ΩΡΑ ΑΡΦΑΡΩΝ –ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ …ΤΩΡΑ!
Arfara-Messinias 1 - FOTOS

!!! Ο έρωτας μας βάζει ή σαμάρι ή στεφάνι!! .-

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ *

!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ :
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ...!!
!!! ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”. -
“Είμαστε παιδιά του Αλέξανδρου” – Δηλώνουν οι Νοχουρίτες στα σύνορα της Τουρκμενίας με την Περσία
Posted by Seleukos in Alexander the Great, Ancient Macedonian History, Hellenic language, Macedonian Culture :
** “Είμαστε παιδιά του Αλέξανδρου” – Δηλώνουν οι Νοχουρίτες στα σύνορα της Τουρκμενίας με την Περσία :
Posted by Seleukos
. Του Νίκου Αναγνωστόπουλου – Σκηνοθέτη
ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ σύνορα του Τουρκμενιστάν με την Περσία, στην κοιλάδα του ποταμού Σουμπάρ, είναι κτισμέ­να τα 18 χωριά των Νοχουρλί. Η ορο­θέτηση της συνοριακής γραμμής το 1988 διαίρεσε τους Νοχουρλί σε δύο κομμάτια. Επτά χωριά είναι σήμερα στο έδαφος της Περσίας αποκομμέ­να από την ιστορική τους κοιτίδα, το Νοχοϋρ, που σύμφωνα με τις ντό­πιες παραδόσεις κτίστηκε πρώτο α­πό τραυματισμένους στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου.- Ο Bουκεφάλας του Αλέξανδρου .-
Πεποίθηση βαθιά ριζωμένη στην πλειοψηφία των κατοίκων που πι­στεύουν ότι δεν έχουν καμία φυλετι­κή και πολιτισμική σχέση με τους σύγχρονους Τουρκμένιους.-
Ισκεντέρ Ζουλκαρνέιν
Οι Νοχουρίτες {περίπου 60.000 και στις δύο πλευρές των συνόρων) θε­ωρούν τους εαυτούς τους παιδιά του Ισκεντέρ Ζουλκαρνέιν, δηλαδή του Αλέξανδρου του Δικέρατου. «…Φανταζόμαστε τον Αλέξανδρο τον Μακεδόνα σαν πατέρα και πι­στεύουμε ότι στην Ελλάδα είναι οι συγγενείς μας…*, δήλωσε ο Σεϊτιούρ, κάτοικος του Νοχούρ.
Παρά την άρνηση των τουρκμενικών αρχών να επιτρέψουν στο κινη­ματογραφικό συνεργείο μας να φτά­σει εκεί, τελικά σταθήκαμε τυχεροί.
Ο οδηγός μας ήταν Νοχουρίτης και ανάμεσα μας δημιουργήθηκε ένας ι­διαίτερος δεσμός, που η δυναμική του μπορούσε να υπερβεί κάθε ε­μπόδιο. Μετά ένα πολύωρο ταξίδι στην αφιλόξενη οροσειρά του Κόπετ-Νταγκτο αυτοκίνητο μπήκε σ’ έ­να φαράγγι, όπου ο δρόμος έμοιαζε περισσότερο με πυθμένα ορμητικού χειμάρρου. Στο τέλος του φάνηκαν τα πρώτα σπίτια του Νοχούρ, πέτρι­να και αμφιθεατρικά κτισμένα στην κοιλάδα. Είχαμε την εντύπωση ότι μπαίναμε σ’ ένα πανίσχυρο και πα­νάρχαιο -αλλά ξεχασμένο από τους θεούς- κάστρο.-
Μπορείτε να διαβάσετε την συνέχεια εδώ .- Του Νίκου Αναγνωστόπουλου – Σκηνοθέτη
ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ σύνορα του Τουρκμενιστάν με την Περσία, στην κοιλάδα του ποταμού Σουμπάρ, είναι κτισμέ­να τα 18 χωριά των Νοχουρλί. Η ορο­θέτηση της συνοριακής γραμμής το 1988 διαίρεσε τους Νοχουρλί σε δύο κομμάτια. Επτά χωριά είναι σήμερα στο έδαφος της Περσίας αποκομμέ­να από την ιστορική τους κοιτίδα, το Νοχοϋρ, που σύμφωνα με τις ντό­πιες παραδόσεις κτίστηκε πρώτο α­πό τραυματισμένους στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Πεποίθηση βαθιά ριζωμένη στην πλειοψηφία των κατοίκων που πι­στεύουν ότι δεν έχουν καμία φυλετι­κή και πολιτισμική σχέση με τους σύγχρονους Τουρκμένιους.-
Ισκεντέρ Ζουλκαρνέιν
Οι Νοχουρίτες {περίπου 60.000 και στις δύο πλευρές των συνόρων) θε­ωρούν τους εαυτούς τους παιδιά του Ισκεντέρ Ζουλκαρνέιν, δηλαδή του Αλέξανδρου του Δικέρατου. «…Φανταζόμαστε τον Αλέξανδρο τον Μακεδόνα σαν πατέρα και πι­στεύουμε ότι στην Ελλάδα είναι οι συγγενείς μας…*, δήλωσε ο Σεϊτιούρ, κάτοικος του Νοχούρ.
Παρά την άρνηση των τουρκμενικών αρχών να επιτρέψουν στο κινη­ματογραφικό συνεργείο μας να φτά­σει εκεί, τελικά σταθήκαμε τυχεροί.
Ο οδηγός μας ήταν Νοχουρίτης και ανάμεσα μας δημιουργήθηκε ένας ι­διαίτερος δεσμός, που η δυναμική του μπορούσε να υπερβεί κάθε ε­μπόδιο. Μετά ένα πολύωρο ταξίδι στην αφιλόξενη οροσειρά του Κόπετ-Νταγκτο αυτοκίνητο μπήκε σ’ έ­να φαράγγι, όπου ο δρόμος έμοιαζε περισσότερο με πυθμένα ορμητικού χειμάρρου. Στο τέλος του φάνηκαν τα πρώτα σπίτια του Νοχούρ, πέτρι­να και αμφιθεατρικά κτισμένα στην κοιλάδα. Είχαμε την εντύπωση ότι μπαίναμε σ’ ένα πανίσχυρο και πα­νάρχαιο -αλλά ξεχασμένο από τους θεούς- κάστρο.
Κολόνες ιωνικού ρυθμού
Στο χωριό, το πρώτο πράγμα που τράβηξε την προσοχή μας ήταν τα χαγιάτια των σπιτιών, όπου τις σκε­πές στηρίζουν σκαλιστές ξύλινες κο­λόνες ιωνικού ρυθμού. Οι περισσό­τερες κολόνες, τα παράθυρα των σπιτιών και οι αυλόπορτες, σε αντί­θεση με τα χωριά των Τουρκμενίων, είναι βαμμένα σε τόνους του μπλε, πράγμα αδιανότητο αφού για τους μουσουλμάνους το μπλε χρώμα συμ­βολίζει το πένθος. Αλλη ιδιομορφία του χωριού, το νεκροταφείο του ό­που οι επιτύμβιες στήλες έχουν καρ­φωμένα στην κορυφή τους κέρατα κριαριού. Πρόκειται για μια ταφική συνήθεια μοναδική όχι μόνο για την Τουρκμενία αλλά για όλη την Κεντρι­κή Ασία, μέσα από την οποία οι Νο-χουρίτες θέλουν ενδεχομένως να δηλώσουν την καταγωγή τους από τον Ισκεντέρ Ζουλκαρνέιν.
Ιερή κληρονομιά
Στο σχολείο του χωριού, όπου μας κάλεσε ο δάσκαλος, είχαμε την ευ­καίρια να παρακολουθήσουμε μαζί με τους μαθητές του την ιστορία του Νοχούρ. Ιστορία προφορική που πα­ραδίδεται από γενιά σε γενιά, αιώνες τώρα, σαν μια ιερή κληρονομιά, σαν ένα παράξενο καθήκον. -Ο Μ. Αλέ­ξανδρος ξεκίνησε από την Ελλάδα και κατέκτησε όλη την Ασία. Στα μέ­ρη μας άφησε τους τραυματισμέ­νους στρατιώτες του, από αυτούς γεννήθηκε το γένος το δικό μας. Εί­στε παιδιά του Αλέξανδρου του Μα­κεδόνα, είστε παιδιά του Ισκεντέρ Ζουλκαρνέιν».
