Arfara-Messinias 1 - FOTOS

!!! Ο έρωτας μας βάζει ή σαμάρι ή στεφάνι!! .-

Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης   ,.- 
Δευτέρα  30  Δεκεμβρίου  2019    .-
~


 ~*Αγία Ανυσία – Γιορτή σήμερα 30 Δεκεμβρίου Ποιοι γιορτάζουν
*  Γι: Τη μνήμη της Αγίας και Οσιομάρτυρος Ανυσίας εκ Θεσσαλονίκης τιμά σήμερα, 30 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μας.
~  Η Αγία Ανυσία, έζησε επί αυτοκρατορίας Διοκλητιανού 298 μ.Χ. Καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και ήταν θυγατέρα γονέων ευσεβών και πολύ πλουσίων.

Όταν πέθαναν οι γονείς της, η Αγία Ανυσία στάθηκε κυρία του εαυτού της. Ούτε τα πλούτη που κληρονόμησε τη μέθυσαν, ούτε η ορφάνια της την παρέσυρε. Αλλά με φρόνηση και εγκράτεια, προσπαθούσε πάντα να μαθαίνει «τι εστίν ευάρεστον τω Κυρίω». Τι δηλαδή, είναι ευχάριστο και ευπρόσδεκτο στον Κύριο. Η ευσέβειά της αυτή, την έκανε γνωστή στους ειδωλολάτρες. Μια φορά λοιπόν, ενώ πήγαινε στην Εκκλησία, τη συνάντησε κάποιος ειδωλολάτρης στρατιώτης. Αφού την έπιασε βίαια, την έσυρε στους βωμούς των ειδώλων και την πίεζε να θυσιάσει στους Θεούς.  Η Ανυσία ομολόγησε ότι πιστεύει στον Ένα και Αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, και Αυτόν αγωνίζεται να ευχαριστεί κάθε μέρα. Ο στρατιώτης εξαγριωμένος, άρχισε να βλασφημεί το Θεό και τότε η Αγία τον έφτυσε στο πρόσωπο. Ντροπιασμένος αυτός, έσυρε το σπαθί του και διαπέρασε τα πλευρά της. Έτσι η Αγία Ανυσία, παρέδωσε μαρτυρικά την ψυχή της στον Κύριο.  ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ – ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ :  Ανύσιος, Ανυσία, Γεδεών, Φιλέταιρος, Φιλεταίριος, Φιλεταίρης, Φιλεταίρη, Φιλεταιρία, Φιλεταίρα  Απολυτίκιο:  Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.  Οσίως ανύσασα, των αρετών την οδόν, τω Λόγω νενύμφευσαι, ω Ανυσία σεμνή, και χαίρουσα ήθλησας, αίγλη δε απαθείας, λαμπρυνθείσα Μελάνη, ήστραψας εν τω κόσμω, αρετών λαμπηδόνας, και νυν ημίν ιλεούσθε, Χριστόν τον Κύριον.   
~**  Το μυστήριο της Ιερωσύνης
 
*  : Σ’ ἕνα μοναστήρι ζοῦσε ἕνας εὐλαβέστατος ἱερεύς· (τὸ γεγονὸς μοῦ διηγήθηκε ὁ μακαριστὸς Γέροντας Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος γιὰ πολλὰ χρόνια ἦταν καὶ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου στὸ Ἅγιον Ὄρος.)
~   Ὀλιγογράμματος ἦταν ὁ ἱερεύς, ἀλλὰ κληρικὸς δυνατῆς πίστεως, μεγάλης ἀρετῆς καὶ πολλῶν πενυματικῶν ἀγώνων.
Παρέμενε στὴν Προσκομιδὴ ὄρθιος γιὰ πολλὲς ὧρες, παρ’ ὅλο ποὺ εἶχαν ἀνοίξει οἱ φλέβες τῶν ποδιῶν του καὶ ἔτρεχαν. Πολλὲς φορὲς φαίνονταν τὰ αἴματα, ποὺ ἔτρεχαν κάτω στὸ ἔδαφος ἀπὸ τὴν ὄρθοστασία γιὰ τὴν μνημόνευσι τῶν πολλῶν ὀνομάτων. Μέχρι τελευταίας στιγμῆς ἄνθρωπος θυσίας· καὶ μάλιστα ἐκοιμήθη ἀμέσως μετὰ ἀπὸ Θεία Λειτουργία. Ὅπως ἦταν ὀλιγογράμματος, ἀπὸ κάποια παρανόησι τρόπον τινά, δὲν τοποθετοῦσε κανονικὰ τὶς μερίδες στὸν Ἅγιο Δίσκο. Ὅταν τοποθετοῦμε τὴ μερίδα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου πάνω στὸν Ἅγιο Δίσκο, λέμε: «Παρέστη ἡ Βασίλισσα ἐκ δεξιῶν Σου…» Ὁ γέροντας ἱερεὺς νόμιζε ὅτι, ἀφοῦ λέγει «ἐκ δεξιῶν Σου», πρέπει νὰ τοποθετῆται ἡ μερίδα τῆς Παναγίας δεξιὰ τοῦ Ἀμνοῦ (ὅπως κοίταζε τὸν Ἅγιο Δίσκο)· δηλαδὴ τοποθετοῦσε ἀνάποδα τὶς μερίδες. Κάποτε ἐπισκέφθηκε τὴν Ἱερὰ Μονὴ ἕνας ἀρχιερεύς, γιὰ νὰ χειροτονήση ἕναν διάκονο.  Στοῦς Αἴνους μπαίνει ὁ ἀρχιερεὺς στὸ Ἱερὸ Βῆμα, ντύνεται καὶ ἐν συνεχείᾳ πηγαίνει στὴν Προσκομιδὴ, ἡ ὁποία ἔχει ἤδη ἑτοιμασθῆ μέχρι κάποιου ὁρισμένου σημείου, καὶ ἀπὸ κεῖ καὶ ὕστερα συνεχίζει ὁ ἀρχιερεὺς πρῶτος τὶς μνημονεύσεις, αὐτὸς καὶ μόνον αὐτός.  Πρόσεξε, λοιπόν, ὁ ἀρχιερεὺς ἐκεῖνος ὅτι τὶς μερίδες τὶς εἶχε τοποθετήσει ἀνάποδα ὁ ἱερεύς.  – Δὲν τὶς ἔβαλες καλά, πάτερ μου, τὶς μερίδες, τοῦ εἶπε.  Γιὰ ἔλα ἐδῶ, πάτερ. Ἡ Παναγία μπαίνει ἀπὸ ’δῶ καὶ τὰ Τάγματα μαίνουν ἀπὸ ’κεῖ. Δὲν σοῦ τὸ εἶπε κανένας, δὲν σὲ εἶδε κανένας πῶς κάνεις τὴν Προσκομιδή;  – Ναί, Σεβασμιώτατε, ἀπάντησε ὁ γέροντας Ἱερεύς. Κάθε μέρα, ποὺ λειτουργῶ (διότι δὲν ὑπῆρξε ἡμέρα, ποὺ νὰ μὴ λειτουργήση), μὲ βλέπει ὁ Ἄγγελος διάκονός μου, ἀλλά δὲν μοῦ εἶπε τίποτα. Συγγνώμη, ποὺ σὰν ἀγράμματος ποὺ εἶμαι, ἔκανα τέτοιο λάθος· θὰ προσέχω ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς.  – Ποιός; ποιὸς εἶπες ὅτι σὲ ὑπηρετεῖ ἐδῶ; ρώτησε ὁ ἐπίσκοπος. Δὲν σὲ ὑπηρετεῖ μοναχός;  – Ὄχι, εἶπε ὁ ἱερεύς, Ἄγγελος Κυρίου.  Βουβάθηκε ὁ ἐπίσκοπος, τὶ νὰ πῆ;! Ἔμεινε κατάπληκτος καὶ βέβαια κατάλαβε ὅτι μπροστὰ του εἶχε ἕναν ἁγιασμένο κληρικό.  Τὸ μεσημέρι, μετὰ τὴν τράπεζα, ὁ ἐπίσκοπος ἀποχαιρέτησε τὸν Ἡγούμενο καὶ τοὺς ὑπολοίπους μοναχοὺς καὶ ἀνεχώρησε.  Τὴν ἄλλη ἡμέρα, νύχτα ἀκόμη, ὅταν πῆγε ὅπως πάντα ὁ γέροντας ἱερεὺς ἔβαλε σωστὰ τὶς μερίδες.  – Ὡραῖα, τοῦ εἶπε, πάτερ! Τώρα τὰ ἔβαλες σωστά!   – Ναί, ἐσὺ ἤξερες τὸ λάθος μου, ποὺ ἔκανα τόσα χρόνια! Καὶ γιατὶ δὲν μοῦ τὸ ἔλεγες, γιατὶ δὲν μὲ διόρθωσες; ρώτησε.  – Τὸ ἔβλεπα, ἀλλὰ ἐγὼ δὲν ἔχω τέτοιο δικαίωμα. Δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ διορθώνω ἱερέα. Ἐγώ, συνέχισε ὁ Ἄγγελος, ἔχω ἐντολὴ ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ διακονῶ καὶ νὰ ὑπηρετῶ τὸν ἱερέα. Μόνο ὁ ἐπίσκοπος ἔχει τέτοιο δικαίωμα!  Κι ἐμεῖς παίρνουμε τοὺς ἱερεῖς στὸ στόμα μας καὶ ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ τοὺς κατακρίνουμε, τοὺς κατηγοροῦμε, τοὺς κουτσομπολεύουμε καὶ γιὰ χίλια δυὸ ἄλλα πράγματα ἀσχολούμεθα μ’ αὐτούς. Προσοχή, λοιπόν, πῶς θὰ ὁμιλοῦμε ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς γιὰ τὸν ὁποιονδήποτε κληρικό.  Κέντρο τῆς Θείας Λειτουργίας εἶναι τὸ μεγάλο, τὸ ἀνυπέρβλητο, τὸ ὑπερακατάληπτο γεγονὸς τῆς Μεταβολῆς τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ καὶ πρέπει νὰ τὸ δεχώμεθα αὐτὸ μέσα στὴ σιωπή. Νὰ σιγοῦν, ἂν εἶναι δυνατὸν γιὰ λίγο οἱ ἱεροψάλτες, οὔτως ὤστε ὅλο τὸ γεγονὸς νὰ τὸ παίρνουμε μέσα μας, μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὁμιλοῦσα σιωπή. Διότι ἡ σιωπὴ αὐτή, κατὰ τὴ Μεταβολὴ τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, ὀμιλεῖ περισσότερο ἀπὸ κάθε τι ἄλλο μέσα στὶς καρδιές μας.  Πηγή: “Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία” του Πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου.
~**   Για τους βλάσφημους λογισμούς
 
