Arfara-Messinias 1 - FOTOS

!!! Ο έρωτας μας βάζει ή σαμάρι ή στεφάνι!! .-

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019

Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τρίτη  30  Ιουλίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-
~~**

~**   «Όταν κάνεις μετάνοιες, ωφελείσαι διπλά»

Από τους λόγους του :
Όπως εκείνος, έτσι και από τά πνευματικά του παι­διά, ζητούσε νά συνοδεύουν τις προσευχές τους μέ, όσο μπορούσαν, περισσότερες   .   
Επειδή, όμως, μέ τή χάρη πού είχε άπό τό Θεό, γνώριζε ότι έγώ δέν έπραττα τήν επιθυμία του, θέλησε νά μού μιλήσει γιά τό θέμα αυτό. Αλλά, ευγενής όπως ήταν πάντα, δέν ήθελε νά μέ ρωτήσει ευθέως, εάν έγώ κάνω μετάνοιες- και γιά έναν πρόσθετο μάλιστα λόγο, ότι έγώ τότε ήμουν πολύ νεαρός, άρχισε μέ ένα εντελώς, κατ’ έμέ άσχετο μέ τήν προσευχή, θέμα και συγκεκρι­μένα μού μιλούσε γιά τή γυμναστική και τά ευεργετικά της αποτελέσματα στον ανθρώπινο οργανισμό.  Έτσι, γιά κάθε είδος ασκήσεως, δικαιολογούσε επι­στημονικά σέ ποιο ή σέ ποια μέλη τού σώματος ωφε­λεί. Μέ τον τρόπον αυτό έφθασε και στους κοιλιακούς μύς και στο σημείο αυτό μέ ρώτησε, εάν γνωρίζω πώς μπορούμε να δυναμώσουμε τους κοιλιακούς μυς.  Έγώ, φυσικά, δήλωσα άγνοια.  -Και όμως, μου λέει, έπρεπε νά γνωρίζεις, άφού είσαι επιστήμων. Αφού, όμως, δεν τό έχεις υπόψη, θά σου το πω έγώ. Πρώτα, όμως, θά σέ ρωτήσω κάτι: Κάνεις μετάνοιες; – Άφού τό γνωρίζετε, Παππούλη μου, ότι δεν κάνω, γιατί μέ ρωτάτε; ήταν ή απάντηση μου.  – Σέ ρωτάω για νά τό βεβαιώσεις ό ίδιος και στή συνέχεια νά σού πω, ότι ή καλύτερη γυμναστική, για τό δυνάμωμα των κοιλιακών μυών είναι οί μετάνοιες! Μη γελάς. Έτσι είναι. Όταν κάνεις μετάνοιες, ωφε­ λείσαι διπλά. Δηλαδή οί μετάνοιες ωφελούν τήν ψυχή, άλλα παράλληλα και τό σώμα εκείνου πού τις κάνει. Άρκεϊ αυτές νά μή γίνονται γιά τό δεύτερο. Και η μεν ψυχή ωφελείται, γιατί μέ τόν τρόπο αυτό ζητά τήν συγχώρηση και τό έλεος του Θεού, το δέ σώ­μα διότι, χωρίς νά τό ξέρει ό πολύς ό κόσμος, ασκούν­ται κατά τόν πλέον άριστο τρόπο οί κοιλιακοί μύες. Αυτό, βέβαια, δέν τό λέγω στον κόσμο. Τό λέγω μόνο σέ σένα, πού μέ καταλαβαίνεις και δέ θέλω νά τό συζη­τήσεις μέ άλλους.  Όμως, σού συνιστώ νά κάνεις μετάνοιες, όσες μπο­ρείς περισσότερες. Αρχισε στην αρχή μέ λίγες και κάθε μέρα πού περνά, νά προσθέτεις και άπό έναν σταθερό αριθμό, μέχρι νά φθάσεις σέ ένα σημείο, πού εσύ θά νομίσεις ότι αντέχεις.  Έξαλλου, ό ίδιος ό οργανισμός μας προειδοποιεί γιά τά όρια αντοχής του και ανάλογα καθορίζουμε και τόν αριθμό των μετανοιών μας. Ύστε­ρα, δέν είναι υποχρεωτικό, οπωσδήποτε, νά φθάσουμε, καθημερινά, τόν ίδιο αριθμό.  Αυτό θά εξαρτηθεί άπό πολλούς παράγοντες. Όπως είναι ή ψυχική διάθεση, ή κούραση και τέλος ή υγεία μας. Εκείνο πού έχει σημα­σία είναι, νά αρχίσει κανείς έφ’ ενός, και άφ’ έτερου, οί μετάνοιες νά συνοδεύονται άπό πραγματική μεταμέλεία, για τά όσα αμαρτήματα έχουμε διαπράξει και να ζητάμε με όλη τήν δύναμη της ψυχής μας, νά μάς συγχωρήσει ό Κύριος.  Ακόμη, θα μπορούσαμε, καθ’ ον χρόνον κάνουμε τις μετάνοιες, νά λέμε και το «Κύριε Ίησου Χριστέ ελέ­ησαν με». Ό συνδυασμός αυτών των δύο είναι ό,τι καλύτερο μπορεί νά γίνει. Και ό Κύριος όχι μόνο θα μάς ακούσει, άλλα καί θά μάς συγχωρήσει, όταν μάλι­στα αυτό δεν Του το ζητάμε μόνο μέ τά χείλη, άλλα άπό τά βάθη τής ψυχής μας, ανεξάρτητα αν ή ψυχή αυτή είναι κοντά στο Χριστό ή είναι αμαρτωλή καί εγκλωβισμένη μέσα στά δίχτυα τού σατανά· γιατί, όπως όλοι μας έχουμε υπόψη μας, ό Ίησοϋς δε σταυρώθηκε γιά τους πιστούς καί άναμάρτητους, άλλα γιά τους απίστους καί τους αμαρτωλούς.  Ο πατήρ Πορφύριος συνόδευε, πάντοτε, τις προσ­ευχές του μέ πολυάριθμες μετάνοιες. Αυτό έκανε άπό παιδί. Βέβαια, τότε ήσαν περισσότερες σέ αριθμό, σε σύγκριση μέ εκείνες πού έκανε, όταν ήλθε το γήρας, πού, δυστυχώς γιά εκείνον καί γιά εμάς, τον συνόδευαν ανίατες καί βασανιστικές αρρώστιες, οί όποιες έγιναν αιτία νά μήν μπορεί νά προσφέρει στον κόσμο όσα έπρεπε ή όσα, τουλάχιστον, εκείνος ήθελε. [Κ 77-9]  Από το βιβλίο: Ανθολόγιο Συμβουλών γέροντος Πορφυρίου
***  New York Times: Η Τουρκία πήρε από τον Χίτλερ 189 τόνους χρυσού για διευκολύνσεις