Οι γέροντες Νοχουρίτες λένε ότι ακόμα και σήμερα αν κοιτάξεις με προσοχή τους γύρω λόφους θα δια­κρίνεις στο έδαφος τα ίχνη από τις οπλές των αλόγων της στρατιάς του Αλέξανδρου. Λένε επίσης ότι ο Μ. Αλέξανδρος έφερε τη ζωή στο Νο­χούρ όπου τότε υπήρχαν μόνο πυ­κνά δάση και άγρια θηρία.
Αφηγούνται ότι ψηλά στον έβδομο λόφο του Νοχούρ, τρία μερόνυκτα δρόμο, υπάρχει η ιερή σπηλιά. Στη σπηλιά αυτή, που οι τοίχοι της είναι ζωγραφισμένοι, έμειναν τις πρώτες ημέρες οι τραυματισμένοι στρατιώ­τες του Μ. Αλεξάνδρου πριν κατέ­βουν στην κοιλάδα και ιδρύσουν το Νοχούρ…
Πεποίθηση
Ηταν δύσκολο να μας δώσουν α­παντήσεις για τις ιδιαίτερες παραδό­σεις τους, καθώς επίσης και την πε­ποίθηση ότι ανήκουν στο γένος των Ελλήνων. Η απάντηση τους σε όλα τα ερωτήματα μας ήταν: «Ετσι τα βρήκαμε από τους προγόνους μας, αυτά μας διηγήθηκαν οι γέροντες και την ημέρα αυτή όλοι οι κάτοικοι του χωριού συγκεντρώνονταν στην πλατεία, τραγουδούσαν και χόρευαν έξαλλα κυκλικούς χορούς. Το βράδυ άναβαν φωτιές κοντά στο ιερό δέ­ντρο πάνω από τις οποίες πηδούσαν οι νέοι. Το Νοουρούζ Μπαϊράμ απα­γορεύτηκε πρόσφατα.
Ο ιστορικός του χωριού μας μίλη­σε για το Χαρμάν Τόι, που θα πει η γιορτή της σοδειάς και γίνεται μόνο στο Νοχούρ. Η γιορτή αυτή προς τι­μή του παππού γεωργού -μπαμπά Ντα’ίχανά-, συνοδεύεται από φαγο­πότι με κρασί και ζυμαρικά φτιαγμέ­να από καρπούς της νέας σοδειάς.
Το σιτάρι που αλέθουν και το κρα­σί που πίνουν προέρχονται από την κοινοτική γη που καλλιεργούν όλοι από κοινού για τις χήρες και τα ορ­φανά αλλά και για τη σπο ρά των υπόλοιπων χωραφιών. Τέλος, οι Νοχου­ρίτες μας μίλησαν και για μια ιδιότυ­πη λατρεία γυναικείας θεότητας που γινόταν από τον πληθυσμό που α­σχολείται με την υφαντουργία.
Εκπληκτικό γεγονός
Η Ασία ήταν πάντα ένα μωσαϊκό α­πό πολλές διαφορετικές εθνότητες αλλά και πολλές θρησκευτικές ομά­δες που συχνά έψαχναν να βρουν καταφύγιο διωκόμενες από την εκά­στοτε θρησκευτική ή και πολιτική ε­ξουσία. Είναι δύσκολο, λοιπόν, να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για την ταυτότητα μιας ομάδας με ιδιαί­τερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και άγνωστες παγανιστικές συνήθειες. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι αν πράγματι οι Νοχουρλί είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά το εκπληκτικό γεγονός ότι σήμερα. 20 αιώνες μετά. υπάρχουν άνθρωποι στα βάθη της Ασίας που κουβαλούν πεισματικά αναμνήσεις μιας καταγω­γής ικανής να τους χαρίζει ό,τι επί αιώνες έχασαν, αποκλεισμένοι στα άγρια βουνά του Κόπετ Νταγκ.- Καθημερινή 18 Σεπτ. 1994
Οι φωτογραφίες του αφιερώματος είναι του Ηλία Κωνσταντακόπουλου από τα γυρίοματα της ταινίας «Στα πρόοωπα της Ανατολής κοιμάται ο χρόνος».
