Arfara-Messinias 1 - FOTOS

!!! Ο έρωτας μας βάζει ή σαμάρι ή στεφάνι!! .-

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα από το Αρφαρά .
Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .~ **   23 Νοεμβρίου- Γιορτή σήμερα: Του Αγίου Αμφιλοχίου

~  Τη μνήμη του Αγίου Αμφιλοχίου του Επισκόπου Ικονίου τιμά σήμερα, 23 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Αμφιλόχιος ήταν Καππαδόκης, σύγχρονος του Μεγάλου Βασιλείου και φίλος του. Διακεκριμένος για τη μεγάλη του μόρφωση και ευσέβεια, αναδείχθηκε επίσκοπος Ικονίου το έτος 344 μ.Χ. Υπήρξε άριστος επίσκοπος και μετείχε στη Β’ Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, όπου και διέπρεψε.  Ο Αμφιλόχιος δεν είχε κύρος μόνο στη δική του Εκκλησία, αλλά το ηθικό κύρος του είχε επεκταθεί και σε άλλες περιοχές.
Έτσι, παρενέβαινε και σε Εκκλησίες κοντινές, όπου διασφάλιζε την ειρήνη και ορθοτομούσε το λόγο της αληθείας. Διότι στο έργο του, είχε οδηγό τα θεόπνευστα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Σπούδασον σεαυτόν δόκιμον παραστήσαι τω Θεώ, εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας». (Β’ προς Τιμόθεον, στ’ 15).  Δηλαδή, λέει ο Απόστολος Παύλος, προσπάθησε να παραστήσεις τον εαυτό σου στο Θεό δοκιμασμένο και τέλειο εργάτη, που δεν τον ντροπιάζει το καλοφτιαγμένο έργο του, και διδάσκει ορθά το λόγο της αληθείας. Στην προς Αμφιλοχία επιστολή ο Μέγας Βασίλειος φανερώνει τη λαμπρή ηθική φυσιογνωμία του Αμφιλοχίου.  Τον παρακαλεί να παραστεί στην τιμητική γιορτή υπέρ των μαρτύρων της Καισαρείας, για να αποβεί αυτή σεμνότερη, διότι ο λαός της Καισαρείας τον αγαπά, όσο κανένα άλλο επίσκοπο.  Ο Αμφιλόχιος συνέταξε αρκετούς λόγους για την Ορθοδοξία μας, και πέθανε ειρηνικά το έτος 394 μ.Χ.  Απολυτίκιο:  Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.  Σοφίας την έλλαψιν ως καθαρός μυηθείς, δογμάτων ορθότητος φωτοειδείς αστραπάς εκλάμπεις τοις πέρασι, συ γαρ την εν Τριάδι ομοούσιον φύσιν εκήρυξας, ασυγχύτως καθελών τας αιρέσεις. Διό σε, ιεράρχα Αμφιλόχιε, Χριστός εδόξασε.  
~**  Ο Θεός μόνο μπορεί να θεραπεύσει τους φόβους σου

~  Παιδί μου, φοβάσαι;  Να σκέφτεσαι τον Θεό πολύ. Να πηγαίνεις στην εκκλησία, όχι για μένα, για τον Θεό. Να κάνεις ο,τι ικανοποιεί την ψυχή σου. Ο Θεός μόνο μπορεί να θεραπεύσει τους φόβους σου. Πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν σήμερα να σε ξεδιψάσουν. Η σχέση μας με τον Θεό είναι μια συνεχής πάλη.
Να θεωρείς τυχερό τον εαυτό σου όταν προσεύχεσαι.Να ευχαριστείς τον Θεό που τώρα σου έτυχε αυτό και όχι νωρίτερα, που όπως καταλαβαίνεις, δεν θα μπορούσες να το σηκώσεις.   Η αδυναμία σου, παιδί μου, δεν έχει τόση σημασία πια, αφού ομολογείς αληθινά ότι είσαι αδύναμος. Είναι η αρχή της νίκης η παραδοχή.  + Μοναχός Μωυσής αγιορείτης
***   Παρθενία, σωφροσύνη, ακτημοσύνη: οι βασικές αρετές της μοναχικής ζωής

~  Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.  Από την ιστορία της Εκκλησίας γνωρίζουμε ότι η παρθενική ζωή δεν καλλιεργείται μόνο στον μοναχισμό. Εξαρχής υπήρχαν Χριστιανοί, που ασκούσαν την παρθενία χωρίς να είναι μοναχοί. Στην συνέχεια όμως η Εκκλησία συνέδεσε την άσκηση της παρθενίας με τον μοναχισμό.  Όποιος γίνεται μοναχός υπόσχεται ότι θα τηρήσει την παρθενία, ή αν προηγουμένως ήταν έγγαμος ή είχε εκτός γάμου σχέσεις, δίνει την υπόσχεση της σωφροσύνης. Η παρθενία, όπως άλλωστε και η σωφροσύνη, δεν αποτελεί την πρώτη αρετή της μοναχικής ζωής. Πρώτη είναι η υπακοή. Η παρθενία και η σωφροσύνη, όπως και η τρίτη βασική αρετή του μοναχισμού, η ακτημοσύνη, συνδέονται άμεσα με την υπακοή και απαρτίζουν μαζί με αυτήν αδιάσπαστη ενότητα[24].
Η υπακοή είναι η κορυφαία μοναχική αρετή, με την οποία καταπολεμείται η φιλαυτία, που είναι η μητέρα ολων των παθών, και καλλιεργείται η ταπεινοφροσύνη, που αποτελεί την πεμπτουσία όλων των αρετών. Η μοναχική υπακοή, που συνδέεται με συγκεκριμένο πρόσωπο και τόπο ασκήσεως, εντάσσεται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της υπακοής που οφείλει κάθε πιστός στον Θεό. Σκοπός της δεν είναι η νέκρωση του φυσικού θελήματος του ανθρώπου, αλλά η παράδοσή του στο θέλημα του Θεού· ο συντονισμός του με το θείο θέλημα. Κι επειδή το θέλημα του Θεού αποτελεί έκφραση της αγάπης του, η τελείωση στην υπακοή είναι τελείωση στην αγάπη. Ο μοναχός οφείλει υπακοή πρωτίστως στον πνευματικό του πατέρα. Με την υπακοή αυτήν εκφράζει την υπακοή του στον Θεό· υποτάσσει το θέλημά του στο θείο θέλημα. Αλλά στην συνέχεια οφείλει υπακοή και σε όλους τους αδελφούς του. Η υπακοή είναι θεληματική δουλεία που οδηγεί στην αληθινή ελευθερία. Χωρίς την υπακοή δεν υπάρχει μοναχική ζωή. Δεν υπάρχει η δυνατότητα τελειώσεως του μοναχού, αλλά και γενικότερα του ανθρώπου ως προσώπου. Το πρότυπο της αρετής αυτής παρουσιάστηκε από τον ίδιο τον Χριστό με την τέλεια υπακοή που έδειξε ως άνθρωπος στον Θεό και Πατέρα του.  Δεύτερη βασική αρετή του μοναχισμού είναι η παρθενία. Αυτή δεν έχει αρνητικό αλλά θετικό χαρακτήρα. Ο εκούσιος αυτοαποκλεισμός από τις σαρκικές σχέσεις δεν έχει ως σκοπό να νεκρώσει τον έρωτα στην ψυχή του μοναχού, αλλά να τον μετατρέψει σε ένθεο έρωτα που είναι τόσο ανώτερος από τον σαρκικό, όσο και τα αιώνια αγαθά από τα πρόσκαιρα[25]. Η παρθενική ζωή ονομάζεται και αγγελική, γιατί είναι η ζωή που χαρακτηρίζει τους αγγέλους. Παρθενική όμως θα είναι και η ζωή των ανθρώπων στην βασιλεία του Θεού κατά τον μέλλοντα αιώνα[26]. Γι’ αυτό η παρθενική ζωή κατά τον παρόντα αιώνα έχει εσχατολογικό χαρακτήρα. Και η παρθενία έχει ως πρότυπο τον Χριστό, που όπως παρατηρεί ο Μεθόδιος Ολύμπου, δεν είναι μόνο αρχιποιμένας και αρχιπροφήτης αλλά και αρχιπάρθενος[27]. Αλλά και η μητέρα του Χριστού, που είναι και μητέρα της καινής κτίσεως, είναι Παρθένος. Οι μοναχοί, ακολουθώντας την παρθενική ζωή, ακολουθούν τον Χριστό και την Παναγία μητέρα του. Ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν τα πρότυπα του Τιμίου Προδρόμου και του Προφήτη Ηλία. Τέλος η βίωση της αρετής αυτής παρουσιάζεται και ως ομοίωση προς την ζωή της Αγίας Τριάδος[28]. Η παρθενία δηλαδή έχει την έσχατη αναφορά της στον Τριαδικό Θεό, τον Θεό της αγάπης.  Τρίτη τέλος βασική αρετή του μοναχισμού είναι η ακτημοσύνη. Όπως αυτός που μπαίνει στο λουτρό αποβάλλει κάθε ρούχο, έτσι και αυτός που προσέρχεται στον μοναχισμό καλείται να απογυμνωθεί από κάθε κατοχή. Η αρετή της ακτημοσύνης δεν περιορίζεται στην απαλλαγή από χρήματα, κτήματα και θελήματα, αλλά επεκτείνεται και στην απελευθέρωση από κάθε επιθυμία κτήσεως και κατοχής, όπως και από κάθε βιοτική φροντίδα και μέριμνα[29]. Στην μοναχική ζωή η αρετή αυτή καλλιεργείται κυρίως με την καταπολέμηση του πάθους της φιλοκτημοσύνης ή της φιλαργυρίας, που εμποδίζει την ανάπτυξη της πνευματικής ζωής[30]. Όπως οι προηγούμενες αρετές, έτσι και η ακτημοσύνη έχει το πρότυπό της στην ζωή του Χριστού, ο οποίος δεν είχε «πού την κεφαλήν κλίνη»[31].  Η καλλιέργεια των τριών μοναχικών αρετών αποσκοπεί στην χριστοποίηση του μοναχού και την προσήλωσή του στην αγάπη του Θεού, που είναι και ο κύριος σκοπός της μοναχικής ζωής.  Η φυγή από τον κόσμο δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα για να καταπολεμηθούν τα πάθη της κακίας που μολύνουν την ψυχή, να απορριφθούν οι βιοτικές μέριμνες και επιθυμίες, για να καλλιεργηθεί η αγάπη προς τον Θεό και να είναι ελεύθερος ο δρόμος της τελειώσεως[32]. Όπως παρατηρεί ο όσιος Ισαάκ ο Σύρος, «ουδέποτε έδειξεν ο Θεός την εαυτού ενέργειαν αισθητικώς, ει μη εν χώρα ησυχίας και εν ερήμω και εν τόποις εστερημένοις των συντυχιών και της ταραχής της κατασκηνώσεως, της μετά των ανθρώπων»[33]. Ο θόρυβος του κόσμου και οι φροντίδες της ζωής δυσχεραίνουν την κοινωνία με τον Θεό. Αλλά και η ένταση, η κόπωση και το άγχος της καθημερινότητας, οι διάφοροι περισπασμοί και η λήθη του νοήματος και του σκοπού της ζωής, κάνουν συχνά εντονότερη την ανάγκη για αναζήτηση γνησιότερων μορφών ζωής και εκφράσεως της ανθρώπινης υπάρξεως. Η φυγή του μοναχού δεν γίνεται από εχθρότητα προς τον κόσμο, αλλά από αγάπη προς τον Χριστό. Δεν γίνεται από άρνηση της κοινωνίας, αλλά από αναζήτηση αληθινής κοινωνίας. Ο μοναχός, ακόμα και αυτός που απομακρύνεται στην έρημο, ανήκει σε κάποιο μοναστήρι. Και το μοναστήρι αποτελεί ανθρώπινη κοινωνία με υλικές και πνευματικές ανάγκες, με σωματική και πνευματική εργασία. Αποτελεί μικρή Εκκλησία. Ειδικότερα το κοινόβιο με την υποταγή του ατομικού συμφέροντος στο κοινό συμφέρον και τον κοινό σκοπό δημιουργεί τις ασφαλέστερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της εν κοινωνία ζωής. Γι’ αυτό άλλωστε συνιστά το ιδεώδες της κοινωνικής ζωής της Ορθοδοξίας. Ολόκληρη η κοινωνία των πιστών είναι «μία Εκκλησία κοινοβιακή»[34]. Και το μοναστικό κοινόβιο αποτελεί την συνεπέστερη προσπάθεια ιστορικής πραγματώσεώς της. [24] Βλ. Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Ἄσκηση καὶ θεωρία, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 2010, σ. 45 κ.ἑ., ὅπου καὶ περισσότερα γιὰ τὶς τρεῖς μοναχικὲς ὑποσχέσεις. [25] «Ὅσῳ γὰρ κρείττονα τῶν προσκαίρων εἰσὶ τὰ αἰώνια ἀγαθά, τοσοῦτον ἀναλόγως καὶ τὸν ἔρωτα ἐμποιοῦσι σφοδρότερον ἐν ταῖς τῶν ἐρώντων ψυχαῖς». Συμεὼν Ν. Θεολόγου, Ἠθικὰ 4,897-99, ἔκδ. J. Darrouzès, «Sources Chrétiennes», τόμ. 129, σ. 72.  [26] Βλ. Ματθ. 22,30. Μάρκ. 12,25. Λουκ. 20,35-6. [27] Βλ. Μεθοδίου Ὀλύμπου, Συμπόσιον τῶν δέκα παρθένων 1,5,25, ἔκδ. H. Musurillo, «Sources Chrétiennes», τόμ. 95, σ. 64. [28] Κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ αὐτὸς ποὺ ἀσκεῖ τὴν παρθενία ὁμοιώνεται «τῷ πρὸ πάντων τῶν αἰώνων ἐν παρθενίᾳ γεννήσαντι Πατρί, καὶ τῷ παρθένῳ καὶ ἐκ παρθένου Πατρὸς ἐν ἀρχῇ προελθόντι γεννητῶς, καὶ ἐπ’ ἐσχάτων τῶν αἰώνων ἐκ Παρθένου Μητρὸς σαρκὶ γεγεννημένῳ, καὶ τῷ ἐκ μόνου Πατρός, οὐ γεννητῶς ἀλλ’ ἐκπορευτῶς προϊόντι ἀπορρήτως Πνεύματι». Δεκάλογος κατὰ Χριστὸν νομοθεσίας 6, ἔκδ. Π. Χρήστου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Συγγράμματα, τόμ. 5, σ. 257-8. [29] «Ἀκτημοσύνη ἐστὶ φροντίδων ἀπόθεσις, ἀμεριμνία βίου, ὁδοιπόρος ἀνεμπόδιστος, πίστις ἐντολῶν, λύπης ἀλλότριος». Ἰω. Σιναΐτου, Κλῖμαξ 17, PG 88, 928C. Πρβλ. καὶ Συμεὼν Ν. Θεολόγου, Κατηχήσεις 34, 364-9, ἔκδ. B. Krivochéine, «Sources Chrétiennes», τόμ. 113, σ. 300. [30] Βλ. Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Ἄσκησις καὶ θεωρία, σ. 69. [31] Ματθ. 8,20. [32] Βλ. Μ. Βασιλείου, Λόγος ἀσκητικὸς 2,1, PG 31,881B. [33] Ἰσαὰκ Σύρου, Λόγος 19, ἔκδ. Ἰ. Σπετσιέρη, σ. 73. [34] Βλ. Θεοδώρου Στουδίτου, Ἐπιστολὴ 53, PG 99,1264CD. - 
***  12χρονος έκλεψε τσάντα μέρα-μεσημέρι στην Καλαμάτα 
Συνελήφθη χθες το μεσημέρι, στην Καλαμάτα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης  Ασφαλείας Καλαμάτας, 43χρονος γιατί ο 12χρονος γιός του, προχθές το μεσημέρι στον οδό Θεμιστοκλέους αφαίρεσε την τσάντα ημεδαπής, η οποία περιείχε χρήματα και προσωπικά έγγραφα.
Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και μία 48χρονη, μητέρα του ανήλικου, για παραμέληση της εποπτείας του.  

*** Επίσκεψη του γενικού γραμματέα Εθνικής Άμυνας στο Μουσείο Στρατιωτικής Ιστορίας Καλαμάτας 
Την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων τίμησε με την παρουσία του το Μουσείο Στρατιωτικής Ιστορίας Καλαμάτας, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, ο γενικός γραμματέας Εθνικής Άμυνας, ενώ του έγινε λεπτομερής ξενάγηση στο χώρο από το διευθυντή Ελευθέριο Καραγιώργο.
Με τη σειρά του ο γενικός γραμματέας εκφράστηκε με θαυμασμό τόσο για την άριστη εικόνα και το έργο που προβάλλει το μουσείο όσο και για την επισκεψιμότητα την οποία έχει, καθόσον σε αυτό παρευρίσκονταν το Γυμνάσιο Πύλου και το Γυμνάσιο Ζαχάρως, περίπου 140 μαθητές. Το σύνολο, δε, των επισκεπτών άγγιξε τα 194 άτομα.
Ακλούθησε, μάλιστα, δεξίωση στον περιβάλλοντα χώρο του μουσείου προς τιμήν των όλων των επισκεπτών, ενώ παρευρέθησαν εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών και των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας.

***  4η Διακρατική Συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Aristoil στη Μάλαγα 
Στη Μάλαγα Ισπανίας πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Νοεμβρίου η 4η Διακρατική Συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Aristoil (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος και Κροατία). Εκεί συμμετείχε η ομάδα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου με εκπροσώπους το θεματικό αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, Αθανάσιο Γκίκα, τον περιφερειακό σύμβουλο Αποστόλη Γκούνη και την υπεύθυνη συντονισμού φυσικού αντικειμένου, Κωνσταντίνα Μητροπούλου.
Κατά την πρώτη ημέρα της συνάντησης κύρια θέματα συζήτησης ήταν η καταγραφή και μεταφορά τεχνογνωσίας στους ελαιοπαραγωγούς μέσω ειδικού εγχειριδίου τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή, η ανάλυση της μέχρι τώρα πορείας των εκπαιδευτικών ημερίδων σε ελαιοπαραγωγούς και ευρύ κοινό, καθώς και ο προγραμματισμός των επόμενων δράσεων σε θέματα εκπαίδευσης. Τη συζήτηση συντόνιζαν εκπρόσωποι από τα Πανεπιστήμια της Αθήνας και της Cordoba με σχετικές παρουσιάσεις του εκπαιδευτικού υλικού. Στη συνέχεια, οι Ιταλοί εταίροι συντόνισαν μια εκτεταμένη συζήτηση για τον απώτερο στόχο του προγράμματος, τη δημιουργία ενός μεσογειακού cluster παραγωγών.
Κατά το κλείσιμο της πρώτης ημέρας συζητηθήκαν οι επόμενες δράσεις εξωστρέφειας και δημιουργίας επικοινωνιακού υλικού του προγράμματος.
Κατά τη δεύτερη μέρα της συνάντησης υπήρχε προγραμματισμένη από τους Ισπανούς εταίρους μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ξενάγηση σε κάποιες από τις εγκαταστάσεις της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στον κόσμο, την DCOOP. Συγκεκριμένα, το σύνολο των εταίρων ξεναγήθηκε σε ένα από τα εργοστάσια παραγωγής ελαιολάδου, διφασικού τύπου, όπου σε πρώτο στάδιο οι παραγωγοί στέλνουν τον καρπό για ελαιοποίηση. Στο δεύτερο στάδιο, το παραχθέν ελαιόλαδο συλλέγεται από το πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο τυποποίησης, με δυνατότητα παραγωγής 18.000 γυάλινα μπουκάλια την ώρα, δηλαδή τυποποιείται, συσκευάζεται και διακινείται στις αγορές.
Η ομάδα έργου του προγράμματος Aristoil επιδιώκει πάντα τη συμμετοχή-εκπαίδευση των μελών της, τη γνωριμία και επαφή με διαφορετικές νοοτροπίες στο χώρο του ελαιολάδου και, κατ’ επέκταση, την ενημέρωση των μελών του προγράμματος.

***  Καταγγελίες για εξαντλητική εργασία δίχως αμοιβή και στην Καλαμάτα 
Συνέντευξη Τύπου εν όψει της σημερινής «Black Friday» παραχώρησε χθες από τα γραφεία της Επιθεώρησης Εργασίας ο πρόεδρος του Συνδικάτου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Βαγγέλης Λαμπρόπουλος.
Ο κ. Λαμπρόπουλος επισήμανε ότι έχουν καταφθάσει στους ίδιους δεκάδες καταγγελίες και στην Καλαμάτα από εργαζομένους, κυρίως πολυεθνικών στο χώρο των τεχνολογιών, για εξαντλητικά ωράρια εργασίας, δίχως αμοιβή, κατά τις ημέρες όπως η «σημερινή» Black Friday, στις «λευκές νύχτες», καθώς και τις Κυριακές και το εορταστικό ωράριο που πλησιάζει.
Ζήτησε, δε, από την Επιθεώρηση Εργασίας να προχωρήσει σε ελέγχους, παρουσία εκπροσώπου του σωματείου τους, με σκοπό οι όποιες υπερωρίες γίνουν, να πληρωθούν όπως προβλέπεται και να πάρουν οι εργαζόμενοι τα ρεπό που. Να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος χρόνος ξεκούρασης, 12ωρο, των εργαζομένων ανάμεσα στις βάρδιές τους. Να διαπιστώσει αν τηρούνται τα ωράρια και οι συμβάσεις εργασίας.
Παράλληλα, κάλεσε όλους τους εργαζομένους να εγγραφούν στο Συνδικάτο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που σύντομα θα έχει και αρχαιρεσίες.   Κ. Γαζ.

***  Ο Ιαβέρης μίλησε για την ανάγκη οδικής παιδείας με αφορμή την τραγωδία στην Κυπαρισσία 
«Τα τελευταία 50 χρόνια έχουμε πάνω από 140.000 θανάτους από ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους, πάνω από 250.000 παραπληγικούς και πάνω από 400.000 τετραπληγικούς. Είναι άδικο να χάνουμε τόσες χιλιάδες συνανθρώπους μας άδικα στην άσφαλτο. Θα πρέπει, επιτέλους, να αποκτήσουμε παιδεία», δήλωσε στο Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο γνωστός οδηγός αγώνων, Τάσος Μαρκουίζος ή αλλιώς «Ιαβέρης», με αφορμή το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τρεις ανήλικοι έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στην Κυπαρισσία.
«Αν δεν υπάρχει παιδεία, τότε αυτά είναι τα αποτελέσματα. Οι έφηβοι θέλουν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στην οδήγηση. Αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές παίρνουν κρυφά τα αυτοκίνητα των γονέων τους. Ο γονέας, όμως, θα πρέπει και αυτός να μην αφήνει εκτεθειμένα τα κλειδιά του αυτοκινήτου του και να τα κρύβει στο μέτρο του δυνατού, ενώ θα πρέπει να λέει στον έφηβο τα άσχημα αποτελέσματα μιας παράνομης ενέργειας, όπως το να πάρουν κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα τους», λέει ο «Ιαβέρης».
Ο ίδιος με το σκληρό λόγο που χρησιμοποιεί για να συνετίσει τους οδηγούς, επισήμανε επίσης: «Τα παιδιά αντιγράφουν αυτά που κάνουν οι γονείς. Τα αγόρια κάνουν ό,τι κάνει ο μπαμπάς και τα κορίτσια ό,τι κάνει η μαμά. Έτσι αν οι γονείς έχουν παιδεία και οδηγούν όπως πρέπει, στα ίδια όρια θα κινηθούν και τα παιδιά όταν θα μεγαλώσουν.
Σε αυτό το σημείο σημαντικό ρόλο παίζουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που θα πρέπει να επισημάνουν το πρόβλημα και να δείχνουν με τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ το σωστό δρόμο και τις σωστές προϋποθέσεις για σωστή οδήγηση. Από την άλλη και η Τροχαία θα πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά της. Αν υπάρχουν σοβαρά παραπτώματα θα πρέπει να κριθούν ποινικά. Είναι κακούργημα να περνάει κάποιος οδηγός με κόκκινο ή να κυκλοφορεί στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ). Τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν στη ΛΕΑ στάθηκαν η βασική αιτία να αργήσουν τα πυροσβεστικά οχήματα και το ΕΚΑΒ στη μεγάλη φωτιά στο Μάτι.
Θα πρέπει να ισχύσει η νομοθεσία που ισχύει στην Ευρώπη. Εκεί τέτοιου είδους παραπτώματα είναι ισόβια, ενώ στην Ελλάδα μόλις περνάει το αυτόφωρο, ορίζεται απλά μια δικάσιμη».
Κάνοντας μια αυτοκριτική ο γνωστός οδηγός αγώνων τονίζει επίσης: «Ο Έλληνας δυστυχώς έχει χαμηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης. Στην Ελλάδα ο νόμος αναλαμβάνει μετά το ατύχημα, ενώ θα πρέπει να υπάρξει πρόληψη πριν από το ατύχημα. Δεν αρκούν μόνο ελάχιστες ώρες μαθήματος ασφαλούς οδήγησης στα σχολεία, αλλά κανονικό μάθημα με δυο ώρες την εβδομάδα. Έτσι το παιδί θα αποκτήσει την ανάλογη παιδεία και θα μειωθούν σημαντικά τα ατυχήματα».
Από την πλευρά του, ο Βορειοελλαδίτης οδηγός αγώνων, Δημήτρης Μανωλόπουλος, συμφωνεί και αυτός ότι όλα είναι θέμα παιδείας. «Κάνουν μεγάλο λάθος οι γονείς που κρατούν τα παιδιά τους στην αγκαλιά τους όταν οδηγούν ή τους βάζουν μπροστά στο τιμόνι.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να θελήσουν να οδηγήσουν στα 15 χρόνια τους κάποιο αυτοκίνητο. Αυτό το συναντάμε στα προάστια των πόλεων και στα χωριά και όχι τόσο στις μεγάλες πόλεις, όπου τα παιδιά οδηγούν ακόμη και σε ηλικία κάτω των 17 ετών. Όταν ένα παιδί δε γνωρίζει να οδηγάει και δεν έχει δίπλωμα, τότε δημιουργεί ατύχημα», τονίζει στο Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Ο Δημήτρης Μανωλόπουλος αναφέρει επίσης: «Σήμερα οι οδηγοί δυστυχώς δε γνωρίζουν το stop. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από παλιά, καθώς ο Έλληνας δεν έμαθε να οδηγάει σωστά και δεν έχει την ανάλογη παιδεία. Οι γονείς πρέπει να κρύβουν τα κλειδιά και να μην προκαλούν τα παιδιά τους. Αυτό ως ένα σημείο αποτρέπει τους νεαρούς να πάρουν χωρίς την έγκριση του γονέα ένα αυτοκίνητο, δημιουργώντας ατύχημα.
Σήμερα τα αυτοκίνητα είναι γρήγορα και έχουν πολλούς ίππους, σε σχέση με το παρελθόν. Τέλος, το κράτος θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα και να βάλει την κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία. Δεν αρκούν μόνο ελάχιστες ώρες το χρόνο, αλλά μάθημα κανονικό για να αποκτήσει το παιδί παιδεία».

*** Χριστούγεννα στην Καλαμάτα -Στις 7 Δεκεμβρίου το άναμμα του δέντρου 
Τρεις εκδηλώσεις στο Μέγαρο Χορού, η μία με «δελτίο εισόδου»
Για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Καλαμάτα, καθώς και τις κοινότητες του Δήμου, μίλησε χθες ο αντιπρόεδρος της «Φάρις», Θανάσης Ηλιόπουλος.
Όπως ανέφερε, ήδη ξεκίνησε ο στολισμός, καθώς στόχος του Δήμου είναι να καλυφθούν τα περισσότερα κεντρικά σημεία της πόλης και των κοινοτήτων. Πρόσθεσε, δε, ότι στην πόλη φέτος θα στηθούν πέντε έλατα. Μεταξύ αυτών, ένα στο Μέγαρο Χορού, ένα στο Δημαρχείο και ένα στο λιμάνι.
Την έναρξη των εκδηλώσεων θα σηματοδοτήσει η φωταγώγηση του δέντρου της κεντρικής πλατείας την Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου, στις 8.00 το βράδυ, ενώ θα ακολουθήσει και συναυλία στον ίδιο χώρο. Συμπλήρωσε, δε, ότι θα υπάρξει συνέχεια των εκδηλώσεων όλο το υπόλοιπο διάστημα με μαθητές του Ωδείου, της Φιλαρμονικής, πολιτιστικών συλλόγων της πόλης, ενώ και φέτος θα γίνουν αρκετά παζάρια, όπως και στα ξύλινα σπιτάκια της πλατείας. Στο ίδιο σημείο θα στηθεί και πάλι το καρουζέλ.
Επίσης, ο κ. Ηλιόπουλος ανέφερε ότι, πέραν της πλατείας, επίκεντρο των εκδηλώσεων για την πόλη θα είναι και το Μέγαρο Χορού, όπως και η Τέντα, όπου η Φιλαρμονική θα δώσει μια μεγάλη συναυλία.
Κλείνοντας παρατήρησε ότι στόχος είναι η διασκέδαση των παιδιών, αφού «τα Χριστούγεννα τους ανήκουν», καθώς και στην πόλη να υπάρξει εορταστικό κλίμα, κάτι που θα βοηθήσει στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στην τόνωση της κίνησης των καταστημάτων.
 Διαμαρτυρίες για τα δελτία εισόδου στην παράσταση “The Thread"
Ζητώντας από τον αντιπρόεδρο της «Φάρις» να μας κάνει ένα σχόλιο για διαμαρτυρίες που υπήρξαν από αρκετούς που ήθελαν να παρακολουθήσουν την παράσταση “The Thread” αλλά τελικά δεν κατάφεραν να βρουν δελτίο εισόδου και τη χαρακτήρισαν «πριβέ», ο κ. Ηλιόπουλος είπε ότι δεν ήταν.
Εκτός από το Πρωτόκολλο που σε κάθε εκδήλωση καλείται, τα δελτία εισόδου δόθηκαν σε ανθρώπους σχετικούς με το χορό, σε κάποιους χορηγούς που κατά καιρούς έχουν βοηθήσει το Φεστιβάλ Χορού, καθώς και σε πολιτιστικά σχήματα της πόλης, που με τη σειρά τους τα διακίνησαν στα μέλη τους.
Μάλιστα, ο κ. Ηλιόπουλος σημείωσε ότι δόθηκε διάσταση από κάποια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο διαδίκτυο και στα Social Media, που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Όσο για την εκδήλωση, είπε ότι προέβαλε την πόλη και, μάλιστα, οι άνθρωποι της «Φάρις» παρακάλεσαν να παιχθεί και τρίτη μέρα, ώστε να την παρακολουθήσει περισσότερος κόσμος, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Πάντως, θα καταβληθεί προσπάθεια στο μέλλον να γίνουν κι άλλες τέτοιες εκδηλώσεις, αφού έχει τεράστια σημασία κάτι που είναι να παιχθεί στο Λονδίνο να παίζεται πριν «σε μια πόλη που είναι μια γωνία του Λονδίνου».
 Οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις των Δημοτικών Σχολών στο Μέγαρο Χορού
Μιλώντας για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο Χορού, ο διευθυντής του Ωδείου, Στάθης Γυφτάκης, είπε ότι θα είναι τρεις. Η πρώτη θα δοθεί στις 22 Δεκεμβρίου (δύο παραστάσεις) και πρόκειται για την παράσταση που δίνεται κάθε χρόνο από τους μαθητές της Δημοτικής Σχολής Χορού και του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας.
Στις 23 Δεκεμβρίου, στο Στούντιο του Μεγάρου, θα παρουσιαστεί ένα μουσικό παραμύθι του Γιώργου Κουρουπού για όλες τις ηλικίες και, τέλος, στις 27 του ίδιου μήνα θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση η Συμφωνική Ορχήστρα Καλαμάτας.
 Δελτία εισόδου και εισιτήρια στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
Σε ερώτηση αν θα υπάρχει εισιτήριο στις φετινές εκδηλώσεις στο Μέγαρο και την Τέντα, ο κ. Ηλιόπουλος απάντησε ότι η πρώτη στις 22 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο θα είναι μεν δωρεάν, αλλά θα χρειάζεται δελτίο εισόδου. Αυτό- όπως εξήγησε- γίνεται για να υπάρξει σειρά προτεραιότητας (πρώτα γονείς και συγγενείς των μαθητών). Όσο για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις, αυτή με τη Συμφωνική Ορχήστρα θα έχει εισιτήριο 5 ευρώ, με το Παραμύθι 3 ευρώ και εκείνη στην Τέντα 2 ευρώ.
Όσο για το πού μπορεί κάποιος να προμηθευτεί δελτίο εισόδου, η απάντηση ήταν ότι θα υπάρχουν στη Σχολή Χορού, καθώς και στο Ωδείο.  Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση

***  “Έκλεισε” η συγχώνευση του ΤΕΙ Πελοποννήσου με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Εννέα Σχολές και 22 τμήματα περιλαμβάνει το νέο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη
Με χαμόγελα εξήλθαν όλα τα μέλη της Επιτροπής “Γαβρόγλου” για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Πελοποννήσου με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη.
Τα μέλη της Επιτροπής, ξεπερνώντας τα “αγκάθια” που προέκυψαν τελευταία, αποφάσισαν ομόφωνα να προχωρήσει η συγχώνευση με τη σύνταξη πορίσματος, το οποίο θα παραδοθεί τη Δευτέρα στα χέρια του υπουργού Κώστα Γαβρόγλου.
Το νέο Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει:
Α. Εννέα Σχολές (όσες και σήμερα)
Β. Εικοσιδύο τμήματα, από 15 που λειτουργούν σήμερα, δηλαδή επτά περισσότερα.
Γ. Ο τίτλος του Πανεπιστημίου παραμένει “Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου”
Δ. Η έδρα θα είναι η Τρίπολη
Στη χθεσινή συνεδρίαση δεν συμμετείχε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Παιδείας Καθηγητής Αντώνης Μπόγρης, καθώς απουσιάζει στο εξωτερικό.
Στόχος του Κώστα Γαβρόγλου ήταν και είναι το Σχέδιο Νόμου να ψηφιστεί στις αρχές του 2019 .
Θα προηγηθεί δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου.
Τα 22 τμήματα του νέου Πανεπιστημίου  θα  ενταχθούν στο νέο Μηχανογραφικό που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ .
Υπενθυμίζεται ότι η  πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε  τον περασμένο Ιούνιο.
Η Επιτροπή “Γαβρόγλου” έχει ως εξής:
1. Κατσής Αθανάσιος ,  Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ιδρύματος.
2. Ανδρειωμένος Γεώργιος , Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του ιδρύματος.
3. Λέπουρας Γεώργιος, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ιδρύματος.
4. Τσιάρας Αστέριος , Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ιδρύματος.
5. Ζυγά Σοφία του Σάββα, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του ιδρύματος.
6. Καπόλος Ιωάννης του Δημητρίου, Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ιδρύματος.
7. Γεωργόπουλος Ευστράτιος του Φωτίου, Αντιπρύτανης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ιδρύματος.
8. Σταθάς Γεώργιος του Ιωάννου,  Αντιπρύτανης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ιδρύματος.
9. Πετρόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτου,  Αντιπρύτανης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ιδρύματος.
10. Τσούντας Κωνσταντίνος του Στεφάνου,  Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ιδρύματος.
11. Μπόγρης Αντώνιος του Γεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
esos.gr

***  7ο Καλαματιανό Καρναβάλι: Έναρξη στις 16 Φεβρουαρίου, απόψε η παρουσίαση της αφίσας 
Σε καρναβαλικούς ρυθμούς μπαίνει και επίσημα απόψε η Καλαμάτα, αφού στις 6.30 το απόγευμα στο φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου θα παρουσιαστεί η αφίσα του 7ου Καλαματιανού Καρναβαλιού, με την παρουσίαση να συνοδεύεται από παιχνίδι, μουσική και κάποιες εκπλήξεις.
Σύμφωνα με την πρόεδρο της Καρναβαλικής Επιτροπής, Χρύσα Λιάππα, οι εργασίες για το φετινό καρναβάλι έχουν ξεκινήσει από την επόμενη κιόλας μέρα που τελείωσε το 6ο.
Μιλώντας για το πρόγραμμα, είπε ότι ακόμα είναι υπό διαμόρφωση, αλλά το Εκθετήριο θα στηθεί και φέτος στο Πνευματικό Κέντρο στις 25 Ιανουαρίου, ενώ το φετινό καρναβάλι θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες και ξεκινά στις 16 Φεβρουαρίου.
Σε αυτό το διάστημα μεσολαβούν τέσσερα Σαββατοκύριακα, ενώ η φετινή λήξη θα γίνει στις 10 Μαρτίου.

Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει μέρος 14 πληρώματα, ενώ όσοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή, μπορούν να το κάνουν στην ιστοσελίδα: kalamatianokarnavali.gr .
Σχετικά με τη φετινή αφίσα, η δημιουργός της Ακριβή Καλογεροπούλου είπε ότι βασίζεται στο ανθρώπινο στοιχείο και ειδικότερα αποτυπώνει έναν καρναβαλιστή.
Η συνέχεια απόψε στο Πνευματικό Κέντρο… Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση

***  Η κλεψύδρα Τατούλη ξεμένει από νερό 
Το πρόσχημα… έγινε αποδεκτό. Κι έτσι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έκανε δεκτό το αίτημα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για αναβολή της χθεσινής συνεδρίασης, αφού, όπως υποστήριζαν, δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Νωρίτερα είχαν εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά τους οι παρατάξεις "Πελοπόννησος Πρώτα", "Πελοπόννησος Οικολογική", "Αγωνιστική Πρωτοβουλία" και "Λαϊκή Συσπείρωση", καθώς και ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Περικλής Μαντάς. Έτσι η συνεδρίαση μεταφέρθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα.
Από την άλλη, η παραπάνω κίνηση δείχνει ότι η κλεψύδρα της "αυτοδυναμίας Τατούλη" αρχίζει να τελειώνει, καθώς για πρώτη φορά από το 2010 η λήψη των αποφάσεων θα κρίνεται από τις ψήφους της αντιπολίτευσης.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ
Αίτημα αναβολής της 21ης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
Αίτημα αναβολής της 21ης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου κατέθεσε στον πρόεδρο Ηλία Στρατηγάκο ο περιφερειακός σύμβουλος Πελοποννήσου, Περικλής Μαντάς.
Όπως αναφέρει: «Αξιότιμε κ. πρόεδρε, σύμφωνα με τα άρθρο 100 του ν.4555/2018 “Κλεισθένης”, αλλά και το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, οφείλατε να στείλετε, ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικώς, την ημερήσια διάταξη μαζί με τις εισηγήσεις πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσατε να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση.
Αντί της παραπάνω υποχρέωσής σας, αποστείλατε στις 19/11/2018, μόλις 2 μέρες πριν από τη συνεδρίαση, την πρόσκληση με αρ. πρ. 308553/73808 με την οποία μας καλείτε στην 21η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις 21/11/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ., στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο στην Τρίπολη.
Μάλιστα, για να παραπλανήσετε τα μέλη του συμβουλίου, αλλά και για να φανεί ως νομότυπη η ενέργειά σας, στην πρόσκληση αναφέρεται ως ημερομηνία έκδοσης η Παρασκευή 16/11/2018.
Με βάση τα ανωτέρω, σας δηλώνω ότι δε θα παρευρεθώ στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και σας καλώ να την αναβάλλετε προκειμένου να τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
Η τήρηση της νομιμότητας για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, πέρα από υποχρέωσή σας, αποτελεί και βασικό ζητούμενο όλων των μελών που το απαρτίζουν. Ιδιαίτερα δε, όταν στην εν λόγω συνεδρίαση θα συζητηθούν και παρθούν αποφάσεις για μείζονα θέματα που αφορούν στην Περιφέρειά μας.
Γνωρίζοντας πολύ καλά τις δημοκρατικές σας ευαισθησίες, σας καλώ να σηκώσετε το ανάστημά σας στις πρακτικές ηγεμονισμού, απαξίωσης και υπονόμευσης της λειτουργίας του ανώτατου θεσμικού πολιτικού οργάνου στην Περιφέρειά μας, που επιχειρεί να επιβάλλει η Περιφερειακή Αρχή».
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΡΩΤΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
Γιατί απέχουμε από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει να υποτιμά και να υποβαθμίζει τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 του «Κλεισθένη» και τα 8 και 9 του κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, η πρόσκληση για τις συνεδριάσεις του πρέπει να φτάνει στα μέλη του σώματος 5 μέρες πριν, ενώ 3 μέρες νωρίτερα πρέπει να έχουν δοθεί και όλες οι εισηγήσεις των θεμάτων.
Για την 21η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, η πρόσκληση έφτασε στα μέλη μόλις 2 μέρες πριν, ενώ οι εισηγήσεις δόθηκαν την τελευταία μέρα! Να σημειώσουμε ότι ούτε επείγοντα χαρακτήρα είχε η συνεδρίαση και επιπλέον περιλάμβανε 22 θέματα, πολλά εκ των οποίων έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και για την αντιμετώπισή τους απαιτείται χρόνος για μελέτη και ενημέρωση.
Καλούμε για άλλη μια φορά την Περιφερειακή Αρχή να σοβαρευτεί και να σεβαστεί το ρόλο της. Ιδιαίτερα τώρα, που είναι αποδυναμωμένη από τις συνεχείς αποχωρήσεις - ανεξαρτητοποιήσεις, οφείλει να τηρεί όλες τις προβλεπόμενες δημοκρατικές διαδικασίες, διαφορετικά επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τις διαπιστώσεις ότι τα περί ανεξάρτητης αυτοδιοικητικής παράταξης είναι προκάλυμμα στην εξυπηρέτηση συμφερόντων.
Με τη στάση της και τις εντάσεις που δημιουργεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο δυναμιτίζει την ουσιαστική λειτουργία του οργάνου, ενώ συνεχώς απομακρύνεται από τη δημοκρατική επίλυση των θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία.
Η ελάχιστη πρώτη μορφή αντίδρασής μας είναι να απέχουμε από αυτό το κακοφτιαγμένο σκηνικό της σημερινής (σ.σ. χθεσινής) συνεδρίασης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Προσχηματικοί οι λόγοι αναβολής της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Οι λόγοι αναβολής της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που πρόβαλαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης είναι προσχηματικοί. Με απαράδεκτα δημοσιεύματα συνάδελφοι διυλίζουν τον κώνωπα και καταπίνουν την κάμηλο. Διαστρεβλώνουν τον κανονισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, διότι ξεχνούν ότι η πρόσκληση έλαβε χώρα στην προηγούμενη ακριβώς συνεδρίαση του Συμβουλίου.
Η καταγραφή αυτή είναι προσβάσιμη στα πρακτικά, τα οποία όποιος το επιθυμεί μπορεί να αναζητήσει.
Παρόλα αυτά, από δημοκρατική ευαισθησία, δεν αποδέχθηκα να γίνει σήμερα (σ.σ. χθες) η συνεδρίαση και καλώ τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου σε συνεδρίαση την ερχόμενη Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου, με την ίδια ημερήσια διάταξη.
ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
«Κανείς δεν μπορεί να γυρίσει την Πελοπόννησο πίσω, μαζί με τους πολίτες συνεχίζουμε το έργο μας»
Η παράταξη της Νέας Πελοποννήσου απέδειξε περίτρανα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι παραμένει παρούσα, πιστή στο συμβόλαιό της με τους πολίτες και στην εμπιστοσύνη τους. Λογοδοτεί μόνο σε αυτούς για το έργο της, γι’ αυτό γίνεται όλο και πιο δυνατή, γι’ αυτό συνεχώς μεγαλώνει.
Η σημερινή (σ.σ. χθεσινή) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναβλήθηκε μόνο λόγω της δημοκρατικής ευαισθησίας της Νέας Πελοποννήσου και του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Οι προσχηματικές αιτιάσεις δεν μπορούν να «προστατέψουν» όσους ψάχνουν άλλοθι για να κρυφτούν από τους πολίτες και να αποφύγουν να πάρουν καθαρή θέση.
Η δημοκρατική μας πολιτική ηθική επιβάλλει οι πολίτες να γνωρίζουν και να καταγράφουν στη μνήμη τους τις απόψεις όλων των παρατάξεων και μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, ώστε να κρίνουν αξιόπιστα τη στάση τους.
Στην πορεία της η παράταξη της Νέας Πελοποννήσου δε στηρίχτηκε και δεν πρόκειται να στηριχτεί σε δεκανίκια, μηχανισμούς και βαρίδια, που ήδη οι πολίτες έχουν αποβάλλει το 2010, το 2014 και θα το κάνουν και το 2019.
Κανένας δεν μπορεί να σταματήσει το έργο μας και να γυρίσει την Πελοπόννησο πίσω, όσες αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις και αν μεταχειριστεί. Το μόνο μας ενδιαφέρον είναι η τήρηση του συμβολαίου που έχουμε συνάψει με τους πολίτες και οι αρχές και οι αξίες της διακήρυξής μας του 2010. Η παράταξη της Νέας Πελοποννήσου θα συνεχίσει μαζί με τους πολίτες το έργο της.

***  Ο καιρός  σήμερα Παρασκευή στην Καλαμάτα 
O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα Παρασκευή 23/11/2018 προβλέπεται μερικώς νεφελώδης.
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών ο ουρανός θα είναι κυρίως καθαρός, με κάποιες σποραδικές νεφώσεις. Από τις πρωινές έως και τις μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και σποραδικές νεφώσεις. Από τις πρώτες απογευματινές ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώνουν κατά διαστήματα.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 55-80%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, προς τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε Ν-ΝΔ, με ένταση 1-2 μποφόρ, το μεσημέρι θα ενισχυθούν, στα 2-3 μποφόρ και από τις πρώτες απογευματινές ώρες και μετά θα στραφούν σε Β-ΒΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ.
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr/

***   Πολυχάρους υπό κατάληψη… 
Δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη για το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει στην Καλαμάτα από τη μία πλευρά, αλλά και το σεβασμό που δείχνουμε στο δημόσιο χώρο από την άλλη: τέσσερα αυτοκίνητα είχαν κάνει κατάληψη, χθες το πρωί, στο πεζοδρόμιο της Πολυχάρους.
Φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογο… Α.Π.

***   Ο επίλογος της τραγωδίας στο στερνό αντίο για τον τρίτο 15χρονο 
Στον ιερό ναό Αγίου Αθανασίου Αρχιεπισκόπου Χριστιανουπόλεως στην Κυπαρισσία γράφτηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ο επίλογος της ασύλληπτης τραγωδίας στην άσφαλτο, τη Δευτέρα το πρωί, με την εξόδιο ακολουθία για τον τρίτο 15χρονο – θύμα, Ενρίκο Μπουζάνι.
Αβάσταχτος πόνος, απέραντη θλίψη. Της εξοδίου ακολουθίας προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομος.
Στο στερνό αντίο ήταν όλοι εκεί για τον Ερνίκο. Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, δάσκαλοι, καθηγητές, συμμαθητές στο ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας και συναθλητές στην Ακαδημία του ΑΟΚ. Κόσμος πολύς. Όλοι με μάτια βουρκωμένα.
Τραγικές φιγούρες οι οικείοι του αδικοχαμένου 15χρονου και δικοί τους άνθρωποι να προσπαθούν να τους δίδουν κουράγιο. Δραματικές οι στιγμές του τελευταίου αποχαιρετισμού. Με την υπόσχεση πως θα είναι πάντα στην καρδιά και το νου τους. Η Κυπαρισσία θρηνεί τα τρία αγγελούδια, πενθεί στη μνήμη τους και όλοι είναι συντετριμμένοι από την τραγωδία. Η.Γ.

***  Δεν υπάρχουν χρήματα για αποζημίωση μέσω ΠΣΕΑ για τους ελαιοπαραγωγούς 
Σε επικοινωνία με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκονται οι περιφερειάρχες όλων των ελαιοκομικών περιοχών της χώρας, ώστε να βρεθεί λύση στο θέμα της αποζημίωσης των ελαιοπαραγωγών από τη μειωμένη παραγωγή που έχουν φέτος λόγω των καιρικών φαινομένων.
Σε πρόσφατες δηλώσεις που έκανε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, ανέφερε ότι είναι σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρο Αραχωβίτη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μείωσης της ελαιοπαραγωγής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό άνω του 40%. Μάλιστα υποστήριξε ότι εξετάζεται να αναζητηθούν κονδύλια μέσω των προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (πρώην ΠΣΕΑ).
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, ο προϋπολογισμός του προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2017», που αφορά ζημιές από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλους, κατολίσθηση, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, διακυμάνσεις θερμοκρασίας, ξηρασία, παγετός, υπερβολικές βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες, χαλάζι, χιονοπτώσεις) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2017, ανέρχεται σε 16 εκατ. ευρώ. Όμως, οι ζημιές κατά τη συγκεκριμένη περίοδο είναι μεγάλες και δε φτάνουν για την αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών.
Η μόνη λύση είναι οι ενισχύσεις de minimis. Όμως και εκεί υπάρχει ένα «τεχνικό» πρόβλημα. Σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό, το πακέτο de minimis μπορεί να το χειριστεί η κάθε χώρα μέλος της Ε.Ε., αλλά οι πληρωμές θα πρέπει να έχουν κοινούς κανόνες.
Οι ζημιές στην ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης και τα νησιά του Αιγαίου είναι εύκολο να αποδειχτεί ότι προέρχονται λόγω της ξηρασίας. Αντίθετα οι ζημιές στην υπόλοιπη χώρα οφείλονται κυρίως στις προσβολές του δάκου και προκλήθηκαν κυρίως λόγω των βροχοπτώσεων. Αν «ξεπεραστεί» αυτό το πρόβλημα, θα είναι εφικτό να αποζημιωθούν οι ελαιοπαραγωγοί από τα de mini

***  Εκμετάλλευση και ομηρία για τις σχολικές καθαρίστριες – Δεσμεύσεις από Χαρίτση 
Εργάζονται για δεκαετίες με 10μηνες συμβάσεις -που κόβονται για δύο μήνες μέχρι την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς- παρότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αμείβονται με μισθούς πείνας, που υπολογίζονται με βάση κάποιο ελάχιστο ποσό ανά αίθουσα διδασκαλίας. Στην πλειονότητά τους (στο 70% λένε) τα δεδουλευμένα καταβάλλονται 3 φορές το χρόνο, παρότι η σύμβαση (μίσθωσης έργου) ορίζει τη μηνιαία καταβολή του μισθού. Και αντιμετωπίζονται σαν... εργολάβοι!
Για να λείψουν από τη δουλειά σε περίπτωση ασθένειας, πρέπει να βρουν κάποιον άλλον να τις αντικαταστήσει, μη έχοντας ουσιαστικά περιθώριο να αρρωστήσουν. Σκεφτείτε την περίπτωση μιας εργαζόμενης με κρίσιμο θέμα υγείας, που πρέπει να κάνει τακτικά χημειοθεραπείες. Ο ΟΑΕΔ τις κατατάσσει στα τουριστικά επαγγέλματα, όπως λένε οι ίδιες περιγράφοντας το εργασιακό τους αλαλούμ.
Η πραγματικότητα όμως είναι πιο κοντά σε όσα λέει η Ζωή. «Δανειστήκαμε λεφτά για να έρθουμε στην (σ.σ. προχθεσινή) κινητοποίηση της Αθήνας, ενώ θα είμαστε απλήρωτες μέχρι τα Χριστούγεννα», διαμαρτυρήθηκε οργισμένη στην «Εφημερίδα των Συντακτών» η συγκεκριμένη εργαζόμενη, που έκανε ταξίδι από πόλη της Πελοποννήσου όπου ζει κι εργάζεται για να βρεθεί στην πλατεία Κλαυθμώνος, διεκδικώντας μαζί με συναδέλφισσες και συναδέλφους της από όλη την Ελλάδα το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία.
Η προχθεσινή κινητοποίηση αποτέλεσε ακόμα ένα σταθμό του αγώνα των σχολικών καθαριστριών, που -μεταξύ άλλων- διεκδικούν:
● Μόνιμη και σταθερή εργασία με συμβάσεις αορίστου χρόνου χωρίς όρους και προϋποθέσεις
● Αξιοπρεπείς αμοιβές και επαναφορά του κλάδου στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ). «Εξίσωση με τους μόνιμους συναδέλφους μας. Τα ίδια χημικά αναπνέουμε», μας τόνισε μια εργαζόμενη.
● Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας με τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, με τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας.
● Έγκαιρη και άμεση καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών.
Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης υπήρξε συνάντηση περίπου 30 εκπροσώπων συλλόγων με τον υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, όπου συμμετείχε και η Κωνσταντίνα Κούνεβα, σύμβολο των αγώνων των καθαριστριών και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο υπουργός δεσμεύτηκε να μπει ο κλάδος των καθαριστριών σχολικών κτηρίων στο γενικότερο ζήτημα των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, σταδιακά όμως, όχι αυτόματα και άμεσα.
Σημειώνεται ότι για το 2019 η κυβέρνηση έχει περιθώριο 8.500 μόνιμων προσλήψεων, όσες τουλάχιστον υπολογίζονται οι σχολικές καθαρίστριες, με τις οποίες -με βάση ρύθμιση του πρώην υπουργού Εσωτερικών, Π. Σκουρλέτη- οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι τη χρονιά 2019-2020.
 Εφαρμογή της σύμβασης
Καθώς καταγγέλθηκαν παρατυπίες σε πολλούς Δήμους, ο κ. Χαρίτσης ζήτησε από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ) -η οποία εκπροσωπεί τις καθαρίστριες- να αναλάβει τη συγκέντρωση στοιχείων και δεσμεύτηκε να απαιτήσει ο ίδιος από τους δημάρχους την πλήρη εφαρμογή της σύμβασης, η οποία παράλληλα θα προτυποποιηθεί προκειμένου να μην επιδέχεται μονομερείς τροποποιήσεις.
Ακόμη, τόνισε ότι θα διερευνήσει τη δυνατότητα τακτοποίησης της καταβολής των μισθών σε μηνιαία βάση και ακόμη δεσμεύτηκε, σε συνεννόηση με το υπουργείο Εργασίας, να διερευνηθεί η δυνατότητα επανένταξης στα ΒΑΕ – καθεστώς από το οποίο βγήκαν το 2012, στον απόηχο ρύθμισης που προέβλεπε συγκεκριμένο εισοδηματικό «κατώφλι» για την ένταξη ενός κλάδου στα ΒΑΕ, υψηλότερο από τις απολαβές των καθαριστριών!
Ως αποτέλεσμα, πολλές εργαζόμενες σήμερα έχουν πρόβλημα με το χρόνο συνταξιοδότησης.
Επίσης, ο κ. Χαρίτσης ανέλαβε να συνεννοηθεί με τον υπουργό Παιδείας, Κ. Γαβρόγλου, για το ζήτημα των αυξήσεων των απολαβών των σχολικών καθαριστριών, ενώ στη συνάντηση με τους εκπροσώπους τους συμφωνήθηκε να συνεργαστούν προκειμένου να γίνει αναγνώριση και πιστοποίηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Αναμένονται νεότερες συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Οι σχολικές καθαρίστριες πάντως διαβεβαιώνουν ότι οι αγωνιστικές κινήσεις τους θα συνεχιστούν.

***  Π. Νίκας: Αδιάκοπη η προσπάθεια για την ανάδειξη της Καλαμάτας 
Αμέτρητος κόσμος, σπουδαστές σχολών που ασχολούνται με τον τουρισμό, τον επισιτισμό, τη γαστρονομία, επαγγελματίες και επιχειρηματίες και πάρα πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι έχουν γεμίσει από τη Δευτέρα το συνεδριακό κέντρο του Elite City Resort, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το 8ο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας. Το ξεκίνημα του Σχολείου Τουρισμού, με θέμα “Diversity-Διαφορετικότητα”, ήταν εντυπωσιακό, είχε παλμό, κέφι και όρεξη για μάθηση και ενημέρωση.
Ο δήμαρχος Π. Νίκας παρευρέθη στις εργασίες του 8ου Σχολείου Τουρισμού προχθές, και στο πλαίσιο του χαιρετισμού που απηύθυνε, ανέφερε ότι για τον τουρισμό καταβάλλεται μεγάλη εθνική προσπάθεια.
Τόνισε δε πως κύριος παράγων για την προσέλκυση επισκεπτών είναι το ανθρώπινο δυναμικό και για το λόγο αυτό εξέφρασε ευχαριστίες για τη διοργάνωση του Σχολείου Τουρισμού, καθώς αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση του επιπέδου των εργαζομένων στον τομέα αυτό.
Ο δήμαρχος τόνισε ότι αποστολή των Δήμων είναι να φροντίζουν για την καθαριότητα των πόλεων, το πράσινο, την ασφάλεια του αστικού οδικού δικτύου, την επίβλεψη της λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και την προβολή του πολιτισμού.
O Π. Νίκας επισήμανε ότι η Καλαμάτα καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για την τουριστική της προβολή και έχει γίνει προορισμός, με αποτέλεσμα να την επισκεφθούν φέτος τουρίστες από 50 χώρες, ενώ από τα δύο κέντρα τουριστικής προβολής που έχει δημιουργήσει ο Δήμος πέρασαν περισσότερα από 5.000 άτομα για να ενημερωθούν.
Τέλος, συνεχάρη τους διοργανωτές του Σχολείου Τουρισμού, καθώς και τους χορηγούς για τη συμβολή τους στη διοργάνωση.

***   Τουριστικές πληροφορίες σε περισσότερους από 12.000 επισκέπτες της Καλαμάτας 
Πολίτες πάνω από 50 χώρες την επισκέφθηκαν 
 Ο Δήμος Καλαμάτας, μέσω των Γραφείων Τουριστικής Υποστήριξης που διαθέτει, εξυπηρέτησε πάνω από 5.000 τουρίστες, παρέχοντάς τους πληροφορίες κατά το έτος 2018, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο.
Από το Γραφείο Τουριστικής Υποστήριξης που βρίσκεται στο ιστορικό Δημαρχείο ενημερώθηκαν 3.902 επισκέπτες. Η μεγάλη πλειονότητα προερχόταν από την Ελλάδα (1.219) και ακολουθούσαν οι Βρετανοί (555), οι Γάλλοι (553), οι Γερμανοί (473) και οι Ιταλοί (190).
To Γραφείο Τουριστικής Υποστήριξης της Παραλίας, που βρίσκεται στην κεντρική προκυμαία του λιμένα Καλαμάτας, προσέφερε τουριστική πληροφόρηση σε 1.331 επισκέπτες, εκ των οποίων από την Ελλάδα 770, από τη Γαλλία 88, από τη Βρετανία 75, από τη Γερμανία 59, από την Ιταλία 46 και από τη Ρωσία 45. Το σύνολο των επισκεπτών που εξυπηρετήθηκε από τα δύο Γραφεία Τουριστικής Υποστήριξης ήταν 5.233.
Πέραν αυτών, κλιμάκια υπαλλήλων του Δήμου Καλαμάτας έδωσαν τουριστικές πληροφορίες στους επισκέπτες κρουαζιέρας, που αφίχθησαν με κρουαζιερόπλοια μέσω του λιμένα Καλαμάτας και ανήλθαν σε 7.117. Το σύνολο των τουριστών που εξυπηρέτησε ο Δήμος Καλαμάτας μέσω των παραπάνω δράσεων είναι 12.350. Οι τουρίστες που έφθασαν στην Καλαμάτα προέρχονται, συνολικά, από 50 χώρες.
Σημειώνεται πως ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει δωρεάν πληροφοριακό υλικό για τουρίστες και σε σημείο πληροφόρησης στον αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος».

***   Δημοσκόπηση: Κλείνει η ψαλίδα – Καταρρέει το ΚΙΝΑΛ – Να ανοίξουν οι λογαριασμοί Σημίτη
Δημοσκόπηση: Κλείνει η ψαλίδα – Καταρρέει το ΚΙΝΑΛ – Να ανοίξουν οι λογαριασμοί Σημίτη
Mείωση της διαφοράς ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Palmos Analysis για το Tvxs.gr, Κατάρρευση για τα ποσοστά του ΚΙΝΑΛ, που φαίνεται να έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο C4i και την εμπλοκή του Κώστα Σημίτη. Είναι ενδεικτικό πως έξι στους δέκα ψηφοφόρους του ΚΙΝΑΛ ζητούν το άνοιγμα των λογαριασμών του πρώην πρωθυπουργού. Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 23,1% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ που συγκεντρώνει 16,4%. Ακολουθούν η Χρυσή Αυγή με 5,1%, το ΚΚΕ με 4,3%, το Κίνημα Αλλαγής με 4,2%, η Ένωση Κεντρώων με 2,2%, το Ποτάμι με 1,2%, η Ελληνική Λύση με 1,2%, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με 1,1%, το ΛΑΟΣ με 0,9%, οι ΑΝΕΛ με 0,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 0,5%, η Δημιουργία Ξανά με 0,3% και η Λαϊκή Ενότητα με 0,3%.  Το 19,4% δηλώνει αυθόρμητα πως δεν έχει ακόμη αποφασίσει τι θα ψηφίσει, ενώ επίσης αυθόρμητα «Λευκό/Άκυρο» δηλώνει το 6,2% και «Δεν θα ψηφίσω» το 6,4%. «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» δήλωσε το 3,9%. Η διαφορά της ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει πτωτικά από τον Μάρτιο του 2017, όταν και είχε καταγραφεί στο 13,3%. Πλέον βρίσκεται στο 6,7%. Στα ποσοστά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε σχέση με τις μετρήσεις του Σεπτεμβρίου, καταγράφεται μείωση της τάξεως του 2,8%. Μείωση σημειώνεται και για το κυβερνών κόμμα κατά 1,9%. Αντίθετα αύξηση κατά 1,1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο παρουσιάζουν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, αλλά και της Ένωσης Κεντρώων κατά 0,7%. Πτώση σημειώνεται και για το Κίνημα Αλλαγής κατά 1,7%. Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων μειώνεται στις 5,5 μονάδες, συνεχίζοντας επίσης την πτωτική τάση. Συγκεκριμένα το ποσοστό της ΝΔ εκτιμάται στο 34%, του ΣΥΡΙΖΑ στο 28,5%, της Χρυσής Αυγής στο 7,5%, του Κινήματος Αλλαγής στο 6,5%, του ΚΚΕ επίσης στο 6,5%, της Ένωσης Κεντρώων στο 3,5%, του Ποταμιού στο 2,5% και των Ανεξάρτητων Ελλήνων στο 1,5%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δεδομένα της «μετέωρης» ψήφου. Πρόκειται για τη «δεξαμενή» από την οποία τα κόμματα μπορούν να αντλήσουν ψηφοφόρους. Σύμφωνα με την έρευνα της Palmos Analysis το μεγαλύτερο ποσοστό της απροσδιόριστης ψήφου προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ στο 30%, καταδεικνύοντας και τις χαμηλές επιδόσεις του κυβερνώντος κόμματος στον πίνακα της συσπείρωσης. Αναλυτικότερα, η συσπείρωση της ΝΔ καταγράφεται στο 74%, ενώ του ΣΥΡΙΖΑ μόλις στο 41%. Ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να έχουν μετακινηθεί σε άλλο κόμμα, αλλά κινούνται στο χώρο της αδιευκρίνιστης ψήφου. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ που δήλωναν το προηγούμενο διάστημα ότι κατευθύνονταν προς την ΝΔ, σήμερα δηλώνουν ότι το ξανασκέπτονται. Γενικά οι συσπειρώσεις των δύο μεγαλύτερων κομμάτων εμφανίζονται χαμηλότερα σε σχέση με την περίοδο αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Ωστόσο για τη ΝΔ διπλασιάζεται το ποσοστό των μετέωρων ψηφοφόρων του κόμματος, ένα δείγμα ενδεχομένως ότι κάποιοι από τους χειρισμούς του κόμματος στα θέματα που ανέκυψαν το τελευταίο διάστημα, μάλλον προκάλεσαν σύγχυση σε μέρος της εκλογικής βάσης του κόμματος. Ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται σε ακόμη μια δημοσκόπηση ο «Κανένας» με 41%. Το 32% δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το 26% απαντάει ο Αλέξης Τσίπρας. Τέλος σημαντικό είναι το προβάδισμα της ΝΔ στην παράσταση νίκης, στην εκτίμηση δηλαδή των πολιτών για το ποιο κόμμα θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Σχεδόν 6 στους 10 πολίτες δηλώνουν πως η ΝΔ θα είναι το κόμμα που θα έρθει πρώτο στις επόμενες εκλογές. H δημοσκόπηση διενεργήθηκε από τις 20 έως τις 23 Νοεμβρίου.*** Αθλητικά Νέα :

*** ΣΗΜΕΡΑ , ... Παρασκευή  23-11-2018 για την Euroleague στο μπάσκετ και για την 9η αγωνιστική  :
ΖΑΓΚΛΙΡΙΣ - ΚΙΜΚΙ  83-84 ,(39-37) .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 26-19 , 13-18 , 18-21 , 26-26  .-^
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 86-77 , (44-32) .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 20-12 , 24-20 , 29-23 13-22 .-^
Διαιτητές του αγώνα είναι οι Λουίτζι Λαμόνικα (Ιταλία), Μπόρις Ρίζικ (Ουκρανία) και Πιότρ Παστούσιακ (Πολωνία).
Η δωδεκάδα της Μπασκόνια: Βιλντόζα 10, Γκονθάλεθ, Φόιγκτμαν 7 , Χουέρτας 4, Τζάνινγκ 12, Ντιόπ 0, Γκρέιντζερ 11, Πουαριέ 10 , Σενγκέλια 16 , Γκαρίνο 0 , Σιλντς 4, Χίλιαρντ 12 .
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Τόμας 3 , Λάνγκφορντ 33 , Λάσμε 6 , Παπαπέτρου 0 , Παππάς 16 , Γκιστ 2 , Βουγιούκας 8 , Λεκαβίτσιους 2 , Λοτζέσκι 2 , Καλάθης 5 , Αντετοκούνμπο 0 , Μήτογλου 0 .-

ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΝΟΣΤ -ΤΣΣΚΑ Μ.  93-92 , (35-49) .- ^ 
Τα  δεκάλεπτα : 17-21 , 18-28 , 30-18 , 28-25 .- ^
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ- ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ  90-80 , (24-25) .-  ^ 
Τα  δεκάλεπτα : 24-25 , 29-19  ,21-12 , 16-26 . - ^ 


*** ΧΘΕΣ , ... Πέμπτη 22-11-2018 για την Euroleague στο μπάσκετ και για την 9η αγωνιστική  :
~** ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π. -ΡΕΑΛ Μ.  88-83, (52-41) .- ^
Τα  δεκάλεπτα 29-22 , 23-19 , 13-24 23-18  .- ^
 ~** ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ - ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ  86-93,(46-42) .- ^
Τα  δεκάλεπτα 23-19 , 23-23 , 14-32 , 28-19  .- ^
~** ΜΑΚΑΜΠΙ Τ.Α. - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 70-74 ,(41-36) .-^
Τα  δεκάλεπτα : 16-13 , 25-23 , 12-19 , 17-19 .- ^
~** ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ -  ΜΠΑΓΕΡΝ Μονάχου 74-89 ,(42-46) .-^
Τα  δεκάλεπτα 17-21 , 25-25 , 20-15 , 12-28 .- ^

***    Αποτελέσματα Ελληνικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ Euroleague 
Α/ .-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ : 
1η αγωνιστική Πέμπτη 11-10-2-18 : Παναθηναϊκός - Μακαμπί Τ.Α.  89-84 .- !
2η  αγωνιστική  Πέμπτη 16-10-2018 : Μπάγερν Μονάχου -Παναθηναϊκός  80-79 .-
3η αγωνιστική Πέμπτη 18-10-2018 : Παναθηναϊκός - Γκράν Κανάρια 102-87 .- !
4η αγωνιστική : Παρασκευή 26-10-2018: Παναθηναϊκός - Ζαγκλίρις  κ.α. 76-76 ,παράτ.: 83-87 .-^εντός 
5η  αγωνιστική : Παρασκευή 02-11-2018ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΝΟΣΤ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  67-72 .-^ 
6η αγωνιστική :Παρασκευή 09-11-2018 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  93-80 .-^ 
7η αγωνιστική ,Παρασκευή 16-11-2018 : Εφές Ανατολού - Παναθηναϊκός 78-62 .-^
8η αγωνιστική Τετάρτη 21-11-2018 : Παναθηναϊκός -Μπαρτσελόνα  76-70 .-^ 
9η αγωνιστική Παρασκευή 23-11-2018: Μπασκόνια -Παναθηναϊκός  86-77 .-
10η αγωνιστική Παρασκευή 30-11-2018 : Κίμκι Μ. -Παναθηναϊκός 

~* Οι  επόμενοι αγώνες για Παναθηναϊκό  , με ΚΙΜΚΙ  εκτός , με ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ  εντός , με Νταρουσάφακα εντός , με την ΡΕΑΛ Μ. εκτός ,........ 

Β/.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς :
1η αγωνιστική Παρασκευή 12/10/2018: Χίμκι - Ολυμπιακός  66-87 .- 
2η  αγωνιστική Παρασκευή 17-10-2018 : Μπασκόνια -Ολυμπιακός  80-85 .- 
3η αγωνιστική Παρασκευή 19-10-2018:  Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο  75-99 .-
4η  αγωνιστική: Πέμπτη 25-10-2018: Ολυμπιακός - Μακαμπί Τ.Α.   88-80 .- ^ 
5η αγωνιστική : Πέμπτη 01-11-2018:  ΤΣΣΚΑ Μόσχας -Ολυμπιακός Π.    69-65 .-^  
6η  αγωνιστική :Παρασκευή 09-11-2018ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  93-80 .-^
7η  αγωνιστική Πέμπτη 15-11-2018 : Ολυμπιακός Π.- Φενέρμπαχτσε 72-73 .-^εντός
8η  αγωνιστική Τρίτη 20-11-2018 : Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός Π . 62-72.-^
9η  αγωνιστική Πέμπτη 22-11-2018 : Ολυμπιακός Π. - Ρεάλ Μ.  88-83 .-^ 
10η αγωνιστική Πέμπτη 29-11-2018 : Ολυμπιακός Π. - Μπούντουκνοστ 

~* Οι  επόμενοι αγώνες για τον Ολυμπιακό :   με ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΝΟΣΤ  εντός , με ΖΑΓΛΙΡΙΣ Κάουνας  εκτός . , με ΑΝΑΤΟΛΟΥ Εφές εντός , με Μπαρτσελόνα εκτός , ....

*** Το  Σ/Κ  για την 11η αγωνιστική στην  Super League 24.,25., και 26 -11-2018 :
Σάββατο  24-11-2018:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΑΠΟΛΛΩΝ Σμύρνης
ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης -ΑΕΛ. ΛΑΡΙΣΣΑ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -ΑΕΚ Αθηνών
ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης - ΞΑΝΘΗ
Κυριακή 25-11-2018 :
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Αθηνών -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.
ΟΦΗ- ΑΡΙΣ Θεσσ/νίκης
Δευτέρα 26-11-2018 :
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964

*** Στο ποδόσφαιρο Β΄ εθνική στην  Football League 6η αγωνιστική το Σ/Κ  :
Σάββατο 24-11-2018:
ΧΑΝΙΑ/ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Κυριακή 25-11-2018:
ΠΑΝΑΧΑΐΚΉ - ΑΕ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Άρτας
ΑΠΟΛΛΩΝ Πόντου -  ΑΗΤΤΗΤΟΣ Σπάτων
ΤΡΙΚΑΛΑ 1963 - ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ -ΔΟΞΑ Δράμας
ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 Θεσ/νίκης - Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ

*** Στην Γ΄ Εθνική στο ποδόσφαιρο στην 9η  αγωνιστική την Κυριακή 25-11-2018  :
Α.Ε. Πελλάνας  Καστορίου - Α.Ο. Εικοσιμίας
Παναρκαδικός - Γ.Π.Σ. Πάμισος Μεσσήνης
Α.Ε. Λέρνας -Α.Ο. Μανδραϊκός
Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Αμβρυσσέας Διστόμου
Α.Ε. Ερμιονίδας - Παναργειακός
Ένωση Πανασπροπυργιακού -Α.Ο. Υπάτου
ΑΟΚ. Ζακύνθου - Α.Ε. Αστέρας Βλαχιώτη

***  Για την Α1 ΄ στο Ελληνικό μπάσκετ στην 7η αγωνιστική  Σ/Κ/Δ/ 24, 25, και 26-11-2018 :
Σάββατο 24-11-2018 :
ΡΕΘΥΜΝΟ -ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΠΡΩΤΕΑΣ Πάτρας - ΚΥΜΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΛΑΥΡΙΟ
Κυριακή 25-11-2018 :
ΑΕΚ Αθηνών - ΗΦΑΙΣΤΟΣ Λήμνου
ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης - ΑΡΙΣ Θεσσ/νίκης
Δευτέρα 26-11-2018 :
ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρόδου -ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π. -ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

*** Για την Α2 ΄ στο Ελληνικό μπάσκετ στην 7η αγωνιστική :
Σάββατο 24-11-2018 :
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ Νίκαιας - ΚΟΡΟΙΒΟΣ Αμαλιάδας
ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΨΥΧΙΚΟ
ΕΝΩΣΗ Πευκοχωρίου - Ιπποκράτης
ΜΑΡΟΥΣΙ -ΕΘΝΙΚΟΣ Πειραιώς
ΑΠΟΛΛΩΝ Πάτρας -ΑΜΥΝΤΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ Δρυοπιδέων
ΧΑΡΙΛΑΟΣ Τρικούπης - ΗΡΑΚΛΗΣ Θεσ/νίκης
Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ Αγιάς - ΚΑΒΑΛΑ

*** Στην Α1΄ στο γυναικείο μπάσκετ  στην 4η αγωνιστική Σ/Κ  24 , και 25-11-2018 :
Σάββατο 24-11-2018 :
ΝΙΚΗ Λευκάδας - Γ.Σ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
Κυριακή 25-11-2018 :
Α.Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Μοσχάτου - ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ Καλλιθέας
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Βούλας - ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑ Θορικού
ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ
Α.Ο ΔΑΦΝΗ Αγίου Δημητρίου - ΗΡΑΚΛΗΣ

***  Στον Ολυμπιακό ο Μασούρας!
Στον Ολυμπιακό ο Μασούρας!
Η λιτή ανακοίνωση της ΠΑΕ:
''Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας, για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γιώργου Μασούρα. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός θα ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας μας τον Ιανουάριο.'' 
Ο Γιώργος Μασούρας ξεκίνησε την καριέρα του στον Ηλυσιακό το 2012 και από το 2014 αγωνίζεται στον Πανιώνιο όπου σε 119 συμμετοχές έχει πετύχει 15 γκολ.

***

** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018  
~** ARFARA NEWS ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας τα Νέα από το Αρφαρά . Παρασκευή  02 Νοεμβρίου  2018  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2018/11/arfara-news.html  .-
~**ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας  από το  Α   έως  και το -Ω  ...... Παρασκευή  02 Νοεμβρίου 2018  : https://vlasiosarfara.blogspot.com/2018/11/blog-post.html .-
~** ARFARA NEWS  -2-  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα από το Αρφαρά . Παρασκευή  02  Νοεμβρίου 2018 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2018/11/arfara-news-2.html  .-
~** ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Τα Νέα μας από ΑΡΦΑΡΑ .  Σάββατο  03 Νοεμβρίου 2018 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsstamoskal.blogspot.com/2018/11/arfara-news.html  .-
~**  ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας  τα  Νέα από το Αρφαρά . Κυριακή 04 Νοεμβρίου 2018 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2018/11/arfara-news.html .-
~** ARFARA NEWS -2- Η Εφημερίδα μας  τα Νέα από το Αρφαρά . Κυριακή 04 Νοεμβρίου 2018 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης :   https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2018/11/arfara-news-2.html  .- 
  ~**ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας τα Νέα από το Αρφαρά . Δευτέρα 05  Νοεμβρίου  2018 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2018/11/arfara-news.html .- 
~**   ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα  από το Αρφαρά  Τρίτη  06  Νοεμβρίου  2018  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara.blogspot.com/2018/11/arfara-news-06-2018.html .-
~** ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας τα Νέα από το Αρφαρά . Τετάρτη 07  Νοεμβρίου  2018 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://stamos-dynami.blogspot.com/2018/11/arfara-news.html .-                                                     ~** ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας τα Νέα μας από Αρφαρά .  Πέμπτη  08 Νοεμβρίου  2018 ,Στο αγιάζι της Ενημέρωσης :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2018/11/arfara-news.html   .-                 ~**  ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας τα Νέα από το Αρφαρά , Παρασκευή 09 Νοεμβρίου 2018 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης :https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2018/11/arfara-news-09-2018.html  .-
~** ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας τα Νέα  από Αρφαρά . Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2018/11/arfara-news.html  .-    
 ~** ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας τα Νέα από Αρφαρά .  Κυριακή 11  Νοεμβρίου 2018 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2018/11/arfara-news.html  .-                                       ~** ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας τα Νέα από Αρφαρά . Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2018/11/arfara-news_11.html .-                                          ~** ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας τα Νέα από το Αρφαρά .Τρίτη , 13  Νοεμβρίου 2018 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :   https://snsstamoskal.blogspot.com/2018/11/arfara-news_12.html     .-
~**  ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας τα Νέα από Αρφαρά . Τετάρτη 14  Νοεμβρίου 2018 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2018/11/arfara-news.html .-                                             ~**  ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας τα Νέα από το Αρφαρά .  Πέμπτη 15 Νοεμβρίου  2018 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://vlasiosarfara.blogspot.com/2018/11/arfara-news.html  .-                                                          ~**ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας , τα Νέα μας από Αρφαρά .Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2018/11/arfara-news_16.html  .-                         ~** ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Τα Νέα από Αρφαρά , Σάββατο 17  Νοεμβρίου 2018 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2018/11/arfara-news-17-2018-17-17.html .-  
~**  ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα ματ Τα Νέα από το Αρφαρά . Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2018/11/arfara-news_17.html .-                    ~**  ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα από Αρφαρά . Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara.blogspot.com/2018/11/arfara-news.html  .-
~* * ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Τα Νέα από το Αρφαρά . Τρίτη  20 Νοεμβρίου 2018 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://stamos-dynami.blogspot.com/2018/11/arfara-news_19.html     .-
~** ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα  από το Αρφαρά . Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 , Στο αγιάζει της ενημέρωσης   :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2018/11/arfara-news_21.html   .-
~**  ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας τα Νέα από Αρφαρά . Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2018/11/arfara-news.html                        ~** ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα από το Αρφαρά .  Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης :   https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2018/11/arfara-news_23.html  .-                    ~**                                                              

***   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ    ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: https://twitter.com/stamos01  .-                       1. - Stamatios Skoulikas = Stamatios Skoulikas,http://www.youtube.com/stamos01  ,  6605 videos.  -    Σταματης Σκουλικας  1.527.984 προβολές , Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009.- 
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947 http://www.youtube.com/stamatios01  ,    3917   videos.     σταμος σκουλικας, 933.273 προβολές  , Εγγράφηκε στις 13 Φεβ 2011.-  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas, +Stamos, http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    4132  video. – 1.266.707 προβολές  , Εγγράφηκε στις 21 Ιουλ 2011 .- https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1 ,. - - βλάσης σκούλικας ,Σύνολον   14.547   βίντεο   .- 
*** ~ 1.-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
3.-   https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook 
4 ~ https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  = Stamatis N. Skoulikas
5 ~  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01 .—
6.- https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?fref=pb&hc_location=friends_tab .-  Αναρτήθηκε από Stamatios Skoulikas