~  Οι αποκαλύπτουν έκθεση με στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η μοίρασε μέρος από το χρυσό που άρπαξε από χώρες που κατείχε, σε χώρες που συνεργάστηκαν ή κράτησαν στάση ουδετερότητας και την διευκόλυναν. Μεταξύ αυτών και η   .  
Η Γερμανία αντιμέτωπη ξανά με το σκοτεινό ναζιστικό παρελθόν της. Κι αυτή τη φορά το επώδυνο για το Βερολίνο “φλας μπακ”, γίνεται από τις ΗΠΑ. Οι New York Times αποκαλύπτουν έκθεση που θα δημοσιοποιηθεί την Τρίτη, στην οποία υπάρχουν ατράνταχτα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ναζιστική Γερμανία μοίρασε μέρος από το χρυσό που άρπαξε από χώρες που κατείχε σε χώρες που συνεργάστηκαν ή κράτησαν στάση ουδετερότητας και την διευκόλυναν. Μεταξύ αυτών και η Τουρκία! Όπως αναφέρει το Militaire.gr, σύμφωνα με το προσχέδιο της έκθεσης που αποκαλύπτουν οι μεγάλο μέρος του λεηλατημένου πλούτου κατευθύνθηκε μέσω της Ελβετίας για να πληρώσει άλλα ουδέτερα κράτη για ζωτικές προμήθειες και διευκολύνσεις που στήριξαν τον στρατό του Χίτλερ τα τελευταία χρόνια του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου”. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αμερικανών, ο χρυσός που μοιράστηκε προερχόταν σε μεγάλο ποσοστό από τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Οι χώρες που επωφελήθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία ήταν σίγουρα η Τουρκία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Πριν καν δημοσιευθεί η τελική έκθεση των 200 σελίδων, έχει προκαλέσει συζητήσεις τόσο εντός όσο και εκτός των ΗΠΑ. Εβραϊκές ομάδες και άλλοι που εμπλέκονται σε νομικές διαμάχες με την Ελβετική Κυβέρνηση και τις τρεις μεγάλες τράπεζες της χώρας ,ανησυχούν ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προσπαθεί να “καλύψει” την Ελβετία.  Αμερικανοί διπλωμάτες προσπαθούν εδώ και χρόνια να εκτονώσουν την ελβετική οργή για μια έκθεση του 1997 που περιέγραφε με λεπτομέρειες πώς η Ελβετία βοήθησε τον Χίτλερ και ανέστειλε τις προσπάθειες να ανακτήσει το κλεμμένο χρυσό των Ναζί μετά την παράδοση της Γερμανίας.  Σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση που θα δημοσιοποιηθεί την Τρίτη, περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια σε λεηλατημένο ναζιστικό χρυσό, -αξίας 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σήμερα- χρησιμοποιήθηκαν για να πληρώσουν οι Γερμανοί, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Τουρκία για πολεμικό υλικό . Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «τα τρία τέταρτα του ποσού αυτού μεταφέρθηκαν από τη Γερμανία μέσω της Ελβετικής Εθνικής Τράπεζας».  Οι λεπτομέρειες της έκθεσης για την προέλευση του χρυσού είναι ανατριχιαστικές: χρυσός αξίας περίπου 40 εκατομμυρίων δολαρίων, βρίσκεται στον λογαριασμό «Melmer Account», που φέρει το όνομα του αξιωματικού των SS που τον διαχειριζόταν. Οι ράβδοι χρυσού που προέρχονται από χρυσά δόντια θυμάτων του ολοκαυτώματος και από τα κοσμήματα τους! Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι δύο μεγάλες γερμανικές τράπεζες, η Dresdner Bank και η Deutsche Bank, πούλησαν χρυσό από τον λογαριασμό Melmer στην Τουρκία για να προμηθεύσουν τη Γερμανία με σκληρό νόμισμα. Καμία από τις τράπεζες δεν έχει κατονομαστεί στη διαδικασία κατηγορίας κατά των ελβετικών τραπεζών ούτε έχει συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για αποζημίωση θυμάτων. Ωστόσο, η διαπίστωση αυτή φαίνεται να περιλαμβάνει τις δύο τράπεζες, οι οποίες έχουν σημαντικές δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, σε αντίθεση με την Ελβετία, οι περισσότερες από τις άλλες «ουδέτερες» χώρες – ειδικά η Σουηδία – εκπλήρωσαν τις μεταπολεμικές τους συμφωνίες για να αποπληρώσουν το χρυσό και ένα μέρος άλλων περιουσιακών στοιχείων που διέθεταν στο τέλος του πολέμου.  Ο πυρήνας της νέας έκθεσης είναι στο πώς οι «ουδέτεροι» βοήθησαν τον Χίτλερ και πόσα κέρδισαν. Τα αποθέματα χρυσού της Τουρκίας, για παράδειγμα, από 27 τόνους πριν τον πόλεμο έφθασαν σε 216 τόνους στο τέλος τους. 
***  ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΕΡΡΕΣ : 3,7 ταρακούνησαν και την Θεσσαλονίκη

-Σύμφωνα με την ένδειξη του Σεισμολογικού Σταθμού του ΑΠΘ , η σεισμική δόνηση ήταν 3,7 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ – Έγινε αισθητός σε περιοχές της πόλης  

Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν από λίγο κοντά στη Νιγρίτα Σερρών.  Σύμφωνα με την αυτόματη ένδειξη του Σεισμολογικού Σταθμού του ΑΠΘ, ο σεισμός ήταν 3,7 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ.  Συγκεκριμένα, ο σεισμός έγινε 18 χλμ νότια της πόλης των Σερρών με εστιακό βάθος 5 χλμ. 

***   Πνίγηκε 75χρονη στην παραλία της Καλαμάτας

Μια γυναίκα 75 ετών έχασε τη ζωή της χθες το πρωί στην Ανατολική Παραλία Καλαμάτας, όταν ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της. Σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας, χθες περίπου στις 12.30 από το ναυαγοσώστη που βρίσκεται στην περιοχή ανασύρθηκε λουόμενη χωρίς να έχει τις αισθήσεις της. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ  διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.   Φώτο αρχείου

***  Ο καιρός  σήμερα Τρίτη στην Καλαμάτα

O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για αύριο Τρίτη 30/7/2019 προβλέπεται αίθριος.               
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών ο ουρανός θα είναι καθαρός και ξάστερος. Η ημέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια. Το ίδιο μοτίβο θα διατηρηθεί καθ` όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 30-70%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Δ-ΒΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ, τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 3-4 μποφόρ, ενώ οι ριπές ανέμου ενδέχεται να αγγίζουν τα 5 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ.
Ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (U.V.) κατά τις μεσημβρινές ώρες θα βρίσκεται στο 8.5 (Πολύ Υψηλός).
Ο κώδικας επικινδυνότητας πυρκαγιάς για το Νομό Μεσσηνίας θα βρίσκεται στην κατηγορία 3 (Υψηλή).
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr/

~*** (Ξανα)ξεκινά το κυνήγι καπνιστών σε όλους τους χώρους
Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας, με σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, έφτασε χθες στις Περιφέρειες και, κατ’ επέκταση, στις Περιφερειακές Ενότητες.
Αν και ο νόμος υπάρχει χρόνια, η εφαρμογή του στην Ελλάδα ήταν πάντα το πιο δύσκολο κομμάτι. Κάποιοι έχουν συμμορφωθεί, κάποιοι όχι και ελάχιστοι επαγγελματίες από την αρχή ισχύος του νόμου δεν επιτρέπουν στην Καλαμάτα το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους καταστημάτων.
Έπειτα από μια μακρά περίοδο αδράνειας, ωστόσο, ο νόμος ενεργοποιείται και από την άνοιξη έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι ελεγκτές – επόπτες της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στη Μεσσηνία έχουν επιβάλει αρκετά πρόστιμα και ιδιαίτερα σε όσους επαγγελματίες είχαν κάνει συστάσεις αλλά δε συμμορφώθηκαν.
Πάντως, το μεγάλο ζητούμενο, όπως τονίζουν και οι επόπτες Δημόσιας Υγείας, είναι να αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου, αφού δεν μπορεί να βρίσκεται ένας ελεγκτής μέσα σε κάθε μαγαζί ούτε να γίνονται έλεγχοι καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
 Απαγορεύσεις
Αυτή τη φορά το υπουργείο ζητά ενημέρωση για τις ενέργειες της κάθε αρμόδιας υπηρεσίας σε ό,τι αφορά την εντατικοποίηση των ελέγχων, την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων κ.λπ.
Με τη νέα εγκύκλιο του υπουργείου επιδιώκεται η διασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσω της αποτροπής των δυσμενών επιδράσεων του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους και χώρους συνάθροισης κοινού.
Το υπουργείο στην εγκύκλιό του υπενθυμίζει την απαγόρευση καπνίσματος:
-Σε όλα τα κτήρια όπου στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το κράτος, οργανισμοί και άλλα ιδρύματα (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.).
-Σε όλες τις μονάδες παροχής υγείας, όπως: Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Δημοτικά Ιατρεία, Ιατρεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Ιδιωτικά Ιατρεία – Οδοντιατρεία, Φαρμακεία, λοιπές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) και σε κάθε χώρο παρέχονται υπηρεσίες υγείας
-Σε όλους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευση όπως: Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά), Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά), Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και γενικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση, φροντιστήρια
-Σε Νηπιαγωγεία, Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Παιδότοπους
-Σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων
 Και σε αυτοκίνητα με ανήλικα
-Στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των χώρων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς επίσης σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής, στα αεροδρόμια εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα προσδιοριστούν για τους καπνιστές, στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων, στα παντός είδους κυλικεία, στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων με μετρητή (ταξί) και αγοραίων, στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.
Υπενθυμίζεται ότι τα πρόστιμα είναι αρκετά τσουχτερά και για τους επαγγελματίες, αλλά και για τους πελάτες που «συλλαμβάνονται» να παρανομούν έναντι του αντικαπνιστικού νόμου. Της Βίκυς Βετουλάκη 