Share on Facebook
Μέγας Αλέξανδρος Νοχουρίτες Τουρκμενία Περσία
Tags: Νοχουρίτες, Περσία, Τουρκμενία, Μέγας Αλέξανδρος
This entry was posted on Thursday, July 2nd, 2009 at 2:44 am and is filed under Alexander the Great, Ancient Macedonian History, Hellenic language, Macedonian Culture. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.-
&* ΑΠΟΨΕΙΣ- ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ !!
ΠΡΑΣΣΕΙΝ AN-ΑΛΟΓΑ] Νέο σχόλιο για το Dura lex, sed lex.
Γιατί είναι αυτό ανεπιθύμητο/μη ανεπιθύμητο μήνυμα;stamos-dynamiΟ χρήστης stamos-dynami άφησε ένα νέο σχόλιο στην ανάρτηση "Dura lex, sed lex...
1 Ιουλ (Πριν από 1 ημέρες)
σιωπηλοςΟ χρήστης σιωπηλος άφησε ένα νέο σχόλιο στην ανάρτηση "Dura lex, sed lex": υπ...
1 Ιουλ (Πριν από 1 ημέρες)
Δέσποινα ΠατεράκηΟ χρήστης Δέσποινα Πατεράκη άφησε ένα νέο σχόλιο στην ανάρτηση "Dura lex, sed...
1 Ιουλ (Πριν από 1 ημέρες)
Απάντηση alterego προς Εμένα
προβολή λεπτομερειών 1 Ιουλ (Πριν από 1 ημέρες) Απάντηση
Ο χρήστης alterego άφησε ένα νέο σχόλιο στην ανάρτηση "Dura lex, sed lex":
Δεσποινα δεν θα σχολιασω τον νομο. Στο δικο μου μαγαζι εβγαλα αδεια για να καπνιζουν οι πελατες μου κι εγω φυσικα. Θελω ομως να σου δωσω μια πρακτικη συμβουλη για να μην ψαχνεις τασακι.
Λοιπον εχεις μεσα στην τσαντα σου ενα μπουκαλακι του νερου και μεσα εχεις λιγο νερακι. Εκει θα σβηνεις το τσιγαρακι σου και θα γλυτωνεις τον ποδαροδρομο.
Καλο απογευμα

Ανάρτηση από τον/τη alterego στο ΠΡΑΣΣΕΙΝ AN-ΑΛΟΓΑ τη 01 Ιούλιος, 2009 16:14
Απάντηση παν προς Εμένα
προβολή λεπτομερειών 1 Ιουλ (Πριν από 1 ημέρες) Απάντηση
Ο χρήστης παν άφησε ένα νέο σχόλιο στην ανάρτηση "Dura lex, sed lex":
Για μενα ο νομος λιγο πολυ ειναι σωστος.Καλο ειναι εμεις οι καπνιστες να μην βλαπτουμε εκεινους που δεν καπνιζουν.Απο κει και περα,μη φθασουμε και σε ακρα ,ξαφνικα να γινουμε τιποτα δακτυλοδειχτουμενοι...!Ετσι πρεπει να υπαρχουν χωροι καπνιστων ,και μη καπνιστων παντου ,να κανονιζει ο καθενας την πορεια του..οπως καταλαβαινει!
Ανάρτηση σχολίου.
Κατάργηση εγγραφής σε σχόλια σε αυτήν την ανάρτηση
Ανάρτηση από τον/τη παν στο ΠΡΑΣΣΕΙΝ AN-ΑΛΟΓΑ τη 01 Ιούλιος, 2009 21:04
Απάντηση Προώθηση
Απάντηση Δέσποινα Πατεράκη προς Εμένα
προβολή λεπτομερειών 1 Ιουλ (Πριν από 1 ημέρες) Απάντηση
Ο χρήστης Δέσποινα Πατεράκη άφησε ένα νέο σχόλιο στην ανάρτηση "Dura lex, sed lex":
rhanks για τα σχόλια αλλά μήπως δεν είναι εκεί το θέμα?δεν ανάρτησα ένα ακόμα ποστ περί του νόμου,για άλλο πράγμα μιλάω,απλά ο νόμος ήταν η αφορμή.τρελοκούνελε μόνο εσύ με καταλαβαίνεις...
