Arfara-Messinias 1 - FOTOS

!!! Ο έρωτας μας βάζει ή σαμάρι ή στεφάνι!! .-

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας 
Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Παρασκευή  17 Ιανουαρίου 2020  .-
~
~**  Άγιος Αντώνιος – Γιορτή σήμερα 17 Ιανουαρίου
~  Τη μνήμη του Αγίου Αντωνίου τιμά σήμερα, 17 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μας.
*   Αντώνιος, Αντώνης, Τόνης, Νάκος, Αντώνας, Αντωνάκος, Αντωνάκης, Τόνυ, Αντωνία, Αντωνούλα, Τόνια. Θεοδόσιος, Θεοδόσης, Δόσιος, Δόσης.

Ο Μέγας Αντώνιος γεννήθηκε το 251 μ.Χ. στην Άνω Αίγυπτο από πλούσιους και ενάρετους γονείς, τους οποίους έχασε σε νεαρή ηλικία. Συγκεντρώνει όμως την προσοχή του στην μυστική θεωρία των μοναχών της ερήμου και στην φροντίδα της μικρής αδελφής του. Γρήγορα αποφασίζει να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και αναχωρεί για την έρημο, αφού πρώτα τακτοποίησε την μικρότερη αδελφή του και μοίρασε την μεγάλη πατρική περιουσία στους φτωχούς της περιοχής του.  Στην έρημο παίδευσε την ψυχή του και τιθάσευσε τα πάθη του φθάνοντας στα ανώτατα όρια της άσκησης ώστε η ψυχή του αγίου μπορούσε να εξέρχεται του σώματός του ενώ βρισκόταν ακόμη εν ζωή. Γίνεται το πρότυπο των ασκητών. Πολλοί εξ αυτών έφθαναν στην έρημο για να τον ακούσουν και να τον συμβουλευθούν. Παρέδωσε την μακάρια ψυχή του στον μισθαποδότη Θεό σε ηλικία 105 ετών. Αν και, όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, μία από τις τελευταίες επιθυμίες του Οσίου Αντωνίου ήταν να μείνει κρυφός ο τόπος της ταφής του, οι μοναχοί που μόναζαν κοντά του έλεγαν ότι κατείχαν το ιερό λείψανό του, το οποίο επί Ιουστινιανού (561 μ.Χ.), κατατέθηκε στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Αλεξάνδρεια και από εκεί αργότερα, το 635 μ.Χ., μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη.  Η Σύναξή του ετελείτο στη Μεγάλη Εκκλησία.  Απολυτίκιον  Ήχος δ’.  Τον ζηλωτήν Ηλίαν τοις τρόποις μιμούμενος, τω Βαπτιστή ευθείαις ταίς τρίβοις επόμενος, Πάτερ Αντώνιε, της ερήμου γέγονας οικιστής, και την οικουμένην εστήριξας ευχαίς σου· διό πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.   
~** Το ζωντανό παράδειγμα λέει περισσότερα από τα λόγια
~   Από λόγια στην εποχή μας οι άνθρωποι έχουν χορτάσει, αυτό που λείπει πραγματικά και που θα γεμίσει τις ψυχές είναι το καλό παράδειγμα. Χριστιανοί στις πράξεις και όχι μόνο στα λόγια.
*   Οι άνθρωποι πρέπει να είναι πεπαιδευμένοι. Ο άνθρωπος πρέπει να μαθαίνει ό,τι μπορεί. Όμως το σχολείο εκπαιδεύει μόνο το νου μας, δε μας διδάσκει πνευματικότητα.

Οι περισσότεροι θεολόγοι που διδάσκουν στα σεμινάρια και στις θεολογικές μας σχολές δε ζουν σύμφωνα με ό,τι διδάσκουν. Κι ωστόσο θα έπρεπε να λειτουργούν ως παράδειγμα για τη νεολαία μας. Δε λειτουργούν έτσι όμως, κι αυτός είναι ο λόγος που η κατάσταση στις σχολές μας δεν είναι καλή.  Το σχολείο δίνει στον άνθρωπο ορθολογική εκπαίδευση αλλά όχι πνευματικότητα. Πρέπει όμως οι νέοι να έχουν ένα ζωντανό παράδειγμα για να διδάσκονται από αυτό, διότι τέτοια παραδείγματα είναι καλύτερα και από τις λέξεις. Μπορεί κανείς να ακούσει πολλά παιδαγωγικά πράγματα γύρω από τη ζωή και την πνευματικότητα, αλλά είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να τα εφαρμόσει τελικά στη ζωή του. Αν όμως βλέπει κανείς έναν άνθρωπο που είναι ήσυχος, πράος, αγαθός και που δεν παρεξηγείται ποτέ, τότε θέλει κι αυτός να του μοιάσει… Το ζωντανό παράδειγμα λέει περισσότερα από τα λόγια.  Το ζωντανό παράδειγμα μιας θεάρεστης ζωής καθιστά στέρεη τη θεωρητική γνώση και την επαληθεύει στην πράξη. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τη θεολογία αλλά και με κάθε άλλο τύπο γνώσης. Κάθε άλλο τύπο γνώσης που ανακαλύπτουμε μέσα από την εκπαίδευση είναι μια δωρεά του Θεού στους ανθρώπους Του και μαρτυρεί την παρουσία Του σ’ αυτό τον κόσμο. Η πρακτική εφαρμογή όσων έχουν δοθεί στον άνθρωπο προς γνώση είναι μια άλλη υπόθεση. Αυτό εξαρτάται όπως είπα νωρίτερα από το πόσο ζούμε κατά Θεό ή όχι.  Η γνώση μας χρησιμοποιείται είτε για το καλό της ανθρωπότητας είτε για το κακό της. Όλη η γνώση που έχει δοθεί από το Θεό είναι για το καλό της ανθρωπότητας, καμιά δε μας δόθηκε για την καταστροφή μας. Η ελεύθερή μας βούληση η οποία είναι διεφθαρμένη και έχει απωλέσει το φόβο Θεού, αυτή είναι που μεταστρέφει τη δοσμένη για το καλό της ανθρωπότητας γνώση σε κάτι κακό, πράγμα που εξηγεί και το γιατί υποφέρουμε τόσο πολύ σε τούτο τον κόσμο. Η κοινωνία με το Θεό είναι η φυσική κατάσταση της ψυχής. Αποτελεί το σκοπό της δημιουργίας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αποξενώθηκε από αυτό το είδος της ζωής εξαιτίας της αμαρτίας και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να πασχίσει για να ξανακατακτήσει αυτό το είδος ζωής. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να επιστρέψουμε στην προτέρα μας υγιή κατάσταση.  Όταν η Βασιλεία του Θεού κάνει την καρδιά ενός ανθρώπου ενδιαίτημά της, ο Θεός αποκαλύπτει σε αυτό τον άνθρωπο πολλά μυστήρια. Με τη βοήθειά Του ένας τέτοιος άνθρωπος καθίσταται ικανός να βλέπει την ουσία των πραγμάτων και να καταλαβαίνει το μυστήριό τους.  Όλη η γνώση ενοικεί στο Θεό και όποτε Εκείνος το επιθυμεί, κατά το έλεός Του, αποκαλύπτει αυτά τα μυστήρια στο νου ενός μεμονωμένου ανθρώπου. Το έλεος του Θεού μπορεί να δώσει ακόμα και σε έναν απλά, ανεκπαίδευτο μοναχό τη δωρεά της γνώσης των μεγάλων μυστηρίων της ζωής και του θανάτου, του παραδείσου και του Άδη και να τον αξιώσει να πληροφορηθεί την εσώτερη τάξη των πραγμάτων αυτού του κόσμου.  Όταν η Βασιλεία του Θεού εισέρχεται στην καρδιά ενός ανθρώπου είναι σαν να αίρει ο Θεός το πέπλο της άγνοιας από το μυαλό του ανθρώπου αυτού. Τότε κατανοεί ο άνθρωπος αυτός όχι μόνο το μυστήριο της κτιστής ύλης αλλά επίσης και το μυστήριο της ίδιας του της ύπαρξης. Τέλος, σε κάποια στιγμή ιερότητας ο Θεός θα αποκαλυφθεί δια του απείρου ελέους Του στον άνθρωπο αυτό κι εκείνος θα ατενίσει το Βασιλέα της Δόξης, όπως ακριβώς ατενίζει τον αντικατοπτρισμό του ήλιου πάνω στο νερό.  Σε τέτοιες στιγμές ο Θεός και ο άνθρωπος είναι ένα και μέσα στον άνθρωπο λειτουργεί το πνεύμα του Θεού. Ένας τέτοιος άνθρωπος μέσα στον κόσμο ζει μόνο εν σώματι διότι το πνεύμα του ενοικεί στη Βασιλεία του Θεού, ατενίζοντας τον Κύριο μαζί με τους αγγέλους και του αγίους.  Αποσπάσματα από το βιβλίο “Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας” του γέροντος Θαδδαίου.
~**  Άγιος Αντώνιος: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία μας…
Ο Μέγας Αντώνιος γεννήθηκε το 251 μ.Χ. στην Άνω Αίγυπτο από πλούσιους και ενάρετους γονείς, τους οποίους έχασε σε νεαρή ηλικία. 
Συγκεντρώνει όμως την προσοχή του στην μυστική θεωρία των μοναχών της ερήμου και στην φροντίδα της μικρής αδελφής του. Γρήγορα αποφασίζει να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και αναχωρεί για την έρημο, αφού πρώτα τακτοποίησε την μικρότερη αδελφή του και μοίρασε την μεγάλη πατρική περιουσία στους φτωχούς της περιοχής του.
Στην έρημο παίδευσε την ψυχή του και τιθάσευσε τα πάθη του φθάνοντας στα ανώτατα όρια της άσκησης ώστε η ψυχή του αγίου μπορούσε να εξέρχεται του σώματός του ενώ βρισκόταν ακόμη εν ζωή. Γίνεται το πρότυπο των ασκητών. Πολλοί εξ αυτών έφθαναν στην έρημο για να τον ακούσουν και να τον συμβουλευθούν. Παρέδωσε την μακάρια ψυχή του στον μισθαποδότη Θεό σε ηλικία 105 ετών.   Αν και, όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, μία από τις τελευταίες επιθυμίες του Οσίου Αντωνίου ήταν να μείνει κρυφός ο τόπος της ταφής του, οι μοναχοί που μόναζαν κοντά του έλεγαν ότι κατείχαν το ιερό λείψανό του, το οποίο επί Ιουστινιανού (561 μ.Χ.), κατατέθηκε στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Αλεξάνδρεια και από εκεί αργότερα, το 635 μ.Χ., μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Η Σύναξή του ετελείτο στη Μεγάλη Εκκλησία. Ἀπολυτίκιον (Κατέβασμα)  Ἦχος δ’.  Τόν ζηλωτήν Ἠλίαν τοῖς τρόποις μιμούμενος, τῷ Βαπτιστῇ εὐθείαις ταῖς τρίβοις ἑπόμενος, Πάτερ Ἀντώνιε, τῆς ἐρήμου γέγονας οἰκιστής, καί τήν οἰκουμένην ἐστήριξας εὐχαῖς σου· διό πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.  Κοντάκιον  Ἦχος β’. Τά ἄνω ζητῶν  Τούς βιωτικούς θορύβους ἀπωσάμενος, ἡσυχαστικῶς τόν βίον ἐξετέλεσας, τόν Βαπτιστήν μιμούμενος, κατά πάντα τρόπον Ὁσιώτατε. Σύν αὐτῷ οὖν σέ γεραίρομεν, Ἀντώνιε Πάτερ, τῶν Πατέρων κρηπίς. saint.gr
~**  Τελικά, ποιο είναι το πιο σπουδαίο μέρος του σώματος;
~  Μια ιστορία που ίσως μας αλλάξει τον τρόπο που αξιολογούμε το πιο είναι σπουδαίο μέρος του μας.
Κάποτε με ρώτησε η μητέρα μου, διηγείται κάποιος, ποιο κατά τη γνώμη μου ήταν το πιο σημαντικό μέρος στο σώμα μας.
*   Στην αρχή νόμισα ότι βρήκα εύκολα την απάντηση και έτρεξα στη μητέρα μου όλο χαρά.

Είχα ανακαλύψει τη μαγεία και την ομορφιά των ήχων και της είπα “νομίζω πως είναι τα αυτιά, με τα οποία ακούμε”.  Εκείνη με διόρθωσε:  “Όχι”, μου είπε, “υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που δεν ακούνε, γιατί είναι κουφοί, γύρω μας”.  Συνέχισα να σκέφτομαι την ερώτηση μεγαλώνοντας.  Όταν συνειδητοποίησα πόσο φοβερό δώρο είναι η όραση και τι μεγάλες δυνατότητες έχει, έτρεξα στη μητέρα μου μάλλον σίγουρος αυτή τη φορά, και της είπα, “μάλλον είναι τα μάτια μας που βλέπουμε, το σημαντικότερο μέρος στο σώμα μας”.  Με κοίταξε με αγάπη η μητέρα μου, χάρηκε που ασχολούμαι με το ερώτημά της και κάνω και μεγάλη πρόοδο, αλλά και πάλι με διόρθωσε: “Όχι, δεν είναι τα μάτια. Χιλιάδες άνθρωποι στον κόσμο μας είναι τυφλοί. Προσπάθησε ακόμα”.   Προσπάθησα κι άλλες φορές και η μητέρα μου έβλεπε ότι ωριμάζω και προοδεύω, αλλά όσες φορές κι αν επανήλθαμε στο θέμα αυτό, δεν κατάφερα να βρω τη σωστή απάντηση.  Πέρυσι πέθανε ο παππούς μου. Όλοι μας πονέσαμε και κλάψαμε.  Ακόμα και ο πατέρας μου έκλαψε, και το λέω αυτό γιατί άλλη μια φορά μόνο τον είχα δει να κλαίει στη ζωή μου.  Ξαφνικά ακούω τη μητέρα μου: “Ξέρεις ποιο είναι το πιο σημαντικό μέρος στο σώμα μας;” με ρώτησε τότε η μητέρα μου κι εγώ παραξενεύτηκα, γιατί πάντα νόμιζα ότι ήταν ένα αστείο ανάμεσά μας και τίποτα παραπάνω. Με είδε που παραξενεύτηκα και με πήρε κοντά της.  “Αυτό που θα σου πω αγόρι μου είναι πολύ σημαντικό”, μου είπε, “και θέλω να το κρατήσεις μέσα στην ψυχή σου. Λοιπόν το πιο σημαντικό μέρος στο σώμα σου είναι ο ώμος σου. Και δεν είναι γιατί κρατάει το χέρι σου στη θέση του και μπορεί να κινείται, αλλά γιατί μπορεί να κρατήσει το κεφάλι ενός πονεμένου αγαπημένου σου την ώρα που κλαίει. Όλοι μας θα χρειαστούμε έναν ώμο να γείρουμε και να ακουμπήσουμε την ώρα του πένθους, της θλίψης και του πόνου, αγόρι μου. Σου εύχομαι να έχεις πάντα στη ζωή σου έναν τέτοιο ώμο, γεμάτο παρηγοριά για κείνους που θα κλάψουν και θα ‘χουν ανάγκη τον ώμο της αγάπης σου για να γείρουν. Όταν θα το έχεις καταλάβει αυτό που σου λέω και θα συμφωνείς, τότε θα είναι σημάδι ότι έχεις μεγαλώσει αρκετά και ότι ζεις σωστά τη ζωή σου”.  
***  Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και η σχέση της με τα θρησκευτικά
~   Η σημερινή Πρόεδρος του ΣτΕ Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, την οποία πρότεινε σήμερα ο Πρωθυπουργός για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι γνωστή στο χώρο των Θεολόγων εξαιτίας της σχέσης της με τις πρόσφατες τέσσερις δικαστικές αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ για τα Θρησκευτικά.
*   Οι δύο τελευταίες αποφάσεις της Μείζονος Ολομέλειας του ΣτΕ που ακύρωσαν τις Υ.Α. Γαβρόγλου για τα Θρησκευτικά (ΣτΕ 1749 και 1750/2019) δημοσιεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2019 και φέρουν την υπογραφή της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου ως Προέδρου της συνεδρίασης του ΣτΕ που αποφάσισε την δημοσίευση των αποφάσεων. Βεβαίως η ίδια δεν συμμετείχε στη σύνθεση της Μείζονος Ολομέλειας που συζήτησε τις αιτήσεις ακύρωσης.

Στην προαναφερθείσα περίπτωση η υπογραφή της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου έχει μάλλον τυπικό χαρακτήρα αφού δεν μετείχε η ίδια στη συζήτηση της εκδικασθείσας αίτησης ακύρωσης και επομένως δεν υπάρχει καταγεγραμμένη η νομική της θέση επί του ζητήματος. Δεν συνέβη όμως το ίδιο μετά την έκδοση των πρώτων δύο αποφάσεων του ΣτΕ για τα Θρησκευτικά (ΣτΕ 660/2018 και ΣτΕ 926/2018). Μολονότι και στη σύνθεση της Ολομέλειας που έκανε τότε δεκτή την αίτηση ακύρωσης των Υ.Α. Φίλη για τα Θρησκευτικά δεν συμμετείχε η τότε Αντιπρόεδρος του ΣτΕ Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, όταν οι αποφάσεις εκδόθηκαν, εκείνη συμμετείχε στην ομάδα δεκαοκτώ (18) ανώτατων δικαστών του ΣτΕ που με αυστηρή επιστολή τους προς τον τότε Πρόεδρο του ΣτΕ Νικόλαο Σακελλαρίου ζητούσαν η επόμενη σχετική συζήτηση, που αφορούσε στις αιτήσεις ακύρωσης των Υ.Α. Γαβρόγλου, να γίνει με πλήρη σύνθεση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου και όχι ενώπιον της ελάσσονος ολομελείας (εκ 17 μελών). Ο τότε Πρόεδρος του ΣτΕ Νικόλαος Σακελλαρίου, πράγματι, λίγες μέρες πριν την υποβολή της παραίτησής του από τη θέση του Προέδρου του Δικαστηρίου, εισήγαγε τις υποθέσεις στη Μείζονα Ολομέλεια, η οποία αφού εκδίκασε τις υποθέσεις, τελικώς ακύρωσε και τις Υ.Α. Γαβρόγλου για τα Θρησκευτικά. Στην επιστολή τους οι 18 δικαστές, ανάμεσά τους και η κ. Σακελλαροπούλου, τόνιζαν μεταξύ άλλων: «Δεδομένου ότι τα τιθέμενα και προσεχώς ζητήματα είναι “ευρύτερου ενδιαφέροντος” και “μείζονος σημασίας” για το δικαστήριο και την ελληνική κοινωνία, ως αφορώντα την ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων του Συντάγματος και διεθνών συμβάσεων που άπτονται της προστασίας σειράς ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε όπως εισαγάγετε τις εν λόγω υποθέσεις στην πλήρη Ολομέλεια του Δικαστηρίου ώστε να μετάσχει ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός δικαστών και οι εκδοθησόμενες αποφάσεις να έχουν την απαιτούμενη, υπό τις συγκεκριμένες ειδικές συνθήκες, αντιπροσωπευτικότητα και νομιμοποίηση». Σήμερα, η μεν κ. Σακελλαροπούλου οδεύει προς τον θώκο του Προέδρου της Δημοκρατίας, η δε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας καλείται να εφαρμόσει με τρόπο σαφή τις τέσσερις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ για τα Θρησκευτικά προχωρώντας στην απόσυρση των ακυρωμένων Προγραμμάτων Σπουδών και στην επαναφορά των προ αυτών Αναλυτικών Προγραμμάτων και βιβλίων.
*** Πέθαναν μαρτυρικά στα χέρια τζιχαντιστών οι 2 απαχθέντες Επίσκοποι της Συρίας επειδή δεν απαρνήθηκαν την Ορθόδοξη Πίστη…
~  Επισήμως δεν έγινε ποτέ γνωστή η τύχη των δύο απαχθέντων μητροπολιτών του Χαλεπίου, του Ελληνορθόδοξου Παύλου Yazigi (ο μικρότερος αδελφός του Πατριάρχη Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Ιωάννη) και του Συρορθόδοξου Επίσκοπου Γιοχάνα Ιμπραήμ αλλά όλα τα στοιχεία δείχνουν πως βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στα χέρια των φανατικών Ισλαμιστών γιατί αρνήθηκαν να απαρνηθούν την ορθόδοξοη Πίστη τους κερδίζοντας έτσι και αυτοί το δικαίωμα να ενταχθούν στις στρατιές των Αγίων που μαρτύρησαν για την Αληθινή Θρησκεία. 
Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τη νέα αποκαλυπτική έρευνα που δημοσιεύει το ιστολόγιο medium.com και υπογράφει ο Σύριος Mansur Sahib, που ζει στις ΗΠΑ, με την βοήθεια των Nadine Martin, Klaus Ulbricht και Fatih Mehmetoglu.
Για τον θάνατό τους είναι μέγιστη η ευθύνη των ΗΠΑ και της Δύσης καθώς αυτοί που τους απήγαγαν ήταν η λεγόμενη συριακή αντιπολίτευση η οποία όπως αποδείχτηκε αργότερα αποτελούνταν από τουρκόφωνους ισλαμιστές που βασάνιζαν όποιον πίστευε σε διαφορετική θρησκεία από το σουνιτικό Ισλάμ (και οι σιίτες είχαν την ίδια τύχη με τους Χριστιανούς). Αυτούς η κυβέρνηση Ομπάμα τους χαρακτήριζε «μαχητές της ελευθερίας».  Για τον θάνατο των δύο μητροπολιτών θεωρείται ότι φέρει μέγιστη ευθύνη η ερντογανική Τουρκία κάτι που ήταν ήδη γνωστό από το 2013 όταν και απήχθησαν.  Σύμφωνα με την έρευνα οι απαγωγείς τους σκότωσαν τον Δεκέμβριο του 2016. Είναι αυτό το φινάλε στο πιο δραματικό σήριαλ της Χριστιανοσύνης τα τελευταία 6 χρόνια;  Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, και οι δύο σκοτώθηκαν από μαχητές του ομίλου Nur al-Din al-Zenki, που θεωρήθηκε ως «ανεξάρτητος» συμμετέχων στη συριακή διαμάχη και λαμβανε χρήματα και όπλα από τη Σαουδική Αραβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.  Οι ερευνητές προσπάθησαν να αποτυπώσουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τις λεπτομέρειες της απαγωγής των δύο Ιεραρχών και τι συνέβη σε αυτούς στο μέλλον.  Οι συντάκτες της έρευνας ισχυρίζονται ότι άτομα που σχετίζονται με την τουρκική υπηρεσία πληροφοριών ΜΙΤ συμμετείχαν στην απαγωγή. Στις γειτονιές του Χαλεπίου εκείνη την εποχή ήταν «πολλές ξένες υπηρεσίες πληροφοριών» που δύσκολα θα μπορούσαν να έχουν επιτύχει οτιδήποτε χωρίς τη βοήθεια των «συνηθισμένων τρομοκρατών», γράφουν μέλη της ομάδας του Mansur Salib.  Μαζί με γνωστά γεγονότα, οι συντάκτες της έρευνας αναφέρουν επίσης αβάσιμες φήμες: για παράδειγμα, πως ο χριστιανός ηγέτης Georges Sabra, του Δημοκρατικού Κόμματος της Συρίας που ανήκει στη συριακή αντιπολίτευση, συμμετείχε στην απαγωγή. Υποστηρίχθηκε επίσης ότι οι Μητροπολίτες επιχείρησαν να μεταστραφούν με σθένος στο Ισλάμ.  Οι δημοσιογράφοι θεωρούν τον πιο πολύτιμο μάρτυρα τον Γιασέρ Μουχτί, ο οποίος ονομάζεται «φυλακας» των δύο μητροπολιτών. Αργότερα συνελήφθη από κυβερνητικές δυνάμεις και κατέθεσε. Ωστόσο, η επίσημη έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς δεν βρέθηκαν τα λείψανα των μαρτύρων-επισκόπων.  Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές, και οι δύο μητροπολίτες υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια και ένας από αυτούς απεστάλη για θεραπεία σε νοσοκομείο στην τουρκική πόλη Αντάκια (αρχαία Αντιόχεια) το 2015. Οι δημοσιογράφοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι Μητροπολίτες σκοτώθηκαν και θάφτηκαν σε άγνωστο μέρος τον Δεκέμβριο του 2016, όταν κυβερνητικά στρατεύματα ήταν έτοιμα να ανακτήσουν πλήρως τον έλεγχο της περιοχής στο Χαλέπι.  Σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, η έρευνα που διεξήγαγε ο Mansur Salib περιέχει πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες, αλλά δεν διευκρινίζει πλήρως τη μοίρα των Μητροπολιτών του Χαλεπίου.  Μαρτύριο    Σοκ προκαλούν οι πληροφορίες για το μαρτύριο των Επισκόπων κατά την αιχμαλωσία.  
Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνητών οι Μητροπολίτες βασανίστηκαν βίαια ενώ φυλακίστηκαν από τους ισλαμιστές. Πρώτον, έκοψαν τους τένοντες στα πόδια τους, έτσι ώστε οι ιερείς να μην μπορούν να τρέξουν μακριά. Στερήθηκαν ύπνο, φαγητό, νερό και τους χτυπούσαν συνεχώς. Οι δράστες έφτασαν στο σημείο να αποκόπτουν κομμάτια δέρματος από το σώμα τους, να τους πνίγουν σε βαρέλια προσπαθώντας να τους αναγκάσουν να μεταστραφούν στο Ισλάμ. Μετά από βασανιστήρια ένας από τους επισκόπους σχεδόν έσβησε, οπότε οι αγωνιστές έπρεπε να τον βγάλουν προσωρινά στην Τουρκία για την αποκατάσταση.  Ο Yasir Muhdi είπε επίσης ότι ο Μητροπολίτης μεταφέρθηκε στην Αντάκια Devlet Hastanesi στη συνοριακή επαρχία Hatay. Ένας από τους διοικητές του Ελεύθερου Συριακού Στρατού νοσηλέυτηκε επίσης σε αυτό το νοσοκομείο το 2015. Μετά από μακρά αναζήτηση, κατορθώσαμε να έρθουμε σε επαφή με έναν από τους υπαλλήλους αυτού του ιατρικού ιδρύματος, ο οποίος ανώνυμα συμφώνησε να αποκαλύψει κάποιες λεπτομέρειες με μικρή χρέωση, λένε οι ερευνητές.  Αποδείχθηκε ότι στις αρχές του 2015, ένας ηλικιωμένος άνδρας πήγε στο νοσοκομείο και κρατήθηκε σε ξεχωριστό δωμάτιο στον τελευταίο όροφο. Ένοπλοι ήταν πάντα φρουρά μπροστά στην είσοδό του. Ο ασθενής παραδόθηκε σε κρίσιμη κατάσταση υγείας και χρειάστηκε επειγόντως μετάγγιση αίματος. Το σώμα του άνδρα ήταν γεμάτο μώλωπες, δύο δάχτυλα στο αριστερό του χέρι ήταν σχεδόν κομμένα και η άρθρωση του γόνατος του δεξιού ποδιού σπασμένη εντελώς. Δύο εβδομάδες αργότερα, απομακρύνθηκε κρυφά το βράδυ, και η τύχη του είναι άγνωστη στον υπάλληλο από τότε.  “Μόνο μετά από αυτή την συνομιλία με τον υπάλληλο του νοσοκομείου, συνειδητοποιήσαμε ότι το 2015 ο Μεγάλος Μουφτής της Συρίας Ahmad Badreddin Hassoun σε ένα από τα κηρύγματα του παρείχε ακριβείς πληροφορίες. Ανακοίνωσε τότε ότι ο Παύλος Γιάζιγκι εξήχθη κρυφά από τη Συρία στην Τουρκία” λένε οι ερευνητές. .  Τραγικό τέλος   Στα τέλη του 2016, όταν ο Συριακός Αραβικός Στρατός απελευθέρωνε με επιτυχία τις γειτονιές του Χαλεπίου και οι περισσότεροι μαχητές μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στα βορειοδυτικά της χώρας, οι απαγωγείς αισθάνθηκαν τον κίνδυνο. Μέχρι εκείνη την εποχή, οι Επίσκοποι ήταν σε αιχμαλωσία για περισσότερα από τρία χρόνια. Η απελευθέρωση του χωριού Mashad θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για τον Al-Zenki και τους δυτικούς του προστάτες. Διάφορες ειδικές υπηρεσίες της Συρίας αναζητούσαν τους Μητροπολίτες, καθώς η ελευθερία τους ήταν θέμα αρχής. Αν οι είχαν βρεθεί σε αυτόν τον οικισμό, οι μαχητές θα είχαν πυροβοληθεί χωρίς δίκη.  Γι ‘αυτό, στις αρχές Δεκεμβρίου του 2016, χωρίς να έχει επιτύχει τη μεταστροφή στο Ισλάμ αφού οι δράστες είχαν τις αντιληφθεί τις δυσκολίες με την περαιτέρω μεταφορά τους σε άλλο μέρος της χώρας, ένας από τους κυβερνητές της ομάδς Al-Zenki (σύμφωνα με τον Yasir Muhdi ήταν ο Abu Hassan ) αποφάσισε να πυροβολήσει τους επισκόπους και να κρυψει τα σώματά τους.  Η έρευνα λέει ακόμη πως όταν ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Αβραμόπουλος, το 2013, μίλησε τηλεφωνικά με τον ηγέτη της συριακής αντιπολίτευσης, Σάμπρα, ο τελευταίος υποσχέθηκε με κάθε δυνατό τρόπο να διευκολύνει την απελευθέρωση των ορθόδοξων επισκόπων, οι οποίοι εκείνη την εποχή θα μπορούσαν να απελευθερωθούν. Ωστόσο, ο Sabra δεν είχε προγραμματίσει να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια στους Έλληνες. Η αντιπολίτευση είχε εντελώς διαφορετικά σχέδια για τους επισκόπους.  Η έρευνα καταλήγει πως οι Μητροπολίτες Παύλος Γιαζίγκι και Γιοχάννα Ιμπραήμ δολοφονήθηκαν για την ορθόδοξη πίστη τους από τους μαχητές του Nour al-Din al-Zenki που για μεγάλο χρονικό διάστημα χρηματοδοτήθηκαν και υποστηρίχθηκαν από τη Δύση. Η επιμονή και η σταθερότητα αυτών των Ιεραρχών τους τοποθετούν σε σειρά με άλλους εθνικούς ήρωες της Συρίας, που έδωσαν τη ζωή τους για τη δόξα της πατρίδας τους.  πηγή
***  ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ του Κ. Βελόπουλου από τη βουλή: “Δεν στηρίζουμε την επιλογή της Κ. Σακελλαροπούλου για ΠτΔ”… (ΒΙΝΤΕΟ)
~   Δήλωση από το ελληνικό κοινοβούλιο έκανε πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκος Βελόπουλος.  
Με τις δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του θα καταψηφίσει την υποψήφια που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή την Κατερίνα Σακελλαροπούλου και εξήγησε τους λόγους.
Δείτε το διάγγελμα του Κ. Βελόπουλου που μετέδωσε η ΕΡΤ: 

Ακολουθεί και η ανακοίνωση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για το θέμα:  ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ κας ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  Σήμερα συνεκλήθη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, λόγω της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ αναγκάζεται λόγω των “πεπραγμένων” της κας Σακελλαροπούλου αλλά και άλλων προαπαιτουμένων που δεν υφίστανται να αρνηθεί την “αριστεροφοβική” πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και αφού μιλάμε για προαπαιτούμενα και “πεπραγμένα” παραθέτουμε μερικά εξ’αυτών:    Παραβιάζεται η αρχή του Συντάγματος, της διάκρισης των εξουσιών και δυστυχώς για ακόμα μια φορά “διαπλέκεται” η πολιτική με τη δικαιοσύνη. Δυστυχώς η κα Σακελλαροπούλου δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στο εξωτερικό. Για πρώτη φορά ο ανώτατος πολιτειακός άρχοντας δεν θα μπορεί να επισκεφτεί το Άγιον Όρος, με ό,τι αυτό σημαίνει.  Τον Μάρτιο του 2001 στο Συμβούλιο της Επικρατείας τάχθηκε υπέρ της απαγόρευσης της υποχρεωτικής αναγραφής του θρησκεύματος στις ταυτότητες, συντασσόμενη με την πλειοψηφία.  Απέρριψε τους ισχυρισμούς των Δήμων σχετικά με την εγκατάσταση ΧΥΤΑ σε Κερατέα και Γραμματικό.  Τον Φεβρουάριο του 2013 συμφώνησε, ως μειοψηφία, στην απόδοση ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς.  Συμμετείχε στη δίκη του Γιώργου Παπακωνσταντίνου έχοντας την άποψη ότι το ψηφιακό αρχείο της λίστας Λαγκάρντ δεν μπορεί από τον νόμο να θεωρηθεί ως έγγραφο και να ληφθεί υπόψη. Υπήρξε εισηγήτρια σε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας υπέρ των μεταλλείων της Χαλκιδικής, απορρίπτοντας προσφυγή 264 κατοίκων. Σήμερα η περιοχή μοιάζει με Κρανίου Τόπο. Το 2018 απέρριψε ως Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας προσφυγές συλλόγων κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών για την Μακεδονία μας. Το 2018 αποφάσισε ως Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι είναι νόμιμη και αναγκαία η ένταξη των “προσφυγόπουλων” στα σχολεία. Τον Ιούλιο του 2019 αποφάσισε το οριστικό τέλος του 13ου και 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων (δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα). Αξιοσέβαστη η κ. Σακελλαροπούλου, τιμούμε το πρόσωπό της, αλλά εκτιμούμε ότι στην παρούσα χρονική συγκυρία “χρησιμοποιήθηκε” από τη Νέα Δημοκρατία για αλλαγή ατζέντας (λαθρομεταναστευτικό, ελληνοτουρκικά) και κυρίως λόγω του συνδρόμου κατωτερότητας από την ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς τα τελευταία εβδομήντα χρόνια. Με θλίψη σημειώνουμε ότι είμαστε στη δυσάρεστη θέση, κρίνοντας από τα “πεπραγμένα” της κατά το παρελθόν, για λόγους εθνικής και ιδεολογικής συνείδησης να μην μπορούμε να συναινέσουμε στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, διότι θα αυτοαναιρεθούμε και θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες των Ελλήνων που μας ψήφισαν. Η κα Σακελλαροπούλου θα ήταν εξαιρετική επιλογή ως υπηρεσιακή υπουργός Δικαιοσύνης. ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
***  ΕΚΤΑΚΤΟ! Στην Αθήνα ο Χάφταρ – Κίνηση στήριξης τη στιγμή που η Μέρκελ μας “αδειάζει”…
~  Στην Αθήνα έρχεται ο Χαλίφα Χάφταρ, λίγες μόλις μέρες πριν την Σύνοδο για τη Λιβύη που θα φιλοξενήσει το Βερολίνο. 
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηγέτης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) έρχεται στην Αθήνα.   Η επίσκεψη αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς γίνεται λίγες μόλις ημέρες πριν τη Συνδιάσκεψη που θα γίνει στο Βερολίνο την Κυριακή για τη Λιβύη και στην οποία δεν θα μετάσχει η Ελλάδα.  Κατά τις ίδιες πληροφορίες η επίσκεψη Χάφταρ αναμένεται από ώρα σε ώρα.  newsit.gr
*** “Φρούριο” το Σύνταγμα για την συνάντηση του Χάφταρ με τον Δένδια…
~   Ο Στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ βρίσκεται στην Αθήνα και ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, τον υποδέχθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για μια πρώτη, ιδιωτική συνάντηση.
Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης, 16.01.2020, ο Χαλίφα Χάφταρ, με τις εξελίξεις γύρω από το θέμα της Λιβύης να είναι ραγδαίες!
Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό πως ο ηγέτης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) καταφθάνει στην χώρα μας (σ.σ. σχεδόν το… προανήγγειλε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε αποψινή του τηλεοπτική συνέντευξη) όλα… χτύπησαν κόκκινο.  Ο ηγέτης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού έφτασε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην “καρδιά” της ελληνικής πρωτεύουσας, με τις εικόνες των πάνοπλων αστυνομικών να είναι χαρακτηριστικές.  Στην είσοδο του ξενοδοχείου τον περίμενε ο Νίκος Δένδιας. Η συνάντηση των δύο ανδρών ήταν ιδιωτική, διήρκεσε μόλις 10 λεπτά και είχε κοινωνικό περιεχόμενο, ως μια υποδοχή του Χάφταρ στην χώρα μας.  Στην συνάντηση ήταν παρών και ο ναύαρχος Φαράζ αλ-Μαχντάουι. Αύριο το μεσημέρι ο Χαλίφα Χάφταρ θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ενώ σύμφωνα με νεώτερη ενημέρωση η συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια θα πραγματοποιηθεί στις 10:30. Δείτε τις φωτογραφίες από την άφιξη του Χάφταρ στο ξενοδοχείο στο Σύνταγμα
ΧάφταρΧάφταρ
ΧάφταρΧάφταρ

newsit.gr
***  Τα μη κατοικημένα νησιά έχουν ΑΟΖ κύριε Πάιατ…
~  Έχουμε και κατά το πρόσφατο παρελθόν αναφερθεί σε άρθρα μου, πως ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ δεν επικεντρώνεται μόνο στα αυστηρά διπλωματικά του καθήκοντα, αλλά συνεχώς προσπαθεί να τονίζει με τις δημόσιες συχνές εμφανίσεις του, πως είναι ο επικυρίαρχος της Ελλάδος και ελέγχει απόλυτα το πολιτικό Σύστημα της Πατρίδος μας. 
Έχει άποψη για όλα και καλά κάνει, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτές οι απόψεις να έχουν την μορφή εντολών προς τις κυβερνήσεις Τσίπρα και Μητσοτάκη, που στην πλειοψηφία τους είναι κατά των ελληνικών συμφερόντων! Αφού εκφράζουν τη διαχρονική ανθελληνική πολιτική των ΗΠΑ!
Έτσι, δεν μπορούσε ο κ. Πάιατ να μην λάβει σαφέστατη θέση και για την παράνομη ενέργεια της Τουρκίας, από κοινού με την κυβέρνηση της Τρίπολης του Φάγεζ αλ Σάρατζ, της ανακηρύξεως μνημονίου (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας των νησιών! Μιλώντας λοιπόν στους δημοσιογράφους είπε: «Τώρα έχουμε λάβει τα συγκεκριμένα κείμενα και έχουμε ολοκληρώσει τη νομική ανάλυση για το μνημόνιο της Τουρκίας και της Λιβύης. Η νομική άποψη των ΗΠΑ είναι ότι οι ισχυρισμοί της τουρκικής κυβέρνησης για τις διεκδικήσεις των θαλάσσιων ζωνών και συγκεκριμένα για τις υφαλοκρηπίδες διαφέρουν από τη νομική μας ανάλυση και από τη νομική ανάλυση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας που αφορά το καθεστώς των νησιών! Τα κατοικημένα νησιά ως ζήτημα του εθιμικού διεθνούς δικαίου δικαιούνται την ίδια μεταχείριση με τα ηπειρωτικά εδάφη»!  Δηλαδή τι δεν μας λέγει ο κ. Τζέφρι Πάιατ; Δεν μας λέγει τι ακριβώς πιστεύει για τα μη κατοικημένα νησιά, τα οποία είναι εκατοντάδες στο Αιγαίο μας! Όμως ο πρέσβης των ΗΠΑ θα πρέπει να γνωρίζει τα παρακάτω: Ασελγεί κατά της Συμφωνίας της Λωζάννης ο κύριος Πάιατ… Στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λωζάννης μεταξύ των κρατών Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σερβίας, Ιαπωνίας, Τουρκίας και Ελλάδος. Χαρακτηρίστηκε ως η Συνθήκη της Ειρήνης, διότι τερμάτιζε τις εχθροπραξίες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Διά αυτής της Συνθήκης αναθεωρήθηκε πλήρως η θνησιγενής Συνθήκη των Σεβρών και χαράχτηκαν τα σύνορα της Ελλάδος και της Τουρκίας, στα σημερινά τους όρια (άρθρο 2). Τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος παρέμειναν υπό τουρκική κυριαρχία και θα απολάμβαναν ένα καθεστώς ειδικής διοικητικής οργάνωσης. Η Τουρκία με τα άρθρα 12 και 13 αναγνωρίζει ρητώς την ελληνική κυριαρχία επί της Λήμνου, της Μυτιλήνης, της Χίου, της Σάμου και της Ικαρίας και η Ελλάδα υποχρεούται στην μη ανέγερση οχυρωματικών έργων επί αυτών των νησιών. Το ίδιο υποχρεωνόταν και η Τουρκία. Δηλαδή, στη μη κατασκευή οχυρωματικών έργων επί των στενών του Ελλησπόντου και στη μη διάθεση εκεί ένοπλης στρατιωτικής δύναμης. Έτσι, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε την απέλπιδα προσπάθεια του Ρ. Τ. Ερντογάν στην αμφισβήτηση της Συμφωνίας της Λωζάννης, με την ολόθερμη συμπαράσταση των ΗΠΑ και της Γερμανίας! Ωστόσο, μια ατελέσφορη προσπάθεια και για τον λόγο αυτό αποφάσισαν ΗΠΑ, Γερμανία και Τουρκία από κοινού, να αλλάξουν την εθνοτική σύνθεση των νησιών μας αποστέλλοντας χιλιάδες παράνομους μετανάστες σε αυτά, υπό την προδοτική ανοχή των ελληνικών κυβερνήσεων – κυρίως των Τσίπρα και Μητσοτάκη – και των τελευταίων Επιτρόπων Μεταναστευτικής Πολιτικής της ΕΕ (κυρίως του Δημήτρη Αβραμόπουλου)! Επίσης ο κ. Τζέφρι Πάιατ, θα πρέπει να γνωρίζει ότι με το άρθρο 15 της Συνθήκης της Λωζάννης, η Τουρκία παραιτήθηκε υπέρ της Ιταλίας παντός δικαιώματος επί των νήσων της Δωδεκανήσου και των εξ αυτών εξαρτωμένων νησίδων που κατέχονται, ήδη από την Ιταλία. Το ζήτημα των Δωδεκανήσων θα τακτοποιούταν στη συνέχεια μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδος! Στο άρθρο 16 δε, η Τουρκία παραιτούταν παντός τίτλου και πάσης φύσεως δικαιώματος επί των εδαφών αυτών των νήσων, τα οποία ευρίσκονται πέραν των προβλεπομένων από την παρούσα συνθήκη ορίων.  Κατά συνέπεια, θα πρέπει να γνωρίζει ο κ. Πάιατ και η κυβέρνηση των ΗΠΑ, πως κάθε τουρκική αξίωση επί των ελληνικών νήσων του Αιγαίου μας είναι παράνομη και προκλητική. Γιατί η Συνθήκη της Λωζάννης έθεσε τέρμα στον μακροχρόνιο αγώνα διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την οποία σήμερα με τις πλάτες των ΗΠΑ επιδιώκει να επανα-συστήσει ο Τούρκος Νέο-σουλτάνος Ρ. Τ. Ερντογάν!  Άλλωστε, το 1921 στο Εσκί Σεχίρ ο Κεμάλ Ατατούρκ δήλωνε:  «Στο εξής η πολιτική της Τουρκίας θα συνίσταται στο να ζούμε ανεξάρτητοι μέσα στα εθνικά μας σύνορα»!  Αλλά και το 1923 – μετά την Μικρασιατική καταστροφή – στην ομιλία του στην τουρκική εθνοσυνέλευση παραδεχόταν, ότι η πολιτική δραστηριότητα της Τουρκίας πρέπει να έχει όριο την τουρκική δημοκρατία!  Οφείλουν να διαβάσουν Ιστορία οι Αμερικανοί… Θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ο κ. Τζέφρι Πάιατ και η Αμερικανική κυβέρνηση, ότι στο Αιγαίο Πέλαγος έχουν καταμετρηθεί περί τα 5 χιλιάδες νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, εκ των οποίων κατοικούνται περί τα 200. Αντιπροσωπεύοντας το 15% της ελληνικής επικράτειας, συγκεντρώνοντας 1,2 εκατομμύρια περίπου.  Βέβαια γνωρίζει ο κ. Τζέφρι Πάιατ πως το Αιγαίο Πέλαγος, παρουσιάζει μια ιδιαίτερη γεωστρατηγική θέση ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, καθώς και μοναδικό δίαυλο επικοινωνίας με τη Μαύρη Θάλασσα. Γνωρίζει επίσης, ότι στο θαλάσσιο υπέδαφος του ελληνικού Αρχιπελάγους υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλα σπάνια κοιτάσματα ορυκτού πλούτου.  Έτσι οι ΗΠΑ από το 1974 διοργάνωσαν την εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο και επέβαλαν την Κατοχή της Τουρκίας του βόρειου τμήματος της Κύπρου μας! Βάζοντας τον ΟΗΕ – που ελέγχουν οι ΗΠΑ – να βγάζει ψηφίσματα καταδίκης της Τουρκίας και ποτέ αυτά να μην εφαρμόζονται! Προκειμένου να προωθούσε στο μέλλον τις βλέψεις της για Κατοχή του Αιγαίου μας. Επιτρέποντας στην Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια να κραυγάζει για ζητήματα οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου, για το εύρος των χωρικών υδάτων και δυστυχώς σήμερα σε ένα στημένο παιχνίδι ΗΠΑ και Τουρκίας, να βρίσκεται Έλληνας Πρωθυπουργός να λέγει ότι αυτές οι διαφορές (;;;) θα επιλυθούν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης! Όταν, ακόμη και σήμερα, υποτονικά δέχονταν οι ελληνικές κυβερνήσεις τις συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου ελληνικού χώρου από τα τουρκικά μαχητικά! Όταν η κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη δέχτηκε προδοτικά το γκριζάρισμα των Ιμίων! Ας γνωρίζει ο πρέσβης των ΗΠΑ, πως στην Ελλάδα δεν είναι όλοι χαχόλοι να καταπίνουν αμάσητα τα χόρτα που μας σερβίρει η Αμερική! Είναι γνωστό το σχέδιο τους (των ΗΠΑ) περί αλώσεως του Αιγαίου μας και της αποκοπή νησιών μας από τον ελληνικό κορμό! Δηλαδή, εφαρμογής του 25ου Μεσημβρινού!  Θα πρέπει ωστόσο “οι φίλοι και σύμμαχοι” Αμερικανοί να διαβάσουν Ιστορία! Να διαβάσουν για τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας! Να διαβάσουν για τις Θερμοπύλες! Να διαβάσουν για το ΄21!  Τότε ίσως λογικευτούν! Έστω και την ύστατη ώρα!  Το Διεθνές Δίκαιο απαιτεί την τήρησή του και από τις ΗΠΑ…  Αλλά θα πρέπει να ενημερώσουμε και με τα παρακάτω των πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα:  Στις 10 Δεκεμβρίου 1982 στο Μοντέγκο Μπέι της Τζαμάικα μεταξύ 119 κρατών – μελών του ΟΗΕ υπογράφηκε η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Με τη Σύμβαση αυτή το Αιγαίο χαρακτηρίζεται ως ημίκλειστη θάλασσα, ενώ παράλληλα εισήγαγε και τον επαναστατικό όρο της ΑΟΖ, που δικαιούνται τα παράκτια κράτη. Η ΑΟΖ μπορεί να εκτείνεται από την ξηρά μέχρι και τα 200 ν.μ. ανάλογα με την απόσταση που χωρίζει το ένα παράκτιο κράτος από το άλλο, τηρουμένης ανάλογα και της μέσης γραμμής των αποστάσεων. Κάθε κράτος δικαιούται να κηρύξει μονομερώς αρχικά ότι διαθέτει ΑΟΖ περιγράφοντας και τα όρια (είναι απορίας άξιο, γιατί καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε ΑΟΖ στο Αιγαίο μας).  Εντός των ορίων της ΑΟΖ το κράτος δικαιούχος μπορεί να εκμεταλλεύεται την αλιεία, τον βυθό και το υπέδαφος αυτής. Να σημειωθεί, ότι η αναφερόμενη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, ισχύει και έναντι εκείνων που δεν την έχουν επικυρώσει διεθνώς (Τουρκία). Και τούτο γιατί, στη διεθνή έννομη τάξη οι κανόνες του Δίκαιου της Θάλασσας διέπονται από παραδεδεγμένους κανόνες του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου.  Στις 22 Ιανουαρίου 2013 οι Φιλιππίνες προσέφυγαν στο Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο, με έδρα τις Κάτω Χώρες, κατά της Κίνας σχετικά με το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και συγκεκριμένα της δραστηριότητας της Κίνας, που αφορούσαν στη συστηματική παρενόχληση πλοίων που διεξήγαγαν έρευνες για υδρογονάνθρακες εντός της ΑΟΖ των Φιλιππίνων.  Το Διαιτητικό Δικαστήριο με την υπ, αριθ. 2013-9 Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στις 12 Ιουλίου 2016, καταδίκασε την Κίνα κάνοντας διασταλτική ερμηνεία του άρθρου 121 της Σύμβασης. Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, ένα νησί έχει χωρικά ύδατα, συνορεύουσα ζώνη, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Εξαιρούνται οι βράχοι, αν δεν μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινη διαβίωση ή οικονομική ζωή. Το Δικαστήριο δέχτηκε ως απόλυτο κανόνα του Διεθνούς Δικαίου, ότι όλοι οι γεωγραφικοί σχηματισμοί, ασχέτως αν χαρακτηρίζονται νησιά ή βράχοι και ασχέτου του μεγέθους αυτών, έχουν υποχρεωτικώς 12 ν.μ.   Αυτό επιβεβαιώνει, ότι το ζήτημα της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο από τα 6 στα 12 ν.μ. αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδος και εκθέτει στην διεθνή κοινή γνώμη τις ΗΠΑ και την Τουρκία, που έχουν επιβάλλει το “casus belli” (αιτία πολέμου), αν η χώρα μας εφαρμόσει το Διεθνές Δίκαιο.  Που εκθέτει όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις που υπεραμύνονται της τήρησης του Διεθνούς Δικαίου, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και δυστυχώς εκείνες πρώτες καταπατούν.  Ωστόσο, για να αναγνωρίζονται σε ένα νησί ή βράχο δικαιώματα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ απαιτείται ανθρώπινη διαβίωση ή οικονομική ζωή. Εάν δεν κατοικείται ένα νησί, δεν αναιρείται η δυνατότητα κατοίκησης, εφ΄ όσον μπορεί να κατοικηθεί, ούτε οι κάτοικοι γειτονικών νησιών που έχουν οικονομική δραστηριότητα σε ένα βράχο απαιτείται να κατοικούν στο βράχο, για να εκπληρώνεται η προϋπόθεση οικονομικής ζωής επί του βράχου!  Είμαστε σίγουροι ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ και ο πρέσβης τους στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ τα γνωρίζουν όλα αυτά. Και δεν αρκούν κάποιες τελευταίες νότες του State Department, περί καταδίκης της τουρκικής προκλητικότητας. Απαιτείται εν τοις πράγμασι καταδίκη του μεγαλύτερου ταραξία της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου!  Του μεγαλύτερου δουλεμπόρου εκατομμυρίων αθώων ψυχών (Ερντογάν), που εκβιάζει κράτη και διεθνείς οργανισμούς, ακόμη και θεσμούς όπως η ΕΕ, προκειμένου να επιδοτούνται αυτές οι εγκληματικές πράξεις του!  Ας λογικευτούν λοιπόν οι ΗΠΑ, έστω και την ύστατη στιγμή!  *Ο Παναγιώτης Αποστόλου είναι πολιτικός αναλυτής
*** Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για την μη κλήση της Ελλάδας στην διάσκεψη του Βερολίνου για την Λιβύη…
~  Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια από το Μαρόκο, ο οποίος εξέφρασε τις ανησυχίες και τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν κλήθηκε στη διάσκεψη αυτή. 
Ο κ. Δένδιας εξέφρασε, μάλιστα και την απορία για τη μη κλήση και του Μαρόκου στη διάσκεψη του Βερολίνου. «Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί η Ελλάδα δεν αποτελεί μέρος της διαδικασίας και ακόμη περισσότερο, δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί το Μαρόκο δεν προσκλήθηκε στο Βερολίνο, μετά απ’ όλη αυτή τη δύσκολη δουλειά που έχει κάνει», δήλωσε κατ’ ακρίβεια ο Έλληνας υπουργός.
Το Anadolu, μάλιστα, χρησιμοποιεί τις αντιδράσεις της αξιωματικής -κυρίως- αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να στρέψει τις ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση, στην οποία εξάλλου, ο Αλέξης Τσίπρας, «χρέωσε» την απουσία της χώρας από τη διάσκεψη του Βερολίνου. Το παράπτωμα ήταν καθαρά της Γερμανίας, η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία και απέστειλε τις προκλήσεις και προκλητικά «εξαφάνισε» την Ελλάδα παρά το γεγονός ότι έχει έννομο συμφέρον. Αυτό βέβαια δείχνει και ποιος είναι πραγματικά απομωνομένος.

***  Τυνησία: Διαμαρτύρεται που δεν προσκλήθηκε, ούτε αυτή, στη διεθνή διάσκεψη για τη Λιβύη…
Ο πρεσβευτής της Τυνησίας στο Βερολίνο εξέφρασε την κατάπληξή του σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Deutsche Welle. Η τυνησιακή διπλωματία επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι δηλώσεις του απηχούσαν την θέση της, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.
Αναμένει χιλιάδες πρόσφυγες από τη Λιβύη
Η Τυνησία, η οποία αυτή την περίοδο είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προετοιμάζεται για ενδεχόμενη ροή χιλιάδων πολιτών που θέλουν να γλιτώσουν από τις μάχες στη Λιβύη.
Η χώρα συνεχίζει να μην έχει νέα κυβέρνηση τρεις μήνες μετά τις εκλογές και του υπουργείου Εξωτερικών ηγείται ο μεταβατικός υπουργός Σάμπρι Μπαχτόμπτζι.
~  Ο τελευταίος συνάντησε κεκλεισμένων των θυρών τους ομολόγους του που μετέβησαν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες για να συζητήσουν για την σύγκρουση στη Λιβύη, κυρίως τον Γάλλο Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν και τον Ιταλό Λουίτζι ντι Μάιο.

Ο πρόεδρος Κάις Σαΐντ επανέλαβε την ουδετερότητα της Τυνησίας έπειτα από μια συνάντηση του στα τέλη Δεκεμβρίου με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Άγκυρα στηρίζει στρατιωτικά την κυβέρνηση εθνικής ενότητας (GNA) του πρωθυπουργού Φάγεζ ας Σάρατζ, που έχει την έδρα της στην Τρίπολη και αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, απέναντι στις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, ο οποίος εξαπέλυσε στις αρχές Απριλίου ευρείας κλίμακας επιχείρηση προκειμένου να πάρει τον έλεγχο της Τρίπολης.  newsit.gr
***  Η Γαλλία στέλνει το πυρηνικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle απέναντι στις τουρκικές φρεγάτες στην Α.Μεσόγειο…
~  Η Ομάδα Μάχης του γαλλικού πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου R91 Charles de Gaulle (μία φρεγάτα FREMM, ένα πυρηνικό υποβρύχιο κι ένα πλοίο διοίκησης και ανεφοδιασμού και φυσικά το ίδιο το αεροπλανοφόρο) θα αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο ως μία πρώτη «απάντηση» του Παρισιού στην τουρκική πρόθεση να προχωρήσει σε γεωτρήσεις εντός των Οικοπέδων της κυπριακής ΑΟΖ που έχουν παραχωρηθεί στην γαλλική εταιρεία ΤΟΤΑL, αλλά και για την πρόθεση της Αγκυρας να μην επιτρέψει σε ξένες εταιρείες να προχωρήσουν σε γεωτρήσεις χωρίς την… άδειά της. 
Aλλά και ως στήριξη στην Αθήνα, η οποία βρίσκεται σε «κατάσταση νευρικής κρίσης» μετά και την σημερινή ανακοίνωση του Τούρκου προέδρου Ρ.Τ.Ερντογάν πως θα στείλει το σεισμογραφικό πλοίο Oruc Reis για σεισμικές έρευνες νότια του Καστελόριζου για να υλοποιήσει το παράνομο μνημόνιο μεταξύ της Τουρκίας και του 5% της Λιβύης με το οποίο αρπάζουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα!​  Ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρο Ε.Μακρόν ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο θα εκτελέσει περιπολίες τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο του 2020 για «επιχειρήσεις σε Μεσόγειο και Μέση Ανατολή». 
Η Γαλλία δείχνει ως η μοναδική σοβαρή δύναμη που διατίθεται να κοντράρει την Τουρκία στην περιοχή:  «Η συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης αποτελεί άμεση αμφισβήτηση των συμφερόντων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα της Κύπρου και της Ελλάδας, και δεν είναι σύμφωνη με το Δίκαιο της Θάλασσας», δήλωσε πριν λίγες ώρες η εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών κατά τη σημερινή ενημέρωση των ΜΜΕ. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο μεταφέρει 28 μαχητικά Rafale-M, δύο αεροσκάφη εναέρια ραντάρ E-2C Hawkeye και μέχρι 12 μεταφορικά ελικόπτερα και ειδικών επιχειρήσεων. Είναι μια ανάπτυξη στην οποία δεν έχει απάντηση η Τουρκία, η οποία μέχρι τώρα εκμεταλλεύεται όχι μόνο τη ναυτική ισχύ της, αλλά και την εγγύτητα των αεροπορικών βάσεων της στην Ανατολική Μεσόγειο για να «πουλάει τσαμπουκά». Με 28 Rafale-Μ, κάθε άλλο παρά εύκολο είναι να υπάρξει συμπεριφορά ανάλογη με αυτή που υπήρξε στο γεωτρύπανο της ιταλικής ENI που απειλήθηκε με εμβολισμό και βύθιση από το τουρκικό Ναυτικό…  


***  Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης: Μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 1821…
~  Ηγετική μορφή της Μάνης και της Πελοποννήσου κατά την τελευταία εικοσαετία της Τουρκοκρατίας και εκ των πρωταγωνιστών στον Αγώνα του 1821. 
Γόνος της ιστορικής οικογένειας της Μάνης, ο Πέτρος Μαυρομιχάλης γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου 1773 στο Λιμένι, επίνειο της Τσίμοβας (σημερινής Αρεόπολης). Ήταν το πρώτο από τα επτά παιδιά του Ηλία ή Πιέρρου Μαυρομιχάλη (1730 – 1800) και της Αικατερίνης Κουτσογρηγοράκη, κόρης επιφανούς οικογένειας της Μάνης.   
Σε νεαρή ηλικία νυμφεύθηκε την Άννα Μπενάκη, κόρη του προεστού της Καλαμάτας Παναγιώτη Μπενάκη, με την οποία απέκτησε τα εξής έξι παιδιά: -Ηλίας Μαυρομιχάλης (1795-1822), αγωνιστής του ‘21, έπεσε μαχόμενος στα Στύρα Ευβοίας. -Παναγιωτίτσα Μαυρομιχάλη, σύζυγος του Δημητρίου Σαχίνη. -Γεώργιος Μαυρομιχάλης (1798-1831), αγωνιστής του ‘21 και δολοφόνος του Ιωάννη Καποδίστρια. -Αναστάσιος Μαυρομιχάλης (1799-1870), αγωνιστής τους ‘21 και πολιτικός μετά την απελευθέρωση. -Ιωάννης Μαυρομιχάλης (1804-1825), αγωνιστής του ‘21. -Δημήτριος Μαυρομιχάλης (1809-1882), στρατιωτικός και πολιτικός.  Μετά τον θάνατο του πατέρα του, το 1800, κατόρθωσε να συμφιλιώσει τα μέλη τής οικογένειάς του που τα χώριζαν αντιθέσεις και να επιβληθεί ως μία από τις ισχυρότερες φυσιογνωμίες της Μάνης. Από την εφηβική του ηλικία διακρίθηκε για την ευφυΐα του και τη γενναιότητά του και κατά την περίοδο του διωγμού των κλεφτών της Πελοποννήσου, στις αρχές τού 19ου αιώνα, έσωσε πολλούς και τους βοήθησε να διαφύγουν στα Επτάνησα. Μετά τη Συνθήκη του Τίλσιτ (1807), όταν οι Γάλλοι κατέλαβαν τα Επτάνησα, σε συνεργασία με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη προσπάθησε να προκαλέσει το ενδιαφέρον του Ναπολέοντα για την προετοιμασία και την οργάνωση εξέγερσης για την απελευθέρωση της Πελοποννήσου. Η ανάμιξή του στα δημόσια πράγματα της Μάνης και κυρίως η επέμβασή του για την άμβλυνση των αντιθέσεων των ισχυρών οικογενειών της περιοχής κατά την τελευταία πριν από την Επανάσταση δεκαετία, υπήρξε καθοριστική και αποκαλυπτική των ηγετικών του προσόντων, που αποδείχθηκαν κυρίως μετά την άνοδό του στο αξίωμα του μπέη της Μάνης το 1815, εξ ου και το Πετρόμπεης, όνομα με το οποίο είναι γνωστός. Το αξίωμα αυτό, είχε θεσμοθετηθεί από την οθωμανική διοίκηση, μετά τον τερματισμό των Ορλοφικών και το κατείχε πάντα ένας επιφανής μανιάτης. Στην άνοδό του στο αξίωμα του Μπας-Μπογού (Ηγεμόνα), όπως ήταν ο επίσημος τίτλο του, καθοριστικός ήταν ο ρόλος ενός εξισλαμισθέντα Μαυρομιχάλη, του Σουκιούρ Μεχμέτ Μπέη, που ήταν ανώτατος αξιωματικός του οθωμανικού ναυτικού. Ο Πετρόμπεης ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του στις 22 Ιουνίου 1816 κι έθεσε ως πρωταρχικό σκοπό του την κατάπαυση των εμφυλίων σπαραγμών, την αποκατάσταση της γαλήνης και της ειρηνικής ζωής και την καταστολή της πειρατείας. Στις 2 Αυγούστου 1818 ο Μαυρομιχάλης μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία στις Κιτριές από τον καλαματιανό έμπορο Κυριάκο Καμαρινό, όπως προκύπτει από τον κατάλογο των Φιλικών που συνέταξε ο Παναγιώτης Σέκερης. Έχει, όμως, διατυπωθεί και η άποψη ότι η μύησή του έγινε από τον Ηλία Χρυσοσπάθη. Κατά τον Σέκερη, ο Πετρόμπεης, εκτός από την αρχική οικονομική εισφορά του, υποσχέθηκε ότι θα διαθέσει «5.000 γρόσια και είκοσι χιλιάδας οπλοφόρους πλην πτωχούς».  Παρά τον αρχικό του ενθουσιασμό, δυσπιστούσε στις πληροφορίες του Περραιβού και του Παπαφλέσσα για την ενίσχυση από τη Ρωσία και για την ύπαρξη άφθονων οικονομικών μέσων. Οι επιφυλάξεις του ενισχύθηκαν μετά τη δολοφονία του Καμαρινού, που τον είχε στείλει να συναντήσει τον Καποδίστρια, και από τις άκαρπες προσπάθειές του να λάβει έγκυρες πληροφορίες από την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας. Όταν, όμως, έφθασαν στη Μάνη οι δύο γιοι του, Αναστάσιος και Γεώργιος, που είχαν κρατηθεί στην Κωνσταντινούπολη ως όμηροι, και διαπίστωσε ότι η Επανάσταση είχε προετοιμαστεί ψυχολογικά και οργανωτικά, έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία του απελευθερωτικού Αγώνα.  Τον Ιανουάριο του 1821 άρχισε την οργανωτική προετοιμασία και συνεννοήθηκε με τους προκρίτους της Καλαμάτας για τις ενέργειες που θα οδηγούσαν στην απελευθέρωση της πόλης. Στις 23 Μαρτίου με δύο χιλιάδες ενόπλους κατέλαβε την Καλαμάτα και εκδίωξε την τουρκική φρουρά. Την ίδια μέρα στην απελευθερωμένη πόλη σχηματίστηκε η «Μεσσηνιακή Γερουσία», η πρώτη διοικητική οργάνωση του επαναστατημένου Ελληνισμού, που απηύθυνε αμέσως την ιστορική προκήρυξη προς τις ευρωπαϊκές Αυλές, με την οποία εξέθετε τους λόγους που οδήγησαν στην Επανάσταση. Άλλη προκήρυξη απηύθυνε ως πρόεδρος της «Μεσσηνιακής Γερουσίας» ο Μαυρομιχάλης προς τους Αμερικανούς, που με τη φροντίδα του Κοραή στάλθηκε μεταφρασμένη στον φιλέλληνα καθηγητή του Χάρβαρντ Έντουαρντ Έβερετ και δημοσιεύθηκε στις αμερικανικές εφημερίδες. Μετά την έναρξη της Επανάστασης και ως τη Συνέλευση των Καλτεζών (20-26 Μαΐου), της οποίας εκλέχθηκε πρόεδρος, ο Πετρόμπεης παρέμενε στη Μεσσηνία. Από το καλοκαίρι του 1821 η ανάμιξή του στα πολιτικά πράγματα έγινε εντονότερη, ενώ αξιόλογη υπήρξε η συμμετοχή του στις πολεμικές επιχειρήσεις. Μετά την Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (20 Δεκεμβρίου 1821 – 16 Ιανουαρίου 1822), εκλέχθηκε αντιπρόεδρος του Βουλευτικού Σώματος, πρόεδρος της Β’ Εθνοσυνέλευσης του Άστρους (10-30 Απριλίου 1823), πρόεδρος του Βουλευτικού και πρόεδρος τού Εκτελεστικού (10 Μαΐου – 31 Δεκεμβρίου 1823). Το καλοκαίρι του 1822 αγωνίστηκε εναντίον του Δράμαλη και τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου έσπευσε με περίπου 500 Μανιάτες στο Μεσολόγγι, για να εμποδίσει την ενίσχυση των τουρκικών δυνάμεων που το πολιορκούσαν. Στη διάρκεια των εμφυλίων διενέξεων (1823-1825) προσπάθησε επανειλημμένα να φέρει σε συνδιαλλαγή τις αντιμαχόμενες παρατάξεις. Κατά την εισβολή των Αιγυπτίων του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο (1825) οργάνωσε την άμυνα της Μάνης, που απέκρουσε αποτελεσματικά τις εχθρικές επιθέσεις. Τον Απρίλιο του 1826 ορίστηκε μέλος της «Διοικητικής Επιτροπής τής Ελλάδος», που κυβέρνησε την επαναστατημένη Ελλάδα έως τον Απρίλιο του 1827. Έλαβε μέρος στη Γ’ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας (9 Μαρτίου – 5 Μαΐου 1827 και δέχθηκε με ανακούφιση την εκλογή του Καποδίστρια, με την πεποίθηση ότι θα επανερχόταν η πειθαρχία και θα επιτυγχανόταν η συμφιλίωση των αντιμαχόμενων παρατάξεων. Παρά το γεγονός, όμως, ότι μετά την άφιξη του Καποδίστρια διορίστηκε μέλος της Προεδρίας του «Πανελληνίου» και μέλος της Γερουσίας, οι  φιλικές σχέσεις της οικογένειάς του με τον Κυβερνήτη της Ελλάδας δεν διατηρήθηκαν πολύ.  Το Πάσχα του 1830, όταν ο αδελφός τού Πετρόμπεη, Τζανής ή Κατσής, στασίασε στην Τσίμοβα εναντίον του νομάρχη Μεσσηνίας, Ιωάννη Γενοβέλη, ο οποίος επεδίωκε να εκμηδενίσει την επιρροή των Μαυρομιχαλαίων στη Μάνη, ο Πετρόμπεης υποχρεώθηκε να παραμένει υπό παρακολούθηση στο Ναύπλιο. Προσφέρθηκε, όμως, να μεταβεί στη Μάνη και να επιβάλει την τάξη. Ο Καποδίστριας δεν του έδωσε άδεια και ο Πετρόμπεης δραπέτευσε τον Φεβρουάριο του 1831. Δια μέσου της Ζακύνθου προσπάθησε να φθάσει στη Μάνη, αλλά το πλοιάριο στο οποίο επέβαινε εξώκειλε λόγω τρικυμίας στο Κατάκωλο, όπου συνελήφθη από τον Κανάρη και φυλακίστηκε στο Ναύπλιο ως υπόδικος με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.  Η συνάντηση Μαυρομιχάλη – Καποδίστρια, που έγινε με τη μεσολάβηση του ρώσου ναυάρχου Ρίκορδ, δεν είχε αποτέλεσμα και επιδείνωσε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις των δύο ανδρών, καθώς ο Κυβερνήτης συμπεριφέρθηκε περιφρονητικά στον υπερήφανο Μανιάτη. Η δολοφονία του Καποδίστρια από το γιο του Γεώργιο και τον αδελφό του Κωνσταντίνο (27 Σεπτεμβρίου 1831) αποτέλεσε τη δραματική κατάληξη της αντίθεσης Καποδίστρια – Μαυρομιχαλαίων. Η εκτέλεση τού γιου του στις 11 Οκτωβρίου 1831 τον συγκλόνισε, καθώς ερχόταν να προσθέσει έναν ακόμη νεκρό στους άλλους της οικογένειάς του που είχαν πέσει ηρωικά στα πεδία των μαχών. Τον Μάρτιο του 1832 αποφυλακίστηκε με διαταγή του Αυγουστίνου Καποδίστρια, ύστερα από τη μεσολάβηση του γερμανού φιλέλληνα Ειρηναίου Θειρσίου (Friedrich Thiersch). Στην περίοδο που ακολούθησε, ο Πετρόμπεης μεσολάβησε μεταξύ των Καποδιστριακών και των «Συνταγματικών» για την αποτροπή νέου εμφύλιου πολέμου. Κατά την πρώτη περίοδο της βασιλείας του Όθωνα διορίστηκε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικράτειας (1835-1843) και μετά την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου πληρεξούσιος Ζυγού (Οιτύλου) στην Α’ Εθνική Συνέλευση (1843-1844). Ο Πέτρος «Πετρόμπεης» Μαυρομιχάλης πέθανε στις 17 Ιανουαρίου 1848 στην Αθήνα και κηδεύτηκε με τιμές αντιστρατήγου εν ενεργεία.  sansimera.gr
***

~** Αθλητική ενημέρωση  :

~ **  ΣΗΜΕΡΑ ,  Παρασκευή   17  Ιανουαρίου  20-20  :
Παρασκευή   18-01-2020 Για το Euroleague στο Ευρωμπάσκετ  για την 20η αγωνιστική :
ΖΕΝΙΘ Αγίας Πετρούπολης - ΒΑΛΕΝΘΙΑ

ΤΣΣΚΑ Μόσχας - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΛΥΟΝ ΒΙΛΛΕΡΜΠΑΝ

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΑΛΜΠΑ Βερολίνου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π. - ΜΠΑΓΕΡΝ Μονάχου

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΑΟΥΝΟ ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ


***   Αγώνες και αποτελέσματα Παναθηναϊκού στην Euroleague στο Ευρωμπάσκετ περιόδου 2019-2020
1.- 03-10-2019 : ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ  89-83  .- ^
2.- 10-10-2019: ΛΥΟΝ ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  79-78  .- ^
3.- 17-10-2019 : ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΙΛΑΝΟ 78-79  .- ^
4.- 24-10-2019 : ΖΕΝΙΘ Αγίας Πετρούπολης - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 79-89 .- ^
5.- 29-10-2019 : ΚΙΜΚΙ Μόσχας - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 103-86 .- ^
6.- 31-10-2019 : ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ  86-70 .- ^
7.- 08-11-2019 : ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ  91-80 .- ^
8.- 14-11-2019 : ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΑΛΜΠΑ Βερολίνου 105-106 .- στην παρατ. κ.α. 88-88 9.- 19-11-2019 : ΚΑΟΥΝΟ ΖΑΓΚΛΙΡΙΣ -ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  85-86 .- ^
10.- 22-11-2019 : ΜΠΑΓΕΡΝ Μονάχου - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 75-87 .- ^
11.- 28-11-2019 : ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ  100-68 .- ^
12.- 06-12-2019 : ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  99-73  ..- ^ Παράταση 
13.- 13-12-2019 : ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  98-86 .- ^ 
14.- 17-12-2019 : Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε 81-78  .- ^ 
15.- 19-12-2019 : Μακαμπί Τ.Α. - Παναθηναϊκός  88-79 .- ^
16.- 26-12-2019: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΡΕΑΛ Μαδρίτης  75-87.- ^
17.- 03/01/2020: ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Παναθηναϊκός  102-106 .-^ Παράταση
18.- 09/01/2020 :  Ολύμπια Μιλάνο - Παναθηναϊκός  96-87 .-^

19.- 15/01/2020 : Παναθηναϊκός - Μπάγερν Μονάχου  98-83 .- ^
20.- 17-01-2020: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΑΟΥΝΟ ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
21.- 24-01-2020 : ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΥΟΝ ΒΙΛΛΕΡΜΠΑΝ


~** Αγώνες και αποτελέσματα  Ολυμπιακού στην Euroleague στο Ευρωμπάσκετ   περιόδου 2019-2020
1.- 4-10-2019 : Βίλλερμπαν - Ολυμπιακός Π.  82-63 .- ^
2.- 11-10-2019 : Ολυμπιακός Π.   Βαλένθια  82-63  .- ^
3.- 18-10-2019 : Ολυμπιακός -Ζενίθ Αγίας Πετρούπολης 68-77 .- ^
4.- 25-10-2019 : Μπασκόνια - Ολυμπιακός  82-66 .- ^
5.- 30-10-2019 : ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ολυμπιακός Π. 79-84  .-^
6.- 1-11-2019 :  Ολυμπιακός Π. - Μακαμπί Τ.Α. 65-90 .-^
7.- 7-11-2019 :   Ολυμπιακός Π. - Ανατολού Εφές   67-86 .- ^
8.- 15-11-2019 : Ολυμπιακός Π. - Ζαλγκίρις Κάουνο   83-74 .- ^
9.- 19-11-2019 : Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός Π.  85-82 .- ^
10.- 21-11-2019 : Αλμπα Βερολίνου - Ολυμπιακός Π. 80-99 .- ^
11.- 29-11-2019 : Ολυμπιακός Π. - Ολύμπια Μιλάνο   91-70 .-^
12.- 6-12-2019 :  Παναθηναϊκός  - Ολυμπιακός Π.  99-73  ..- ^ Παράταση .-
12-12-2019 : ΡΕΑΛ Μαδρίτης - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς   93-77 .- ^
13.- 18-12-2019 : Ολυμπιακός Π. - Κίμκι Μόσχας 109-98 .-^ Παράταση .-
14.- 20-12-2019 : Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός Π.  88-81 .- ^
16.- 15.- 27-12-2019 : ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.  90-80 .-^
17.- 02/01/2020 : Ολυμπιακός Π. - Φενέρμπαχτσε  87-96 .-^
18.- 10/01/2020 : Βαλένθια - Ολυμπιακός Π.  91-93 .-^

19.- 14/01/2020 : Ολυμπιακός Π. - Άλμπα Βερολίνου  86-93 .-
20.- 17-01-2020 : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΠ. - ΜΠΑΓΕΡΝ Μονάχου
21.- 23-01-2020 : ΖΕΝΙΘ Αγ. Πετρούπολης - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π .

***   Η  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ στην Euroleague στο μπάσκετ :
1.-  ΑΝΑΤΟΛΟΥ  ΕΦΕΣ    16-3 
2.- ΡΕΑΛ Μαδρίτης            15-5 * 
3.- ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ         14-6 *
4.- ΜΑΚΑΜΠΙ Τ. Α.          14-6 *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5.- ΤΣΣΚΑ Μόσχας            13-6 
6.- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ     11-8 
7.- ΜΙΛΑΝΟ                      10-10 * 
8.-ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ     9-10 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9.-  ΚΙΜΚΙ Μόσχας             9-11 *
10.-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ       8-12 * 
11.- ΟΛΥΜΠΙΚΑΟΣ Π.     7-12 
12.-ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ               7-12 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
13.- ΒΑΛΕΝΘΙΑ                9-10  
14.- ΒΙΛΛΕΡΜΠΑΝ          8-11 
15.- ΜΠΑΓΕΡΝ Μον.        6-13 
16.- ΑΛΜΠΑ Βερολ.         6-13 
17.-ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ Καουν.    6-13 
18.- ΖΕΝΙΘ Αγ. Πετρ.        6-13 


***  ΧΘΕΣ ,...  Για το Κύπελλο Ελλάδας σήμερα 16-01-2020  :
Πάλι καλά να λέει η ΑΕΚ!ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης - ΑΕΚ Αθηνών  1-1  .- ^{20΄  Κρέσπι , 33΄ Ολιβέιρα , 70΄πεν Μπαράλες  άουτ  } .-^
Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Βλάχος, Πασαλίδης, Σουάρεθ, Τασουλής, Ιγκλέσιας, Μουνάφο, Ριέρα (63’ Λουίς Φερνάντεθ), Σίτο (55’ Χαουρέγκι), Κρέσπι (83’ Μπόρχα Φερνάντεθ), Μπαράλες.
ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Παουλίνιο (82’ Μπακάκης), Τσιγκρίνσκι, Οικονόμου, Λόπες, Σιμόες, Κρίστισιτς, Αλμπάνης (71’ Σβάρνας), Μάνταλος, Βέρντε, Ολιβέιρα (80’ Κλωναρίδης).
Διαιτητής: Ευστάθος Γκορτσίλας (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Δημήτρης Νατσιόπουλος (Μακεδονίας), Θεόδωρος Αϊναλής (Μακεδονίας)
Τέταρτος: Ανδρέας Βλάχος (Αν. Αττικής)

~**   Χθές  ... 20 Ιανουαρίου 2020  :
***  Για το Euroleague στο Ευρωμπάσκετ  για την 20η αγωνιστική  :
ΚΙΜΚΙ  Μόσχας -  ΡΕΑΛ Μαδρίτης  102-94  ,(55-44) .-^
Τα  δεκάλεπτα : 25-21 , 30-23 ,25-25 , 22-25 .- ^  
ΦΕΝΕΡ ΜΠΑΧΤΣΕ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ  74-80 , (39-42) .-^
Τα  δεκάλεπτα : 12-24 , 27-18 , 17-19 ,  18-19 .- ^ 
ΜΑΚΑΜΠΙ Τ.Α. - ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΙΛΑΝΟ   69-63, (31-32) .-^
Τα  δεκάλεπτα : 15-21 , 16-11  , 21-16 , 17-15 .- ^

***


~* ~* ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020   : 
1.- ARFARA NEWS Η  Εφημερίδα μας Στο  αγιάζι της ενημέρωσης ....... Τετάρτη  01  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  202  : https://snsstamoskal.blogspot.com/2020/01/arfara-news.html  
2 .- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Πέμπτη 02  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020  : https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2020/01/arfara-news.html   .-
3.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Παρασκευή 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020   :   https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2020/01/arfara-news.html  .-
4.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Σάββατο 04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020 :  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2020/01/arfara-news.html   ,.-
 5.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Κυριακή 05  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020 .- : https://snsarfara.blogspot.com/2020/01/arfara-news.html  .-
6.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Δευτέρα 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020 : https://stamos-dynami.blogspot.com/2020/01/arfara-news.html   .-
7.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Τρίτη 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020 : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2020/01/arfara-news.html   .-               
8.- ARFARA NEWS -2- Η Εφημερίδα μας .-Στο αγιάζι της ενημέρωσης Τα Νέα μας από Αρφαρά .Τρίτη 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
: https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2020/01/arfara-news-2.html 
9.- Αρφαρά Η Εφημερίδα μας  . Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .Τετάρτη  08 Ιανουαρίου 2020   : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2020/01/blog-post.html   .-
10.- Αρφαρά Η Εφημερίδα μας  . Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .  Πεμπτη 09 Ιανουαρίου 2020 :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2020/01/blog-post.html    .-
11.- Αρφαρά Η Εφημερίδα μας  . Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .   ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 10  Ιανουαρίου 2020  : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2020/01/blog-post.html   .-
12.-  Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο  11 Ιανουαρίου  2020 :  https://snsstamoskal.blogspot.com/2020/01/11-2020.html  .-
13.- Αρφαρά Η Εφημερίδα μας  . Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020  :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2020/01/blog-post.html  .-
14.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  (2)  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Κυριακή  12  Ιανουαρίου 2020 : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2020/01/2-12-2020.html    .-
15.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Δευτέρα  13 Ιανουαρίου 2020 :  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2020/01/blog-post.html   .-
16.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  . Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- Τρίτη 14  Ιανουαρίου  2020  : https://snsarfara.blogspot.com/2020/01/blog-post.html   . – 
17.- Αρφαρά  Η  Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης   Τετάρτη  15  Ιανουαρίου  2020  :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2020/01/15-2020.html   .-
18.- ARFARA  NEWS , Η εφημερίδα μας .- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ   στο  Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ .- Τετάρτη 15/01/2020  : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2020/01/arfara-news_15.html   .-
 19.-  Αρφαρά   Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2020/01/16-2020.html  .-
20.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Παρασκευή  17 Ιανουαρίου 2020  : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2020/01/blog-post_17.html  .-                                   21.- 
 


~ ***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
1.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας   Κυριακή  01  Δεκεμβρίου  2019    Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας ..... ~  ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ σε όλους μας !:  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/11/01-2019.html    .-
2.- ARFARA NEWS  Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Δευτέρα , Τρίτη ., Τετάρτη 02 , 03 . 04 Δεκεμβρίου  2019 .-  :  https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/12/arfara-news.html   .-
  32 .- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης   ,.-  Δευτέρα  30  Δεκεμβρίου  2019  : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/12/blog-post_30.html  .- 
33.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .-  Τρίτη 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019  : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/12/blog-post.html  .-
 34.- ΑΡΦΑΡΑ  -2-  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .- Τρίτη 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019 : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/12/2.html  .-   

~

~

Δεν υπάρχουν σχόλια: