Arfara-Messinias 1 - FOTOS

!!! Ο έρωτας μας βάζει ή σαμάρι ή στεφάνι!! .-

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

ARFARA NEWS  , Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
ΤΡΊΤΗ 12-02-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-
~~**   12 Φεβρουαρίου- Γιορτή σήμερα: Του Αγίου Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας

~  Τη μνήμη του  τιμά σήμερα, , η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Μελέτιος γεννήθηκε περί το 310 μ.Χ. στην Μελιτηνή της Μικράς Αρμενίας. Η μαρτυρία περί της πρώτης εμφανίσεώς του στο προσκήνιο της ιστορίας, λίγο μετά το έτος 357 μ.Χ., τον καταδεικνύει ως αντίπαλο των αιρετικών Ομοιουσιανών και οπαδό του Επισκόπου Καισαρείας της Παλαιστίνης Ακακίου, ο οποίος δια Συνόδου, το έτος 358 μ.Χ., εκλέγει τον Άγιο Μελέτιο ως Επίσκοπο Σεβαστείας. Λόγω όμως της σφοδράς αντιδράσεως των οπαδών του προηγουμένου Επισκόπου Σεβαστείας Ευσταθίου, παραιτείται και μεταβαίνει στη Βέροια της Συρίας. Το 360 μ.Χ. εκλέγεται Πατριάρχης Αντιοχείας, μετατεθέντος του Πατριάρχου Ευδοξίου στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. Όταν ο Άγιος έφθασε στην Αντιόχεια, όλοι οι πιστοί βγήκαν στους δρόμους, για να τον υποδεχθούν και να λάβουν την ευλογία του.
Στη νέα του όμως έδρα ο άγιος Μελέτιος παρέμεινε ένα μόνο μήνα, αφού οι αιρετικοί Αρειανοί έπεισαν τον αυτοκράτορα Κωνστάντιο (337 – 361 μ.Χ.) να τον εξορίσει στην Αρμενία και να εκλέξει στη θέση του τον παλαιό συνεργάτη του Αρείου Ευζώιο. Τα ορθόδοξα φρονήματα του Αγίου, ως και η εξορία του και η αντικατάστασή του, συνετέλεσαν στη δημιουργία μεγάλης παρατάξεως των οπαδών του, που ονομάσθηκαν «Μελετιανοί». Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξαίρει τα αποτελέσματα της επιδράσεως του αγίου Μελετίου στους πιστούς της Αντιόχειας σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο άγιος Μελέτιος εθεμελίωσε τόσο και ενέβαλε τέτοιο ζήλο για την πίστη στους Χριστιανούς, ώστε, παρά τις αιρετικές δοξασίες και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν αργότερα, η διδασκαλία του παρέμεινε άσειστη. Επίσης, ο ιερός Χρυσόστομος διηγείται το ακόλουθο επεισόδιο, το οποίο συνέβη κατά την απομάκρυνση του Αγίου από την Αντιόχεια: ο διοικητής της πόλεως οδηγούσε έξω από την Αντιόχεια με άμαξα τον Άγιο, για να τον θέσει στον δρόμο της εξορίας. Τα πλήθη των ορθοδόξων το επληροφορήθηκαν και αμέσως έτρεξαν, για να ζητήσουν την ευχή του. Στη θέα όμως του διοικητού τόσο πολύ αγανάκτησαν για την άδικη εξορία του Αγίου, ώστε άρχισαν να λιθοβολούν τον αντιπρόσωπο του αυτοκράτορος. Και τότε ο Άγιος Μελέτιος, επειδή δεν μπορούσε να εμποδίσει με λόγια την παραφορά του λαού, εσηκώθηκε και επροστάτευσε με το σώμα του το διώκτη του. Η εξορία του Αγίου ετερματίσθηκε στις αρχές του έτους 362 μ.Χ. δια του διατάγματος του νέου αυτοκράτορος Ιουλιανού του Παραβάτου (361 – 363 μ.Χ.) περί θρησκευτικής ελευθερίας όλων των υπηκόων. Ο Άγιος εξορίσθηκε και πάλι την άνοιξη του 365 μ.Χ. και το 371 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Ουάλη (364 – 378 μ.Χ.) στην περιοχή Γήτασα της Αρμενίας, κοντά στα σύνορα της Καππαδοκίας, και είχε συχνή επαφή και επικοινωνία με τον Μέγα Βασίλειο. Επανήλθε στην Αντιόχεια το έτος 379 μ.Χ. Αμέσως συνεκάλεσε Σύνοδο, η οποία ομολογούσε την πίστη στις αποφάσεις της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου και κατεδίκασε όλες τις αιρέσεις. Όταν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Μέγας (379 – 395 μ.Χ.) συνεκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη το 381 μ.Χ. τη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο, ο Άγιος Μελέτιος εκλήθηκε να λάβει μέρος στη Σύνοδο και μάλιστα ως πρόεδρος αυτής. Δυστυχώς, ο Άγιος εκοιμήθηκε λόγω ασθενείας, πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες της Συνόδου. Στην κηδεία συμμετείχε και ο αυτοκράτορας, τον δε επικήδειο εξεφώνησε ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης (βλέπε 10 Ιανουαρίου), ο οποίος ομίλησε για τον απορφανισμό της Εκκλησίας της Αντιοχείας, της Συνόδου και ολόκληρης της Ανατολής, για την γλυκύτητα και την υπομονή του Αγίου Μελετίου, ως και για τους διωγμούς τους οποίους υπέστη. Το ιερό λείψανό του μεταφέρθηκε αργότερα με μεγάλη πομπή στην Αντιόχεια και εναπετέθη στον τάφο του Αγίου Μάρτυρος Βαβύλα, Επισκόπου Αντιοχείας (βλέπε 4 Σεπτεμβρίου), στον ομώνυμο ναό. Ἀπολυτίκιον   Ηχος γ’.  Θείας Πίστεως. Νόμον ένθεον, εμμελετήσας, την ουράνιον, γνώσιν εκλάμπεις, τη Εκκλησία Ιεράρχα Μελέτιε, την γαρ Τριάδα κηρύττων ομότιμον, αιρετικών διαλύεις τας φάλαγγας. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος. 
~**   Γιατί ο Χριστός δεν έτρωγε κρέας και τι έλεγε για την κρεοφαγία ο Ιωάννης Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες; Τι αναφέρει η Αγία Γραφή για το κρέας των ζώων;…