~***  25ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Όταν τα ΑμεΑ «καθήλωσαν» το κοινό…

Συγκλονιστικό το απόγευμα της Κυριακής... 
Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, αποσπώντας πάρα πολύ καλές κριτικές, ενώ εκατοντάδες άρθρα γράφτηκαν σχετικά στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο.
Ωστόσο, η εκδήλωση που συγκλόνισε είναι εκείνη που διεξήχθη το απόγευμα της Κυριακής στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας. Εκεί οι συμμετέχοντες στην παράλληλη δράση-σεμινάριο με τίτλο «Dancing My Way» παρουσίασαν το αποτέλεσμα των μαθημάτων τους.
Πρόκειται για ένα σεμινάριο που απευθυνόταν σε άτομα με ειδικές ανάγκες και είχε ως στόχο να δείξει ότι ο χορός μπορεί να δώσει φωνή και δεν απευθύνεται σε λίγους.
«Ψυχή» και δημιουργός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η χοροθεραπεύτρια Σοφία Δρούμπαλη, ένα κορίτσι «βγαλμένο» από τη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας, η οποία πριν από 3 χρόνια πήρε το ρίσκο να συνεργαστεί με την τότε καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Κατερίνα Κασιούμη, και να δείξει ότι μέσω του χορού τα ΑμεΑ μπορούν «να μιλήσουν». Αυτό το έζησαν όσοι την Κυριακή βρέθηκαν στην εκδήλωση, με τα άτομα επί σκηνής, και όχι μόνο, να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, ενώ το κοινό κυριολεκτικά ανατρίχιασε από τη δύναμή τους.
Πριν, μάλιστα, τελειώσει η εκδήλωση δόθηκε στο κοινό η ευκαιρία να εκφράσει τη σκέψη του, με τους περισσότερους να ζητούν να συνεχιστεί το σεμινάριο.
Το «Θάρρος» από την πλευρά του μίλησε ξανά με τη Σοφία Δρούμπαλη. Αυτή τη φορά για το φετινό σεμινάριο, αλλά και για το τι κάνει στη ζωή της, διότι πλέον ζει και εργάζεται μόνιμα στο Λονδίνο, ασχολούμενη φυσικά με αυτό που αγαπά, τη μουσικοθεραπεία.

-Μιλήστε μας για την παράσταση της Κυριακής.
Θεωρώ ότι ήταν μια δυνατή εμπειρία και για τους συμμετέχοντες και για το κοινό. Η ενέργεια που πέρασε από τη σκηνή στο κοινό ήταν συγκλονιστική. Νομίζω ότι καταφέραμε να περάσουμε το μήνυμα ότι ο χορός μπορεί να βάλει σε πρώτο πλάνο τις σχέσεις των ατόμων, με ή χωρίς αναπηρία, και έτσι μπορέσαμε να ξεφύγουμε από την ταμπέλα της αναπηρίας.
Για μένα ήταν πολύ συγκινητικό ότι όλοι όσοι βρέθηκαν στην παράσταση εντυπωσιάστηκαν και συγκινήθηκαν από τις ικανότητες των ΑμεΑ, αλλά και από τα συναισθήματα που αυτά τα άτομα εσωτερίκευσαν μέσα από το χορό.
Θεωρώ ότι ήταν ένα βίωμα που οι θεατές θα κουβαλούν στην καθημερινότητά τους. 

-Πόσα άτομα έχουν περάσει από αυτό το σεμινάριο;
Το σεμινάριο ξεκίνησε δειλά δειλά με 9 άτομα και φέτος φτάσαμε τα 60, με το χορό, όπως σας είχα πει και στο παρελθόν, να γίνεται η φωνή πολλών εξ αυτών. 

-Ο κύκλος του συγκεκριμένου project έκλεισε;
Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε φέτος, αλλά η ιδέα, η ομάδα και η δυναμική που έχει δημιουργηθεί, σε σχέση με το πώς ο χορός μπορεί να αγκαλιάσει τα ΑμεΑ, είναι κάτι που θα ήθελα και πρέπει να συνεχιστεί στην πόλη μας. 

-Μας είχατε πει πέρυσι ότι ο χορός πρέπει να αποτελεί τη φωνή των εν λόγω ατόμων όλο το χρόνο και όχι μόνο κάποιες μέρες. Τελικά, πόσο εφικτό είναι αυτό;
Νομίζω είναι κάτι που όλοι θέλουμε, έστω ως σεμινάριο.
Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το συνεχίσω, αφού οι επαγγελματικές μου δραστηριότητες είναι περισσότερες πλέον, αλλά ελπίζω να το κάνουμε ξανά. 

-Κι αφού η Σοφία Δρούμπαλη φεύγει, μπορεί να συνεχιστεί από άλλα άτομα;
Θα ήταν ευχής έργον να συνεχιστεί και χωρίς εμένα. Πρόκειται για κάτι που έχει αγαπηθεί από το κοινό, αλλά κυρίως από τα ΑμεΑ, και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου αυτά τα 3 χρόνια να ήταν μόνο η αρχή και να ξεκινήσει κάτι εξειδικευμένο στην Καλαμάτα σε σχέση με το χορό και τα ΑμεΑ.
Το σίγουρο είναι ότι θα είμαι εδώ να βοηθήσω όσο μπορώ, είτε προτείνοντας ανθρώπους εξειδικευμένους στη χοροθεραπεία είτε δίδοντας συμβουλές για να συνεχιστεί αυτό το εγχείρημα. 

-Πλέον ζείτε μόνιμα στο Λονδίνο. Αν η χοροθεραπεία στην πόλη σάς χρειαστεί, θα μπορέσετε να βοηθήσετε; Ναι, πλέον εργάζομαι μόνιμα στο Λονδίνο πάνω σε παιδιά και νέους με αυτισμό και τραύμα ως χοροθεραπεύτρια. Ξεκινώ ένα project σαν αυτό που έφερα στην Καλαμάτα. Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση

***   Εφαρμογή του νέου ευνοϊκού νόμου υπαγωγής των οφειλών στη ΔΕΥΑΚ
Από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας ανακοινώθηκε ότι από σήμερα Τρίτη 30 Ιουλίου και μέχρι Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου οι καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να καταθέσουν αίτηση για ρύθμιση των οφειλών τους σε δόσεις  Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 27210-63147, 27210-63154, 27210-63150, 27210-63163

***  Αβάντι μαέστρο… ρεμπέτικα, σήμερα στο προαύλιο του Μεγάρου Χορού
Σήμερα Τρίτη, 30 Ιουλίου, στις 9.00 το βράδυ, στο προαύλιο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο, ο Αγάθωνας, ο πιο γνήσιος εκφραστής του ρεμπέτικου τραγουδιού, συναντά στη σκηνή τη μοναδική ερμηνεύτρια Κατερίνα Τσιρίδου και μας προσκαλούν σε μια μουσική παράσταση έκπληξη!
Στο φωτισμένο μπερντέ του Ηλία Καρελλά, ο Καραγκιόζης συνομιλεί με τον Βαμβακάρη, τον Χατζηχρήστου, την Νίνου, τον Τσιτσάνη, την Εσκενάζυ, τον Παπαϊωάννου και παρέα μάς αφηγούνται σπαρταριστά στιγμιότυπα από τη ζωή και την καριέρα τους.
Ένα σπάνιο οδοιπορικό στη ζωή και το έργο μεγάλων συνθετών και ερμηνευτών της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής, γεμάτο χιούμορ, ζωντανή μουσική και τις ανεξίτηλες στο χρόνο ατάκες του Καραγκιόζη.
Ένα ταξίδι, από τη «Φραγκοσυριανή» ως το «Καροτσέρη τράβα» και από «Τα καβουράκια» ως το «Μινόρε της αυγής», με ζωντανή μουσική ορχήστρα και γιγαντοφιγούρες θεάτρου σκιών, για ηλικίες έως 102 ετών!
Εκτός από τις γιγαντοφιγουρες του Βαμβακάρη, του Τσιτσάνη, του Παπαϊωάνου κ.ά. επί σκηνής θα είναι οι καλλιτέχνες:
Αγάθωνας: Τραγούδι – μπουζούκι
Κατερίνα Τσιρίδου: τραγούδι - μπαγλαμάς
Νίκος Πρωτόπαππας: τραγούδι – κιθάρα
Κυριάκος Γκουβέντας: βιολί
Δήμος Βουγιούκας: aκορντεόν.

***  Μεσσηνία: Δεν αρκούν οι δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων και ατόμων με προβλήματα
Λίστα αναμονής ακόμα κι ένα χρόνο στη Μεσσηνία 
Τεράστιες ελλείψεις έχει η Μεσσηνία σε κλειστές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, οι οποίοι βρίσκονται εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος και με μικρές ή καθόλου συντάξεις, φροντίδας ατόμων με χρόνια προβλήματα ή σοβαρά προβλήματα υγείας.
Ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους οι αιτήσεις για να φιλοξενηθούν από κάποιο γηροκομείο συνεχώς αυξάνονται στο νομό μας, ενώ οι διαθέσιμες κλίνες στις δύο μονάδες, τη «Στέγη της Εκκλησίας» και το Γηροκομείο, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες.
Μάλιστα, όπως σημείωσε η υπεύθυνη κοινωνική λειτουργός της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Μεσσηνίας Αθηνά Μαγκουρίλου, η αναμονή για τη ικανοποίηση μιας αίτησης μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τον ένα χρόνο, ενώ για επείγοντα περιστατικά αναζητούνται λύσεις σε άλλους νομούς της Ελλάδας.
 Πολλές αιτήσεις, μεγάλη αναμονή
Το θέμα μάλιστα αυτό, η κα Μαγκουρίλου το χαρακτήρισε ως ένα από τα πρώτα προβλήματα της εποχής μας: «Όπως φαίνεται η οικογένεια έχει αλλάξει. Οι ηλικιωμένοι  δεν ζουν πλέον στο ευρύτερο περιβάλλον της οικογένειας, όπως το ξέραμε. Καταλήγουν πολλές φορές να είναι μόνοι τους ή να έχουν τα παιδιά τους πολύ μακριά. Φτάνουν λοιπόν κάποια στιγμή που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και ζητούν βοήθεια, είτε σε μας, είτε σε υπηρεσίες των δήμων, από το «Βοήθεια στο Σπίτι» και άλλα. Προσπαθούμε να αναζητήσουμε λύσεις, οι οποίες μπορεί να μην υπάρχουν. Δυστυχώς, η κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και οι δομές που υπάρχουν είναι πολύ μικρότερες από τις ανάγκες.  Η κλειστή φροντίδα αυτή τη στιγμή, έχει πολύ λιγότερες κλίνες από αυτές που απαιτεί η σημερινή εποχή. Και αυτό το βλέπουμε γιατί έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις σε αναμονή, ώστε να μπουν σε οποιοδήποτε ίδρυμα είναι ανάλογο με την κατάστασή τους. Και η αναμονή αυτή μπορεί να κρατήσει ένα χρόνο και ίσως και παραπάνω».
Η υπηρεσία όταν έχει να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση, όταν υπάρχει έστω και το ελάχιστο συγγενικό περιβάλλον προσπαθεί να το κινητοποιήσει, ώστε να βρεθεί προσωρινή λύση.
«Αυτές είναι οι περιπτώσεις που βρίσκουμε έστω και μισές λύσεις. Όπου δεν υπάρχει συγγενικό περιβάλλον, εκεί έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αναζητούμε δομές σε όλη την Ελλάδα. Αναγκαζόμαστε λοιπόν και στέλνουμε εκτός Μεσσηνίας, σε Ηλεία, Πάτρα, Λακωνία, όπου βρίσκουμε θέση που και εκεί είναι δύσκολα, αλλά επειδή είναι πιο πολλά τα ιδρύματα μπορεί να βρεθεί κάτι. Όταν η οικογένεια θέλει οπωσδήποτε να απομακρυνθεί ο ηλικιωμένος, προσπαθούμε να βρούμε τέτοιες λύσεις. Δυστυχώς, όμως σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούμε να βρούμε και υποχρεωτικά ηλικιωμένοι παραμένουν σε άσχημη κατάσταση μέχρι να έρθει η σειρά τους», πρόσθεσε η κα Μαγκουρίλου.
 Λίστα αναμονής
Οι δυνατότητες στη Μεσσηνία είναι μόνο δύο. Η «Στέγη της Εκκλησίας», δέχεται και απόρους διαθέτει 75 κλίνες και το Γηροκομείο διαθέτει 91 κλίνες. Οι ανάγκες όμως είναι πολύ μεγαλύτερες.
Αυτή τη στιγμή στον ΕΟΠΥΥ η λίστα αναμονής έχει φτάσει στο 50, αλλά ακόμα κι αν κάποια άτομα από αυτά έχουν βρει λύση σε κάποιο ιδιωτικό ίδρυμα, όσοι απομένουν στην λίστα θα αργήσουν πολύ να βρουν θέση σε κάποιο ίδρυμα.
Για να εκενωθούν 30 θέσεις απαιτείται περισσότερο από ένας χρόνος. Προτεραιότητα έχουν τα περιστατικά που νοσηλεύονται, καθώς εντάσσονται σε ειδική κατηγορία, αλλά και πάλι υπάρχει σημαντικός χρόνος αναμονής.
Μόνο το 2019 η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Μεσσηνίας έχει ήδη 12 αιτήσεις σε αναμονή, ενώ μόνο την τελευταία εβδομάδα κατατέθηκαν άλλες 3. Αιτήσεις βέβαια κατατίθενται και στο «Βοήθεια στο Σπίτι» (εκεί ίσως κατατίθενται και οι πιο πολλές), στους δήμους, στα Κέντρα Υγείας και το νοσοκομείο.
«Γενικά έχουμε αύξηση. Και έχουμε αύξηση περιστατικών όχι μόνο ηλικιωμένων, αλλά και ανθρώπων πιο νέοι σε ηλικία, που για λόγους υγείας και έλλειψη οικογενειακού περιβάλλοντος, δεν μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι μόνοι τους. Είναι κυρίως μεσήλικες, δηλαδή μετά τα 50- 55.  Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά, με οριακή νοητική καθυστέρηση, που έχουν φύγει οι γονείς που τους πρόσεχαν. Δυστυχώς, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν εισόδημα ή δεν παίρνουν σύνταξη αναπηρίας, γιατί δεν φτάνουν στο 67%. Κι αν παίρνουν κάτι αυτό είναι μόνο το ΚΕΑ, που δεν φτάνει. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά που φτάνουν σε εμάς, είτε από τις τοπικές κοινότητες, είτε από συλλόγους που δρουν στην περιοχή και εθελοντές. Ευτυχώς, ακόμα το χωριό βοηθάει αρκετά. Θα δώσει ένα πιάτο φαγητό. Το πρόβλημα διογκώνεται, όταν δεν έχουν σπίτι ή μπορεί να χρωστάνε. Χρειαζόμαστε λοιπόν, περισσότερες κλίνες και για αυτοεξυπηρετούμενους και για μη αυτοεξυπηρετούμενους», πρόσθεσε η κα Μαγκουρίλου.
Επίσης, πρόβλημα υπάρχει και με τα άτομα που έχουν τη βασική σύνταξη που φτάνει μέχρι τα 500 ευρώ και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους.
 Με προβλήματα υγείας
Μια καινούργια κατηγορία ανθρώπων που ζητούν βοήθεια και εισαγωγή σε ιδρύματα, σύμφωνα με την κα Μαγκουρίλου, είναι άτομα που έχουν οικογενειακό περιβάλλον και πιθανών να έχουν και ένα μικρό εισόδημα, αλλά είναι τέτοια τα προβλήματα υγείας που δεν μπορεί να λειτουργήσει το θέμα της ιατρικής φροντίδας στο σπίτι.
«Η οικογένεια δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην ιατρική φροντίδα που απαιτείται για να παραμείνει ο ασθενής στο σπίτι και ζητάνε ένα ίδρυμα κλειστής περίθαλψης που θα μπορεί να φροντίσει τον άνθρωπό τους με ένα μέσο κόστος. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μεγάλο κόστος και ουσιαστικά αυτό που ζητούν, είναι όχι να τον εγκαταλείψουν, αλλά να τον φροντίσουν ιατρικά. Πρόκειται για εγκεφαλικά, κατακλύσεις ή κάποιο νόσημα που χρειάζεται καθημερινή ιατρική φροντίδα και αδυνατούν να ανταποκριθούν. Και σε αυτές τις περιπτώσεις παρατηρείται αύξηση. Τα νοσοκομεία δεν τους κρατάνε καθώς δεν θεωρούν ότι χρειάζονται θεραπεία και πρόκειται για μία μόνιμη κατάσταση. Στο σπίτι όμως δεν μπορεί να τον φροντίσει η οικογένεια. Έχουν γίνει κάποιες προτάσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο, ώστε να υπάρχουν στα νοσοκομεία, ξεχωριστές μονάδες για φροντίδα χρόνιων νοσημάτων, έναν καρκίνο σε τελικό στάδιο, εγκεφαλικά κ.ά.  που δεν μπορούν να έχουν την φροντίδα που απαιτείται στο σπίτι. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τέτοιες μονάδες», κατέληξε η κα Μαγκουρίλου. Της Βίκυς Βετουλάκη 

***

~**  ΑΘΛΗΤΙΚΑ :

**  Οι μετεγγραφές των ομάδων της Α’ Τοπικής

Η Εράνη Φιλιατρών  ο ΑΟ Κυπαρισσίας, η ΑΕ Μάνης, o AO Σπερχογείας, ο Ολυμπιακός Ανάληψης, ο Ακρίτας Κορώνης είναι οι ομάδες που έχουν κινηθεί πιο δραστήρια μέχρι τώρα στο μετεγγραφικό “παζάρι” της Α Τοπικής κατηγορίας.
Βέβαια υπάρχουν και ομάδες όπως ο Πάμισος Μεσσήνης, ο Τέλος Άγρας  Γαργαλίανων, ο Τσικλιτήρας Πύλου, ΑΣ Ανδρούσας και ο νεοφώτιστος ΠΑΟ Καλού Νερού που δεν έχουν ακόμη γνωστοποιήσει κάποιες μετεγγράφηκες κινήσεις.
Υπάρχει πάντως ακόμη πολύ χρόνος ώστε οι ομάδες να κάνουν τις απαραίτητες προσθήκες.
Επίσης οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις αρχίζουν τον Σεπτέμβριο.
Ας δούμε λοιπόν το “πάρε δώσε” των ομάδων της Α’ Τοπικής κατηγορίας.
 Πάμισος Μεσσήνης:
Δεν έχει γνωστοποιήσει κάποια μετεγγραφή.
Έφυγαν: Χρήστος Ρήγας, Βασίλης Αλεβίζος, Παναγιώτης Μάραντος, Άγγελος Γεωργιόπουλος, Βαγγέλης Χελάς.
Προπονητής: Γιώργος Καλόμαλος
 Εράνη Φιλιατρών:
Ήρθαν : Κωνσταντίνος Μπεγλεκτσής (Ιαλυσός Ρόδου), Γιώργος Βέλλης (Τέλος Αγράς Γαργαλιάνων), Νίκος Παπαγεωργίου (Τσικλητήρας Πύλου), Κώστας Ασημακόπουλος (ΑΟ Διαβολιτσίου), Χρήστος Αλεξανδρόπουλος, Γιάννης Οικονομόπουλος (αποτελούν εσωτερικές μετεγγραφές)
Προπονητής: Κώστας Λυμπερόπουλος
 Απόλλων Καλαμάτας:
Ήρθαν: Βασίλης Δαλκαφούρης (Κ-19 Ατρόμητου), Σπύρος Δασκαλάκης  (Τέλος Αγράς Γαργαλιάνων)
Έφυγαν: Βαγγέλης Αλεξόπουλος (Καλαμάτα), Δημήτρης Τσουλάκος (ΑΕ Μάνης) Ηλίας Κουντάνης (ΑΟ Διαβολιτσίου)
Προπονητής: Τάκης Σακελλαρόπουλος
Γυμναστής: Θανάσης Τσουκλερής
Προπονητής τερματοφυλάκων: Θεόδωρος Σακκάς.
 Τσικλητήρας Πύλου
Δεν έχει γνωστοποιήσει κάποια μετεγγραφή.
Έφυγαν: Θεόδωρος Ντουγερόγλου και Νίκος Παπαγεωργίου (Εράνη Φιλιατρών),  Παναγιώτης Καγιαννάς και  Τζουλιάνο Σούλα (ΑΟ Μεθώνης), Παναγιώτης Τσώνης, Παναγιώτης Παυλάκος.
Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ο αντικαταστάτης του Γιώργου Αργυρόπουλου.
 Εθνικός Μελιγαλά:
Ήρθαν: Κώστας Λίβας (ΑΕ Μάνης), Σταμάτης Φεστάς (Ομόνοια)
Έφυγαν: Χρήστος Σπάλλας, Παναγιώτης Χαρίτος, Παναγιώτης Ξυδιάς, Μάριος Μεταξάς, Παναγιώτης Δημητρίου, Γιώργος Χαρλέπας, Δημήτρης Σπυρόπουλος, Χρήστος Μέστος, Δημήτρης Παπαθεοδώρου.
Προπονητής: Παναγιώτης Πολίζος
 Πανθουριακός
Ήρθε: Σπύρος Αντωνόπουλος (Ολυμπιακός Καλαμάτας)
Έφυγαν: Θεόδωρος Σταθάς (Ακρίτας Κορώνης), Σπύρος Οδεμιστίωτης (ΑΟ Διαβολιτσίου), Απόστολος Μωραγιάννης
Προπονητής: Τάσος Χατζηαγγελής
Γυμναστής: Μιχάλης Παυλάκης
 Τέλος Άγρας  Γαργαλίανων
Δεν έχει γνωστοποιήσει κάποια μετεγγραφή.
Έφυγαν: Δημήτρης Αλεξόπουλος (ΑΟ Διαβολιτσίου), Γιώργος Βέλλης (Εράνη Φιλιατρών), Σπύρος Δασκαλάκης (Απόλλων Καλαμάτας)
Δεν έχει γνωστοποιηθεί ο νέος προπονητής
 ΑΣ Ανδρούσας
Δεν έχει γνωστοποιήσει κάποια μετεγγραφή.
Έφυγαν: Νίκος Κατσίποδας και Αλέξανδρος Τσώνης (Ολυμπιακός Ανάληψης), Αντώνης Καλογερόπουλος (Θύελλα Χαρακοποιού), Νίκος Κακογιάννης
Προπονητής: Λάκης Σπάλλας
 ΑΕ Μάνης
Ήρθαν: Τζανέτος Κατσαρέας και Δημήτρης Πολυμενέας (Ομόνοια), Δημήτρης Τσουλάκος (Απόλλων Καλαμάτας), Κλέαρχος Αλεξανδρόπουλος (Ολυμπιακός Καλαμάτας)
Έφυγαν: Κώστας Λίβας (Εθνικός Μελιγαλά), Κώστας Ασημακόπουλος (Εράνη Φιλιατρών) Κλεβις Πετριταϊ (ΑΟ Σπερχογείας), Βασίλης Μπεγέτης, Αρης Μουστάκας.
Προπονητής: Τάκης Δρούγας
 ΑΟ Σπερχογείας
Ήρθαν: Θεόδωρος Δασκαλάκής (Ακρίτας Κορώνης), Κλεβις Πετριταϊ (ΑΕ Μάνης), Φώτης Φωτιάδης (Νέος Άρις), Χρήστος Θεοδωρόπουλος (Μεσσηνιακός), Γιάννης Γιακούμης και Γιαννής Καραχάλιος (επέστεψαν από το Διαγόρα Κοπανακίου)
Έφυγαν:  Πάνος Παπαγιαννόπουλος (ΑΟ Διαβολιτσίου), Γρήγορης Πανταζής (Ολυμπιακός Ανάληψης)
Προπονητής: Φραγκίσκος Κεράνης
 ΑΟ Κυπαρισσίας
Ήρθαν:  Δημήτρης Μπάρκας (αποκτήθηκε από ομάδα της Ηλείας) , Παναγιώτης Μπουτσικάκης ( Πανηλειακός) Σάκης Τζανέτος (Κόρινθος 2006). Νίκος Κόλλιας (Εράνη Φιλιατρών) Θεόδωρος Ντουγερόγλου (Τσικλητήρας Πύλου), Γιώργος Σουπουλί (Άγιος Δημήτριος Αθήνας)
Έφυγαν: Βασίλης Δασκαλόπουλος, Γιάννης Νικολόπουλος, Γιώργος Μπακόπουλος
Τεχνικός διευθυντής: Γιάννης Δανίκας
Προπονητής: Τάκης Παναγόπουλος
 Ολυμπιακός Ανάληψης
Ήρθαν: Νίκος Κατσίποδας, Αλέξανδρος Τσώνης (ΑΣ Ανδρουσας), Βασίλης Αλεβίζος (Τέλος Άγρας  Γαργαλίανων), Αρτέμης Πάλιας (ΑΟ Διαβολιτσίου), Γρηγόρης Πανταζής (ΑΟ Σπερχογείας), Περικλής Κατσιμαγκλης (Μιλτιάδης Πύργου Τριφυλίας)
Έφυγαν: Βαγγέλης Τσούλος (Θύελλα Χαρακοποίου), Φώτης Γεωργιόπουλος (Ακρίτας Κορώνης)
Προπονητής: Νίκος  Γεωργακλής
 AE Αβίας
Δεν έχει γνωστοποιήσει κάποια μετεγγραφή ούτε αποχώρηση ποδοσφαιριστή.
Προπονητής: Διονύσης Πούλης
 ΠΑΟ Καλού Νέρού
Δεν έχει γνωστοποιήσει κάποια μετεγγραφή ούτε αποχώρηση ποδοσφαιριστή.
Τεχνικός Διευθυντης: Ανδρέας Ηλιόπουλος
Προπονητής: Σάκης Διονυσόπουλος
 ΑΟ Μεθώνης
Ήρθαν: Φώτης Μίτζηρας (Παπαφλέσσας Χώρας), Παναγιώτης Καγιαννάς και Τζουλιάνο Σούλα (Τσικλητήρα Πύλου)
Έφυγαν:  Νίκος Τριανταφυλλοπουλος ( ΠΑΟ Καλλιθέας), Κώστας Κότης
Προπονητής: Βασίλης Κοσυφόλογος
 Ακρίτας Κορώνης
Ήρθαν: Θεόδωρος Σταθάς (Πανθουριακός), Άγγελος Μπίζος (Καλαμάτα), Φώτης Γεωργιόπουλος (Ολυμπιακός Ανάληψης), Σαντιαγκό Χοτζόλι (εσωτερική μετεγγραφή)
Έφυγαν: Θεόδωρος Δασκαλάκης, Χρήστος Μαραβέλας, Σπύρος Πιχιγιόνι.
Προπονητής: Σπύρος Τσίκινης

