).  Ως πιθανά ανταλλάγματα για την Κύπρο θεωρούνταν δύο εκδοχές παραμεθόριων εδαφών του ελληνικού κράτους: η Θράκη και το Αιγαίο.  Και στις δύο περιπτώσεις, οι γεωγράφοι της CIA επισήμαναν (κάπως διακριτικά, είν’ αλήθεια) τον παραλογισμό παρόμοιων σχεδιασμών:  Στην πρώτη περίπτωση, 247.016 Ελληνορθόδοξοι Θρακιώτες θα ανταλλάσσονταν με 104.320 Τουρκοκυπρίους (σ. 5). Η μετακίνησή τους στην Κύπρο θα αύξανε υπερβολικά τον πληθυσμό του νησιού, με αποτέλεσμα έντονα προβλήματα στέγασης και απασχόλησης (σ. 6). Από την άλλη, «εγκατάσταση των Τουρκοκυπρίων στη Θράκη θα σήμαινε πιθανόν μείωση του βιοτικού επιπέδου τους» (σ. 6). Η γεωγραφική πάλι κατανομή της τουρκομουσουλμανικής μειονότητας στους τρεις νομούς της Θράκης (κυρίως Ροδόπη-Ξάνθη) δεν διευκόλυνε τον περιορισμό της ανταλλαγής μόνο στον νομό Εβρου (σ. 6).  Ακόμη χειρότερα ήταν τα πράγματα στη δεύτερη περίπτωση, των νησιών του Αιγαίου. Ο συνολικός πληθυσμός των τελευταίων ανερχόταν το 1961 σε 477.476, στη συντριπτική πλειονότητά τους «ελληνορθόδοξοι»· οι «Τούρκοι (μουσουλμάνοι)» των Δωδεκανήσων υπολογίζονταν σε 5.000 το πολύ, ενώ στη Ρόδο κατοικούσαν και 12.000 απροσδιόριστοι «άλλοι». Ως μειονεκτήματα μιας τέτοιας ανταλλαγής η έκθεση καταγράφει την προφανή αδυναμία εγκατάστασης όλου αυτού του κόσμου στην Κύπρο («κάποιοι Ελληνες πρέπει να πάνε αλλού»), σε ίση μοίρα με την αναμενόμενη «πτώση του επιπέδου ζωής των Τουρκοκυπρίων». Φως φανάρι πως η τύχη αυτών των τελευταίων ενδιέφερε περισσότερο τους παραλήπτες. Κάποια μερικότερα σενάρια αφορούσαν τον περιορισμό της «ανταλλαγής» στη Μυτιλήνη, οι 154.795 κάτοικοι της οποίας (κατά την απογραφή του 1951) πλησίαζαν ως τάξη μεγέθους την τουρκοκυπριακή κοινότητα.  Περισσότερο η έκθεση ασχολείται με τα Δωδεκάνησα, τα οποία είχαν ενσωματωθεί στην Ελλάδα σχετικά πρόσφατα (1947) και ο ελληνορθόδοξος πληθυσμός τους θεωρούνταν σχεδόν ταυτόσημος αριθμητικά με τον τουρκοκυπριακό105.687 «Ελληνες» έναντι 15.792 «Τούρκων». (Πρόκειται για λάθος: σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της απογραφής του 1951, οι Ελληνορθόδοξοι της Δωδεκανήσου ανέρχονταν σε 116.149, ενώ οι μουσουλμάνοι σε 4.937 –οι 4.744 με μητρική γλώσσα την τουρκική).  Ακόμη κι εδώ, οι συντάκτες της έκθεσης φροντίζουν πάντως να επισημάνουν τους παράγοντες εκείνους που καθιστούν προβληματική μια ανταλλαγή, από την πλευρά -κυρίως- των Τουρκοκυπρίων:  «Ο ελληνικός πληθυσμός της Δωδεκανήσου είναι σχεδόν αποκλειστικά αγροτικός. Ο τουρκικός πληθυσμός της Κύπρου που θα μετακινούνταν στα Δωδεκάνησα περιλαμβάνει 63.350 χωρικούς και 41.970 αστούς. Η ανταλλαγή θα περιπλεκόταν από το μέγεθος των γεωκτησιών στη Δωδεκάνησο, που είναι ακόμη μικρότερες από εκείνες στην Κύπρο, κι από το οικονομικά πιο προχωρημένο καθεστώς της Κύπρου»(σ. 9).  ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ  Eυχαριστούμε το alfavita
***   Διαρροή οξυγόνου στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – Μικρομετεωρίτης χτύπησε το ρωσικό τμήμα
Διαρροή οξυγόνου στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – Μικρομετεωρίτης χτύπησε το ρωσικό τμήμα
ιαβάστε σχετικά για NASAΔιάστημαΔιεθνής Διαστημικός ΣταθμόςΗΠΑΡωσίαΡωσική Διαστημική Υπηρεσία (Roskosmos) Διαρροή οξυγόνου σημειώθηκε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, που οφείλεται σε ρήγμα το οποίο προκάλεσε πτώση μικρομετεωρίτη, αλλά το πρόβλημα ήδη έχει αντιμετωπισθεί, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής της Ρωσικής Διαστημικής Υπηρεσίας (Roskosmos) Ντμίτρι Ρογκόζιν.  «Τη νύχτα και το πρωί (σ.σ. Τετάρτης προς Πέμπτης) παρατηρήθηκε μια ασυνήθιστη κατάσταση στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μειώθηκε η πίεση και παρατηρήθηκε διαρροή οξυγόνου από τον σταθμό.  »Ελήφθησαν μέτρα ώστε να εντοπισθεί το σημείο της διαρροής», δήλωσε ο Ρογκόζιν περιγράφοντας την κατάσταση.  «Το πλήρωμα των Αμερικανών μετακινήθηκε στο ρωσικό τμήμα του σταθμού, ενώ στη συνέχεια και κατά σειρά έκλειναν τα διαμερίσματα του σταθμού, για να γίνει αντιληπτό τι συνέβη και πού συνέβη.  »Τελικά εντοπίσαμε το πρόβλημα» διευκρίνισε ο Ρογκόζιν, προσθέτοντας ότι όλα τα μέλη του πληρώματος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού είναι καλά στην υγεία τους και δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο.  Ο Ρογκόζιν είπε επίσης ότι το πρόβλημα εντοπίσθηκε σε διαμέρισμα του ρωσικού διαστημοπλοίου Soyuz MC 739 (γνωστό ως Soyuz MC-09) το οποίο είχε εκτοξευθεί με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τον Ιούνιο του 2018.  «Εντοπίσθηκε ένα μικρό ρήγμα, που είναι μάλλον εξωτερική φθορά» και «οι κατασκευαστές εκτιμούν ότι είναι αποτέλεσμα (πτώσης) μικρομετεωρίτη» δήλωσε ο Ρογκόζιν.  Ο επικεφαλής της Roskosmos ανέφερε επίσης ότι «στο διαστημόπλοιο υπάρχει όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός που προορίζεται για επισκευές και αυτή τη στιγμή αποφασίζεται με ποιο τρόπο και για πόσο χρονικό διάστημα θα χρησιμοποιηθεί». «Οι Αμερικανοί αστροναύτες εγκατέλειψαν το ρωσικό τμήμα του σταθμού καθώς ξεπεράσαμε την πιο δύσκολη φάση επίλυσης του προβλήματος που ανέκυψε. »Παρέμεινε ο Γερμανός συνάδελφος μας (Αλεξάντρ Γκερστ-σ.σ) ο οποίος έφθασε στον Διαστημικό Σταθμό με αυτό το διαστημόπλοιο τον Ιούνιο» δήλωσε ο Ρογκόζιν  «Τίποτα δεν απειλεί την ζωή και την υγεία των μελών του πληρώματος, το διαστημόπλοιο μάλλον θα παραμείνει σε χρήση αφού χρησιμοποιηθεί ο επισκευαστικός εξοπλισμός για την αντιμετώπιση της διαρροής», δήλωσε ο Ρογκόζιν προσθέτοντας ότι δεν θα χρειαστεί να γίνει έξοδος από τον σταθμό για την επισκευή του Soyuz. «Εάν η διαρροή οξυγόνου γίνεται εκ των έσω προς το Διάστημα, σημαίνει ότι είναι καλύτερα να τοποθετηθεί το έλασμα φραγής από μέσα, καθώς λόγω της πίεσης θα ενισχυθεί καλύτερα».  Η NASA από την πλευρά της σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι ελήφθη η απόφαση να μην αφυπνισθεί το πλήρωμα, όταν παρατηρήθηκαν στην διάρκεια της νύχτας οι πρώτες ενδείξεις απώλειας πίεσης, «επειδή δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος». 


*** Αθλητικά Νέα :

*** Ολυμπιακός: Πέρασε τη Μπέρνλι και συνεχίζει το ευρωπαϊκό ταξίδι  
Οι Ερυθρόλευκοι πήραν δύσκολη ισοπαλία στην Αγγλία και προκρίθηκαν στους ομίλους του Europa League
Ολυμπιακός: Πέρασε τη Μπέρνλι και συνεχίζει το ευρωπαϊκό ταξίδι | in.gr
Την πρόκριση στους ομίλους του Europa League πήρε ο Ολυμπιακός, ο οποίος απέσπασε ισοπαλία με 1-1 από την Μπέρνλι και σε συνδυασμό το 3-1 του πρώτου αγώνα θα μπει στην αυριανή κλήρωση μαζί με τον ΠΑΟΚ. Ο Ποντένσε στο 83′ σφράγισε την πρόκριση για τους Πειραιώτες, ενώ ο Βίντρα στο 86′ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αγγλοι έχασαν σωρεία ευκαιριών και είχαν ένα δοκάρι.
Η Μπέρνλι μπήκε φουριόζα στον αγωνιστικό χώρο και από το πρώτο λεπτό έδειξε ότι θα διεκδικήσει τη μεγάλη ανατροπή. Οι Αγγλοι είχαν τον πλήρη έλεγχο και δημιουργούσαν όποτε ήθελαν ευκαιρίες μπροστά στην εστία του εξαιρετικού Γιαννιώτη. Στο 23′ οι γηπεδούχοι έχασαν την πρώτη κλασική φάση όταν ο ΜακΝίλ έκλεψε την μπάλα από τον Ομάρ έβγαλε τη σέντρα, αλλά ο Βόουκς δεν κατάφερε με το κεφάλι να την στείλει στα δίχτυα. Στη σωρεία ευκαιριών της Μπέρνλι είναι αξιοσημείωτη και η φάση του 44′ όταν ο Βόουκς με πλασέ έστειλε την μπάλα ελάχιστα έξω. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως το πρώτο, με την Μπέρνλι να πιέζει και να χάνει μεγάλες ευκαιρίες. Για την ακρίβεια στο 48′ έφτασε μια ανάσα από το γκολ, αλλά το πλασέ του Βόουκς σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι.  Στο 82′ ο Βίντρα σε κενή εστία μετά από διώξιμο του Γιαννιώτη κατάφερε και έστειλε την μπάλα πολλά μέτρα άουτ. Ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου επαληθεύτηκε για άλλη μια φορά. Ο Ολυμπιακός στη μοναδική αξιόλογη φάση στο 83′ σκόραρε με εκπληκτική ενέργεια του Ποντένσε. Τρία λεπτά αργότερα ο Βίντρα σε μία φάση διαρκείας στη μικρή περιοχή του Γιαννιώτη έκανε το 1-1. Στη συνέχεια δεν άλλαξε κάτι και ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τη μεγάλη πρόκριση.                 Διαιτητής: Βίκτορ Κασάι (Ουγγαρία)                                                                                           Κίτρινες κάρτες: 50′ Μπαρνς, 63′ Γουέστγουντ, 79′ Μπάρντσλεϊ, 88′ Μι – 67′ Τσιμίκας, 78′ Γιαννιώτης, 87′ Μπουχαλάκης                                                                                                        Κόκκινες κάρτες: –                                                                                                                    Μπέρνλι (Σον Ντάις): Χίτον, Μπάρντσλεϊ, Μι, Λονγκ, Τέιλορ, ΜακΝίλ (75′ Γουντ), Γουέστγουντ, Χέντρικ, Λένον (75′ Κορκ), Βόουκς, Μπαρνς (65′ Βίντρα)                                     Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Γιαννιώτης, Ελαμπντελαουί, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τσιμίκας, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Χριστοδουλόπουλος, Φορτούνης (88′ Τοροσίδης), Ποντένσε (90+4′ Σισέ), Γκερέρο (71′ Χασάν)                                                                                                             Διαιτητής: Βίκτορ Κασάι (Ουγγαρία)                                                                                            Μπέρνλι (Σον Ντάις): Χίτον, Μπάρντσλεϊ, Μι, Λονγκ, Τέιλορ, ΜακΝιλ (75′ Γουντ), Γουέστγουντ, Χέντρικ, Λένον (75′ Κορκ), Μπάρνς (65′ Βίντρα), Βόουκς                                   Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Γιαννιώτης, Ομάρ, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τσιμίκας, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Φορτούνης (88′ Τοροσίδης), Χριστοδουλόπουλος, Ποντένσε, Γκερέρο (72′ Χασάν)
***  Πιθανοί αντίπαλοι Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο Europa League  
Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, δηλαδή ανάμεσα στους ισχυρούς της διοργάνωσης, θα βρεθεί ο Ολυμπιακός στην κλήρωση των ομίλων του Europa League που θα διεξαχθεί το μεσημέρι (14:00) της Παρασκευής
Πιθανοί αντίπαλοι Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο Europa League | in.gr
Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, δηλαδή ανάμεσα στους ισχυρούς της διοργάνωσης, θα βρεθεί ο Ολυμπιακός στην κλήρωση των ομίλων του Europa League που θα διεξαχθεί το μεσημέρι (14:00) της Παρασκευής.
Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν χαρακτήρα στο «Turf Moor» και με το τελικό σκορ 1-1 προκρίθηκαν στους ομίλους της διοργάνωσης.  Όσον αφορά την κλήρωση θα αποφύγουν ομάδες όπως Σεβίλλη, Άρσεναλ, Τσέλσι, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Ντινάμο Κιέβου, Μπεσίκτας, Σάλτσμπουργκ, Βιγιαρεάλ, Άντερλεχτ και Λάτσιο.  Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης ηττήθηκε με 4-1 και αποκλείστηκε από τα πλέι οφ του Champions League, θα βρεθεί στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Ο «δικεφάλος του Βορρά» θα βρίσκεται μαζί με τις Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, Λουντογκόρετς, Κοπεγχάγη, Μαρσέιγ, Σέλτικ, Μίλαν, Γκενκ, Φενέρμπαχτσε, Κράσνονταρ, Αστάνα και Ραπίντ Βιέννης.     Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ:                                                             1ο γκρουπ                                                                                                                                        Σεβίλλη (Ισπανία) 113.000
Άρσεναλ (Αγγλία) 93.000
Τσέλσι (Αγγλία) 82.000
Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία) 78.000
Μπάγερ Λεβερκούζεν (Γερμανία) 66.000
Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) 62.000
Μπεσίκτας (Τουρκία) 57.000
Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 55.500
Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 54.000
Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 52.000
Άντερλεχτ (Βέλγιο) 48.000
Λάτσιο (Ιταλία) 41.000

2ο γκρουπ

Σπόρτινγκ Λισσαβόνας (Πορτογαλία) 40.000
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 37.000
Κοπεγχάγη (Δανία) 34.000
Μαρσέιγ (Γαλλία) 32.000
Σέλτικ (Σκωτία) 31.000
ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 29.500
Μίλαν (Ιταλία) 28.000
Γκενκ (Βέλγιο) 27.000
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 23.500
Κράσνονταρ (Ρωσία) 23.500
Αστάνα (Καζακστάν) 21.750
Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 21.500

3ο γκρουπ

Μπέτις (Ισπανία) 21.399
Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 20.500
ΜΠΑΤΕ Μπόρισοφ (Λευκορωσία) 20.500
Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) 17.500
Λειψία (Γερμανία) 17.000
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 14.285
Μάλμε (Σουηδία) 14.000
Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία) 13.500
Σταντάρ Λιέγης (Βέλγιο) 12.500
Ζυρίχη (Ελβετία) 12.000
Ρεν (Γαλλία) 11.283
Μπορντό (Γαλλία) 11.283

4ο γκρουπ

Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος) 10.000
Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) 9.000
Βόρσκλα Πολτάβα (Ουκρανία) 8.226
Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 7.500
Ακίσασπορ (Τουρκία) 7.160
Γιάμπλονετς (Τσεχία) 6.035
ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)
Βίντι (Ουγγαρία) 4.250
Ρέιντζερς (Σκωτία) 3.725
Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο) 3.500
Σάρπσμποργκ (Νορβηγία) 3.485
Σπαρτάκ Τρνάβα (Σλοβακία) 3.500
***  Μπάγερν, Μπενφίκα και Άγιαξ στον δρόμο της ΑΕΚ 
Πολύ δύσκολη κλήρωση για την πρωταθλήτρια Ελλάδας
Μπάγερν, Μπενφίκα και Άγιαξ στον δρόμο της ΑΕΚ | in.gr
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση των ομίλων του Champions League με την ΑΕΚ να είναι η μόνη ελληνική εκπρόσωπος στην τελετή του Μονακό.
Μετά την πρόκριση της επί της Βίντι το βράδυ της Τρίτης (28/9) η «Ένωση» είχε εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην κλήρωση των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.    Το βράδυ της Τετάρτης (29/8) και ο ΠΑΟΚ έκανε την προσπάθειά του απέναντι στη Μπενφίκα, όμως οι Πορτογάλοι ήταν αυτοί που «χαμογέλασαν» τελικά.   Οι «κιτρινόμαυροι» κληρώθηκαν με στον όμιλο με τις Μπενφίκα, Άγιαξ και Μπάγερν Μονάχου στον πέμπτο όμιλο, με τις πιθανότητες πρόκρισης της ομάδας του Μαρίνου Ουζουνίδη στην επόμενη φάση να είναι λιγοστές.                                                                                                                                          Αναλυτικά η κλήρωση: 
Α’ Όμιλος: Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, Μονακό, Κλάμπ Μπριζ
Β’ Όμιλος: Μπαρτσελόνα, Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Ίντερ
Γ’ Όμιλος: Παρί Σεν Ζερμέν, Νάπολι, Λίβερπουλ, Ερυθρός Αστέρας
Δ’ Όμιλος: Λοκομοτίβ Μόσχας, Πόρτο, Σάλκε, Γαλατάσαραϊ
Ε’ Όμιλος: Μπάγερν Μονάχου, Μπενφίκα, Άγιαξ, ΑΕΚ
ΣΤ’ Όμιλος: Μάντσεστερ Σίτι, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Λυών, Χόφενχαϊμ
Ζ’ Όμιλος: Ρεάλ Μαδρίτης, Ρόμα, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Βιτόρια Πλζεν
Η’ Όμιλος: Γιουβέντους, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Βαλένθια, Γιούνγκ Μπόις
***

~***   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: 
1.-.Stamatios Skoulikas Stamatios Skoulikas,http://www.youtube.com/stamos01  ,  6498 videos.  -    Σταματης Σκουλικας  
 1.486.545 προβολές, Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009.-
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947
http://www.youtube.com/stamatios01  ,    3917   videos.     σταμος σκουλικας, 
909.125 προβολές, Εγγράφηκε στις 13 Φεβ 2011.-
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas, +Stamos,
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    4132  video. –                               
1.234.765 προβολές , Εγγράφηκε στις 21 Ιουλ 2011 .-
Σύνολον                                  14.547   βίντεο   .- 

~** 
~ 1.-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
3.-   https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook 
4 ~ https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  = Stamatis N. Skoulikas
5 ~  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01 .—
    Αναρτήθηκε από Vlasis Skoulikas  

~ ** ~**  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2018  :  
 ~** ARFARA τα NΕΑ μας  Η Εφημερίδα μας ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2018 .ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ  για  όλους μας  ! :  http://vlasiosarfara.blogspot.com/2018/07/arfara-n.html .-  
~* ARFARA  NEWS ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Πέμπτη  02 Αυγούστου 2018  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2018/08/arfara-news.html .- 
~*ARFARA NEWS ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Παρασκευή  03  Αυγούστου 2018  : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2018/08/arfara-news.html .      
~* ARFARA NEWS ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης .Σάββατο 04 Αυγούστου 2018 :  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2018/08/arfara-news.html .-                          
~* ARFARA NEWS ΑΡΦΑΡΑ τα  ΝΕΑ μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  . Κυριακή 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2018 : http://vlasiosarfara.blogspot.com/2018/08/arfara-news.html .-                       
~*ARFARA  NEWS  ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Δευτέρα 06 Αυγούστου 2018 . Εορτή ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2018/08/arfara-news.html .-
~* ~ARFARA NEWS ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Τρίτη 07 Αυγούστου  2018* :  http://snsarfara.blogspot.com/2018/08/arfara-news.html  .-           
 ~*ARFARA NEWS ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Τετάρτη 08 Αυγούστου 2018  :   http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2018/08/arfara-news_7.html .-                            
*ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ ,   Τετάρτη 08 Αυγούστου 2018 . :  http://snsarfara.blogspot.com/2018/08/08-2018.html .-   
 ~*ARFARA NEWS  ΑΡΦΑΡΑ   τα  ΝΕΑ μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Πέμπτη 09  Αυγούστου  2018 : http://vlasiosarfara.blogspot.com/2018/08/arfara-news_9.html .- 
 ~* ARFARA NES  ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης .Παρασκευή 10  Αυγούστου  2018 :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2018/08/arfara-nes.html  .-      
~*ARFARA NEWS ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο 11 Αυγούστου 2018  : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2018/08/arfara-news-11-2018.html .-           
~ **ARFARA NEWS ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Κυριακή 12 Αυγούστου 2018  : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2018/08/arfara-news_12.html 
.-   ~**ARFARA NEWS  ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018   : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2018/08/arfara-news_12.html .-     
~*ARFARA NEAS  ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης .'  Τρίτη 14 Αυγούστου  2018 . : http://snsarfara.blogspot.com/2018/08/arfara-neas.html   .-                                                   
  ~* ARFARA NWES ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης , Τετάρτη  15  Αυγούστου  2018 : http://stamos-dynami.blogspot.com/2018/08/areara-nwes-15-2018.html   
~*ARFARA NEWS ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Πέμπτη 16 Αυγούστου  2018  : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2018/08/arfara-news.html .-                
~*ARFARA NEWS  ΑΡΦΑΡΑ τα  ΝΕΑ μας   Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018 :  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2018/08/arfara-news.html .-   
~*ARFARA NEWS ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Σάββατο 18 Αυγούστου 2018   : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2018/08/arfara-news.html   .-                    
 ~* ARFARA NEWS  ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Κυριακή 19 Αυγούστου 2018 : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2018/08/arfara-news.html .-                             
 ~*  ARFARA  NEWS  ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Δευτέρα 20  Αυγούστου 2018 ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ :      http://dimmetoparfara.blogspot.com/2018/08/arfara-news.html .-   
  ~* ARFARA NEWS  ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- Τρίτη 21 Αυγούστου 2018  : http://vlasiosarfara.blogspot.com/2018/08/a-rfara-news.html .-                                           
~* ARFARA NEWS   Αρφαρά τα Νέα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Τετάρτη 22  Αυγούστου  2018 :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2018/08/arfara-news_22.html    
 ~* ARFARA NEWS  ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΈΑ μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης .Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018 : http://snsstamoskal.blogspot.com/2018/08/arfara-news.html .-                                                  
~*ARFARA NEWS  ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας Στο  αγιάζι της ενημέρωσης . Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018  :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2018/08/arfara-news_23.html .- 
 ~*ARFARA NEWS  ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Σάββατο  25 Αυγούστου  2018  :  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2018/08/arfara-news_25.html .- 
~*ARFARA NEWS ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Κυριακή 26 Αυγούστου 2018  : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2018/08/arfara-news_25.html .-              
~*  ARFARA NEWS  ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Δευτέρα 27 Αυγούστου  2018  :http://snsarfara.blogspot.com/2018/08/arfara-news_27.html  .-  
 ~* ARFARA NEWS  ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Τρίτη  28 Αυγούστου  2018 :http://vlasiosarfara.blogspot.com/2018/08/arfara-news_27.html   .-   
~*  ARFARA NEWS 2 Η Εφημερίδα μας ΑΡΦΑΡΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Τρίτη 28 Αυγούστου 2018 :  http://stamos-dynami.blogspot.com/2018/08/arfara-news-2.html .-
~*ARFARA NEW Η Εφημερίδα μας ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας  Στο  αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη  29 Αυγούστου  2018  :  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2018/08/arfara-new-29-2018.html .- 
~*ARFARA NEWS  -2-  Η Εφημερίδα μας , Αρφαρά  τα Νέα μας . Στο αγιάζι της ενημέρωσης  , Τετάρτη 29  Αυγούστου 2018   http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2018/08/arfara-news-2.html .- 
~*  ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας ΑΡΦΑΡΑ τα  ΝΕΑ μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης , 30 Αυγούστου 2018 :  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2018/08/arfara-news-30-2018.html  .-  
~**
~**
Αναρτήθηκε από