: «Βρήκαμε τόν στάρετς, διηγείται ό Ίβάν, νά δουλεύη μέ τό δικέλλι στήν πρασιά. Του Βάλαμε εδαφιαία μετάνοια, μας ευλόγησε, έβαλε τό χέρι του στό κεφάλι μου καί άρχισε νά ψάλλη τό απολυτί­κιο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου:

«Έν τη γεννήσει τήν παρθενίαν εφύλαξας…».
Ύστερα κάθησε κάτω στήν πρασιά καί μας είπε νά κάνουμε τό ίδιο. Έμείς όμως γονατίσαμε μπροστά του καί ακούγα­με τή διδασκαλία του. Μας μίλησε γιά τή μέλλουσα ζωή, γιά τή ζωή των αγίων, γιά τή σκέπη, τήν προστασία καί τή μέριμνα της Θεοτό­κου γιά μας τούς αμαρτωλούς. Μας είπε επίσης τί είναι απαραίτητο νά φροντίζουμε γιά τήν αιωνιότητα.Η συζήτησις διήρκεσε μία ώρα. Η ώρα όμως αυτή δέν μπορεί νά συγκριθή μέ ολόκληρη τήν προηγούμενη ζωή μου. Ένοιωθα στήν καρδιά μου μία ανεξήγητη καί ουράνια γλυκύτητα, πού μόνο ο Θεός γνωρίζει πώς ξεχύθηκε εκεί. Τίποτε πάνω στή γη δέν ήταν όμοιό της. Καί σήμερα ακόμη, όταν τή θυμάμαι, πλημμυρίζουν τά μάτια μου από δάκρυα κατανύξεως καί ευφραίνεται όλη η ύπαρξίς μου. Μέχρι τότε, παρ’ όλο πού δέν ήμουν άπιστος, ή πίστις μου ό­μως δέν ήταν θερμή. Στά πνευμαπκά ήμουν αδιάφορος.  Ό πατήρ Σεραφείμ όμως μέ έκανε γιά πρώτη φορά νά νοιώσω τόν παντοδύ­ναμο Κύριο, τήν ανεξάντλητη ευσπλαγχνία καί τελειότητά Του.  «Ως τότε η ψυχή μου ήταν ψυχρή καί μου άρεσε νά λογοπαίζω μέ άθεα λόγια. Γι’ αυτό ο Κύριος είχε επιτρέψει νά μέ κυρίευση τό ρυπαρό πνεύμα της βλασφημίας. Μέ πολιορκούσαν υβριστικοί λο­γισμοί επί τρία χρόνια, ιδιαιτέρως τήν ώρα της προσευχής μέσα στόν ναό, καί περισσότερο όταν προσευχόμουν στήν Ύπεραγία Θεοτόκο. Σκεπτόμουν πάνω στήν άπόγνωσί μου ότι κανένα γήινο κολαστήριο δεν έφθανε για νά μέ τιμωρήση. Μόνο τά βασανιστή­ρια στόν άδη μπορούσαν νά μέ τιμωρήσουν αντάξια γιά τή Βλασφη­μία μου.  Ό πατήρ Σεραφείμ όμως μέ ηρέμησε. «Μή φοβάσαι, μου είπε, αυτή τή νοερά ταραχή. Πρόκειται γιά φθονερή ενέργεια του έχθρού. Όσους βλάσφημους καί ρυπαρούς λογισμούς κι αν παρεμ­βάλει ο πειρασμός, εσύ νά συνεχίζης άφοβα τήν προσευχή σου». Άπό τότε άρχισε σιγά σιγά νά υποχωρή αυτός ο πειρασμός, καί σ’ ένα μήνα εξαφανίσθηκε».  Πηγή: Από το βιβλίο: ««
***  Η υπέρβαση του άγχους στη ζωή της οικογένειας
 
*   : Μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνιστώσες που κυριαρχούν στη ζωή της σύγχρονης οικογένειας , είναι και αυτή του άγχους. Σχεδόν όλα τα μέλη των οικογενειών, από τα μικρότερα ως τα πιο ηλικιωμένα, βιώνουν την κατάσταση του άγχους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χαρούν την κοινωνία των προσώπων…
~  αλλά και η ζωή τους να μην έχει τον χαρακτήρα της ευχάριστης δημιουργικότητας, προϋπόθεση απαραίτητη για την λειτουργικότητα στην εργασία, στην μάθηση, στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Οι άνθρωποι σήμερα τρέχουν, φορτώνονται με πολλές υποχρεώσεις. Τα παιδιά έχουν να  ντιμετωπίσουν τις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας για μόρφωση, για προσόντα που υπερβαίνουν τις δυνατότητές τους, εξωσχολικές υποχρεώσεις, αλλά και το φάσμα της ανεργίας! Οι μεγαλύτεροι συνήθως έχουν διαλέξει μία εργασία που δεν τους εκφράζει πλήρως, πιέζονται για όλο και πιο αυξημένη παραγωγικότητα , νιώθουν το βάρος των προστιθέμενων αναγκών της κοινωνίας μας, η οποία βάζει «δυσβάσταχτα φορτία» στην έννοια της ευτυχίας , αντιμετωπίζουν την ψυχολογική ευθύνη για τον τρόπο που τα παιδιά τους θα πορευτούν στο μέλλον και για την κάλυψη των αναγκών τους, με αποτέλεσμα όλες αυτές οι παράμετροι να προσθέτουν στην ψυχή τους φροντίδες και άγχος, που τους καθιστούν εργασιομανείς, χωρίς όμως χαρά! Αν προσθέσουμε και τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης, καταλαβαίνουμε γιατί το άγχος αυξάνεται! Ταυτόχρονα, στις μέρες μας υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα του φόβου και της αποτυχίας, τόσο στις κοινωνικές υποχρεώσεις των ανθρώπων, όσο, κυρίως, στις διαπροσωπικές σχέσεις. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με τον εαυτό του, να αντιμετωπίσει τα υπαρξιακά του προβλήματα, τα οποία καταπιέζει στον βωμό της απόλαυσης, αλλά και της αναζήτησης της αυτάρκειας, με αποτέλεσμα να μην έχει την υπομονή να συν-ομιλήσει με τον εαυτό του και με τον Άλλο, είτε αυτός είναι το παιδί του είτε ο συν-αδελφός του, ο συνεργάτης του, ο Θεός!  Σε συζητήσεις με εφήβους αυτό το οποίο κυριαρχεί στη σκέψη τους είναι ότι οι γονείς τους δεν τους καταλαβαίνουν! Οι γονείς, κυριευμένοι από το άγχος και την αγωνία της αυτάρκειας, δεν προλαβαίνουν να ακούσουν τα παιδιά τους, ακόμη κι όταν συζητούν μαζί τους, δεν τα αφήνουν να ολοκληρώσουν την παρουσίαση των απόψεών τους, ούτε έχουν την υπομονή να προσπαθήσουν να τα πείσουν για το δίκαιο ή το άδικο! Η βιασύνη κυριαρχεί στις διαπροσωπικές σχέσεις , χωρίς να αφήνει περιθώριο για την χαρά και την ζεστασιά της κοινωνίας, ακόμη και όταν ο χρόνος το επιτρέπει!  Ένα μόνιμο αίσθημα φυγής είναι η εικόνα της οικογένειας σήμερα! Τρέχουν οι γονείς, τρέχουν τα παιδιά, ακόμα και οι διακοπές είναι τρέξιμο. «Ου του θέλοντος, ου του τρέχοντος», όπως μας λέει η Εκκλησία μας.  Στον βιαστικό κόσμο μας, στην αγχωτική ζωή μας, η Εκκλησία προβάλλει σε μικρούς και μεγάλους την εικόνα της Πρόνοιας του Θεού για τον καθένα μας και συνιστά την ησυχία και την υπέρβαση της αγωνίας δια της αγάπης.  Αν αγαπάς, μπορείς να ακούσεις τον άλλο. Αν αγαπάς μπορείς να χαρείς την εργασία σου, γιατί ο σκοπός σου δεν είναι το χρήμα μόνο, αλλά η δημιουργία! Αν αγαπάς, δεν αγωνιάς για το μέλλον σου, γιατί ξέρεις ότι ο Θεός θα σε φροντίσει! Προσπαθείς , χωρίς να πνίγεσαι, θυμάσαι και τον έσω άνθρωπο, χωρίς να συνθλίβεις τις υπαρξιακές σου ανάγκες, διαλέγεσαι με Θεό και συνάνθρωπο!  Και τότε η εικόνα της οικογένειας αλλάζει. Διότι ο άνθρωπος ζει την γονεϊκότητα γνήσια, καθώς γονέας είναι ο συν-δημιουργός της ζωής. Και η δημιουργία δεν χαρακτηρίζεται από το άγχος, αλλά από την ησυχία της αγάπης και το κάλος της σχέσης!  Πηγή: Πρωτ. Θεμιστοκλή Μουρτζανού, ««Η αγάπη είναι απλή μα θέλει κόπο» Δρόμοι για την σύγχρονη οικογένεια…». Εκδ.: ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ
***    Η αγάπη είναι καρπός της Προσευχής ή η Προσευχή καρπός της αγάπης;
 
*  Από την καθαρή γεννάται η αληθινή και όχι το αντίστροφο.
~  Ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέγει ότι στο μέτρο κατά το οποίο προσευχόμαστε καρδιακά, κατά το ανάλογο μέτρο έχουμε φθάσει στην αληθινή αγάπη.

Ενώ ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέγει: “όλα τα καλά έργα βοηθούν τον άνθρωπο να αποκτήσει την αγάπη του Θεού, αλλά κανένα όσο η προσευχή”.   Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι η αγάπη του Θεού γεννάται από την εν πνεύματι θεώρηση της φύσεως, της αρμονίας και του μεγαλείου των θείων αυτής δημιουργημάτων, δηλαδή της προσευχής. Του Αρχιμανδρίτη π. Κλεόπα Ηλίε από το βιβλίο του Ιερομόναχου Ιωαννικίου Μπάλαν: “Πνευματικοί Διάλογοι με Ρουμάνους πατέρες”
***  Ο φτωχότερος κι ο πλουσιότερος άνθρωπος
~  Aγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Κριμαίας του Ιατρού
Πολλές φορές, ο φτωχότερος που δεν έχει τίποτα πάνω στη γη, αλλά διακονεί τον , πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος, είναι πιό πλούσιος ακόμα και από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.
*  Ο πλούτος του είναι η Θεία Χάρη, η καθαρότητα της καρδιάς, η αγάπη και η συμπάθεια για τους πεινασμένους και δυστυχισμένους αδελφούς του.