***  Ξεκίνημα με τον πήχη ψηλά και αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας για την Καλαμάτα
Με τους περισσότερους παίκτες, με όλο το τεχνικό επιτελείο σε πλήρη παράταξη, με την διοίκηση παρούσα και με το αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της τον κόσμο δίπλα της ξεκίνησε η αγωνιστική σαιζόν για την Μαύρη Θύελλα στο γήπεδο του Μεσσηνιακού ‘’Σταύρος Παπαδόπουλος’’ με πολλά όνειρα για την επίτευξη των υψηλών στόχων που έχουν τεθεί.
Η διοίκηση δια στόματος του αντιπροέδρου της Χρήστου Παπαδημητρίου σε μια σύντομη ομιλία προς τους παίκτες στα αποδυτήρια πριν βγουν για την πρώτη προπόνηση της σαιζόν καλωσόρισε τους ποδοσφαιριστές και ζήτησε συγνώμη για την χρησιμοποίηση των αποδυτηρίων και γενικότερα των χώρων του γηπέδου που δεν αρμόζουν για μια ομάδα όπως η δική μας. Επίσης, τόνισε τα παρακάτω, με πολλούς αποδέκτες εκτός από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές:
«Να γνωρίζετε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προς πάσα κατεύθυνση για να βελτιώσουμε τα πάντα και να κάνουμε ευκολότερο το έργο σας έτσι ώστε να αισθάνεστε ότι αγωνίζεστε σε έναν μεγάλο σύλλογο με σπουδαίο ποδοσφαιρικό αποτύπωμα στον χάρτη της χώρας.
Η Καλαμάτα ανήκει στον πρόεδρο κ. Γιώργο Πρασσά και την ομάδα των συνεταίρων του που τρέχουμε για οτιδήποτε χρειαστεί. Σκιές και παραφιλολογίες που ενδεχομένως να ακουστούν για πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από την γκουίντα είναι πλήρως ανυπόστατες μας αφήνουν παντελώς αδιάφορους και διαρρέονται εκ του πονηρού. Κοιτάζουμε όλοι μπροστά και στοχεύουμε στην επίτευξη του πολυπόθητου αποτελέσματος.
Όλοι αυτοί που απαρτίζουν τον οργανισμό, προπονητές -παίκτες – υπαλληλικό προσωπικό θα συμπεριφέρεστε αυστηρά σε επαγγελματικά πλαίσια σεβόμενοι πάντα το όνομα της ομάδας που εκπροσωπείτε. Παρ’ ότι δεν με εκφράζει η λέξη ‘’απαγορεύεται’’ είμαι αναγκασμένος στην παρούσα φάση να την χρησιμοποιήσω και αυτό γιατί θέλω να ξέρετε ότι δεν θα ανεχτούμε σαν διοίκηση οποιαδήποτε εμπλοκή οποιουδήποτε μέλους της ομάδας μας με παράνομο τζόγο που έχει σκοπό τον πλουτισμό. Αν πέσει στην αντίληψή μας τέτοια συμπεριφορά η αποχώρηση θα είναι άμεση.
Και ένα τελευταίο. Η ιεραρχία στις τάξεις της ομάδας θα τηρείται απαρέγκλιτα με την εξής σειρά: ο παίκτης για οτιδήποτε χρειάζεται θα απευθύνεται στον προπονητή του, αυτός στον εκτελεστικό διευθυντή και από εκεί στον πρόεδρο. Η μοναδική περίπτωση να σπάσει αυτή η αλυσίδα είναι ένα πολύ σοβαρό και απόρρητο προσωπικό πρόβλημα που θα πρέπει να μάθει μόνο ο πρόεδρος.
Έτσι τελείωσε αυτή η πρώτη επικοινωνία και επαληθεύτηκε το ρητό, του οποίου θιασώτης φαίνεται να είναι τούτη εδώ η διοίκηση, ‘’οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους’’ για να εξασφαλιστεί μελλοντικά η εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου».
 Παρουσία φιλάθλων η «πρώτη» 
Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες εκατό και πλέον πιστοί της φίλοι βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου του Μεσσηνιακού και παρακολούθησαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα καθώς και αυτούς που παρέμειναν να κάνουν μια επίδειξη του τι μπορεί να περιμένουμε από την ομάδα μας φέτος. Παίκτες από το “πάνω ράφι” που σίγουρα θα κάνουν την διαφορά, παίκτες νεαροί και ελπιδοφόροι που έχουν σαν στόχο την καθιέρωση και ένα τεχνικό τιμ να καθοδηγεί υποδειγματικά και με πλάνο την όλη διαδικασία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι όλα ξεκινούν υποδειγματικά για την χρονιά που θα ακολουθήσει.
Συνυπολογίζοντας τα έργα υποδομής, την επαγγελματική προετοιμασία στο Πήλιο (η ομάδα θα βρεθεί εκεί 2-13 Αυγούστου, δίνοντας και τα πρώτα της φιλικά) που ανεξαρτήτου κόστους η διοίκηση παρέχει στην ομάδα, δείχνοντας ότι σέβεται το brand name που κουβαλά και γενικότερα η όλη φιλοσοφία που δείχνει να διέπει φέτος όλο το οικοδόμημα του Π.Σ. ‘’Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ’’ οι οιωνοί φαίνεται να είναι καλοί.
Ο κόουτς Βούζας δείχνει την αισιοδοξία και την σοβαρότητα που πρέπει να διέπει έναν προπονητή που είναι σίγουρος για τους παίκτες του οι οποίοι, ειρήσθω εν παρόδω, έχουν φτάσει τον αριθμό 21 και απομένουν οι τελευταίες πινελιές που θα είναι και καθοριστικές για την ολοκλήρωση του φετινού ρόστερ.
Στην προχθεσινή «πρώτη» συμμετείχαν οι εξής ποδοσφαιριστές:
Δημήτρης Τσιγάρος, Μιχάλης Ζαχαρόπουλος, Δημήτρης Κασσωτάκης, Γρηγόρης Μάκος, Βαγγέλης Λαθύρης, Δήμος Στάθης, Θανάσης Πάντος, Γιάννης Τσιβελεκίδης Χριστόφορος Τσουβαλτσίδης, Κώστας Τάμπας, Μίλος Τζόκιτς, Ορέστης Αντεμάι, Λυμπέρης Στεργίδης, Βαγγέλης Αλεξόπουλος, Έλβις Γκελκέρια, Στέφαν Βουκμίροβιτς, Τρύφων Καζβιρόπουλος, Γιάννης Γαλούπης. Επίσης, ο νεαρός Κωνσταντίνος Ψυχογιάννης από τον Απόλλων Πεταλιδίου και οι «μικροί» που προέρχονται από τις ακαδημίες της Καλαμάτας και είχαν δοθεί “δανεικοί” σε τοπικές ομάδες Παναγιώτης Οικονομέας, Παναγιώτης Ρουμελιώτης (Πανθουριακός), Γιάννης Σαούτης (ΑΕ Μάνης).
 Γυμναστής ο Πολυμενέας
Το βασικό τεχνικό τιμ, συμπληρώθηκε με την προσθήκη του Καλαματιανού Γιώργου Πολυμενέα να επιστρέφει στο γνώριμο πόστο του γυμναστή. Εξ αρχής είχαν ανακοινωθεί στο πλευρό του προπονητή Βασίλη Βούζα, ο βοηθός του, επίσης Καλαματιανός, Παναγιώτης Χριστοφιλέας και υπεύθυνος για την εκγύμναση των τερματοφυλάκων ο Φιλιατρινός Σωτήρης Λυμπερόπουλος.
Επίσης, το τιμ πλαισιώνουν ο φυσιοθεραπευτής Παναγιώτης Καραβατάς και ο αναλυτής αγώνων και σκάουτερ Δημήτρης Ξουρής.
 Δηλώσεις
Λίγο πριν την έναρξη της πρώτης προπόνησης ο προπονητής και κάποιοι ποδοσφαιριστές έκαναν δηλώσεις στα τοπικά ΜΜΕ.
«Έχουν μπει καινούργιες βάσεις και στο τέλος είμαι σίγουρος ότι θα έρθει η επιτυχία. Θέλω όλη η πόλη να είναι κοντά μας, θεωρώ ότι η Καλαμάτα είναι πρωταγωνίστρια και θα επιστρέψει εκεί που της ανήκει: στο ανώτερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου» τόνισε ο κ. Βούζας, ενώ ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι η διοίκηση κάνει προσπάθειες για να εξασφαλίσει ΑΦΜ ομάδας από μεγαλύτερη κατηγορία, ώστε το φετινό «ταξίδι» της Καλαμάτας να αρχίσει από την Football League, με τους στόχους πάντως να είναι πρωταγωνιστικοί για την τοπική μας ομάδα, όπου κι αν αγωνίζεται.
Ο Γρηγόρης Μάκος ένας από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές της ομάδας μεταφέροντας τις πρώτες του εντυπώσεις, τόνισε ότι τον έφερε στην Καλαμάτα η προοπτική και η οργάνωση που φτάνει στα επίπεδα Σούπερ Λιγκ και δήλωσε από την πρώτη στιγμή ενθουσιασμένος με αυτά που είδε.
«Δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα πράγματα, περιμένω να έρθει η ώρα του πρωταθλήματος για να καταφέρουμε να ξεφύγουμε από αυτή την κατηγορία να μπούμε στις επαγγελματικές κατηγορίες. Δεν αξίζει η Καλαμάτα εδώ που βρίσκεται, είναι κρίμα γι΄ αυτή την ομάδα να βρίσκεται στις ερασιτεχνικές κατηγορίες», πρόσθεσε ο ίδιος στη συνέχεια.
Τέλος, ο Σέρβος Μίλος Τζόκιτς, ανέφερε «Όλοι γνωρίζουμε πως ήρθαμε σε μια ιστορική ομάδα και στόχος μας είναι μόνο η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η Καλαμάτα πρέπει να αγωνίζεται σε μεγαλύτερες κατηγορίες».
Συνέντευξη Τύπου του προέδρου Γ. Πρασσά αύριο 
Την Τετάρτη 31/7/2019 ο πρόεδρος του Π.Σ. “Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ” κος Γιώργος Πρασσάς θα παραθέσει συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Horizon Blu. Η ώρα προσέλευσης για την έναρξη της συνέντευξης θα είναι 20:00 μ.μ. και η είσοδος των δημοσιογράφων θα επιτρέπεται μετά από σχετική διαπίστευση.
 Συνεστίαση της ομάδας και γνωριμία με πρόεδρο 
Τέλος, σήμερα το βράδυ, επίσης στο Horizon Blu, θα γίνει η επίσημη συνεστίαση των ποδοσφαιριστών και του τεχνικού τιμ που θα είναι ταυτόχρονα η πρώτη γνωριμία με τον πρόεδρο κ. Πρασσά.
 Συμφωνία διετίας με Stefan Vukmirović 
Ο Π.Σ. » Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ » ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον ποδοσφαιριστή Stefan Vukmirović  ο οποίος την νέα χρονιά θα προσφέρει τις υπηρεσίες του αγωνιζόμενος με τα χρώματα της ομάδας μας. Γεννήθηκε στις 19/7/1991 έχει ύψος 1.76 μ. είναι Σέρβος και αγωνίζεται σαν επιτελικός μέσος.
Το βιογραφικό του από τις ομάδες στις οποίες έχει αγωνιστεί αναφέρεται παρακάτω ενώ η αγωνιστική του αξία είναι γνωστή και αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.
Χρόνια   Ομάδα    Εφαρμογές     ( Gls )
2009-2010   Radnički Kragujevac    0    (0)
2010-2011   ΛΙΑΖΟΜΑΙ   9    (0)
2011-2012   Jagodina 1    (0)
2012-2013   Jedinstvo Putevi   36  (5)
2014     Napredak Kruševac     14  (0)
2014     Sloboda Užice     14  (0)
2015     Radnik Surdulica   12  (1)
2015-2016   Μπόρατς Τσακάκ   26  (0)
2016     Sloboda Užice     11  (0)
2017     Kuantan FA   11  (0)
2017     FK Sloga Simin Han    4    (0)
2017-2018   Τούζλα   32  (2)
2019-   Καραϊσκάκης  17  (0)
 Καζβιρόπουλος και Γαλούπης 
Στην προχθεσινή «πρώτη» έδωσαν το παρών και οι νεαροί Τρύφων Καζβιρόπουλος και Γιάννης Γαλούπης. Ο Γαλούπης είναι 19 ετών ( γεν. 2000), αριστερός μπακ, διεθνής με τις «μικρές» εθνικές ομάδας και προέρχεται από την Κ19 του Ολυμπιακού.
Ο Καζβιρόπουλο είναι 22 ετών αριστερός εξτρέμ, έχει περάσει από την ιταλική Βερόνα ενώ τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε σε Παναιγιάλειο, Αχαρναϊκό, Σπάρτη και Αγ. Αναργύρους.


~   ***  ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

~    1. - Stamatios Skoulikas   ,   https://www.youtube.com/stamos01  
~  2. - Stamos Skoulikas https://www.youtube.com/stamatios01  , 
~   3. - Vlasis Skoulikas ,http://www.youtube.com/vlasiskal  ,  

 ~***   ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 , :
1~* Η Εφημερίδα μας, Νέα ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
 Δευτέρα   01 ΙΟΥΛΙΟΥ  2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης   ~  ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ για όλους μας : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/06/01-2019-1-1.html .- 
2~.*  ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας  Δευτέρα 01 Ιουλίου 2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης !  ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για ΟΛΟΥΣ μας   : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/07/arfara-news-01-2019-1-atm.html  .-
3 ~. ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας  , Τρίτη 02 Ιουλίου 2019  , Στο  αγιάζι της ενημέρωσης μας .  :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/07/arfara-news-02-2019.html .- 
4.- ARFARA NEWS  Η εφημερίδα μας  Νέα από Αρφαρά  Τετάρτη 03 Ιουλίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/07/arfara-news-03-2019.html  .-
5.-  ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη  04 Ιουλίου  2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης μας : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html  .- 
6.-  Η Εφημερίδα μας ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ  .
Πέμπτη 04-07-2019 , Βουλευτικές Εκλογές  07-07-2019 :  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/07/blog-post.html .- 

7.- ARFARA NEWS Τ α  Νέα από ΑΡΦΑΡΆ  Μεσσηνίας  Παρασκευή 05-07-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης   : https://snsarfara.blogspot.com/2019/07/arfara-news-05-07-2019.html  .- 
8.-  ARFARA  NEWS Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας .-Σάββατο 06 Ιουλίου 2019  ,  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html  .-                          9.- Η Εφημερίδα μας , Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  ΚΥΡΙΑΚΗ  07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης .   : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/07/07-2019.html  .-    10.ARFARA NEWS Η  Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .-Κυριακή 07 Ιουλίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-:  :      11.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .- Κυριακή 07 Ιουλίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-       ~  **  ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ στην ΕΛΛΑΔΑ   07-07-2019 ! : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html .- 12.-ARFARA NEWS  Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας Δευτέρα 08-07-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/07/arfara-news-08-07-2019.html .-   13.-  Εφημερίδα μας  Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας .Δευτέρα 08  Ιουλίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ΕΚΛΟΓΕΣ 2019: https://snsarfara.blogspot.com/2019/07/blog-post.html    .-                             14.-Εφημερίδα μας  Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 08  Ιουλίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ΕΚΛΟΓΕΣ 2019: https://snsarfara.blogspot.com/2019/07/blog-post.html  .-                                 15.- Η Εφημερίδα μας Τα Νέα  από ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ . Τρίτη 09 Ιουλίου 2019 , Στο αγιάζι της 
16.-   Η  Εφημερίδα μας  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .- Τετάρτη 10-07-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/07/blog-post_9.html ,-.  
17.- .-Η  Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας Πέμπτη 11-07-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/07/11-07-2019.html  .-
18.-Η Εφημερίδα μας Τα Νέα μας των Αρφαρών .-Παρασκευή 12-07-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης
 https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/07/blog-post.html  .-
19.- Η Εφημερίδα μας , Τα Νέα από Αρφαρά  Μεσσηνίας .- Σάββατο 13-07-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/07/blog-post.html  .-
20.- Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας .- 
Κυριακή  14 Ιουλίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :

 https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/07/blog-post.html  .- 
21.- Η εφημερίδα μας Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας  
Δευτέρα  15 Ιουλίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :

https://snsarfara.blogspot.com/2019/07/15-2019.html  .-
22.- ARFARA NEWS Η  Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας 
Τρίτη 16 Ιουλίου 2019  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης

https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/07/arfara-news-16-2019.html  .-
23.-  ARFARA NEWS Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :

 https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html .- 
24.-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης . : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/07/arfara-news_17.html  .- 
25.- H Εφημερίδα μας Τα  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  .-
Παρασκευή  19 07-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .:  
https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/07/h.html   .- 
26. - ARFARA NEWS  Τα  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας ,
Σάββατο  20- Ιουλίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  :
 https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/07/arfara-news-20-2019.html  .-
27.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας  ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΑΠΌ Αρφαρά Μεσσηνίας  Κυριακή  21  Ιουλίου  2019 ,  Στο αγιάζι της ενημέρωσης :                             https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/07/arfara-news-21-2019.html   .-
28.- Η  ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΜΑς  Τα  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  . Δευτέρα  22- Ιουλίου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/07/blog-post.html  .   - 
 29.-  ARFARA NEWS Η  Εφημερίδα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Τρίτη 23 Ιουλίου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
 https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html .- 
30.- ARFARA NEWS η Εφημερίδα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας . Τετάρτη 24  Ιουλίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :                                               https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html   .- 
31. - ARFARA NEWS Τα  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Πέμπτη 25 07-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης ,
https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/07/arfara-news_24.html .- 
32.-ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας Νέα των Αρφαρών Καλαμάτας .-
Παρασκευή  26  Ιουλίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsarfara.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html  .- 

33.-  ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Σάββατο 27-07-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης :

https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/07/arfara-news_26.html  .- 
34.-  : Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Κυριακή  28  Ιουλίου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης
 
https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/07/blog-post.html  .-                                      
35.- Η Εφημερίδα μας Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Δευτέρα 29 -07-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/07/blog-post.html  .-                                    36.-
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2019  ΘΕΜΑΤΑ  υγείας  ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας : 
 https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6910645553969710540#allposts  .- 
37.-Σάββατο, 27 Ιουλίου 2019  ΘΕΜΑΤΑ  υγείας  ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας :  https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6910645553969710540#allposts   .-                                           38.- .- ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ….. Δευτέρα 29- ΙΟΥΛΙΟΥ  2019 .
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ... ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ...ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  και ΒΙΝΤΕΟ  Πέμπτη 11  Ιανουάριος 2018 ..... Ε΄ Μέρος : 
https://snsarfara.blogspot.com/2019/07/blog-post_29.html  .-                                             39.-  Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τρίτη  30  Ιουλίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :                                      

https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/07/blog-post.html  .- 
40.-                                                                           

 FACEBOOK   :
https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas   (1)
https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.18?sk=wall .- (2) .-
~  ~

~