Σύμφωνα με πολλούς μελετητές τα ιερά κείμενα επιτάσσουν τη χορτοφαγία και απορρίπτουν την κρεοφαγία.    Άλλωστε στα μοναστήρια και κυρίως στο Άγιο Όρος δεν τρώνε ποτέ κρέας, ακολουθώντας μια πιο ασκητική διατροφή, αλλά και τα κείμενα των αγίων γραφών.  Η κυρία Ελένη Οικονομοπούλου, μάζεψε από διάφορες πηγές, αναφορές στην Αγία Γραφή και σε κείμενα αγίων και παρουσιάζει και την ερμηνεία που δείχνει, ότι ο Ιησούς εμμέσως απέρριπτε την κρεοφαγία. 
Ωστόσο, η επίσημη εκκλησία δεν ακολουθεί κάποιον κανόνα στο συγκεκριμένο θέμα και οι πιστοί επιλέγουν ελεύθερα τη διατροφή τους, τηρώντας βέβαια τις ημέρες νηστείας. «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλλει υπέρ των προβάτων•» Ιησούς Χριστός Κ. Διαθήκη (σσ. Ο ποιμήν ο καλός δεν τα τρώει, άρα ο Χριστός δεν έτρωγε κρέας. Αυτό αποτυπώνεται κι από τη πανάρχαια παράδοση της ακραιοφαγίας του Αγίου Όρους) «Μην κάνεις στους άλλους αυτό, που δεν θέλεις να κάνουν σ΄ εσένα» Καινή Διαθήκη, Ιησούς Χριστός… «Συμπεριφερόμαστε όπως οι λύκοι, όπως οι τίγρεις… (όταν τρώμε κρέας) κι ακόμη χειρότερα, γιατί η φύση κανόνισε για τα ζώα να τρέφονται με αυτόν τον τρόπο, μα εμείς που με την χάρη Του, έχουμε την ικανότητα του λόγου και την αίσθηση της δικαιοσύνης, γίναμε χειρότεροι από άγρια θηρία». Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος  «Οφείλουμε να δείξουμε στα ζώα μεγάλη καλοσύνη και ευγένεια για πολλούς λόγους. Αλλά πάνω απ’ όλα επειδή έχουμε την ίδια καταγωγή» Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος – Ο Νικηφόρος Θεοτόκης, ένας από τους νεότερους δασκάλους της Εκκλησίας αναφέρει χαρακτηριστικά: “Νηστεία ουκ εστίν η αποχή μόνον από τέσσερα ή δύο είδη τροφής. Ημείς όταν νηστεύομεν άνω κάτω φέρομεν γην και θάλασσαν. Την θάλασσαν ίνα εύρωμεν οστρακόδερμα, μαλάκια, κοχλίας, εχινούς και όσα άλλα εν αυτή ζωύφια εις την γεύσην δεκτά…, εξ αυτών δε δυσπεψίας, κακοχυμίας, αλμυρά φλέγματα και άλλα πολλά οχληρά πάθη ψυχής και σώματος. Νηστεία έστιν η παντελής αφαγία ή μονοφαγία χωρίς αρτύματα.” «Άνθρωποι που αποκλείουν οποιοδήποτε πλάσμα του Θεού από προστασία, συμπόνια και έλεος, θα συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο και στους συνανθρώπους τους.» Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, καθολικός Άγιος, 1181-1226 «Δεν υπήρχε στον παράδεισο οίνος· όχι ακόμη ζωοθυσίες· όχι ακόμη κρεοφαγίες. Μετά τον κατακλυσμό ο οίνος· μετά τον κατακλυσμό, «να τρώγετε από όλα, σαν χλωρά χορτάρια» (Γεν. 9, 3). Όταν απορρίφθηκε η τελείωση, τότε επιτράπηκε η απόλαυση…»  Μ. Βασίλειος  «Ποιος εζημίωσε το σπίτι του με τη νηστεία; Υπολόγισε σήμερα τα πράγματα του σπιτιού και υπολόγισε τα και μετά· δεν θα λείψει τίποτε με τη νηστεία από τα υπάρχοντα στο σπίτι. Κανένα ζώο δεν βγάζει κραυγές θανάτου, πουθενά αίμα, πουθενά απόφαση, που υπαγορεύεται κατά των ζώων από την άκαμπτη κοιλιά. Έχει σταματήσει το μαχαίρι των μαγείρων· το τραπέζι αρκείται στα πρόχειρα. …………»Μ. Βασίλειος «όχι ακόμη οινοποσίες, όχι ακόμη ζωοθυσίες· ούτε όσα θολώνουν τον ανθρώπινο νου. Με τη νηστεία επανερχόμαστε στον Παράδεισο……… »Και όμως στους ασθενείς όχι ποικιλία φαγητών, αλλά ασιτία και δίαιτα γνωρίζω ότι επιβάλλουν οι ιατροί……… Η πολυτέλεια και η ποικιλία των φαγητών εδημιούργησε τα διάφορα είδη των ασθενειών….» Μ. Βασίλειος «»Ποίων τα σώματα έπεσαν στην έρημο; (Εβρ. 3, 17). Όχι αυτών που επιζητούσαν την κρεοφαγία; (Αριθμ.11, 33)………» Όχι κρέας, ούτε οίνος, ούτε όσα είναι στην φροντίδα των δούλων της κοιλιάς.»  Μ. Βασίλειος       Χωρία της Παλαιάς Διαθήκης: «Όποιος σκοτώσει μια αγελάδα, αμαρτάνει σα να έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο» Ησαΐα (66.3) «Σου δίνω χόρτα και καρπούς για τροφή…………….» Γένεση (1:29) «Να μην φας κρέας με τη ζωή μέσα του, με το αίμα του… , γιατί θα ζητήσω το αίμα της δικής σου ζωή». Γένεση ( 9.4) «(Λέει ο Κύριος): «Προσφέρατε σε θυσία τόσα πρόβατα και βοοειδή, μα δεν Μου δίνει ευχαρίστηση το αίμα των δαμαλιών, των προβάτων και των κατσικιών. Όταν εσείς σηκώνετε τα χέρια, Εγώ παίρνω τα μάτια από πάνω σας και όταν προσεύχεστε δεν σας ακούω, γιατί τα χέρια σας είναι γεμάτα αίματα»Ησαΐας (1.5) «Ου φονεύσεις» Μια από τις Δέκα Εντολές «Πορευθέντες δε μάθετε τι εστίν έλεον θέλω και ου θυσία» (Κ.Δ. Ματθαίος κεφ 9,13. & 12,7) (Η πίστη μας προς τον Θεό πρέπει να εκδηλώνεται με πράξη αγάπης και όχι με θυσίες.) «Δεν πρέπουν σε χριστιανούς θυσίες μετά τη Θυσία του Χριστού» Απ. Παύλος στην προς Εβραίους Επιστολή 10: 1-18 «Αγάπη θέλω και όχι θυσίες, γνώση του Θεού και όχι ολοκαυτώματα» (Π.Δ. Ωσηέ κεφ 6,6). Γεννεσις, Κεφ. 2 , » 16 ΠΡΟΣΕΤΑΞΕ ΔΕ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΛΕΓΩΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΘΕΛΕΙΣ ΤΡΩΓΕΙ» — Τ.Ε.= «Οι Πατέρες της Χριστιανικής Εκκλησίας τόσο οι Ρωμαιοκαθολικοί όσο και οι Ορθόδοξοι είχαν καθιερώσει περιόδους στη διάρκεια του έτους που απαγόρευαν την κρεοφαγία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αυστηρότερη και απαγορεύει όχι μόνο την κρεοφαγία, αλλά και κάθε ζωική τροφή επί 220 ημέρες το χρόνο. Την αποχή από τη βρώση ζωικών τροφών τη θεωρούν σαν μέσον εξαγνισμού, γιατί τις θεωρούν μιαρές!» (Απόσπασμα από το δίτομο έργο «Μέγας Οδηγός Διατροφής και Θεραπείας», Τηλέμαχου Ευθυμιάδη Ιατρού. Τόμος 1 σ.σ. 313-319) «Μάχαιρα έδωσες, μάχαιρα θα λάβεις» &«Ό,τι σπείρεις θα θερίσεις». Αγ. Γραφή –«Η Ορθόδοξη Εκκλησία προβλέπει συνολικά 215 ημέρες νηστείας εντός του έτους! Μεταξύ αυτών είναι: -οι 40 ημέρες νηστείας της Μεγάλης Σαρακοστής πριν το Πάσχα -Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων (Από την Κυριακή των Αγίων Πάντων – την 29η Ιουνίου) -Η Νηστεία της Κοιμήσεως της Θ|εοτόκου (1-15 Αυγούστου) -Η νηστεία 29ης Αυγούστου (1 ημέρα) -Η νηστεία της 14ης Σεπτεμβρίου (1 ημέρα) -Η Τεσσαρακοστή (40 ημέρες) πρίν τα Χριστούγεννα -Η νηστεία της προτεραίας των Θεοφανείων (1 ημέρα) -Η νηστεία Τετάρτης και Παρασκευής Αυτό σημαίνει πως ακόμη και για τη σημερινή επίσημη θρησκεία είναι σημαντική η νηστεία για περισσότερες από τις μισές ημέρες του έτους ή η αποχή μας από ζωικά λευκώματα. Και αυτό μόνο του είναι αρκετό για την πρόληψη μεγάλης σειράς παθήσεων, όπως αναφέρει ο γιατρός Γ. Καράβης….  Το κείμενο έστειλε η αναγνώστρια Ελένη Οικονομοπούλου Διαβάστε όλο το άρθρο:     http://www.mixanitouxronou.gr/giati-o-christos-den-etroge-kreas-ke-tis-elege-gia-tin-kreofagia-o-ioannis-chrisostomos-ke-alli-pateres-ti-anaferi-i-agia-grafi-gia-to-kreas-ton-zoon/   .-   
~**  Βρήκαν παρηγοριά στη Χάρη και στο Λόγο του Θεού
~   Τὸ νέο διαδόθηκε ἀπὸ στόμα σὲ στόμα πολὺ γρήγορα σὲ κάθε γωνιὰ τῆς γειτονιᾶς.

Ὅλοι πάγωσαν νιώθοντας μεγάλη συμπάθεια πρὸς τοὺς καλούς τους γείτονες.  Ἡ Μάρθα, συνειδητὸ μέλος τῆς Ἐκ­κλησίας, ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας στιγμὴ ποὺ ἔφθασε ἡ θλιβερὴ εἴδηση στ’ αὐτιά της, ἄρχισε νὰ προσεύχεται ὁλόθερμα, δίνοντας τὸ ὄνομα τοῦ παιδιοῦ γιὰ μνημόνευση στὴ θεία Λειτουργία καὶ κάνοντας Παρακλήσεις στὴν Παναγία καὶ τοὺς Ἁγίους, ποὺ τόσο πολὺ εὐλαβοῦνταν.  Στὸ τέλος, ὅμως, τῆς προσ­ευχῆς της πάντοτε προσέθετε: «Κύριε καὶ Θεέ μου, δὲν εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ ἀκούσεις ἐμένα τὴν ἁμαρτωλή. Δὲν τὸ ἀξίζω· δὲν Σοῦ τὸ ἀπαιτῶ ἐγωιστικά. Σὺ εἶσαι Πάνσοφος καὶ Πανάγαθος, στοργικὸς Πατέρας. Εἶσαι μόνο ἀγάπη καὶ θὰ δώσεις τὸ καλύτερο καὶ γι᾿ αὐτὸ τὸ παιδί. Ἂς γίνει τὸ θέλημά Σου. Σ᾿ εὐχαριστῶ». Ἔτσι ἔλεγε ἡ Μάρθα κάθε φορὰ κι ἄφηνε μὲ ἐμπιστοσύνη τὸ αἴτημά της στὸν Κύριο.                                                                          Ὁ καιρὸς περνοῦσε. Ξημέρωνε Πρω­­τοχρονιὰ καὶ στὸ σπίτι τῆς Μαρίας, τὴν ὥρα ποὺ ἄλλαζε ὁ χρόνος, ἡ ψυχὴ τῆς εἰκοσάχρονης κόρης της πέταξε στὰ οὐράνια. Θρῆνος καὶ κλαυθμὸς σκέπασε τὸ σπίτι. Μὲ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἥλιου σὰν ἀστραπὴ διαδόθηκε τὸ θλιβερὸ μαντάτο. Ἀπὸ τοὺς πρώτους ἀνθρώπους ποὺ πῆγαν στὸ σπίτι γιὰ νὰ τοὺς συλλυπηθοῦν ἦταν ἡ Μάρθα. Οἱ πληγωμένοι γονεῖς δήλωσαν πὼς δὲν δέχονταν ἐπισκέψεις· μόνο σὲ ἐλάχιστους στενοὺς συγγενεῖς ἐπέτρεπαν νὰ πηγαίνουν. Ἡ Μάρθα ἔψαχνε νὰ βρεῖ κάποια ἀφορμὴ γιὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ ξανὰ τὴν οἰκογένεια μὲ τὸ βαρύ – ἀβάσταχτο πένθος. Ἐπιθυμοῦσε νὰ τοὺς μιλήσει μὲ λόγια τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, νὰ τοὺς προμηθεύσει μὲ κατάλληλα βιβλία, ὥστε νὰ παρηγορηθοῦν. Ὁ καιρὸς γιὰ τὸ τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο πλησιάζει. Μὲ πόνο ψυχῆς ἡ Μάρθα τηλεφωνεῖ στὴ μητέρα τοῦ κοριτσιοῦ λέγοντάς της πόσο πολὺ προσεύχεται γι᾿ αὐτὴν καὶ τὸν σύζυγό της. Προσφέρθηκε νὰ πάει στὸ σπίτι τους, προκειμένου νὰ τοὺς βοηθήσει μὲ τὶς ἑτοιμασίες τοῦ Μνημοσύνου, κι ἐκεῖνοι τῆς ἀπάντησαν μὲ προθυμία πὼς ἡ πόρτα τοῦ σπι­τιοῦ τους ἦταν ἀνοιχτὴ γιὰ κείνην.  Ἔτσι ἡ Μάρθα βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ πεῖ στοὺς πονεμένους αὐτοὺς γονεῖς γιὰ τὸ πόσο ὠφελοῦν τὰ Μνημόσυνα τὶς ψυχὲς τῶν προσφιλῶν νεκρῶν τους, καθὼς ἐπίσης καὶ οἱ φιλανθρωπίες ποὺ γίνονται εἰς μνήμην τους. Ἐπιπλέον τοὺς ἀνέφερε πόσο καλὸ κάνει τὴν ἡμέρα τοῦ Μνημοσύνου νὰ κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἀφοῦ πρῶτα ἐξομολογηθοῦν. Ἐκεῖνοι δέχθηκαν τὰ λόγια της ταπεινά· κι ἀφοῦ πῆγαν στὸν Πνευματικὸ τῆς Μάρθας, μὲ πολλὴ συντριβὴ ἐξομολογήθηκαν καὶ κοινώνησαν τὴν ἡμέρα τοῦ Μνημοσύνου. Ἀπὸ τότε, ἔχοντας πιὰ συχνὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Πνευματικό τους, ὁ ὁποῖος τοὺς συμπαραστέκεται μὲ τὶς προσευχὲς καὶ τὰ παρηγορητικά του λόγια, ἐκκλησιάζονται τακτικὰ δο­­ξά­ζον­τας τὸν ἅγιο Θεό, χωρὶς νὰ ξεχνοῦν καὶ τὴν προσφορὰ τῆς Μάρθας, ποὺ τοὺς βοήθησε νὰ βροῦν παρηγοριὰ στὴ χάρη καὶ στὸν λόγο τοῦ Θεοῦ.

~***  Καλαβρύτων Αμβρόσιος: Πλανάσθε κ. Τσίπρα!
~  Καλαβρύτων Αμβρόσιος: ΠΛΑΝΑΣΘΕ Κ. ΤΣΙΠΡΑ! Η επιθετική πολιτική του κ. Τσίπρα και των παραγόντων της Κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ κατά της Ορθοδοξίας και ιδιαίτερα εναντίον της Μητρός Εκκλησίας της Ελλάδος συνεχίζεται με διαρκώς αυξανόμενη ένταση!   Την εβδομάδα, που τώρα διανύουμε, έχει προαναγγελθεί, ότι θα εισαχθούν στη Βουλή προς συζήτηση τα θέματα της Εκκλησίας, ήτοι
Η κατάργηση του άρθρου 3 του Συντάγματος, με το οποίον ορίζεται ή Ορθοδοξία ως «η Επικρατούσα Θρησκεία εν Ελλάδι» καί
Η διαγραφή του ιερού Εφημεριακού από το Ταμείον της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών του Κράτους, δηλ. η απόρριψις του ιερού Κλήρου στον κάλαθο των αχρήστων του Ελληνικού Δημοσίου!  Παρά ταύτα το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει κανονικά την μισθοδοσία των Μουφτήδων των Μουσουλμάνων της Θράκης και μάλιστα από τα κονδύλια του Υπουργείου των Εξωτερικών!!!!  Το γεγονός αυτό μας αναγκάζει να στραφούμε με δημόσιο λόγο προς τον άθεο Πρωθυπουργό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Ελλάδος (τι κρίμα!) κ. Αλεξ. Τσίπρα και να του πούμε με καθαρή φωνή, ότι πλανάται πλάνην οικτράν, όταν προσπαθεί να συνδέσει τη μισθοδοσία του ιερού Κλήρου με την κατά καιρούς ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Ελληνικού Δημοσίου!  Και από τη θέση αυτή του φωνάζουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε:  «Κύριε Πρωθυπουργέ,  Η Πολιτεία οφείλει στην Εκκλησία  και όχι η Εκκλησία στην Πολιτεία!  Το χρέος του Κράτους προς την Μητέρα, την Τροφό και την Σώτειρα του Ελληνισμού Εκκλησία είναι ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ, όσα χρήματα και αν καταβάλει η Πολιτεία στην Εκκλησία της Ελλάδος! Εμείς, ένας ταπεινός και άσημος Επίσκοπος της Εκκλησίας του Χριστού, διωκόμενος και καταδιωκόμενος από την Κυβέρνηση Τσίπρα, από τη θέση αυτή υψώνουμε την φωνή μας. Αναμένουμε το ίδιο να πράξουν και όλοι, ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΟΛΟΙ, οι λοιποί Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος, ώστε να αποτραπεί αυτό το αποτρόπαιο εθνικό έγκλημα κατά της Ορθοδοξίας, εδώ στην Ορθόδοξο Χριστιανική Ελλάδα, η οποία συγχρόνως αποτελεί και την Κοιτίδα της Ορθοδοξίας!  Αναμένουμε, λοιπόν, τις άλλες, πιο ισχυρές, φωνές! Ελπίζουμε να μη επαληθευθεί η εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,η οποία μόλις στο χθεσινό της φύλλο έγραψε τα παρακάτω φοβερά λόγια: ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ!
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, 11 Φεβρουαρίου 2019
***  Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΚΙΝΑΛ η μόνη προοδευτική διέξοδος 
Μήνυμα διαχωρισμού της πολιτικής του Κινήματος Αλλαγής από τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ έστειλε από την Καλαμάτα ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο νεαρός ευρωβουλευτής ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση του Κινήματος Αλλαγής Μεσσηνίας την Κυριακή στο ξενοδοχείο "Rex" στην Καλαμάτα για την κοπή της πίτας.
Η αίθουσα ήταν γεμάτη, ενώ ο εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Πάζιος, έστειλε μήνυμα ενότητας εν όψει και του συνεδρίου τον επόμενο μήνα. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε από την άλλη πως το Κίνημα Αλλαγής μπορεί να διαμορφώσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή του τόπου. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε από πέρυσι το Νοέμβριο έχει ως στόχο "η παράταξή μας να έχει ισχυρό ρόλο την επόμενη ημέρα των βουλευτικών εκλογών", προσθέτοντας ότι "η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν επιλέξει το δρόμο της μισαλλοδοξίας και της στείρας αντιπαράθεσης".
Ο ευρωβουλευτής ανέφερε ακόμη ότι "η Νέα Δημοκρατία θέλει να κυβερνήσει ως ένας γαλάζιος ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας απαξιώνει κοινοβουλευτικά ήθη και προσπαθεί να διχάσει τους Έλληνες για να έχει καιροσκοπικά οφέλη". Αντίθετα, στο Κίνημα Αλλαγής "έχουμε μια άλλη στάση, με προοδευτικό λόγο, με ρεαλισμό και συνέπεια" και τόνισε ότι αυτό που θέλουν είναι να βγουν ισχυροί, "για να επιβάλουμε την επόμενη μέρα ένα προοδευτικό πρόγραμμα για τη χώρα και όχι μια αντιπαράθεση που υπονομεύει κάθε προοπτική".
Επίσης τόνισε την ανάγκη "να γυρίσει ο τόπος σελίδα, τα παιδιά μας να μείνουν στη χώρα, να ανοίξουν δουλειές και πραγματικά να υπάρχει ευημερία και σταθερότητα για την Ελλάδα".

***   «Στο δρόμο για τα όνειρα…», μια ταινία μικρού μήκους από την Κυπαρισσία 
«Στο δρόμο για τα όνειρα…" ονομάζεται η ταινία μικρού μήκους που γυρίστηκε έπειτα από πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας, με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν, να ενεργοποιηθούν, αλλά και να κινητοποιηθούν οι νέοι του τόπου και όχι μόνο.
Πρόκειται για ένα κοινωνικό μήνυμα από την Κυπαρισσία προς όλη τη χώρα. «Ας δράσουμε όλοι και ο καθένας από τη μεριά του, ώστε να μην είναι τα όνειρα σπασμένα!» αναφέρεται σχετικά.
Συμμετείχαν οι μαθητές: Τζώρτας Στέφανος, Καλογερόπουλος Στάθης, Γουντγκέιτ Λούι, Παναγόπουλος Θέμης, Σπυροπούλου Νέλλυ, Χρονοπούλου Φωτεινή, Πανταζοπούλου Ευαγγελία-Μαρία.
Οργάνωση Παραγωγής: Τερζής Δημήτρης, Τσάλτας Γιώργος
Παραγωγή - σκηνοθεσία: Αχιλλέας Τζωρτζίνης
Τέλος, απευθύνονται ευχαριστίες στον κ. Κώστα Μπούρα για τη συμβολή του.
Video: 
***  Συνάντηση του δημάρχου Μεσσήνης με το γενικό γραμματέα Αθλητισμού 
Με το γενικό γραμματέα Αθλητισμού Ιούλιο Συναδινό, τον οποίο συνόδευε ο βουλευτής Μεσσηνίας Πέτρος Κωνσταντινέας, συναντήθηκε χθες ο δήμαρχος Μεσσήνης, Γιώργος Τσώνης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Μεσσήνης σε πολύ καλό κλίμα, ο κ. Συναδινός ενημερώθηκε για την πορεία των έργων στο Δήμο και έκανε γνωστή τη σύμφωνη γνώμη του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γεωργίου Βασιλειάδη, για υποβολή στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» δύο ακόμη υποέργων. Πρόκειται για το «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Σταδίου Μεσσήνης», προϋπολογισμού 229.794,23 ευρώ και «Κατασκευή και Εγκατάσταση στεγάστρου κερκίδων Δημοτικού Σταδίου Μεσσήνης», προϋπολογισμού 137.881,67 ευρώ.
Ο δήμαρχος Μεσσήνης επισήμανε ότι πρέπει να ακολουθήσει η τοποθέτηση ταρτάν, ενώ ο γενικός γραμματέας απάντησε ότι αυτό που χρειάζεται είναι να ετοιμαστεί η μελέτη, ώστε το έργο να ξεκινήσει αμέσως μόλις παραδοθούν τα δύο υποέργα.
Ο κ. Τσώνης ευχαρίστησε τον κ. Συναδινό για τη βοήθεια προς το Δήμο Μεσσήνης και ζήτησε αυτή να συνεχιστεί ώστε να βελτιωθούν και τα υπόλοιπα γήπεδά του, με το γενικό γραμματέα να συμφωνεί, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Να φτιάξουμε τα γήπεδα να παίζουν τα παιδιά».
Παρόντες στη συνάντηση ήταν, επίσης, οι αντιδήμαρχοι Μεσσήνης Γωγώ Παναγοπούλου, Ανδρέας Τράκας, Αναστάσιος Τσερπές, Νίκος Ξενόγιαννης, Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, Χρήστος Καρύδης και δημοτικοί σύμβουλοι.

***
***  Επιτυχημένη η 5η Γιορτή Ελαιολάδου 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και τη φετινή χρονιά η 5η Γιορτή Ελαιολάδου που διοργανώνει ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας και έχει γίνει πλέον θεσμός.
Πολλοί φίλοι και μέλη του Συλλόγου παρευρέθησαν στην εκδήλωση, όπου έλαβαν μέρος επιστήμονες - εκπαιδευμένοι γευσιγνώστες του Εργαστηρίου Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Καλαμάτας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, οι Άρης Παπανικολάου, Νίκος Κουτσούκος και Βελούδω Βελισσάρη.
Μετά τη γευσιγνωστική αξιολόγηση ελαιόλαδων ακολούθησαν ομιλίες και εποικοδομητική συζήτηση σχετική με τη σπουδαιότητα των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου.

***  Καθησυχαστικός ο Γιώργος Μπέζος σχετικά με τα κρούσματα γρίπης στην Καλαμάτα 
9 συνολικά από τον Οκτώβριο, το 5 μέσα στον Φεβρουάριο 
 Στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για τον απολογισμό του έτους που μας πέρασε, ο διοικητής του νοσοκομείου κ. Μπέζος προέβη σε ανακοινώσεις σχετικά με τα κρούσματα γρίπης στην περιοχή μας.
Όπως έκανε γνωστό, από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι σήμερα έχουν σταλεί στο Ινστιτούτο «Παστέρ» για εξέταση 42 δείγματα. Απ’ αυτά θετικά στον ιό H1N1 ήταν τα εννέα, εκ των οποίων τα πέντε μέσα στο Φεβρουάριο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι κανείς δε νοσηλεύεται αυτή την στιγμή στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας με γρίπη.
Κ. Γαζ.

*** Παρουσίαση υποψηφίων από τον Δημήτρη Κουκούτση 
Παρουσίαση υποψηφίων του συνδυασμού «Καλαμάτα - Πόλη Ενωμένη» του υποψήφιου δημάρχου, Δημήτρη Κουκούτση, θα γίνει αύριο Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου, στις 7.00 το απόγευμα, στο εκλογικό κέντρο επί της οδού Χρήστου Κουμάντου 8.

***   Παρουσίασε 12 ακόμα υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους η Μαρία Οικονομάκου 
Περισσότερες του αναμενομένου ειδήσεις είχε η χθεσινή πρόσκληση της υποψήφιας δημάρχου Καλαμάτας, Μαρίας Οικονομάκου, για παρουσίαση νέων υποψηφιοτήτων με το συνδυασμό της «Καλαμάτα Ξεκινάμε».
Πέραν της ανακοίνωσης των 12 νέων προσώπων που έρχονται να προστεθούν στα 22 που είχε ανακοινώσει στα μέσα Ιανουαρίου, η κα Οικονομάκου προέβη σε μια σειρά ανακοινώσεων που αφορούν στην τρέχουσα «ειδησεογραφία» και πρόκειται να συζητηθούν…
 Παρουσίαση
Αναφορικά με τις νέες υποψηφιότητες, η υποψήφια δήμαρχος τόνισε: «Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν κατακτήσει επάξια την κοινωνική αναγνώριση και αποδοχή, μέσα από την προσωπική τους διαδρομή στο επάγγελμα, την οικογένεια, το ευρύτερο περιβάλλον. Είναι ενεργοί δημότες, εξοπλισμένοι με τη γνώση της ζωής, που επέλεξαν να στρατευθούν μαζί μας, συνεισφέροντας το χρόνο και τις δημιουργικές τους ιδέες στην κοινή μας προσπάθεια».
Στη συνέχεια η Μαρία Οικονομάκου έδωσε το «στίγμα» της σχετικά με τις προθέσεις της στην αξιοποίηση των δημοτικών συμβούλων που θα εκλέξει, αλλά και αυτών που δε θα εκλεγούν, αν και εφόσον εκλεχθεί δήμαρχος η ίδια, ενώ έδωσε απαντήσεις σχετικά με την απόφασή της να κατέλθει «αυτόνομα» στο Δήμο Καλαμάτας ως υποψήφια δήμαρχος:
«Πάντοτε διατηρούσα την πολιτική άποψη ότι η ενασχόληση με τα κοινά πρέπει να έχει περιοδικότητα. Στο αυτοδιοικητικό πεδίο, που είναι κατεξοχήν προνομιακός χώρος ανάδειξης στελεχών της τοπικής κοινωνίας, καθένας από εμάς, συμπληρώνοντας έναν κύκλο προσφοράς και παρουσίας, θα πρέπει είτε να κρίνεται εξελισσόμενος είτε να αποσύρεται τιμώμενος.
Κι αυτό, γιατί έτσι θα δίνεται η ευκαιρία στη νεώτερη γενιά να έρχεται στο προσκήνιο και να αναλαμβάνει ευθύνες, με την προσδοκία κάθε φορά οι επόμενοι να κρίνονται επιτυχέστεροι από τους προηγούμενους. Δε δέχομαι την επαγγελματοποίηση της πολιτικής και πιστεύω βαθιά ότι η μονιμότητα δεν οδηγεί αναγκαστικά στην απόκτηση εμπειρίας. Και το αντίστροφο, η επίκληση της εμπειρίας δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογητικό άλλοθι μονιμότητας στα δημοτικά πράγματα. Έτσι, η πολιτική μου αντίληψη δε θα μπορούσε να υπηρετηθεί στο πλαίσιο του Δήμου Καλαμάτας, παρά μόνο με αυτόνομη δημοτική πορεία. Πορεία που θα μου παρείχε την ελευθερία επιλογής προσώπων, χωρίς τις δεσμεύσεις που αναγκαστικά θα επέβαλε η συμμετοχή μου στη διαδικασία εκλογής νέου επικεφαλής μεταξύ των συμβούλων της σημερινής δημοτικής πλειοψηφίας.
Η ίδια η κίνησή μου να τεθώ επικεφαλής του νέου συνδυασμού μας “Καλαμάτα, ΞΕΚΙΝΑΜΕ”, δείχνει, νομίζω, καθαρά, ότι είναι προϊόν πολιτικής θέσης και όχι απόρροια προσωπικής μου φιλοδοξίας.
Είναι, επομένως, προσωπική μου απόφαση και πολιτική επιλογή να στελεχώσω το ψηφοδέλτιό μου, κατά πρώτιστο λόγο, από ανθρώπους που είναι καταξιωμένοι κοινωνικά και επαγγελματικά, αν και χωρίς εμφανή προηγούμενη ενασχόληση με την ενεργό πολιτική. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι πλεονέκτημα υπεραξίας του συνδυασμού μας, γιατί δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο στην εξαγγελία μου για πραγματική ανανέωση πολιτικών και προσώπων στο Δήμο Καλαμάτας. Διαφορετικά, εκ των πραγμάτων, τα καινούργια πρόσωπα σε ένα ψηφοδέλτιο θα ήταν, ουσιαστικά, απλό συμπλήρωμα δίπλα στους παλιότερους συνυποψηφίους τους. Με αυτό το πνεύμα, ως νέα δήμαρχος, θα καλέσω όλους, ανεξαιρέτως, τους δημοτικούς μου συμβούλους να αναλάβουν, έστω και με μειωμένη θητεία, ευθύνες αντιδημάρχων. Αλλά και αυτοί που δε θα εκλεγούν, θα κληθούν να καταλάβουν, μαζί με συνδημότες μας, θέσεις μελών διοικήσεων δημοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, προκειμένου όλοι να μπορέσουν να αποδείξουν τις ικανότητές τους στη διαχείριση του Δήμου. Σε όλους θα δώσω την ευκαιρία και όλοι μας θα κριθούμε από τα αποτελέσματα».
Τα 12 νέα πρόσωπα που παρουσίασε η Μαρία Οικονομάκου είναι: Νικολέτα Τσιμικλή (ασφαλιστικός πράκτορας), Ευτυχία Δημητρακοπούλου (σοπράνο – φλαουτίστα, καθηγήτρια του Δημοτικού Ωδείου και της Φιλαρμονικής), Ιωάννης Ζεμπίλας (ελεύθερος επαγγελματίας), Γιώργος Καρούνος (οικονομολόγος), Παναγιώτης Κωστόπουλος (συνταξιούχος τραπεζικός), Βενετία Λιάβαρη (ιδιωτική υπάλληλος), Έλβα Μακρή (διπλωματούχος περιβαλλοντολόγος Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών), Βασιλική Μητροπούλου (πολιτικός μηχανικός Τ.Ε.) , Λυκούργος Μιχαλόπουλος (αγρότης), Θεόδωρος Μπρεζεράκος (επιχειρηματίας στον Τομέα Τουρισμού) , Μαρία Ράλλη (προϊσταμένη μονάδας Τεχνητού Νεφρού Νοσοκομείου Καλαμάτας – υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), Θάλεια Χριστοφίδη (ιδιωτική υπάλληλος, απόφοιτη Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕΙ Καλαμάτας).
  Να γίνει ο Ταΰγετος «Εθνικός Δρυμός»
Στο περιθώριο της χθεσινής παρουσίασης των υποψηφίων, η Μαρία Οικονομάκου αναφέρθηκε και σε δύο θέματα δημοτικού και εκλογικού ενδιαφέροντος, όπως η ίδια επισήμανε.
Το πρώτο αφορούσε στην κατάσταση στον Ταΰγετο, για τον οποίο κατέθεσε τη δική της πρόταση. Ανέφερε αναλυτικά: «Με προσοχή παρακολουθώ τις δημόσιες αναφορές για τις πρόσφατες καταστροφές στην περιοχή του Ταϋγέτου και τις πρωτοβουλίες που ανακοινώνονται για την αντιμετώπισή τους. Εκτός, όμως, από τα άμεσα μέτρα πυροσβεστικού χαρακτήρα, η κατάσταση θέλει συνολική πρόβλεψη θεραπείας. Αν τον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου δεν τον δούμε ως πρόσκληση ανάπτυξης, ανάλογης με αυτή που έχει ήδη υπάρξει στην παράκτια ζώνη του Δήμου Πύλου – Νέστορος με την τουριστική μονάδα του Costa Navarino, αλλά και με αυτή που προοπτικά ανοίγεται σε όλη την παραθαλάσσια περιοχή του νομού μας, τότε νομίζω, πραγματικά, ότι δεν προσφέρουμε ουσιαστικές υπηρεσίες.
Προς αυτή την κατεύθυνση και με συνεννόηση όλων των πολιτικών δυνάμεων του Δήμου, θεωρώ πως πρέπει να επιδιωχθεί, συστηματικά και επίμονα, αυτό που κατά την άποψή μου θα αποτελούσε καθοριστική συμβολή μας: υπό την προϋπόθεση προστασίας των περιουσιών των κατοίκων της περιοχής, η ανακήρυξη μέρους του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου σε “εθνικό δρυμό”, ώστε, σε συνδυασμό με την παροχή οικονομικών κινήτρων, φορολογικού και άλλου χαρακτήρα, σε επενδυτικά κεφάλαια, να μπορέσει να υπάρξει προσέλκυση ενδιαφέροντος για την πολλαπλή τουριστική αξιοποίηση της όλης περιοχής, με ανάδειξη της τοπικής αρχιτεκτονικής, των φυσικών χαρακτηριστικών βιοποικιλότητας του βουνού, των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων του κ.λπ.»
Το δεύτερο και τελευταίο θέμα το οποίο έθιξε η Μαρία Οικονομάκου αφορούσε στις «δημοσκοπήσεις» που διαρρέονται στην τοπική κοινωνία, με την ίδια να αφήνει «αιχμές» σχετικά με τις σκοπιμότητες που εξυπηρετούν αυτές οι διαρροές. Παράλληλα, κατέθεσε μία πρόταση – «πρόκληση» προς όλους τους συνυποψηφίους της δημάρχους για διενέργεια, από κοινού, αξιόπιστης δημοσκόπησης, τα αποτελέσματα της οποίας θα δημοσιοποιηθούν σε όλα τα τοπικά ΜΜΕ.
Συγκεκριμένα η κα Οικονομάκου σημείωσε: «Σε όλη την αυτοδιοικητική μου πορεία στο Δήμο Καλαμάτας πολιτεύθηκα με εντιμότητα και ήθος, σεβασμό απέναντι στο συνδημότη και καθαρότητα στην εκφορά των πολιτικών μου απόψεων. Δε διανοήθηκα ποτέ να χρησιμοποιήσω διαρροές, ψιθύρους, μεθόδους τεχνητών εντυπώσεων, εργαλεία αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης. Το ίδιο, βέβαια, θα κάνω και τώρα, διεκδικώντας το Δήμο Καλαμάτας, χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν έχω τη βούληση και τη δύναμη, εγώ και το επιτελείο μου, να υπερασπιστούμε την πορεία του συνδυασμού μας προς τις εκλογές, απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα χειραγώγησης των εκλογέων. Ζητώ, λοιπόν, από όλους τους συνυποψηφίους μου, για λόγους αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας, να χρηματοδοτήσουμε από κοινού έρευνα πρόθεσης της κοινής γνώμης, που θα ανατεθεί σε έγκυρη εταιρεία δημοσκοπήσεων, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν δημόσια από τα τοπικά ΜΜΕ, του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου.
Ο συνδυασμός μας δηλώνει πρώτος συμμετοχή στη διαδικασία αυτή. Αναμένουμε και από τους άλλους την ανταπόκρισή τους στην πρόσκλησή μας».
Του Κώστα Γαζούλη
Φωτογραφίες: Στασινός Μουτσούλας 

***
***   «Πύρινες» δηλώσεις Τατούλη και Νίκα από τα Φιλιατρά 
«Πύρινες» δηλώσεις έκαναν προχθές από τα Φιλιατρά, ευρισκόμενοι στην πόλη για τον εορτασμό του Αγίου Χαραλάμπους, οι δύο υποψήφιοι περιφερειάρχες Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης και Παναγιώτης Νίκας. Δηλώσεις χωρίς ονομαστική αναφορά στον αποδέκτη των πυρών που εξαπολύθηκαν εκατέρωθεν, αλλά εξόχως αποκαλυπτικές και ενδεικτικές του τι πρόκειται να ακολουθήσει όσο περνούν οι μέρες και πλησιάζουν οι εκλογές.
Ο κ. Τατούλης, συνεχίζοντας την ίδια ρητορική που έχει επιλέξει με μειωτικούς χαρακτηρισμούς για τον «αντίπαλό» του, «φωτογραφίζοντάς» τον χωρίς ωστόσο ευθέως να τον κατονομάζει, έκανε αναφορά σε «ταξιδιώτες», ενώ ο κ. Νίκας με την αναφορά του ότι «ρημάζουν τα Φιλιατρά» και ότι αυτό είναι «εθνικό έγκλημα» και «υπάρχουν ευθύνες γι’ αυτό», προφανέστατα δεν άφησε εκτός κάδρου ευθυνών των κ. Τατούλη.
«Βλέπω κάποια περίεργα πράγματα, κάποιους που έρχονται να υποσχεθούν διάφορα θέματα χωρίς καν να γνωρίζουν τη θέση των Φιλιατρών, ούτε τα προβλήματα του τόπου τους, ούτε τα προβλήματα της περιοχής, έρχονται ως επισκέπτες για πρώτη φορά. Άκουσα ξαφνικά ότι θα φτιάξουν κάποια καινούργια πράγματα τα οποία έχουν δρομολογηθεί και διαβάζοντας από ένα χαρτάκι, μίλησαν για το τι θα κάνουν χωρίς να πουν πώς θα τo κάνουν και χωρίς να είναι ενημερωμένοι για το πού βρίσκονται τα θέματα αυτά», επισήμανε ο κ. Τατούλης και ακολούθως ανέφερε: «Όσοι ταξιδεύουν από θεσμική ιδιότητα ως υποψήφιοι σε άλλη θεσμική ιδιότητα, κάνουν ένα ταξίδι πολύ επώδυνο και επικίνδυνο για τον τόπο». Ερωτηθείς για τις υποδομές στην περιοχή, επανέλαβε έργα που έχει εξαγγείλει και κατά το παρελθόν πολλάκις, όπως το δρόμο Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι με 20 εκ. ευρώ, τη δημοτική οδοποιία Φιλιατρών με 400.000 ευρώ, σημείωσε ότι θα ενταχθούν τα δίκτυα του Φιλιατρινού φράγματος, ενώ αναφέρθηκε και σε δρόμο που αφορά στους Γαργαλιάνους και ο οποίος, όπως είπε, έχει δρομολογηθεί, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ποιος είναι.
Αίσθηση προκάλεσε η ευθεία επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας για το «μπάχαλο» στην υπόθεση του Αλιευτικού Καταφυγίου Μαραθόπολης, τονίζοντας σχετικά: «Ξεπεράσαμε όλα τα προβλήματα, σε κόντρα κάποιων που είχαν όλη την ευθύνη να ολοκληρώσουν το φάκελο. Δεν ήταν ευθύνη της Περιφέρειας και της Δημοτικής Αρχής, ήταν ευθύνη του Λιμενικού Ταμείου και είναι ξεκάθαρο αυτό».
Ο, δε, κ. Νίκας ανέφερε: «Έρχομαι δεκαετίες στα Φιλιατρά και είναι τραγική η διαπίστωση: Ρημάζουν τα Φιλιατρά, ρημάζει η ελληνική περιφέρεια. Κάθε χρόνο τα κλειστά σπίτια είναι και περισσότερα. Κάτι πρέπει να γίνει. Στη Μεσσηνία, στην Πελοπόννησο, στην Ελλάδα δεν μπορούμε να βαδίσουμε μόνο με τα αστικά κέντρα, δεν μπορεί η νεολαία να εγκαταλείπει ολόκληρες περιοχές. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει ο κατάλληλος εθνικός, περιφερειακός και τοπικός σχεδιασμός για να έχουμε μια αντιστροφή της κατάστασης. Είμαστε στην πιο παραγωγική περιοχή της χώρας. Στα Φιλιατρά να ρίξεις ένα ξύλο, θα φυτρώσει! Να ρημάζει αυτός ο τόπος αποτελεί εθνικό έγκλημα. Ας υπάρξει φώτιση σε αυτούς που αποφασίζουν για να έχουμε μια αντιστροφή της κατάστασης στα Φιλιατρά, στην πιο πλούσια περιοχής της Ελλάδας.
Από τη δική μου πλευρά θα κάνω ό,τι είναι δυνατό για αυτό το λαό που χειμάζεται, όπως ολόκληρη η περιφερειακή Ελλάδα». Του Ηλία Γιαννόπουλου

***  Αναζητείται… ξεχασιάρης 
Ο εικονιζόμενος πυροσβεστικός κρουνός βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Βιολέτας και Ανθέων (τόσα λουλούδια μαζεμένα!).
Στην κορυφή του υπάρχουν κλειδιά.
Ή κάποιος τα άφησε προκειμένου να δέσει τα κορδόνια του και τα ξέχασε ή έπεσαν και όποιος τα βρήκε, τα τοποθέτησε στο συγκεκριμένο σημείο. Όποιος αναγνωρίζει ότι είναι δικά του, ας σπεύσει να τα πάρει.
Εσείς οι άλλοι μην πλησιάσετε, διότι έτσι κι αλλιώς σας είναι άχρηστα!  Ω.        

***  Αναβάθμιση του ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών «αποκάλυψε» η Κοζομπόλη 
Η μόνη ουσιαστική δήλωση, με πραγματικό περιεχόμενο, στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγίου Χαραλάμπους προχθές στα Φιλιατρά, εφόσον βεβαίως επιβεβαιωθεί στην πράξη, είναι της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώτας Κοζομπόλη, περί αναβάθμισης του ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών. Σε δήλωσή της κι αφού είχε αναφερθεί στα δίκτυα του Φιλιατρινού φράγματος και το αλιευτικό καταφύγιο Μαραθόπολης, επισήμανε: «Όσον αφορά στα Φιλιατρά, θέλω να πω και ότι το ΚΕΦΙΑΠ έχει ενταχθεί σε εκείνα τα κέντρα που θα ενισχυθούν και θα αλλάξει και το περιεχόμενό τους, κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή, έχει ενταχθεί στα 11 από τα 30 συνολικά σ’ όλη την Ελλάδα Κέντρα Αποκατάστασης τα οποία θα αναβαθμιστούν, θα ενισχυθούν με κόσμο και θα τους δοθεί ένα άλλο περιεχόμενο».
Του Ηλία Γιαννόπουλου

***  Αποδοχή του 1εκ. ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από το «Ζορμπά» αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης 
Αιχμές Αθανασόπουλου για 
προεκλογικό κυβερνητικό «πυροτέχνημα»
 Με ένα και μοναδικό θέμα την αποδοχή χρηματοδότησης, ύψους 1 εκ. ευρώ, από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι η 4η, έκτακτη, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης.
Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του Σώματος, Νίκος Κοτταρίδης, τα χρήματα δίνονται για αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των «συνοδών» τους υδραυλικών έργων, οι οποίες σημειώθηκαν κατά τη «θεομηνία» του «Ζορμπά» που έπληξε το Δήμο Μεσσήνης στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Γιώργος Αθανασόπουλος, επισήμανε ότι στον προϋπολογισμό του πρώτου τριμήνου για το 2019 του υπουργείου δεν έχει προβλεφθεί το συγκεκριμένο ποσό, έτσι ουσιαστικά «αυτοακυρώνονται» και τα όσα είπε σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Τσώνης, ότι τα έργα αποκατάστασης θα υλοποιηθούν άμεσα. Εξέφρασε, δε, την ανησυχία του, μήπως πρόκειται για κυβερνητικό προεκλογικό «πυροτέχνημα».
Παράλληλα, ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή την αναλυτική παρουσίαση των έργων αποκατάστασης στα οποία προτίθεται να προχωρήσει όταν έρθει αυτή η χρηματοδότηση. Απαντώντας στον κ. Αθανασόπουλο, η αρμόδια αντιδήμαρχος, Γεωργία Παναγοπούλου, σημείωσε ότι η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη για το Δήμο Μεσσήνης, κάτι που πιστοποιήθηκε και κατά την πρόσφατη συνάντηση του δημάρχου Γιώργου Τσώνη με το γ.γ. του υπουργείου, τον κ. Κορκόλη, και είναι συνήθης πρακτική που ακολουθείται να εγγραφεί στον προϋπολογισμό στο 2ο τρίμηνο του 2019.
Επίσης, απαντώντας στο δεύτερο αίτημα του κ. Αθανασόπουλου, τόνισε ότι πάγια πρακτική της Δημοτικής Αρχής είναι να έρχονται αναλυτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν, όπως έγινε πρόσφατα και με την χρηματοδότηση των 300.000 ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών, δεσμευόμενη ότι αυτό θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση, όπως ούτως ή άλλως θα γινόταν και όχι επειδή το ζήτησε ο κ. Αθανασόπουλος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή της χρηματοδότησης από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.  Του Κώστα Γαζούλη

***  Δημοσκόπηση «αξιολογεί» Κατσίβελα και μετρά «γαλάζιους» μνηστήρες στην Τριφυλία 
Τηλεφωνική δημοσκόπηση διενεργείται από χθες – κατά πάσα πιθανότητα – στην Τριφυλία ενόψει των δημοτικών εκλογών του Μαΐου. Η δημοσκόπηση διεξάγεται με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και δομημένο ερωτηματολόγιο στο οποίο καλούνται να απαντούν οι ερωτώμενοι και αφορά ονόματα εν δυνάμει υποψηφίων δημάρχων προερχόμενων μόνο από τον ευρύτερο χώρο της ΝΔ. Αυτό, δε, είναι που ανάβει «φωτιά» στο προ-εκλογικό σκηνικό καθώς, ως φαίνεται, η δημοσκόπηση διενεργείται αποκλειστικά για την αξιολόγηση του απερχόμενου δημάρχου Τριφυλίας και τη μέτρηση της εκλογικής δυναμικής «γαλάζιων» μνηστήρων. Όπως είπαν στο «Θ» δημότες Τριφυλίας που ρωτήθηκαν χθες το πρωί, οι ερωτώμενοι καλούνται να αξιολογήσουν το έργο του σημερινού και απερχόμενου δημάρχου, Παναγιώτη Κατσίβελα και να απαντήσουν εάν τον θέλουν εκ νέου υποψήφιο. Επίσης, καλούνται να πουν τη γνώμη τους για τα εξής πρόσωπα: Κώστα Κόλλια, Στάθη Ανδρινόπουλο, Γιώργο Λεβεντάκη, Χάιδω Παναγιωτοπούλου, Γιάννη Αδρακτά, Ζαχαρία Κανελλόπουλο και Παναγιώτη Τσίγγανο. Στους ερωτώμενους τίθεται και ερώτημα σχετικά με ποιον θα ψήφιζαν για δήμαρχο μεταξύ προαναφερθέντων.  Του Ηλία Γιαννόπουλου

*** Σε επαφές με φορείς και εκπροσώπους της Αρκαδίας για την ανάδειξη σχέσεων Αρκαδίας - Δήμου Μεσσήνης ο Γιάννης Λάσκαρης 
Επαφές με εκπροσώπους φορέων και συλλόγων της Αρκαδίας είχε τη  προηγούμενη εβδομάδα ο επικεφαλής του συνδυασμού «Επανεκκίνηση Δήμου Μεσσήνης» Γιάννης Λάσκαρης προκειμένου να αναδεχθεί ένας κοινός άξονας και δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας που θα συμβάλλει στην κοινή ανάπτυξη σε τομείς της επιχειρηματικότητας και του πολιτισμού. Στόχος των εκπροσώπων του συνδυασμού σε αυτές τις επαφές ήταν η ανταλλαγή απόψεων καθώς και η επιβεβαίωση της στήριξης που θα συμβάλλουν στην εξωστρέφεια του Δήμου Μεσσήνης. Βαθύτατα ικανοποιημένος από τις διαβεβαιώσεις των εκπροσώπων,   ο  Γιάννης Λάσκαρης  και οι συνεργάτες του επέστρεψαν με την εγγύηση της ανάπτυξης «Πολιτιστικών διαδρομών» με έμφαση στις περιηγήσεις και την στήριξη των χωριών του Δήμου Μεσσήνης καθώς και την άνοδο της επιχειρηματικότητας και της επισκεψιμότητας στην πόλη της Μεσσήνης. Με την εκπόνηση του σχεδίου «Νεφέλη» που θα γίνει σύντομα οι πολίτες του Δήμου Μεσσήνης θα κατανοήσουν πλήρως τον σχεδιασμό που θα επιφέρει άμεσα με την ανάληψη των καθηκόντων της διαχείρισης του Δήμου Μεσσήνης από τον συνδυασμό “Επανεκκίνηση Δήμου Μεσσήνης»  την εξωστρέφεια την κινητικότητα και την επισκεψιμότητα.

***  Η ΕΕ εξέδωσε χάρτη που δείχνει (σωστά) την ελληνική ΑΟΖ: Λίγες ημέρες μετά την «διχοτομημένη» Τουρκία του Μ.Πομπέο…

~  Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε χάρτη στον οποίο όρισε την δική μας ΑΟΖ έτσι όπως ορίζεται με βάση τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας.
Μετά από τον χάρτη του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μ.Πομπέο, που παρουσίαζε την Τουρκία διχοτομημένη, έρχεται κι αυτός ο χάρτης προφανώς για ψυχολογικούς λόγους για να αποστείλει κάποιο μήνυμα δυσαρέσκειας στην Άγκυρα και για να της υπενθυμίσει ότι «τίποτα δεν κρατάει για πάντα» και οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν.  Βέβαια εκτίμησή μας είναι ότι αυτά προς ώρας είναι περισσότερο λεκτικές προειδοποιήσεις αλλά είναι γεγονός ότι ΗΠΑ και ΕΕ έχουν έρθει πλέον σε πολύ δύσκολη θέση από τον Ρ.Τ.Ερντογάν και είτε θα αναγκαστούν να δείχνουν αδύναμες μπροστά του είτε όντως να προβούν σε ενέργειες που θα επιφέρουν ρήξη. Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο προκάλεσε την οργή των Τούρκων χρηστών του διαδικτύου με ένα από τα τελευταία του tweets, που δείχνει έναν παγκόσμιο χάρτη με σημειωμένες τις χώρες που υποστήριξαν τον Χουάν Γκουάιδο.  Ωστόσο, δεν ήταν η υποστήριξη στην αντιπολίτευση της Βενεζουέλας που εξόργισε τους χρήστες των social media, αλλά ο χάρτης που έδειχνε την Τουρκία χωρισμένη με σύνορα σε δύο άνισα τμήματα


We applaud Austria, Belgium, Croatia, Czech Rep., Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Sweden & UK for supporting Venezuelan people by recognizing @jguaido today as Interim President.

***  Μαζικές εγγραφές αλλοδαπών στους εκλογικούς καταλόγους: 43.000 άτομα στην Α’ Αθηνών …

Σωρηδόν εκλογικά βιβλιάρια σε αλλοδαπούς δίνει η κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα, στα οποία αναφέρεται η ένταξη στους εκλογικούς καταλόγους δεκάδων χιλιάδων αλλοδαπών οι οποίοι με τον ένα τρόπο ή τον άλλον= κατόρθωσαν να αποκτήσουν ελληνική ταυτότητα.  Όπως αναφέρει η εφημερίδα ΕΣΤΙΑ παρουσιάζοντας με στοιχεία την κατάσταση στην Α’ Αθηνών στους εκλογικούς καταλόγους έχουν εγγράφει το τελευταίο χρονικό διάστημα 43.000 αλλοδαποί.  Το 2015, στην ίδια εκλογική περιφέρεια, τον ΣΥΡΙΖΑ είχαν ψηφίσει 78.431 πολίτες και τη ΝΔ 77.630 πολίτες.
Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε πλήρη «σύμπνοια» με την υπόθεση των ελληνοποιήσεων που είχαμε αναφέρει εδώ, Σύμφωνα με αυτά σε δειγματοληπτικές καταμετρήσεις, από τον Οκτώβριο ως τον Δεκέμβριο του 2018 το υπουργείο Εσωτερικών έχει απονείμει την ελληνική υπηκοότητα και έχει πολιτογραφήσει (αν και σε μικρότερη κλίμακα από την πρώτη κατηγορία) 1.515 πρόσωπα. Κορυφαία όλων φαίνεται να είναι η 18η Οκτωβρίου, αφού είχαν καταμετρηθεί 274 πράξεις σε ένα… 24ωρο, αριθμός που μάλλον θα μείνει στην ιστορία του φαινομένου. Η εκλογική κάλπη είναι που τους κάνει κάθε φορά να ξεδιπλώνουν τις μαγικές τους ικανότητες. Ο βουλευτής της ΝΔ Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, με ερώτησή του στη Βουλή, είχε επισημάνει ότι «σύμφωνα µε επίσηµα στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Ιθαγένειας του υπουργείου Εσωτερικών, τα τελευταία τρία έτη καταγράφεται κατακόρυφη αύξηση στην έγκριση αιτήσεων για την απόδοση ιθαγένειας, η οποία αγγίζει το 136,9%!». Από 14.178 το 2015, εκτοξεύτηκαν στις 33.487 το 2016 και στις 34.814 το 2017, ενώ σε εκκρεμότητα είναι ακόμη 49.711!
***  ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ! «Ξεπουλήσατε τη Μακεδονία» φώναξαν στον ΣΥΡΙΖΑίο βουλευτή… (ΒΙΝΤΕΟ)

«Η Μακεδονία είναι ελληνική» είπε μια γυναίκα στον κυβερνητικό βουλευτή   Από την «έκρηξη» μιας γυναικάς που φώναξε «ξεπουλήσατε τη Μακεδονία» σημαδεύτηκε η παρουσία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τριαντάφυλλου Μηταφίδη σε εκδήλωση το βράδυ της Δευτέρας. Το περιστατικό συνέβη την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης όταν μια γυναίκα που καθόταν στο δεύτερη σειρά σηκώθηκε όρθια και φώναξε συνθήματα υπέρ της Ελληνικότητας της Μακεδονίας. «Η Μακεδονία είναι ελληνική. Ξεπουλήσατε την Μακεδονία» φώναξε και έβγαλε από την τσάντα της μια ελληνική σημαία την οποία ξεδίπλωσε και σήκωσε.
Στη συνέχεια, και αφού την αποδοκίμασαν οι παριστάμενοι αποχώρησε από την αίθουσα.  Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εκπροσώπησε την ελληνική κυβέρνηση στην εκδήλωση ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο σκοπός της εκδήλωσης είναι διαφορετικός από εκείνον για τον οποίο η συγκεκριμένη κυρία φώναζε συνθήματα και αναφέρθηκε στην πρόσφατη βεβήλωση του μνημείου του Ολοκαυτώματος εντός του ΑΠΘ. Δείτε το βίντεο του GRTimes.gr:  

 Protothema
***  BOMBA για Κουίκ: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέκτησε μια παρά φύση έδρα … (ΒΙΝΤΕΟ)

Βαρύτατους χαρακτηρισμούς χρησιμοποίησε ο Δημήτρης Καμμένος εναντίον του Τέρενς Κουίκ.  Ο Δ. Καμμένος συνέχισε σε υψηλότατους τόνους την κόντρα με τον Τέρενς Κουίκ με αφορμή την έδρα των ΑΝΕΛ. Μίλησε για δήλωση νομιμοφροσύνης και του κ. Κουίκ και των υπολοίπων που στηρίζουν την κυβέρνηση.
Περιέγραψε πως ο Τέρενς Κουίκ τον πλησίασε για να τον χαιρετήσει και πως εκείνος δεν του είπε ούτε καλημέρα, καθώς τον θεωρεί «απατεώνα και προδότη» και, όπως είπε, τον κάλεσε να παραδώσει την έδρα. Μίλησε για μια εξευτελιστική διαδικασία, τονίζοντας ότι από χθες ο ΣΥΡΙΖΑ απέκτησε μια “παρά φύση έδρα”. Ο Δημήτρης Καμμένος μίλησε για απαξίωση του πολιτικού κόσμου, είπε πως ο λαός έχει χάσει την εμπιστοσύνη του και γι’ αυτό ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Δημήτρης Καμμένος καταλόγισε ευθύνες και στον Πάνο Καμμένο λέγοντας πως ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ δεν κατανόησε την κρυφή ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και δικών του ανθρώπων. Ο ανεξάρτητος βουλευτής συνέχισε του βαρύτατους χειρισμούς βάζοντας στο στόχαστρό του και τον πρωθυπουργό λέγοντας ότι διέλυσε την κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ ως κοινός δικτάτορας, χαρακτηρίζοντάς τον “killer”

newsit
***

***  Αθλητική ενημέρωση :

*** Για το  UEFFA  Champions League στο ποδόσφαιρο σήμερα Τρίτη 12-02-2019 :
ΜΑΝΤΖΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ - ΠΑΡΙ ΣΕ ΖΕΡΜΕΝ   0-2 .-^
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Όλε-Γκούνα Σόλσκιερ): Ντε Χέα, Γιανγκ, Μπαϊγί, Λίντελοφ, Σο, Μάτιτς, Ερέρα, Πογκμπά, Λίνγκαρντ, Μαρσιάλ και Ράσφορντ.
Παρί Σεν Ζερμέν (Τόμας Τούχελ): Μπουφόν, Κέρερ, Σίλβα, Κιμπεπέ, Μπερνάτ, Βεράτι, Ντράξλερ, Μαρκίνιος, Ντάνι Άλβες, Ντι Μαρία και Μπαπέ.

ΡΟΜΑ -ΠΟΡΤΟ   2-1  .-^
Ρόμα (Εουσέμπιο Ντι Φραντσέσκο): Μιράντε, Μανωλάς, Φάτσιο, Φλορέντσι, Κολάροφ, Ντε Ρόσι, Τζανιόλο (88' Σαντόν), Κριστάντε, Πελεγκρίνι (82' Ν'Ζονζί), Ελ Σαράουι (90' Κλάιφερτ), Τζέκο 
Πόρτο (Σέρτζιο Κονσεϊσάο): Κασίγιας, Πέπε, Μιλιτάο, Φερνάντο (76' Περέιρα), Σοάρες, Ντανίλο, Τέλες, Ερέρα, Μπραΐμι (68' Αντριάν Λόπεθ), Φελίπε, Οτάβιο (84' Ερνάνι).  

~**  Αύριο Τετάρτη  13-02-2019 :
Τότεναμ-Ντόρτμουντ, 
Άγιαξ-Ρεάλ

***  Για  το UEFFA Europa Lague  στο ποδόσφαιρο  σήμερα  12-02-2019:
ΦΕΝΕΡ ΜΠΑΧΤΣΕ - ΖΕΝΙΘ Αγίας Πετρούπολης  1-0  .-

*** ΧΘΕΣ , .... ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΕΛ ΛΑΡΙΣΣΑ   2-2   (2-0)  .-^
Το  γκόλ : 24' ΓΚΟΟΟΟΛ Ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ!Φάση διαρκείας στα καρέ της ΑΕΛ με τελική κατάληξη το άνοιγμα του σκορ. Ο Μανά κάνει σέντρα σουτ, ο Κρίστινσον αποκρούει ασθενώς, το σουτ του Μπαϊροβιτς κόβεται από τον Μπέρτο, με την 3η ο Μάζουρεκ κάνει το 1-0 με κοντινό σουτ. , 42' ΓΚΟΟΟΛ ο Μπαϊροβιτς Σεντερφορίσιο γκολ από τον Μπαϊροβιτς, αλλά έχει φύγει από αντικανονική θέση ο Σουηδός. Ο Μανά πιάνει την κεφαλιά, εκείνη τη στιγμή ο Μπαϊροβιτς είναι ακάλυπτος, βάζει στην πλάτη τον Ζίζιτς και με το αριστερό κάνει το 2-0. , 62' ΓΚΟΟΟΛ ο Φατιόν για τη Λάρισα με κεφαλιά.  Ο Ντέλετιτς με φαρμακερή σέντρα βρίσκει στην καρδιά της άμυνας τον Άντονι Φατιόν που με καρφωτή κεφαλιά μειώνει σε 2-1. , 67' ΠΕΝΑΛΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΛ Ο Λιάβας θα κάνει πέναλτι πάνω στον Μπαργκάν και βλέπει την κίτρινη κάρτα., 68' ΓΚΟΟΟΛ η ΑΕΛ ισοφαρίζει με τον Φατιόν από την άσπρη βούλα., 
Διαιτητής :Διαιτητής ο Φωτιάς, με βοηθούς τους Καρατζίκα και Καρσιώτη. 
Κάρτες :31' Κίτρινη κάρτα στον Ακόστα, αφού ο Παναιτωλικός πήγαινε να βγει σε κόντρα με τον Μάζουρεκ. , 64' Κίτρινη του Μοράρ για φάουλ πάνω στον Φατιόν. , 66' Κίτρινη στον Αμαράλ για μαρκάρισμα στον Ντέλετιτς. , 90' Κίτρινη ο Γιακιμόβσκι. , 
Συνθέσεις :Παναιτωλικός: Γιαννακόπουλος, Μιχάι, Λιάβας, Μανά, Μάζουρεκ, Μπαρμπόσα, Λουσέρο, Αμαράλ, Γκούγκα, Άργκους, Μπαϊροβιτς 
ΑΕΛ: Κρίστινσον, Ντέλετιτς, Γιακιμόβσκι, Γκόλιας, Ζίζιτς, Λεοζίνιο, Ακόστα, Μπέρτος, Σεσέροβιτς, Νούνιτς, Φατιόν 
Στον πάγκο για τους γηπεδούχους: Θεοδωρόπουλος, Μάλης, Τσιγγάρας, Τσοκάνης, Βασιλούδης, Μπελεβώνης, Μοράρ
Στον πάγκο για τους φιλοξενούμενους: Παϊτέρης, Μπάλλας, Μπαργκάν, Σικάβκα, Μόρας, Νούσιος, Ζίβκοβιτς
~** 46' Αλλαγή για την ΑΕΛ. Ο Μπαργκάν αντί του Ακόστα. ,63' Μοράρ αντί Μπαϊροβιτς για τον Παναιτωλικό και Σικάβκα αντί Λεοζίνιο , 74' Τσιγγάρας αντί Λουσέρο , 78' Ο Μαλής θα μπει στη θέση του Άργκους που δεν μπορεί να συνεχίσει. , 89' Μόρας αντί Νούνιτς , 
***  90' Τέσσερα λεπτά ο έξτρα χρόνος .- 

~** ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης -  ΑΡΙΣ Θεσ/νίκης   0-3  ,(0-3)  .- ^
Το  γκόλ : 9' Γκοοοοολ! 1-0 ο Άρης, με τον Λάρσον να στέλνει τη μπάλα, με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, στα δίχτυα του ανήμπορου ν' αντιδράσει Παπαδόπουλου...,  23' Γκοοοοολ! 2-0 ο Άρης, με τον Ντιγκινί να βγαίνει ταχύτατα στην αντεπίθεση, να περνάει διαγώνια τον Βλάχο, που τον φτάνει αλλά δεν μπορεί να τον σταματήσει και έτσι, με πλασέ, ο Γάλλος επιθετικός νικάει και τον Παπαδόπουλο... , 45'+1' Γκοοοολ! 3-0 ο Άρης, με τον Τόνσο να μπαίνει στην περιοχή, να κάνει το σουτ υπό πίεση, τη μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι του Παπαδόπουλου, αλλά τον Γκαρσία να παίρνει το ριμπάουντ και με κεφαλιά να δίνει διαστάσεις θριάμβου στη διαφαινόμενη νίκη της ομάδας του..., 
Διαιτητής :Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Βαγγέλης Μανούχος του Συνδέσμου Αργολίδας.
Κάρτες 29' Κίτρινη κάρτα στον Καλτσά, για «θέατρο». ,54' Κίτρινη κάρτα στον Κώτσιρα, για φάουλ πάνω στον Τόνσο., 
Συνθέσεις : Στην αρχική 11άδα του Αστέρας Τρίπολης ξεκινούν οι Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Πασαλίδης, Ορτέγκα, Κυριακόπουλος, Βαλιέντε, Βλάχος, Καλτσάς, Ρόλε, Φερνάντεζ και Μανιάς.
Στον πάγκο των γηπεδούχων θα καθίσουν οι Αθανασιάδης, Μπελοκ, Ματρικάρντι, Δουβίκας, Αραβίδης, Τσιλιανίδης και Μπαστακός.
Ενώ στον πάγκο των φιλοξενούμενων θα καθίσουν οι Αναγνωστόπουλος, Βαλεριάνος, Μαρτίνες, Γιουνές, Ματίγια, Φετφατζίδης και Βέλεθ.
~** Με μια αλλαγή ο Αστέρας, καθώς ο Αραβίδης αντικαθιστά τον Ορτέγκα. , 57' Πρώτη αλλαγή για τον Άρη. Ματίγια αντί του τραυματία Μπάσα. , 70' Φερνάντεζ έξω, Τσιλιανίδης μέσα, στη δεύτερη αλλαγή του Αστέρα. , 74' Δεύτερη αλλαγή για τον Άρη. Ο Φετφατζίδης κάνει ντεμπούτο, αντικαθιστώντας τον Λάρσον. ,84' Ο Βέλεθ παίρνει τη θέση του Τόνσο, στην τελευταία αλλαγή του Άρη., 85' Ο Δουβίκας στη θέση του Καλτσά, κλείνει τις αλλαγές του και ο Αστέρας..- 
*** 90' Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις. -^ 

*** Απόλλων Πόντου - Εργοτέλης  3-0 .- Για την Football Geague  .-

***Γ.Σ. Παναιγειάλιος - Φοίβος Κρεμαστής  0-0 .- 6ος Όμιλος Γ΄εθνικής .-

***

~ ***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2019  :                                                 1.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/02/arfara-news.html .-                   2.- ARFARA NEWS -2- Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας ,. Παρασκευή  01  Φεβρουαρίου  2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2019/02/arfara-news-2.html .-                                3.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  Σάββατο 02 Φεβρουαρίου 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης :   https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/02/arfara-news-02-2019.html  .- 
4.-  . ARFARA GREECE ..  Αλήθειες που δεν λεγόντουσαν ...και το ξεπούλημα της Ελλάδας μας  ...από τους .... :https://vlasiosarfara.blogspot.com/2019/02/blog-post.html .- 
5.-ARFARA NEWS Νέα  από Αρφαρά  Μεσσηνίας Κυριακή  03-02-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/02/arfara-news-03-02-2019.html .-                      6.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας Δευτέρα 04-02-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://vlasiosarfara.blogspot.com/2019/02/arfara-news-04-02-2019.html  .-
7.-ARFARA NEWS  -2-  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 04-02-2019, Στο αγιάζι της ενημέρωσης    https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/02/arfara-news-2.html  .-   
 8.-.- ARFARA NWES  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  , Τρίτη  05/02/2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-     https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/02/arfara-nwes-05022019.html .- 
 9.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη  06-02-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/02/arfara-news.html .-            
10.-ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  . Πέμπτη 07-02-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/02/arfara-news.html .-            11.-  .- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .  Παρασκευή 08-02-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης    https://snsarfara.blogspot.com/2019/02/arfara-news.html .-                                 12.-ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 09-02-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης :   https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/02/arfara-news.html .- 
13.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .  Κυριακή 10-02-2019  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/02/arfara-news.html.- 14.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .Δευτέρα 11-02-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης     https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/02/arfara-news_10.html .-                                                                                                                        15.- .-  ARFARA NEWS  , Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . ΤΡΊΤΗ 12-02-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/02/arfara-news.html .-              16.-                                                                                                                                                                                                                           
***    BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:                                                         ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ Σ.Ν.Σ :
~ 1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas    , 
 http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009                                                                                    
 2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .- 
 http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,          3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,. 
 http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας 
Σύνολον 
14.444   βίντεο   .- 
https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών       https://www.facebook.com/sylgkdsarf/    = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών 
https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139. *** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
 ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ***  http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328   ,
.= http://www.messinia.net.gr  /. -  .- www.erroso.gr  , .- Αναρτήθηκε από 

~~** ~ 1.-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
3.-   https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook 
4 ~ https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  = Stamatis N. Skoulikas
5 ~  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01 .—
    Αναρτήθηκε από Vlasis Skoulikas 
7.-  https://www.facebook.com/profile.php?id=100030595474438   =Αρφαρά Μεσσηνίας Καλαμάτα 4.-    Αναρτήθηκε από