Αλλά πρώτ’ απ’ όλα ο πλούτος τους είναι η θερμή αγάπη του Θεού, του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού… Για τον Θεό τα πάντα είναι δυνατά.  Αυτός μπορεί να στερήσει των πνευματικών αγαθών τους σκληρόκαρδους και άσπλαχνους πλούσιους ανθρώπους.  Και μπορεί να δώσει την μεγαλύτερη χαρά εν Κυρίω στους πιό φτωχούς και τους πιό περιφρονημένους ανθρώπους, που πεθαίνουν της πείνας.
***  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ του Κ.Βελόπουλου! Η Χάγη είναι η “παγίδα” της Ελλάδας, για να επιβάλει η Τουρκία τα δικά της θέλω σε Αιγαίο και Μεσόγειο…   ” Η Χάγη είναι η παγίδα της χώρας μας για να μπορέσει η Τουρκία να επιβάλει τα δικά της θέλω στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Είναι απαράδεκτο το ότι ο πρωθυπουργός βγήκε και μιλάει για Χάγη, χωρίς να έχει συγκληθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. 
Σε τί να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε; Σε ένα γεγονός, στο οποίο στο πίσω μέρος του μυαλού του κ.Μητσοτάκη είναι οι εκλογές; Οι εκλογές πρέπει να γίνονται με επίκληση ενός εθνικού θέματος και αυτό είναι ένα εθνικό θέμα. Ίσως για να “κάψει” και την απλή αναλογική” δήλωσε Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος σε συνέντευξή του στον FOCUS FM 103,6.
Μιλώντας στην εκπομπή “Διπλός Ελληνικός” με το Στέφανο Δαμιανίδη και τον Αντώνη Οραήλογλου, ο κ.Βελόπουλος εξήγησε για την προσφυγή στη Χάγη, ότι “”Είναι σα να μου λέτε αν η περιουσία, που έχετε στο όνομά σας, είναι δική σας ή όχι. Όποιος κατάλαβε για ποιό λόγο ο κ.Μητσοτάκης θέλει να πάει στη Χάγη, να το συζητήσουμε. Τί θα συζητήσουμε στη Χάγη; Αν το Αιγαίο είναι ελληνικό; Αν τα νησιά είναι ελληνικά; Εάν σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και την ΑΟΖ δικαιούται η Ελλάδα να κάνει γεωτρήσεις, εξορύξεις και έρευνα στον υποθαλάσσιο χώρο της; Δε θα πω προδοσία, αλλά θα πω είναι εθνικό έγκλημα”. 
“Αν μας πάει ο κ.Μητσοτάκης σε μία συμφωνία τύπου Πρεσπών, να ξέρει, ότι θα αναλάβει όλο το βάρος ο ίδιος. Θα πιει όλο το ποτήρι μόνος του. Εμείς ως Ελληνική Λύση, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μία τέτοια επιλογή. Αν δεν είμαστε έτοιμοι για παν ενδεχόμενο, θα υποστούμε μία δεινή ήττα”, ξεκαθάρισε ο κ.Βελόπουλος.   Αναφερόμενος στην καταγγελία του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ, Γιώργου Φραγγίδη, ότι του απαγορεύτηκε η είσοδος και η ενημέρωση στο ξενοδοχείο των Μουριών, όπου καταγράφηκαν τις προηγούμενες μέρες δύο θάνατοι, είπε σκωπτικά “Καλά του έκαναν. Πού πάει σε ξένο χώρο; Οι ΔΟΜ είναι ξένος έδαφος στην Ελλάδα”. Και συμπλήρωσε: “Υπάρχουν 25 παραδείγματα συγκεκριμένων ανθρώπων, που είναι τζιχαντιστές και είναι μέσα σε κέντρα φιλοξενίας. Το παραδέχθηκε σε μένα ο Χρυσοχοϊδης, ότι υπάρχουν τζιχαντιστές στην Ελλάδα και από τότε δεν έκαναν τίποτα. Κάτι βρωμάει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας. Μας προετοιμάζουν για κάτι. Πείτε, ότι αύριο γίνεται θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Τί θα συμβεί στις ΔΟΜ, ξέρετε; Ποιός θα φυλάει τη μάνα σας, την αδελφή σας, που θα μείνουν πίσω, όταν κάποιοι θα πολεμούν στο πρώτο μέτωπο; Έχουμε βάλει 5η φάλαγγα στην Ελλάδα”, κατέληξε ο κ.Βελόπουλος.
~*** Στο μυαλό του Μητσοτάκη για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας! Καραμανλής, Σαμαράς, Φώφη, Πικραμμένος, Δαμανάκη ή…
Τα εθνικά θέματα (και μια χούφτα καραμανλικοί) ξανάφεραν στο τραπέζι τον Παυλόπουλο, αλλά με μεγάλες αντιδράσεις και μικρές πιθανότητες – Εκτός «short list» ο Καραμανλής, ο Σαμαράς, η Φώφη, εντός ο Πικραμμένος, η Δαμανάκη ή κάποια «ουδέτερη κεντροαριστερή προσωπικότητα» που θα κλείσει ήρεμα το θέμα – Εως τις 20 Ιανουαρίου η απόφαση  
Με έναν χρησμό, σύμφωνα με τον οποίο το πρόσωπο που θα επιλέξει για επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας «θα καθορίσει και το κυβερνητικό στίγμα», αναχώρησε ανήμερα τα Χριστούγεννα για το Μέτσοβο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Οι στενοί συνεργάτες του, που ήταν αποδέκτες της γριφώδους πρωθυπουργικής ρήσης, αλλά και όσοι συνομίλησαν μαζί του αυτές τις γιορτινές ημέρες που βρέθηκε «στο βουνό», όπου κατά παλαιότερη δήλωσή του θα σκεφτόταν ποιον θα προτείνει, δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν αν ο κ. Μητσοτάκης πήρε την οριστική του απόφαση. «Μην περιμένετε να επιστρέψει κρατώντας στα χέρια του δύο πέτρινες πλάκες όπως ο Μωυσής από το όρος Σινά», επισημαίνουν τακτικοί συνομιλητές του. Οπως όμως προσθέτουν, «ο καθαρός αέρας του Μετσόβου σίγουρα συνέβαλε ώστε να μικρύνει ακόμη περισσότερο η short list (σ.σ.: μικρή λίστα) με τους πιθανούς υποψηφίους που εδώ και καιρό έχει στο μυαλό του». Η μόνη βεβαιότητα που εκφράζεται από τον πολύ περιορισμένο αριθμό στελεχών του κυβερνητικού επιτελείου που έχουν γίνει κοινωνοί των πρωθυπουργικών σκέψεων είναι ότι ο προσανατολισμός του κ. Μητσοτάκη είναι σχεδόν αποκλειστικά προς την κατεύθυνση της επιλογής προσώπου με πολιτική εμπειρία. Και αυτό, όπως εξηγούν, κυρίως για δύο λόγους: ■ Πρώτον, λόγω της συγκυρίας της όξυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, που, όπως λέγεται, επιβάλλει να βρίσκεται στην κορυφή του Πολιτεύματος πρόσωπο κύρους και, ει δυνατόν, με διεθνή απήχηση. ■ Δεύτερον, λόγω των χειρισμών που θα απαιτηθεί να γίνουν όταν εξαιτίας του ισχύοντος συστήματος της απλής αναλογικής ανακύψει ζήτημα διερευνητικών εντολών και νέας προσφυγής στις κάλπες. Με βάση αυτές τις επισημάνσεις, το τελευταίο διάστημα, όπως αναφέρουν πληροφορίες από καλές πηγές, ανάμεσα στα πολλά ονόματα που ακούγονται από διάφορες πλευρές φάνηκε να πέφτει στο τραπέζι και εκείνο του νυν Προέδρου Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος πριν από περίπου έναν μήνα αποκλειόταν κατηγορηματικά από το περιβάλλον του πρωθυπουργού. Τα υπέρ και τα κατά Εδώ και μερικές εβδομάδες, ωστόσο, παρατηρήθηκε έντονη κινητικότητα από υποστηρικτές και φίλους του νυν Προέδρου, κυρίως από το εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης (όπως οι πρώην υπουργοί Νικήτας Κακλαμάνης, Ντόρα Μπακογιάννη, Ολγα Κεφαλογιάννη, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής) που επιχειρηματολογούν υπέρ της επανεκλογής Παυλόπουλου. Κεντρικό τους επιχείρημα είναι ότι πρόκειται για «έμπειρο πολιτικό με βαθιά γνώση τόσο των συνταγματικών θεμάτων όσο και της εξωτερικής πολιτικής». Κάτι που, όπως λένε, «απεδείχθη στον ρόλο που διαδραμάτισε μετά το δημοψήφισμα του 2015, συμβάλλοντας στη μεταστροφή του Αλέξη Τσίπρα και στην παραμονή στην Ευρωζώνη». Επιπλέον, αναφέρουν ότι ο κ. Παυλόπουλος προέρχεται από τις τάξεις της Ν.Δ. και είναι ο μόνος που είναι βέβαιο ότι θα ψηφιστεί από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, αφού έχει ήδη προταθεί από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα. Και ως εκ τούτου θα επανεκλεγεί συγκεντρώνοντας περίπου 240 ψήφους -υπερψηφιζόμενος από τη συντριπτική πλειονότητα των 158 βουλευτών της Ν.Δ. και τους 86 του ΣΥΡΙΖΑ-, χωρίς καν να χρειαστεί δεύτερη ψηφοφορία. Παρά ταύτα, καλά ενημερωμένες πηγές επιμένουν ότι «ο Παυλόπουλος κέρδισε μεν κάποιους πόντους, πλην όμως δεν κατέστη ποτέ ένα από τα φαβορί». Και αυτό διότι, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, η στήριξή του από ορισμένες δυνάμεις κινητοποίησε ακόμη πιο ισχυρές αντίρροπες , που υποστηρίζουν ότι η επιλογή του από τον πρωθυπουργό έχει υψηλό πολιτικό ρίσκο. «Θα είναι η πρώτη μεγάλη απογοήτευση όσων πίστεψαν ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας μεταρρυθμιστής πολιτικός που ό,τι λέει το εννοεί», είναι ο ισχυρισμός τους, ο οποίος συνοδεύεται από την υπενθύμιση ότι «ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία που συνέβαλαν αρχικά στην εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και εν συνεχεία στην πρωθυπουργία της χώρας είναι το τσαγανό που επέδειξε καταψηφίζοντας τον κ. Παυλόπουλο τον Φεβρουάριο του 2015». 
Οπως λένε επικριτές της επανεκλογής του νυν Προέδρου, «δεν έχουν αναιρεθεί» οι τρεις λόγοι -«δεν αντιστάθηκε στις σειρήνες του πελατειακού κράτους, χειρίστηκε με ανεπάρκεια τον Δεκέμβριο του 2008 και δεν εκφράζει τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ενωση με τον τρόπο που εγώ επιθυμώ»- που είχε προβάλει τότε ο κ. Μητσοτάκης για να δικαιολογήσει την άρνησή του να συνταχθεί με την επίσημη κομματική γραμμή, αν και ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. Επιπλέον, «γαλάζια» στελέχη με επιρροή στον κυβερνητικό πυρήνα καταμαρτυρούν στον κ. Παυλόπουλο ότι «έκανε πλάτες στον ΣΥΡΙΖΑ», ενώ κάποιοι του χρεώνουν και τη δράση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, ο οποίος, με αφορμή την υπόθεση Novartis, έχει επικριθεί ως «επικεφαλής του παραδικαστικού κυκλώματος που την προηγούμενη τετραετία στοχοποιούσε τους πολιτικούς αντιπάλους των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ». Σύμφωνα μάλιστα με κάποιες αναφορές, άνθρωποι του στενού πρωθυπουργικού περιβάλλοντος φέρονται να έχουν πει στον κ. Μητσοτάκη: «Μην τον ψηφίσεις, μια τέτοια απόφαση θα σε κυνηγάει για πάντα». Οι ίδιοι θεωρούν ότι η υποψηφιότητα του νυν Προέδρου θα προκαλέσει τη μήνιν του Κινήματος Αλλαγής, που συνιστά την κοντινότερη δύναμη προς την κυβερνητική. Ενώ πιθανολογούν ότι δεν θα ψηφιστεί από το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ., καθώς ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ενδεχομένως μια ομάδα πολιτικών του φίλων δεν θα δώσουν θετική ψήφο στον νυν Πρόεδρο. Ισχυρός είναι, εξάλλου, και ο πολιτικός αντίλογος που διατυπώνεται στο επιχείρημα για τη διευρυμένη πλειοψηφία που θα συγκεντρώσει ο κ. Παυλόπουλος, εφόσον προταθεί από τον πρωθυπουργό. «Κανείς δεν θυμάται με πόσες ψήφους βγήκαν ο Στεφανόπουλος ή ο Παπούλιας», λέει έμπειρο πολιτικό στέλεχος, η γνώμη του οποίου μετράει στο επιτελείο του Μαξίμου. «Αντιθέτως, όλοι θυμούνται τη ρηξικέλευθη απόφαση του Ανδρέα Παπανδρέου να συγκρουστεί το 1985 με τον Καραμανλή προτείνοντας τον Σαρτζετάκη», συμπληρώνει. Φαβορί και «καμένοι» Με βάση τις υπάρχουσες -φειδωλές, είναι η αλήθεια- πληροφορίες που διαρρέουν από το Μαξίμου, ο πρωθυπουργός αναμένεται να πάρει την οριστική απόφασή του για το πρόσωπο που θα προτείνει περί τα τέλη Ιανουαρίου. Σύμφωνα με πηγές, πάντως, που έχουν γνώση των διαθέσεών του, όπως αυτές είναι διαμορφωμένες στην παρούσα συγκυρία: 1ον: Προτεραιότητα του κυβερνητικού επιτελείου φαίνεται να παραμένει η επιλογή ενός έμπειρου πολιτικού στελέχους από τον ευρύτερο χώρο του Κέντρου ή και της Κεντροαριστεράς. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ακουστεί, όχι κατ’ ανάγκη από το στόμα του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, ονόματα γυναικών όπως αυτά των κυριών Μαρίας Δαμανάκη και Αννας Διαμαντοπούλου, καθώς και της προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου -η οποία όμως μειονεκτεί λόγω έλλειψης πολιτικής εμπειρίας-, ενώ «δεν έχουν βάση» τα όσα λέγονται για την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά. Η κυρία Δαμανάκη, παρότι δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, κερδίζει έδαφος εξαιτίας του χαμηλού προφίλ που διατηρεί, της απόστασής της από τις σφοδρές αντιπαραθέσεις της τελευταίας δεκαετίας, αλλά και του γεγονότος ότι μπορεί να ψηφιστεί από το Κίνημα Αλλαγής και με δυσκολία θα απορριφθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. 2ον: Κατά καιρούς έχουν πέσει στο τραπέζι τα ονόματα των πρώην υπουργών του ΠΑΣΟΚ Αλέκου Παπαδόπουλου και Νίκου Χριστοδουλάκη, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια απέχουν από την ενεργό πολιτική. Οπως και των καθηγητών Νίκου Αλιβιζάτου -για τον οποίο κάποιοι λένε ότι «κάηκε» με τη σπουδή του να υιοθετήσει τις καταγγελίες για αστυνομική βία μετά την εκκένωση κατάληψης στο Κουκάκι- και Βασίλη Σκουρή, καθώς και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Κανείς τους, ωστόσο, δεν μπήκε -ή αν μπήκε δεν έμεινε για πολύ- στη «μικρή λίστα» που εξετάζει ο κ. Μητσοτάκης. Στη λίστα αυτή, εξάλλου, όπως διαβεβαιώνουν πηγές που έχουν γνώση των παρασκηνιακών συζητήσεων, δεν μπήκαν ποτέ οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Σημίτης και Γιώργος Παπανδρέου. 3ον: Εχει μάλλον αποκλειστεί το ενδεχόμενο να οριστεί υποψήφιος ένας από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «αλληλοαποκλείονται». Ενώ δεν παύουν να αποτελούν και μονοκομματικές επιλογές που δύσκολα θα σηματοδοτήσουν την ευρύτερη συναίνεση. 4ον: Ως λύση ανάγκης δεν πρέπει να αποκλειστεί η υποψηφιότητα ενός από τα σημερινά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το οποίο δεν είναι το επικρατέστερο στην παρούσα φάση, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος διατηρεί προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων συναδέλφων του. το άρθρο είναι του Γρηγόρη Τζιοβάρα για το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
***Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκου Βελόπουλου:”Με τον Χριστό δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα”… (ΒΙΝΤΕΟ)
~  Ένα μήνυμα προς όλους τους Έλληνες και του Ορθόδοξους δημοσίευσε σήμερα ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκος Βελόπουλος.   
Ο Κ. Βελόπουλος ανέφερε στο μήνυμά του: “Η γέννηση του Ιησού Χριστού ευχόμαστε να γεννήσει προσδοκίες οι οποίες θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Με τον Χριστό δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Υγεία, ευτυχία, χαρά και μια Ελλάδα καλύτερη για όλους“.
Στο τέλος του βίντεο αναφέρονται και οι ευχές για καλά Χριστούγεννα από όλους στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ.  Δείτε παρακάτω το βίντεο:  

***   Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο €3,3 εκατ. για καρτέλ στην Friesland Hellas…
Για συμμετοχή σε απαγορευμένη σύμπραξη  Πρόστιμο ύψους 3.304.110 στην FrieslandCampina Hellas επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη συμμετοχή της σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη που συνίστατο αφενός στον καθορισμό τιμών μεταπώλησης και αφετέρου στην επιβολή ρήτρας μη ανταγωνισμού σε συνεργαζόμενους με αυτήν χονδρεμπόρους/διανομείς.

Η Επιτροπή έκρινε ότι οι πρακτικές της εταιρείας, παρόλο που έλαβαν χώρα σε διαφορετικό χρόνο μεταξύ τους, συνιστούν μία ενιαία και συνολική στρατηγική παρεμποδιστικής συμπεριφοράς, η οποία εντοπίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών 1996 έως τουλάχιστον και το έτος 2014.  
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, «μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα από τη ΓΔΑ για τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων, της εταιρίας με την επωνυμία “FRIESLANDCAMPINA HELLAS SA”, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την υπ’ αρ. 676/2018 απόφασή της, αποφάσισε ομόφωνα, ότι η ανωτέρω εταιρία παραβίασε το άρθρο 1 του ν.703/77, όπως ίσχυε, (ήδη άρθρο 1 του ν. 3959/2011), καθώς και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, με τη συμμετοχή της σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη που συνίστατο αφενός στον καθορισμό τιμών μεταπώλησης κι αφετέρου στην επιβολή ρήτρας μη ανταγωνισμού σε συνεργαζόμενους με αυτήν χονδρεμπόρους/διανομείς. 
Στο πλαίσιο των παραβάσεων των άρθρων 1 του ν. 703/1977, 1 του ν. 3959/2011, 81 ΣυνθΕΚ και 101 ΣΛΕΕ, παρόλο που οι προαναφερόμενες πρακτικές φαίνεται να έλαβαν χώρα σε διαφορετικό χρόνο (μεταξύ τους) και να είχαν (τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία στη διάθεση της Επιτροπής) διαφορετική εμβέλεια, η Επιτροπή έκρινε ότι συνιστούν μία ενιαία και συνολική στρατηγική παρεμποδιστικής συμπεριφοράς, η οποία εντοπίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών 1996 έως τουλάχιστον και το έτος 2014. Αναφορικά με την πρώτη επιμέρους διαπιστωθείσα παράβαση που αφορά στον καθορισμό τιμών μεταπώλησης έχει ως χρονική διάρκεια τα έτη 1996 έως και 2014 τουλάχιστον. Η δεύτερη επιμέρους διαπιστωθείσα παράβαση που αφορά στη ρήτρα μη ανταγωνισμού, έχει ως χρονική διάρκεια τα έτη 1996 έως τον Απρίλιο του 2009. Με την ίδια απόφασή της η Επιτροπή α) ομόφωνα υποχρέωσε την προαναφερόμενη εταιρία να παραλείπει στο μέλλον τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, πλέον άρθρου 1 του ν. 3959/2011, καθώς και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, β) κατά πλειοψηφία επέβαλε πρόστιμο στην εταιρία “ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ” για την τέλεση της διαπιστωθείσας για το χρονικό διάστημα από 1.1.1996 έως 31.12.2014, ενιαίας και διαρκούς παράβασης του άρθρου 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, πλέον άρθρου 1 του ν. 3959/2011, καθώς και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, ύψους τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα (3.304.110) ευρώ, γ) ομόφωνα απείλησε την προαναφερόμενη εταιρία με χρηματική ποινή/πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς την ως άνω απόφαση, από την ημέρα της δημοσίευσής της, ήτοι για κάθε μέρα επανάληψης της ως άνω παράβασης, εφόσον διαπιστωθεί τέτοια με νέα απόφαση της Επιτροπής.  Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία δεν διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 από την εταιρία “ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ”, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στο σκεπτικό της απόφασης, κρίνοντας επίσης ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαγόρευσης με βάση το άρθρο 102 ΣΛΕΕ κι ως εκ τούτου, δεν συνέτρεχε λόγος περαιτέρω δράσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην παρούσα υπόθεση ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα».
***  X.Xάφταρ: «Κανένα έλεος στους Τουρκμένους»… (βίντεο)
~   «Η Γενική Διοίκηση του Εθνικού Στρατού της Λιβύης (LNA – του στρατάρχη Χαφτάρ) έδωσε εντολές να μην υπάρξει κανένα έλεος στους Σύρους τρομοκράτες της Αλ Κάιντα που μεταφέρθηκαν από την Τουρκία για να πολεμήσουν για τον GNA ( Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας – oι δυνάμεις του Φαγιέζ αλ Σάρατζ)». 
Αυτό αναφέρει ο LNA στον λογαριασμό του στο Twitter. Στο βίντεο που παρατίθεται ο στρατός του Χαφτάρ αναφέρει ότι υπάρχουν πλάνα από συγκρούσεις με Σύρους στην Τρίπολη.  
Όπως γράφουν σε αναρτήσεις τους «ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης πέτυχε να εξοντώσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό από Σύρους μισθοφόρους τρομοκράτες». Ο Εθνικός στρατός της Λιβύης, σε υλικό που έχει ανεβάσει στο Twitter, δείχνει δυνάμεις του Χαφτάρ να προελαύνουν προς την Τρίπολη και να καταλαμβάνουν ένα τεθωρακισμένο όχημα τουρκικής κατασκευής. 

The pride of Libya ’s 21st special forces making final march around their camp before being deployed to .
Watch and listen as our lions roar
Tokara military camp .

***  Σφοδρή επίθεση Άγκυρας σε Ελλάδα-Ισραήλ για EastMed: «Δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια»…

Ο εκπρόσωπος της Τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν σε δηλώσεις του ανέφερε πως η Άγκυρα δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια απέναντι στην συμφωνία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ για τον EastMed.   Ο Καλίν παράνομες τις ενέργειες της Ελλάδας, και είπε πως η Τουρκία δεν φοβάται ούτε την κρίση του ΟΗΕ.
“Ελλάδα, Αίγυπτος, Ισραήλ και Ελληνοκύπριοι λένε για τον EastMed και την μεταφορά αερίου από δρόμο που θα παρακάμπτει την Τουρκία. Εμφανίζουν χάρτες, κάνουν σχέδια για τους αγωγούς. Όταν γίνονται αυτά δεν μπορούμε να μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια”, είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε μάλιστα ότι «η Ελλάδα υποστηρίζει πως παραβιάστηκε περιοχή περίπου 15 χιλιομέτρων και λόγω της Κρήτης εκείνοι θα αποταθούν στον ΟΗΕ. Ας αποταθούν, δεν είναι πρόβλημα για εμάς». Μάλιστα υποστήριξε πως Αιγύπτιοι αξιωματούχοι έχουν αναφέρει ότι η συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης τους ικανοποιεί.
***   Τις 10.500 αιτήσεις για πιστοποιητικά έφθασε το Πρωτοδικείο Καλαμάτας
Σχεδόν 8.000 πιστοποιητικά έχει εκδώσει το Ειρηνοδικείο
 Όλα τα ρεκόρ έσπασαν φέτος Ειρηνοδικείο και Πρωτοδικείο Καλαμάτας, καθώς ακόμα κι αυτές τις ημέρες των γιορτών, καθημερινά δεκάδες πολίτες προσφεύγουν στις υπηρεσίες τους, προκειμένου να λάβουν πιστοποιητικά ή να καταθέσουν διαθήκες.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι το Πρωτοδικείο της Καλαμάτας αυτή την εβδομάδα, ξεπέρασε το φράγμα των 10.500 αιτήσεων από πολίτες και δικηγόρους για την έκδοση πιστοποιητικών.
Εδώ και καιρό το προσωπικό, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει, είναι αδύνατον να παρέχει τα πιστοποιητικά αυτά αυθημερόν.
 Ειρηνοδικείο
Ιδιαίτερα, λόγω του Κτηματολογίου, υπάρχει έκρηξη κατάθεσης αιτήσεων στο Ειρηνοδικείο για την έκδοση πιστοποιητικών και τη δημοσίευση διαθηκών. Κάθε χρόνο το Ειρηνοδικείο δεχόταν περίπου 3.000 αιτήσεις και φέτος όχι μόνο το έχει ξεπεράσει, αλλά ήδη διπλασιάσει τον αριθμό των πιστοποιητικών που έχει χορηγήσει.
Ειδικότερα, από την  αρχή του έτους μέχρι τις αρχές εβδομάδας, είχαν εκδοθεί από το Ειρηνοδικείο 7.745 πιστοποιητικά περί δημοσιοποίησης ή μη διαθηκών. Κατά μέσο όρο οι υπάλληλοι του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας παραλαμβάνουν 70 αιτήσεις την ημέρα.
Επίσης, καθημερινά στο Ειρηνοδικείο κατατίθενται 15-20 διαθήκες για δημοσίευση και κάθε Πέμπτη δημοσιεύονται 40-45 διαθήκες.  Τα αιτήματα για δημοσίευση διαθηκών από την αρχή του έτους έχουν φτάσει τα 1.500, ενώ το 2019 έχουν δημοσιευθεί 1.409 διαθήκες!
 Και στο Πρωτοδικείο
Τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας, όπου εκεί οι υπάλληλοι δέχονται καθημερινά σχεδόν 100 αιτήσεις που πρέπει να ερευνήσουν σε βιβλία διαθηκών από το 1819 έως και το 2013!
Η διαφορά από το Ειρηνοδικείο είναι ότι το χρονικό διάστημα που πρέπει να ερευνήσουν περιορίζεται στην τελευταία 5ετία, ενώ τα σχετικά στοιχεία έχουν μηχανογραφηθεί και έτσι η αναζήτηση είναι πιο εύκολη.
Η αρμοδιότητα για τις διαθήκες και τις αποποιήσεις κληρονομιάς, υπαγόταν στα Πρωτοδικεία έως και τις 28 Φεβρουαρίου του 2013. Μετά πέρασε στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων.
Έτσι, όταν κάποιος καταθέσει αίτηση για κάποιο από τα πιστοποιητικά αυτά, στο Πρωτοδικείο πρέπει να γίνει έρευνα στα βιβλία όλων των προηγούμενων ετών, πριν χορηγηθούν.
Μέχρι τις αρχές της εβδομάδας των Χριστουγέννων, στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας είχαν καταχωρηθεί 10.500 αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών.  Της Βίκυς Βετουλάκη

*** Με 9 – 5 απορρίφθηκε πρόταση για μείωση των δημοτικών τελών στο Δήμο Τριφυλίας 
Όπως και στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το μεσημέρι της Παρασκευής, έτσι και στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Τριφυλίας το βράδυ της ίδιας μέρας, με ψήφους της παράταξης του δημάρχου Τριφυλίας, Γιώργου Λεβεντάκη και δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων Χάιδως Παναγιωτοπούλου και Στάθη Ανδρινόπουλου, απορρίφθηκε η πρόταση των παρατάξεων Παναγιώτη Τσίγγανου και Παναγιώτη Κατσίβελα για μείωση των δημοτικών τελών με την οποία συμφώνησε και ο Σαράντος Κουκούμης.
 Όπως  συνέβη και με το τεχνικό πρόγραμμα, έτσι και προχθές ουσιαστικά δεν έγινε εισήγηση του θέματος και ούτε καν αναφέρθηκαν ποιοι είναι οι συντελεστές των δημοτικών τελών, που είχε αποφασίσει το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή, με την απόφαση αυτή, μάλιστα, να μην έχει αναρτηθεί στη Δι@υγεια την ώρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, αλλά ωστόσο είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά στους δημοτικούς συμβούλους πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Σώματος.
Οι συντελεστές των δημοτικών τελών παραμένουν ίδιοι με αυτούς που ίσχυσαν για το 2019, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ο.Ε. και του Δ.Σ. Τριφυλίας το 2018, ωστόσο υπάρχει διαφορά ανά έτος στο ύψος των εσόδων και εξόδων, στα εισπραχθέντα και στα προβλεφθέντα, όπως ελέχθη, και αυτό προκάλεσε ενστάσεις από δημοτικούς συμβούλους παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
Ο δημαρχεύων – αναπληρωτής δήμαρχος Τριφυλίας, Γιώργος Ασημακόπουλος, ανέφερε ότι παραμένουν τα ίδια τέλη και κάπου εκεί τα μπέρδεψε για την αλλαγή των τελών και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
Ο Γιάννης Μερκούρης ανέφερε ότι «εκφραστήκαμε και στην Οικονομική Επιτροπή το μεσημέρι. Είμαστε αντίθετοι. Ψηφίζουμε να γίνει μείωση των δημοτικών τελών. Την προηγούμενη χρονιά έγινε εξισορρόπηση. Εξισώσαμε τα δημοτικά τέλη στις τρεις μεγάλες πόλεις και είχαμε πρόγραμμα να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη…».
«Δεν είναι δυνατόν να γίνει μείωση των δημοτικών τελών διότι ο νόμος προβλέπει και επιβάλλει να γίνεται μείωσή τους, μόνο όταν τα έσοδα του δήμου είναι πάνω από ποσοστό 10% από τα έξοδά του», είπε η αντιδήμαρχος Χάιδω Παναγιωτοπούλου.
Ο Παναγιώτης Τσίγγανος αναφέρθηκε στην πρόταση της δημοτικής συμβούλου της παράταξής του, Σταματίας Αλεξοπούλου, στην Οικονομική Επιτροπή, για μείωση των τελών (σ.σ. 10% για οικίες και 15% για καταστήματα – επιχειρήσεις), τονίζοντας ότι το κλειδί στα δημοτικά τέλη είναι η ορθή καταγραφή των επιφανειών, των τετραγωνικών, επισημαίνοντας ότι «δεν τα έχετε υπολογίσει σωστά, δεν έχετε βάλει μέσα αυτά που θα χρειαστεί να πληρώσουν οι δημότες το 2020 μάλλον για την ΤΕΡΝΑ» και θύμισε ότι πέρυσι μείωσαν τέλη  Κυπαρισσίας και Κοινοτήτων κι αλλού αύξησαν, για να γίνει ο περιβόητος ορθολογισμός, για να γίνει η περιβόητη εξομάλυνση και εξομοίωση των τελών, λέγοντας ότι πρέπει να γίνει μείωση γιατί η Τριφυλία, για δεύτερη χρονιά, έχει υποστεί μεγάλη καθίζηση του αγροτικού εισοδήματος.
Ο Σαράντος Κουκούμης, ανέφερε μομφές για τον πρόεδρο του Σώματος και τη διαδικασία και είπε για τα τέλη ότι τρόμαξε από τα νούμερα που είδε, αφού τα έσοδα σε σχέση με το 2019 είναι επιπλέον 2.633.348 ευρώ και τα έξοδα είναι επιπλέον 2.794.000 ευρώ, τονίζοντας ότι θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει μείωση των τελών.
Τελικά, 9 δημοτικοί σύμβουλοι (Ασημακόπουλος, Αυρηλιώνης, Αντωνόπουλος, Βλάχος, Φρούσος, Παναγιωτοπούλου, Πανουσιοπούλου, Κουτρουμπής, Στριμπάκος) ψήφισαν να παραμείνουν ίδια και παράλληλα ν’ αυξηθούν σε συγκεκριμένη κατηγορία καταστημάτων, επιχειρήσεων, γραφείων κ.λπ. τα δημοτικά τέλη, έναντι 5 δημοτικών συμβούλων (Τσίγγανος, Μερκούρης, Αλεξοπούλου, Τσαφαράς, Κουκούμης) που καταψήφισαν προτείνοντας τη μείωσή τους. Του Ηλία Γιαννόπουλου 

***  Η Χρυσή Βίζα και στη Μεσσηνία  
Μικρός ο αριθμός σε σχέση με άλλες περιοχές, αλλά μεγάλη η προσέλευση για διεκπεραίωση της διαδικασίας
 Η Χρυσή Βίζα, δεν έχει τονώσει ακόμα τη Μεσσηνία, όσο θα ήθελε
 Μπορεί ακόμα η Μεσσηνία να μην κατατάσσεται στις πρώτες  θέσεις της λίστας για την απόκτηση ακινήτων που θα οδηγήσουν πολίτες τρίτων χωρών, να αποκτήσουν την πολυπόθητη «χρυσή βίζα», ωστόσο στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής στη Μεσσηνία, παρατηρείται τον τελευταίο καιρό συνωστισμός αλλοδαπών επενδυτών από άλλες περιοχές της Ελλάδας και κυρίως της Αθήνας.
Ωστόσο και η Μεσσηνία, αρχίζει να αποκτά το δικό της ρεύμα σε αυτό τον τομέα, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται, μέχρι τέλος Νοεμβρίου για το νομό μας είχαν ενεργοποιηθεί 10 χρυσές βίζες.
Η χρυσή βίζα είναι το δικαίωμα που δίνεται σε πολίτες από τρίτες χώρες να προχωρήσουν στην απόκτηση ακινήτων αξίας άνω των 250.000 ευρώ, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα και ελεύθερη πρόσβαση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά, η χρυσή βίζα είναι ένα προνόμιο διαμονής και όχι υποχρέωση διαμονής του ξένου αγοραστή.
Παρότι η χρυσή βίζα χορηγούνταν αρχικά για πέντε έτη, πλέον η νομοθεσία προβλέπει ότι διατηρεί την ισχύ της όσο ο δικαιούχος κατέχει το ακίνητο. Μετά από μερικά χρόνια, μάλιστα, ο ιδιοκτήτης λαμβάνει αυτόματα την υπηκοότητα για τον ίδιο και την οικογένειά του, γεγονός  που του εξασφαλίζει το «ευρωπαϊκό» διαβατήριο –ένα δέλεαρ που συγκινεί ιδιαίτερα τους Κινέζους.
 Η χρυσή βίζα στη Μεσσηνία
Και στη Μεσσηνία, το ενδιαφέρον από Κινέζους είναι μεγαλύτερο των υπολοίπων. Οι Κινέζοι αγοραστές ακινήτων πρωτοστατούν μεταξύ των επενδυτών ακινήτων στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης αδειών παραμονής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο δείχνουν Ρώσοι, Τούρκοι, Άραβες, Λιβανέζοι και Αιγύπτιοι.
Οι πρώτες άδειες διαμονής μόνιμου επενδυτή που δόθηκαν στη Μεσσηνία, ήταν σε Ουκρανική οικογένεια, ενώ το 2014 δόθηκε χρυσή βίζα σε υπήκοο Χονγκ Κογκ.
Το 2015 χορηγήθηκαν άδειες διαμονής μόνιμου επενδυτή σε έναν υπήκοο Κίνας, έναν υπήκοο Ρωσίας και μέλη Ουκρανικής οικογένειας.
Το 2016 και το 2017 χρυσή βίζα απέκτησαν υπήκοος Αμερικής, υπήκοος Κίνας, υπήκοος Νότιας Αφρικής, υπήκοος Χονγκ Κογκ, υπήκοος Ρωσίας και μέλη Ουκρανικής οικογένειας.
Το 2018 και το 2019, μέχρι τον Οκτώβριο, χρυσή βίζα απέκτησαν μία γυναίκα από την Κίνα, ένας άντρας από το Λίβανο, μία γυναίκα από την Αμερική, ένας άντρας από τη Νότιο Αφρική, ένας άντρας από την Κίνα, άλλος ένας άντρας από το Χονγκ Κογκ, ένας άντρας από την Αμερική, ένας άντρας από την Ουκρανία και άλλος ένας από τη Ρωσία.
Μέσα στο Νοέμβριο φέτος για τη Μεσσηνία καταγράφηκαν άλλες 4 χρυσές βίζες. Τριών γυναικών από την Κίνα, ηλικίας οι δύο από 30-39 ετών και η τρίτη 40-49 ετών και μιας γυναίκας από την Αμερική, ηλικίας 40-49 ετών.
 πλόκαρε η Αθήνα
Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο δικηγόροι «αγκαζέ» με τους επενδυτές και τις δίγραμμες επιταγές των 250.000 ευρώ, από άλλες περιοχές της Ελλάδας και κυρίως της Αθήνας,  να καταφτάνουν στη Μεσσηνία και στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να  διεκπεραιώσουν τη διαδικασία για την απόκτηση της χρυσής βίζας.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αθήνας, έχουν μπλοκάρει από τα αιτήματα για τη συγκεκριμένη διαδικασία, με αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, το ανάλογο ραντεβού να κλείνεται 2-3 χρόνια μετά.
Έτσι, έχουν αρχίσει και επιλέγονται οι περιφερειακές υπηρεσίες, ώστε να αποκτούν πιο γρήγορα τη συγκεκριμένη άδεια διαμονής. Στη Μεσσηνία, σύμφωνα με  πληροφορίες, η αναμονή αυτή δεν ξεπερνάει τους 2 με 3 μήνες.
Πάντως, το υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει αλλαγές σε ότι αφορά το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για την απόκτηση «χρυσής βίζας» από αλλοδαπούς, σε μια προσπάθεια να επεκταθεί η τόνωση της εγχώριας αγοράς ακινήτων σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές της χώρας.
Το σχέδιο που δρομολογεί ο υπουργός Ανάπτυξης είναι να μην υπάρχει ένα σταθερό ποσό που να υποχρεώνονται να επενδύσουν σε ακίνητα, όσοι αλλοδαποί επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική «χρυσή βίζα», αλλά αυτό να διαφοροποιείται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή που θα βρίσκεται το ακίνητο.
Είναι πιθανόν, το ελάχιστο αυτό ποσό να αυξηθεί σε περιοχές υψηλής ζήτησης ακινήτων και ενδεχομένως να μειωθεί σε άλλες, όπου μέχρι σήμερα η τοπική αγορά ακινήτων δεν έχει ανακάμψει. Της Βίκυς Βετουλάκη 

***  Το «Airbnb» μπαίνει στο 2020…  
Ανησυχία για κυβερνητικά μέτρα, νομολογία και μειωμένες αποδόσεις
 Τη χρονιά που έρχεται η αγορά περιμένει τη νέα νομοθεσία που αναμένεται να δημιουργηθεί και θα διέπει τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις. Πέραν, μάλιστα, της νομοθεσίας που θα αφορά αρχικά στα κυβερνητικά μέτρα δημοσιονομικής συμμόρφωσης και αργότερα ουσιαστικής ρύθμισης της συγκεκριμένης αγοράς, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στις νέες δικαστικές αποφάσεις που θα εκδοθούν (σε συνέχεια των αντικρουόμενων αποφάσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας το 2019).
 ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ AIRBNB
Και όλα αυτά την ώρα που παρατηρείται συνεχής και δραματική συρρίκνωση των αποδόσεων του Airbnb, το οποίο, με τα σημερινά δεδομένα, αποφέρει ικανοποιητικές προσόδους στον ιδιοκτήτη, υπό την προϋπόθεση ότι ένα ακίνητο εκμισθώνεται για το μεγαλύτερο διάστημα, τουλάχιστον 150-200 ημερών, ετησίως, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς.
Η υποχώρηση των αποδόσεων ήταν αναμενόμενη, βέβαια, δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός κάθε χρόνο μεγαλώνει, όλο και περισσότερα ακίνητα αποσύρονται από την αφορά των γνωστών αστικών μακροχρόνιων μισθώσεων και εντάσσονται στην «αγορά Airbnb».
Η υποχώρηση αυτή ωθεί πλέον σιγά σιγά ολοένα και περισσότερους ιδιοκτήτες να σκέφτονται την επιστροφή στη μακροπρόθεσμη ενοικίαση.
Πολύ λογικά, αυτή η «επιστροφή στην προτέρα κατάσταση» δημιουργεί το λογικό συμπέρασμα ότι οι τιμές των ενοικίων θα πέσουν, κάτι που όμως δεν παρατηρείται στην αγορά (τουλάχιστον ακόμα), καθώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων που… επιστρέφουν από το Airbnb έχουν προχωρήσει σε εκτεταμένη ανακαίνιση του ακινήτου τους.
 ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
Η τάση των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων αποτελεί τη βασική αιτία για την οποία οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά (+7,6% στη Μεσσηνία, από τα μεγαλύτερα ποσοστά σε πανελλήνιο επίπεδο), στο πρώτο εξάμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και του spitogatos.gr.
Η ενίσχυση των αξιών είναι απόρροια της αύξησης της ζήτησης κατοικιών λόγω του έντονου ενδιαφέροντος για στοχευμένα οικιστικά ακίνητα, τα οποία, ειδικά μέσω των βραχυχρόνιων μισθώσεων, έχουν αποκτήσει επενδυτικά χαρακτηριστικά και προσφέρουν αποδόσεις κοντά στα επίπεδα των επαγγελματικών χρήσεων, σύμφωνα με την ΤτΕ.
Είναι ενδεικτικό ότι καταγράφεται, έστω, μικρή αύξηση και της καθαρής εισροής κεφαλαίων για αγορές ακινήτων από ξένους επενδυτές («χρυσή βίζα») και στη Μεσσηνία.
 ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Όσον αφορά στις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, κατά βάση, ύστερα από προσφυγή ενοίκων που θεωρούν ότι η βραχυπρόθεσμη ενοικίαση προκαλεί όχληση, είναι για την ώρα αντικρουόμενες, αν και ήδη το δικαστήριο έχει απορρίψει αγωγή με την οποία ο ενάγων ζητούσε τη διακοπή της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης.
Ο λόγος για απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απορρίπτεται αγωγή ιδιοκτήτη σε πολυκατοικία (στην οδό Χέυδεν στην Αθήνα), που ζητούσε να απαγορευτεί η βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος. Απόφαση η οποία έρχεται σε αντίθεση με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, που έκανε δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία ο ενάγων ζήτησε και πέτυχε να σταματήσει η βραχυπρόθεσμη ενοικίαση διαμερίσματος.
Βέβαια, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, στην περίπτωση των ασφαλιστικών μέτρων το δικαστήριο δεν εισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης, σε αντίθεση με την εκδίκαση μίας αγωγής. Εκτός, όμως, από τις δικαστικές αποφάσεις, στο κάδρο μπαίνει και η κοινωνική διάσταση, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες για αντικοινωνικές συμπεριφορές ενοίκων Airbnb…
Σε κάθε, πάντως, περίπτωση ο μόνος περιορισμός που αναμένεται να επιβληθεί στις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις προέρχεται από την επιβολή μέτρων φορολογικής συμμόρφωσης, με τον ηλεκτρονικό φορέα διαχείρισης των κρατήσεων να είναι υποχρεωμένος να παρέχει στοιχεία στο ελληνικό Δημόσιο.
 ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
•Στο Παρίσι, προβλέπεται ανώτατο όριο ημερών μίσθωσης, αφότου ο ιδιοκτήτης έχει λάβει από το Δήμο αριθμό μητρώου. Ειδάλλως, προβλέπεται πρόστιμο 12.500 ευρώ ανά ακίνητο.
•Στη Βαρκελώνη, ένα διαμέρισμα πρέπει να διαθέτει ειδική άδεια από το Δήμο, ενώ βάσει διατάξεων, που ψηφίστηκαν πρόσφατα, τα 3/5 των ιδιοκτητών ενός κτηρίου μπορούν να αποφασίσουν είτε τον περιορισμό είτε την απαγόρευση των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων.
•Στη Μαδρίτη, πρόσφατος νόμος προβλέπει ότι καταλύματα που ενοικιάζονται, μέσω Airbnb, για περισσότερες από 90 ημέρες, θα πρέπει να διαθέτουν αυτόνομη είσοδο, ενώ για την πρόσβαση σε διαμερίσματα που βρίσκονται σε όροφο απαιτείται η ύπαρξη ξεχωριστού ασανσέρ.
•Στο Βερολίνο δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση πρώτης κατοικίας, αλλά προβλέπεται "κόφτης" 90 ημερών για τη δεύτερη κατοικία.
•Το Άμστερνταμ έχει επιβάλει φορολογική επιβάρυνση σε ακίνητα που μισθώνονται μέσω Airbnb, ενώ στο Λονδίνο προβλέπεται ανώτατο όριο τριών μηνών, ετησίως.
•Στη Νέα Υόρκη, όπου υπάρχουν οι περισσότερες καταχωρήσεις Airbnb παγκοσμίως, θα πρέπει ένα ακίνητο να μισθώνεται για 30 συναπτές ημέρες.
•Στο Σαν Φρανσίσκο προβλέπεται ανώτατη διάρκεια 90 ημερών για τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις, οι χρήστες θα πρέπει να διαμένουν μόνιμα στο ακίνητο κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ τα καταλύματα απαιτείται να διαθέτουν αριθμό μητρώου.
Επιμέλεια: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/Οικονομολόγος

***   Στις 23 Απριλίου 2020 η αδελφοποίηση Καλαμάτας και Lowell των ΗΠΑ  
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η αδελφοποίηση Καλαμάτας και Lowell, πόλης που βρίσκεται στην Πολιτεία της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ και αποτελεί κέντρο μιας περιοχής 700.000 ατόμων, μετά τις σχετικές ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.
Την Παρασκευή, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και άλλοι αιρετοί και φίλοι των δύο Δήμων είχαν επικοινωνία με το Δήμαρχο του Lowell, William Samaras (ο οποίος κατάγεται από την περιοχή μας) και με πρώην συνεργάτη του, ο οποίος πλέον είναι γραμματέας του πολιτειακού γερουσιαστή Ed Kennedy, καθώς και με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας Βασίλη Καυκά και άλλα στελέχη ελληνοαμερικανικών σωματείων.
 Αδελφοποίηση
Η αδελφοποίηση προγραμματίζεται να γίνει στις 23 Απριλίου 2020 στο Lowell και θα ακολουθήσει επίσκεψη αντιπροσωπείας από την αμερικανική πόλη στην Καλαμάτα, την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου του επομένου έτους.
Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, μεταξύ άλλων, ανέφερε προς τους συνομιλητές του στο Lowell:
«Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον αξιότιμο Δήμαρχο του Lowell κ. Ουίλιαμ Σαμαρά και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας κ. Βασίλη Καυκά, για τις ενέργειες και την υποστήριξη της πρότασης αδελφοποίησης του Lowell και της Καλαμάτας.
Η αδελφοποίηση των δύο πόλεων έγινε αποδεκτή με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό από το Δημοτικό μας Συμβούλιο, το οποίο ενέκρινε τη διαδικασία ομόφωνα, ενώ λάβαμε ήδη και τη σχετική έγκριση από την αρμόδια Διυπουργική επιτροπή.
Είμαστε πλέον έτοιμοι να συνεχίσουμε τη διαδικασία της αδελφοποίησης, η οποία σε πρώτη φάση θα ξεκινήσει με την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Καλαμάτας στο Lowell, τον Απρίλιο, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ανταπόδοση της επίσκεψης από την αντιπροσωπεία του Lowell στην Καλαμάτα.
Η Καλαμάτα είναι πόλη του αθλητισμού, του χορού, της γαστρονομίας, του πολιτισμού και της Ιστορίας.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από εδώ ξεκίνησε ο αγώνας για την απελευθέρωση της Ελλάδας το 1821.
Η Καλαμάτα αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για τον επισκέπτη, παρέχοντας πολλαπλές επιλογές δραστηριοτήτων και διασκέδασης. Διαθέτει λιμάνι, διεθνές αεροδρόμιο και νέο αυτοκινητόδρομο, που τη συνδέει με ασφάλεια και ταχύτητα με την Αθήνα.
Η αδελφοποίηση, πέρα από τον συναισθηματικό χαρακτήρα που έχει για όλους μας λόγω της έντονης παρουσίας της ελληνικής κοινότητας στην περιοχή σας, ευελπιστούμε ότι θα προωθήσει τη μεταξύ μας συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της έρευνας, της τεχνολογίας, των επιστημών, του τουρισμού και του εμπορίου.
Μέσω της αδελφοποίησης των πόλεών μας εκδηλώνουμε με υπευθυνότητα την κοινή μας βούληση να συνεργαστούμε, με πνεύμα αδελφοσύνης και αλληλεγγύης, σε μια σειρά θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος και, παράλληλα, ευελπιστούμε ότι θα επιτύχουμε την πολλαπλή διασύνδεση μεταξύ των πολιτών μας, δημιουργώντας έτσι κλίμα φιλίας, ανάπτυξης και συνεργασίας».
Ανάλογη βούληση εκφράσθηκε και από πλευράς του Lowell. Συμφωνήθηκε να συσταθεί από πλευράς του Δήμου Καλαμάτας μια επιτροπή ολιγομελής και ευέλικτη, που θα αντιμετωπίσει τα πρακτικά ζητήματα σχετικά με την αδελφοποίηση και τη συνεργασία. Εντός του Ιανουαρίου, θα ακολουθήσει έτερη τηλεδιάσκεψη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων διαφόρων τομέων της ζωής και της επαγγελματικής δραστηριότητας στο Lowell για εξειδίκευση της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας σε επιμέρους τομείς. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη βούλησή τους για απτά οφέλη από την αδελφοποίηση και για εξακολούθηση της συνεργασίας σε βάθος χρόνου.


*** ΑΘΛΗΤΙΚΑ  για σήμερα  :

ΧΘΕΣ  ,.... KYRIAKH 29-12-2019 :
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 74-115 ,(39-61) .- ^
Τα  δεκάλεπτα  : 20-31 , 19-3017-26 , 18-28 .-^

***  Για το  Κύπελλο γυναικών   Cup  Women στο μπάσκετ   σήμερα 29-12-2019 
Γ.Σ. ΗΛΙΟΎΠΟΛΗΣ - ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ Καλλιθέας   65-81 .- ^ 
Α.Ο. ΧΑΝΙΩΝ - Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Μοσχάτου   76-77 .- ^ 
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΚΕΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  Α39-77 .- ^ 
Α.Ο. ΔΑΦΝΗ Αγίου Δημητρίου -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π 53-82 .- ^***    ΠΡΟ- ΧΘΕΣ  ,.... Σάββατο 28/12/2019 , για την Α1 ΄ στο Ελληνικό μπάσκετ ανδρών :
ΡΕΘΥΜΝΟ -ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρόδου    72-61 , (36-36)   .-^
Τα  δεκάλεπτα  : 17-19, 19-17 , 21-15 , 15-10  .- ^
ΛΑΥΡΙΟ - ΛΑΡΙΣΣΑ   78-98 , (38-53).  .- ^
Τα  δεκάλεπτα  : 23-26 , 15-27 , 22-19 , 18-26 .- ^
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ Λήμνου  75-79 , (40-38)  .-
Τα  δεκάλεπτα  : 24-25 , 16-13 , 15-2220-19  .- ^ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Πάτρας -  ΑΡΙΣ Θεσ/νίκης  95-79 , (49-39)  .-^
Τα  δεκάλεπτα  : 30-17 , 19-22 , 22-19 , 24-21 .-^ 
ΑΕΚ Αθηνών - ΙΩΝΙΚΟΣ Νίκαιας  103-70 , (54-39 )  .-^
Τα  δεκάλεπτα  : 26-16 , 28-19, 24-24 , 25-11 .- ^
ΗΡΑΚΛΗΣ Θεσ/νίκης - ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης   99-82, (35-26) .-^
Τα  δεκάλεπτα  : 24-22 25-17 , 23-14 , 27-29 .-^

~ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 17ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Για το Ευρωμπάσκετ  Euroleague 02 ΚΑΙ 03  Ιανουαρίου  2020 
Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου 2/1 στις 20:00
Ζάλγκιρις  Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 2/1 στις 20:00
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 2/1 στις 21:00
Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα 2/1 στις 22:00
ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Παναθηναϊκός 3/1 στις 19:00
Αναντολού Εφές – Χίμκι 3/1 στις 19:30
Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 3/1 στις 21:45
Αρμάνι Μιλάνο – Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 3/1 στις 21:45
Βαλένθια – Άλμπα Βερολίνου 3/1 στις 22:00
~* Να διεξαχθεί η αγωνιστική και να μπει στοπ σε τοξικότητα και μηνύσεις, ζητεί η λίγκα!
Διαβάστε στο sport-fm.gr όλα όσα ειπώθηκαν στην κρίσιμη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Super League. Η απουσία του Ολυμπιακού και οι τοποθετήσεις για την τοξικότητα και τις μηνύσεις σε βάρος των διαιτητών.
Να διεξαχθεί η αγωνιστική και να μπει στοπ σε τοξικότητα και μηνύσεις, ζητεί η λίγκα!
~Να γίνουν όλες οι ενέργειες προκειμένου να διεξαχθεί κανονικά η 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος το προσεχές Σαββατοκύριακο και να ανασταλεί η αποχή των διαιτητών, αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ. της Super League που συνεδρίασε το μεσημέρι της Δευτέρας (30/12) με αφορμή την κρίση στο ελληνικό ποδόσφαιρο λόγω των κινητοποιήσεων των διαιτητών της κατηγορίας. 
Η συνεδρίαση διεξήχθη χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων του Ολυμπιακού, οι οποίοι δεν ειδοποίησαν για τις προθέσεις τους και αργότερα διέρρεαν πως «δεν συμμετέχουν σε αυτή τη φαρσοκωμωδία αν προηγουμένως δεν γίνουν ριζικές αλλαγές σε ΕΠΟ και ΚΕΔ». 
Σύμφωνα με πληροφορίες του sport-fm.gr:
Ο πρόεδρος της Super League, Μηνάς Λυσάνδρου, έθεσε τέσσερις άξονες: 
Οι δύο πρώτοι είναι να γίνει κανονικά η 17η αγωνιστική και να υπάρξει ομόφωνη καταδίκη της βίας που ασκείται εναντίον των διαιτητών. Σε αυτά τα δύο συμφώνησαν άπαντες. 
Οι άλλοι δύο άξονες ήταν να μπει τέλος στην τοξικότητα με παύση των δηλώσεων και ταυτόχρονα να αποσυρθούν οι μηνύσεις σε βάρος των διαιτητών. 
Στη συζήτηση που έγινε πάνω σε αυτά, δεν υπήρξε η τοποθέτηση του Ολυμπιακού (που είναι η ομάδα που διαμαρτύρεται περισσότερο και έχει υποβάλει μηνύσεις μέσω του Σάββα Θεοδωρίδη) λόγω της απουσίας του, ενώ η Λάρισα που έχει υποβάλει μηνύσεις από πέρσι σε διαιτητές, απέφυγε να μπει στην ουσία και επιφυλάχθηκε να πάρει ξεκάθαρη θέση.
Ομόφωνα επί των παρόντων εν τέλει, αποφασίστηκε ότι πρέπει να διεξαχθεί κανονικά το πρωτάθλημα το προσεχές Σαββατοκύριακο, ότι καταδικάζεται κάθε μορφής βίας και ότι πρέπει να περιοριστεί η τοξικότητα και οι δηλώσεις, είτε με επίσημες ανακοινώσεις, είτε μέσω social media, είτε μέσω τρίτων. Παράλληλα πρέπει να αποσυρθούν και οι μηνύσεις, που είναι το βασικό ζητούμενο για τους διαιτητές προκειμένου να επανεξετάσουν την απόφασή τους να απέχουν επ’ αόριστο των καθηκόντων τους. 
Ταυτόχρονα, θα επιδιωχθεί άμεσα συνάντηση της λίγκας (Λυσάνδρου, Μποροβήλος, Πουρσανίδης) με ΕΠΟ και ΚΕΔ, με σκοπό να ζητηθεί η αναστολή της αποχής, ώστε να δοθεί χρόνος για επίλυση των ζητημάτων που έχουν τεθεί από τους διαιτητές.  Στην τοποθέτησή του προς τα μέλη του Δ.Σ., ο Μηνάς Λυσάνδρου υπογράμμισε μεταξύ άλλων: 
«Θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία για το τι γίνεται με τις δηλώσεις, προφανώς υπάρχει ελευθερία έκφρασης αλλά θα πρέπει να δούμε τα όρια. Τι γίνεται με τις δηλώσεις; Είναι φυσιολογικό να βγαίνουν ανακοινώσεις την ώρα του αγώνα; Είναι ανεκτές οι εξυπνάδες μέσω social ή κύκλων; Ή τρίτο πρόσωπο που συνδέεται ή δεν συνδέεται με την ομάδα; Θα ήθελα να το συζητήσω γιατί είναι κομμάτι του προβλήματος η τοξικότητα του ποδοσφαίρου μας». 
«Την τοξικότητα την καλλιεργούν οι δύο διεκδικητές»! 
Σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις των ΠΑΕ εντός του Δ.Σ., ο εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού, Λεωνίδας Μπουτσικάρης, είπε μεταξύ άλλων: «Την τοξικότητα και την ένταση την καλλιεργούν οι δύο διεκδικητές του τίτλου, όχι κάποιος άλλος».  
Ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος που εκπροσώπησε τον ΠΑΟΚ, ανέφερε πως είναι απαράδεκτη η στοχοποίηση των διαιτητών, πως πρέπει να αποσυρθούν οι μηνύσεις και να διεξαχθεί κανονικά το πρωτάθλημα.  
«Είναι η φετινή διαιτησία χειρότερη από της προηγούμενες»; 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση του εκπροσώπου του ΟΦΗ, Ηλία Πουρσανίδη: «Δεν είμαι υπέρ των διαιτητών αλλά δεν γίνεται να κάνουν ένα λάθος και μετά να ακολουθούν μηνύσεις. Εμείς είμαστε σωστοί δηλαδή; Η μήνυση είναι για το καλό του ποδοσφαίρου; Η φετινή είναι χειρότερη από τις προηγούμενες; Εγώ κάτι καλύτερο έβλεπα. Είμαστε σίγουροι κάθε φορά που διαμαρτυρόμαστε ότι είμαστε σωστοί; Ή κάτι πρέπει να πούμε και στον κόσμο μας για εσωτερική κατανάλωση;»  
Ο Γιώργος Μποροβήλος από την πλευρά του, είπε εντός του Δ.Σ. ότι «οι λύσεις δεν βρίσκονται με ημίμετρα, χρειάζεται ένα εθελοντικό grexit για να φτιάξουμε το ποδόσφαιρο», ενώ σε δηλώσεις του μίλησε για «μπάχαλο άνευ προηγουμένου» και ότι «θα κάνουμε κάθε ενέργεια έτσι ώστε να έχουμε αγωνιστική».  
Τέλος, ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ, Αστέριος Αντωνίου, είπε ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με το να έρθουν μόνο ξένοι διαιτητές γιατί θα αρνηθούν λόγω αλληλεγγύης προς τους Έλληνες.

***


~*
~* ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
1.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας   Κυριακή  01  Δεκεμβρίου  2019    Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας ..... ~  ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ σε όλους μας !:  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/11/01-2019.html    .-
2.- ARFARA NEWS  Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Δευτέρα , Τρίτη ., Τετάρτη 02 , 03 . 04 Δεκεμβρίου  2019 .-  :  https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/12/arfara-news.html   .-
3.-  ARFARA NEWS ,   Στο  αγιάζι της ενημέρωσης  Αρφαρά Τα  Νέα  μας  Πεμπτη , Παρασκευή  , Σάββατο  05 , 06 ,07  Δεκεμβρίου  2019: https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/12/arfara-news-05-06-07-2019.html  .-
4.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Σάββατο 07 Δεκεμβρίου  2019  :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/12/arfara-news.html  .-
5.- Αρφαρά Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης.Κυριακή 08-Δεκεμβρίου 2019: https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/12/blog-post.html   .- 
6.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου 2019 : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/12/blog-post.html   .-
7.-  Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  . Τρίτη  10  Δεκεμβρίου  2019  :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/12/blog-post.html   .-
8.- ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ , ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας  Από το Α -  το Ω ....!    Τρίτη  10  Δεκεμβρίου  2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/12/blog-post_10.html  .- 
9.-.- Αρφαρά  Η  Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  . Τετάρτη  11  Δεκεμβρίου  2019 : https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/12/blog-post.html  .-
10.- Αρφαρά  Η  Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  . Πέμπτη  12   Δεκεμβρίου  2019  :   https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/12/blog-post.html  .- 
11.-ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης   .-Παρασκευή  13  Δεκεμβρίου 2019 : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/12/blog-post.html .-
12.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο  14  Δεκεμβρίου  2019 : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/12/14-2019.html    .-
13.-ΑΡΦΑΡΑ  -2-   Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο  14  Δεκεμβρίου  2019   :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/12/2-14-2019.html   .- 
14.-.-  ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης   ΚΥΡΙΑΚΗ  15  Δεκεμβρίου  2019 :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/12/15-2019.html .- 
15.-  .-  ARFARA  -2- NEWS  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .ΚΥΡΙΑΚΗ  15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 .  :  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/12/arfara-2-news.html  .- 
16 .ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  , Δευτέρα  16 Δεκεμβρίου  2019  :  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/12/16-2019.html  .-
17.-Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- Τρίτη  17  Δεκεμβρίου  2019  :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/12/blog-post_16.html  .-
18.-Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019:  https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/12/blog-post_17.html  .-
19.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης -Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019  :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/12/blog-post_19.html
 20.- .-   ΑΡΦΑΡΑ   - 2-  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . 
ΠΕΜΠΤΗ19ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2019:  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/12/2.html  .- 
21.-  Αρφαρά   Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Παρασκευή  20  Δεκεμβρίου  2019  :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/12/blog-post.html   .-
22.- ΑΡΦΑΡΑ   -2-  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- Παρασκευή  20  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019  : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/12/2.html .-
23.- Αρφαρά   Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- Σάββατο  21  Δεκεμβρίου  2019  : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/12/blog-post.html      
24 .- Αρφαρά Η Εφημερίδα μας  ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .- Κυριακή  22 Δεκεμβρίου  2019 : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/12/blog-post.html  .
25.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .- Δευτέρα  23  Δεκεμβρίου  2019 :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/12/blog-post.html   .- 
26.- Αρφαρά Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης   .- Τρίτη  24 Δεκεμβρίου 2019 :  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/12/blog-post_23.html .- 
27.-Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης   .- ΤΕΤΑΡΤΗ  25  ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ  2019: https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/12/blog-post_25.html   .-
28.-Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .- Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου  2019  :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/12/blog-post_26.html   .- 
29.-.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .- Παρασκευή 27  Δεκεμβρίου 2019  : https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/12/blog-post_26.html .-
30 .-    Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019 :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/12/blog-post_28.html
31.-.-  ΑΡΦΑΡΑ Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης   . ΚΥΡΙΑΚΗ  29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2010 : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/12/blog-post_28.html  .- 
32.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης   ,.-  Δευτέρα  30  Δεκεμβρίου  2019  : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/12/blog-post_30.html   .-                                     33.- 

~