Ανάρτηση σχολίου.
Κατάργηση εγγραφής σε σχόλια σε αυτήν την ανάρτηση.
Ανάρτηση από τον/τη Δέσποινα Πατεράκη στο ΠΡΑΣΣΕΙΝ AN-ΑΛΟΓΑ τη 01 Ιούλιος, 2009 21:09
Απάντηση Προώθηση
Απάντηση Δέσποινα Πατεράκη προς Εμένα
προβολή λεπτομερειών 1 Ιουλ (Πριν από 1 ημέρες) Απάντηση
- Προβολή αναφερόμενου κειμένου -
Ο χρήστης Δέσποινα Πατεράκη άφησε ένα νέο σχόλιο στην ανάρτηση "Dura lex, sed lex":
Τhanks για τα σχόλια αλλά μήπως δεν είναι εκεί το θέμα?δεν ανάρτησα ένα ακόμα ποστ περί του νόμου,για άλλο πράγμα μιλάω,απλά ο νόμος ήταν η αφορμή.τρελοκούνελε μόνο εσύ με καταλαβαίνεις...
Ανάρτηση σχολίου.
Κατάργηση εγγραφής σε σχόλια σε αυτήν την ανάρτηση.
Ανάρτηση από τον/τη Δέσποινα Πατεράκη στο ΠΡΑΣΣΕΙΝ AN-ΑΛΟΓΑ τη 01 Ιούλιος, 2009 21:12
Απάντηση Προώθηση
Απάντηση fresco προς Εμένα
προβολή λεπτομερειών 1 Ιουλ (Πριν από 1 ημέρες) Απάντηση
Ο χρήστης fresco άφησε ένα νέο σχόλιο στην ανάρτηση "Dura lex, sed lex":
κάτι πήγες να κάνεις εκεί στην αρχή με το "dura" και το "l(at)ex" (εμένα αλλού πήγε το πονηρό μυαλό μου :-D) αλλά μετά μου το χάλασες!!!
χαχαχα!
αμάν πια με το κάπνισμα και την παροιμιώδη ασέβεια του έλληνα για τους νόμους...όταν τίθεται θέμα δημόσιας υγείας, τότε οποιαδήποτε κριτική ή επιχειρηματολογία -κατά την άποψη μου- στερείται ερείσματος...κάνει ο καθένα ότι θέλει με την υγεία του, αλλά δεν μπορεί να βλάπτει την υγεία των άλλων....είναι σαν να μολύνεις μια δεξαμενή, σαν να κολλάς εσκεμμένα τον άλλο μια ασθένεια, σαν να του καρφώνεις με το έτσι θέλω στο χέρι τη σύριγγα με το ναρκωτικό σου...
dura λόγια, sed λόγια!!!
(sorry που δεν ξέρω λατινικά!!!)
byeee;-)

Ανάρτηση σχολίου.
Κατάργηση εγγραφής σε σχόλια σε αυτήν την ανάρτηση.
Ανάρτηση από τον/τη fresco στο ΠΡΑΣΣΕΙΝ AN-ΑΛΟΓΑ τη 01 Ιούλιος, 2009 21:49
Απάντηση Προώθηση
Απάντηση Iatridis προς Εμένα
προβολή λεπτομερειών 1 Ιουλ (Πριν από 1 ημέρες) Απάντηση
Ο χρήστης Iatridis άφησε ένα νέο σχόλιο στην ανάρτηση "Dura lex, sed lex":
Όσον αφορά την δωρεάν περίθαλψη και την φορολογία συμφωνώ απόλυτα μαζί σου!
Όχι δυο μέτρα και δυο σταθμά!
Άλλωστε τίνος είναι τα λεφτά???
Ανάρτηση σχολίου.
Κατάργηση εγγραφής σε σχόλια σε αυτήν την ανάρτηση.
Ανάρτηση από τον/τη Iatridis στο ΠΡΑΣΣΕΙΝ AN-ΑΛΟΓΑ τη 01 Ιούλιος, 2009 21:51
Απάντηση Προώθηση
Απάντηση elli........ προς Εμένα
προβολή λεπτομερειών 12:33 πμ (Πριν από 21 ώρες) Απάντηση
Ο χρήστης elli........ άφησε ένα νέο σχόλιο στην ανάρτηση "Dura lex, sed lex":
ΞΕΡΩ ΠΟΣΟ ΚΑΚΟ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΑΦΟΥ ΚΑΠΝΙΖΩ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ 3 ΠΑΚΕΤΑ.....ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΤΟ ΜΕΤΡΙΑΣΩ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟ....ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΠΝΙΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3 ΠΑΚΕΤΑ.....ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΝΑ ΜΑΣ ΞΕΠΑΣΤΡΕΨΟΥΝ....ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΩ?
ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΓΙΟ...
Ανάρτηση σχολίου.
Κατάργηση εγγραφής σε σχόλια σε αυτήν την ανάρτηση.
Ανάρτηση από τον/τη elli........ στο ΠΡΑΣΣΕΙΝ AN-ΑΛΟΓΑ τη 02 Ιούλιος, 2009 00:33
Απάντηση Προώθηση
Απάντηση Δέσποινα Πατεράκη προς Εμένα
προβολή λεπτομερειών 2:31 πμ (Πριν από 19 ώρες) Απάντηση
Ο χρήστης Δέσποινα Πατεράκη άφησε ένα νέο σχόλιο στην ανάρτηση "Dura lex, sed lex":
@fresco ούτε κι εγώ ξέρω λατινικά κι αυτό είναι το πρόβλημα γτ δίνω σήμερα wish me luck!
Ανάρτηση σχολίου.
Κατάργηση εγγραφής σε σχόλια σε αυτήν την ανάρτηση.
Ανάρτηση από τον/τη Δέσποινα Πατεράκη στο ΠΡΑΣΣΕΙΝ AN-ΑΛΟΓΑ τη 02 Ιούλιος, 2009 02:31

&*alkis προς EPANASTATO :
Πολυαγαπημένε μου και σεβαστέ Υπουργέ Υγείας και..Θρησκευμάτων..!-(αν
έχεις τον Θεό σου,δηλαδή,αν πάλι δεν τον έχεις,δανείσου μερικούς από
κάποια από τις πολυθειστικές θρησκείες,που υπάρχουν,..κάποιους θα
βρείς που να σου πηγαίνουν.)_ κλείνω την παρένθεση..
Τι σου έγραφα;,,Α!ναι!.Είμαι φοβερά συγκινημένη,τραγικά μπορώ να
πώ..!Τόσο πολύ,που τα δάχτυλά μου τρέμουν επάνω στο πληκτρολόγιο και
τα μάτια μου έχουν θολώσει από τα δάκρυα..!Το keyboard έχει καταντήσει
λιμνούλα από δαύτα..!
περισσοτερα στο απιθανο blog της φιλης μας
http://blogs.athensvoice.gr/humanity/
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Έχετε λάβει αυτό το μήνυμα γιατί έχετε εγγραφεί στο Ομάδες Google "EPANASTATO" ομάδα.
Για να δημοσιεύσετε σε αυτήν την ομάδα, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση epanastato@googlegroups.com
Για να διαγραφείτε από αυτή την ομάδα, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση epanastato+unsubscribe@googlegroups.com
Για περισσότερες επιλογές, επισκευθείτε αυτήν την ομάδα στη διεύθυνση http://groups.google.com/group/epanastato?hl=el
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
&*Δέσποινα Μυλονά: Γράφει !

> Όσοι ενδιαφέρεστε και δεν έχετε που να πάτε τα παλιά και
> χρησιμοποιημένα ρούχα των παιδιών σας, αλλά και τα
> παιχνίδια τους, μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω,

> Υπάρχει μία λύση για να μην πετάμε τίποτα από τα ρουχαλάκια και
> παιχνίδια που δεν χρησιμοποιούν πια τα παιδιά μας και που είναι φυσικά
> σε καλή κατάσταση.
> *"Τα παιδιά του Δρόμου"* είναι ένα σπίτι που φιλοξενεί και
> "χρηματοδοτεί" φτωχά παιδιά και οικογένειες απ' όλο τον κόσμο που "δεν
> έχουν στον ήλιο μοίρα". Αφορά παιδιά που είτε είναι ορφανά, είτε οι
> οικογένειές τους είναι πολύ φτωχές.
> Δέχονται τα πάντα σε καλή κατάσταση (ρούχα, παιχνίδια, μικροέπιπλα,
> καρότσια, κλπ) για ηλικίες που αφορούν ακόμη και βρέφη. Γι' αυτό το
> λόγο, εάν θέλεις, μπορείς να συμβάλλεις κι εσύ βοηθώντας αυτά τα
> παιδάκια δίνοντάς τους λίγη χαρά.

> *"Τα παιδιά του δρόμου"* βρίσκονται στη διεύθυνση
> Αρίστωνος 6-8 και γωνία Κωνσταντινουπόλεως 165 Μεταξουργείο, Κολωνός
>
> Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός : κα Μυρτώ Λαιμού
> Τηλέφωνο : *210.5239.402* και *210.5221.149
> *Ώρες : 11.00 - 18..00 καθημερινά.-&*
&* ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ ....ΘΕΜΑΤΑ !!! ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ .... !!
~* http://go.sync.gr/PupmS4Zp, , ARFARA - MESSINIAS 2 .-
~* http://go.sync.gr/vDXQSYyO , ARFARA - MASSINIAS 1 .-
~* http://go.sync.gr/oGFk0O , http://snsarfara.blogspot.com/ , sramos- arfara-greece.-
~ * http://go.sync.gr/S39N2aWs , Spaces ...stamos skoulikas .-
~* http://go.sync.gr/VCpeSa , http://stamosskoulikas.hi5.com/ .- ~*
http://go.sync.gr/p2lvWJsu , Βλάσης 1
~* http://go.sync.gr/IGuGf1CF , .- Βλάσης 2 .-
~* http://go.sync.gr/hH2uTg5n , ΒΛΑΣΙΟΣ 3
http://avragioz.blogspot.com/ E-mail : avragioz@gmail.com .-
** http://snsarfara.blogspot.com/2009/06/blog-post_15.html?zx=56d24cb463951462 , Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΣ !!
http://snsarfara.blogspot.com/2009/06/blog-post_1498.html , ΤΟ ΑΡΦΑΡΑ -ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ .!!
http://snsarfara.blogspot.com/2009/06/blog-post_12.html , ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ .!!
http://snsarfara.blogspot.com/2009/06/blog-post_08.html , ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ .!!
http://snsarfara.blogspot.com/2009/06/blog-post_06.html , ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ .!!!
http://snsarfara.blogspot.com/2009/06/blog-post_06.html , ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ …ΚΑΙ.ΩΡΑΙΑ.!!
http://snsarfara.blogspot.com/2009/06/blog-post_03.html , ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΩ .!!
ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ !! ** http://snsstamoskal.blogspot.com/2009/06/blog-post_14.html , ΑΠΌ ΟΣΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ .!!!
http://snsstamoskal.blogspot.com/2009/06/blog-post.html , ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ..!!
http://snsstamoskal.blogspot.com/2009/06/8.html , ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ .!!!
http://snsstamoskal.blogspot.com/2009/05/1.html , ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ 1. !!
http://snsstamoskal.blogspot.com/2009/05/blog-post.html , ΤΟ ΑΟΡΑΤΟ ΣΙΝΙΚΟ ΤΟΙΧΟΣ . !!!
http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2009/06/blog-post_12.html , ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ .!!
http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2009/05/ta-anekdota-2009.html , ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ . !!!
http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2009/06/blog-post_12.html , ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ .!!!
http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2009/06/blog-post_10.html , ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ .!!!ΚΑΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ .!!
http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2009/06/blog-post_11.html , ΑΠ΄ ΤΟ ΧΑΜΟΜΙΛΑΚΙ .!!1
http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2009/06/blog-post_06.html , ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ .!!!!
http://snsarfara.blogspot.com/2009/06/blog-post_17.html , ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ !!
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ - ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ** : http://snsarfara.blogspot.com/2009/06/blog-post_19.html ,
http://snsstamoskal.blogspot.com/2009/06/blog-post_21.html , // ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ** http://www.cognitiveanalytic.gr/ ,
http://snsarfara.blogspot.com/2008/06/blog-post_18.html?zx=de75a5090a364be2 , ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ και ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ .
ΑΙΘΕΡΙΕΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ ...ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ !!!&* http://snsarfara.blogspot.com/2009/06/blog-post_27.html?zx=8d40203b40cc37d6 , ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΜΟΜΙΛΑΚΙ **
&* http://snsarfara.blogspot.com/2009/06/blog-post_23.html , ΤΟ ΧΑΜΟΜΗΛΑΚΙ ...ΞΑΝΑ ΚΤΥΠΑ **
&* http://snsarfara.blogspot.com/2009/06/blog-post_22.html , ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ** .-
&* http://snsstamoskal.blogspot.com/2009/06/blog-post_27.html , ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ - ΑΡΦΑΡΩΝ ** .-
&* http://snsstamoskal.blogspot.com/2009/06/blog-post_21.html , ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ** .-
&* http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2009/06/blog-post_27.html , ΕΥΒΟΙΑ ** ΕΥΒΟΙΑ σε εικόνες !!!
http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2009/06/blog-post_17.html , ΠΑΝΤΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ **
ΠΑΝΤΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ !!!
&* http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2009/06/blog-post_11.html , ΑΠ΄ ΤΟ ΧΑΜΟΜΙΛΑΚΙ **
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ...ΑΠ΄ΤΟ ΧΑΜΟΜΙΛΑΚΙ !!!!
&* http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2009/06/blog-post_06.html , ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ***
**** ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ !!!
&* http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2009/06/blog-post_20.html , ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ *
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ !!
&* http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2009/06/blog-post_12.html , ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ***
ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ...ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ..!!!
&* http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2009/06/blog-post_19.html , ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ **
ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ :
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΜΠΟΥΝΤΙΑ ΜΑΣ !!!&* http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2009/06/blog-post_12.html , ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ **
ΠΑΙΔΙ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΘΑΛΑΣΣΑ !!!!!
&* http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2009/06/blog-post_10.html , ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ****
*** ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ...ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ .....ΑΣΗΜΑΝΤΑ !!!!!!
&* http://snsarfara.blogspot.com/2009/06/blog-post_27.html , To xamomilaki mas !!!!!!!!
&* http://snsarfara.blogspot.com/2009/05/blog-post_14.html?zx=d09a53cbacfff00 , Ιατρικά Θέματα ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009.-
&* http://snsarfara.blogspot.com/2009/06/blog-post_29.html?zx=b8f8b192f60fe608 ,τα παιδια μας !! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ *
http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2009/06/blog-post_29.html , ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ **
&* ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ .-http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2009/06/blog-post_19.html , ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ** ΛΙΓΟ ΛΟΓΑ (2).- ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ :
ΓΙΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ SEX ΑΦΙΣΣΑ !!
http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2009/06/blog-post_29.html , ΠΑΓΙΔΕΣ * ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΛΑΘΗ ..!!! http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2009/06/blog-post_20.html , ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ * Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ !!
http://snsarfara.blogspot.com/2009/06/blog-post_29.html?zx=6961f72ac453c91d , ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ *
&* http://snsarfara.blogspot.com/2009/04/2009.html?zx=490249d3aa660936 , ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΑ -ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2009--- .-
&* http://snsarfara.blogspot.com/2009/07/blog-post.html , ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ !! Η ΕΝΩΡΑΣΗ ΜΑΣ !Διαίσθηση .-ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ * .- ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΑΣ ΝΕΑ ΅:

.-… http://www.stamatisyachting.com/el/index.htm , http://www.soulbank.gr/ / ,. http://www.paok-fans.blogspot.com/ /. -
ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ
Για να ακούσετε το τραγούδι που γράφτηκε για τον M.J. Πατήστε εδώ .- troktiko ! stamos1 .-
** ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ !!!
** Διαβάστε τα εξώφυλλα των εφημερίδων ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ troktiko ! stamos1 .-
**

Δεν υπάρχουν σχόλια: