ΩΡΑ ΑΡΦΑΡΩΝ –ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ …ΤΩΡΑ!
Arfara-Messinias 1 - FOTOS

!!! Ο έρωτας μας βάζει ή σαμάρι ή στεφάνι!! .-

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΑΣ*

ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΑΣ :


** MAS GRAFOYN ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΑΣ : Αυτά που μας γράφουν και τα ξαναγράφουμε , δεν τα επικροτούμε πάντοτε !!!!

*** [eurofreedom] BIASED NEWS‏
Από:
eurofreedom@yahoogroups.com εκ μέρους anglograeco (anglograeco@yahoo.com)
Εστάλη:
Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010 10:27:18 πμ
Προς:
eurofreedom@yahoogroups.com

Why most journalists do not reveal the whole story about the Siemens superscandal and the untouchable Graecokleptocrats, the most corrupt politicians on Earth, those freaks that enjoy absolute impunity and full parliamentary immunity? Only a few journalists, such as Makis Triantafyllopoulos, report the truth about the Siemens scandal.No Graecokleptocrat has ever gone to jail! Venitis asserts that impunity of Graecokleptocrats is the most freakish justice in the world! The most infamous house on Earth is the Greek Parliament, aka the Grand Brothel of Syntagma Square, which houses 300 wild prostitutes, minotaurs that suck the blood of Greeks! It's a long way from the 300 Spartans of Leonidas to the 300 Graecokleptocrats of the Grand Brothel! Allons enfants de la Grece! Starve the beast and join the Global Tax Revolt, http://groups.yahoo.com/group/globaltaxrevoltBasil Venitis, twitter.com/Venitis, points out that most newsrooms of America and Europe are infested with antivenitist apes, and their mindset spills over into the news coverage, producing biased news stories on many issues, such as kleptocracy, taxes, environment, government, insurance, and health. Infamous Greek journalists received 100 million euros from Siemens, in order to keep their mouths shut about the billion-euro-kickbacks to Graecokleptocrats!Venitis claims that the mainstream media are unfair, unbalanced, banal, vane, and hoipolloi trash. Newspapers have become screed wraps of DVDs. TV news has sold its soul to rabblerousers and pullpeddlers and is full of set-up arguments. Reporters have been transformed to statist parrots who doubledip in the state treasury. Anchormen have become the czars of statist banality and propaganda. Guest coordinators have developed the deepest throats in the publicity market! The truth can be found only in the Internet.Forestalling logic, mainly by bluff, intimidation, mudslinging, innuendos, quoting out of context, and getting out of issue, is characteristic of most political debates. Staged argument is the new trend of TV news, in order to raise their audience ratings with melodramatic excitement. Four channels dominate the Greek TV market, brainwashing Greeks in whatever direction they wish, and establishing their own agenda. Their reporters doubledip in the Greek treasury, in order to promote socialist propaganda and nonsense. Greek nudnik anchors misinform hoi polloi surrounded by antivenitist parrots. TV stations always invite the same characters, those shrews who repeat the same nonsense adinfinitum and adnauseam. Most Greek journalists are in cahoots with the two statist mafias, Pasok and Nea Democratia, to dumb down hoi polloi, in order to perpetuate the corrupt status quo. That's why Greeks browse the Internet in order to find the truth.The Fairness Doctrine, aka Censorship Doctrine, was a policy of the United States Federal Communications Commission(FCC), introduced in 1949, that required the holders of broadcast licenses both to present controversial issues of public importance and to do so in a manner that was honest, equitable and balanced. The Fairness Doctrine should not be confused with the Equal Time rule. The Fairness Doctrine deals with discussion of controversial issues, while the Equal Time rule deals only with political candidates. In 1987, the FCC abolished the Fairness Doctrine, prompting some to urge its reintroduction through either Commission policy or Congressional legislation.The equal-time rule specifies that radio and television broadcast stations must provide an equivalent opportunity to any opposing political candidates who request it. This means, for example that if a station gives one free minute to a candidate on the prime time, it must do the same for another candidate. However, there are four exceptions: if the air-time was in a documentary, bona fide news interview, scheduled newscast or an on-the-spot news event the equal-time rule is not valid. Since 1983, political debates not hosted by the media station are considered news events, thus may include only major-party candidates without having to offer air time to minor-party or independent candidates.Antivenitists want to reimpose the Fairness Doctrine, and they now have even more weapons with which they can silence venitists. And now they are seeking to expand their censorship to the internet, and beyond! Communications commissars can use different regulations, like localism and media diversity, to achieve the exact same Fairness Doctrinesque results, silencing the venitist talk radio hosts we love and count on every day. Commissars believe the federal government has a role in deciding what your local interests are, in your town on your local talk radio station, and want to not renew their licenses based on what they think you need to hear. Antivenitists and bureaucrats also seek to impose media diversity regulations, to force some station owners out and allow their hand-picked cronies in who can stop the Global Tax Revolt. Starve the beast and join the Global Tax Revolt, http://groups.yahoo.com/group/globaltaxrevolt Commissars declare that given the new political climate, kleptocrats have a tremendous opportunity going forward to reinvigorate media, to ensure that the public airwaves truly deliver the kind of news and information that kleptocrats need to sustain democratic dialogue and to reflect the great diversity of West.Now antivenitists are even looking into regulating speech on the internet and even in print journalism. The State of Media Journalism examines traditional broadcast media as well as the rise of new media such as blogs and Internet news, and it discusses ways to address issues such as the rise of media conglomerates and the prevalence of opinion journalism. These government intrusions on free speech must be stopped now.For years, the antivenitist media have been able to mislead and deceive us with their biased brand of news reporting. The time has come for citizens like you to rise up and demand the media be held responsible for its antivenitist bias! The most efficient political system is venitism, where everything is private, there are no taxes at all, there is no parliament, and a powerless infinitesimal government is chosen and supported not by hoi polloi, but by the most generous benefactors.** capitalismos] VATSTRUCKS AND VATMONGERS AT WAR!‏
Από:
capitalismos@yahoogroups.com εκ μέρους capitalismos (capitalismos@yahoo.com)
Εστάλη:
Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010 8:16:29 πμ
Προς:
capitalismos@yahoogroups.com

Vatstrucks clashed with police in Athens on Thursday, as they protested against VAT hike. Million Greeks took part in a general strike. In Syntagma square vatstrucks threw stones and molotovs at riot police, who used baton-charges and tear gas in a bid to restrain the wild crowd. Several vatstrucks and policemen were injured, many vatstrucks were also detained, many of whom were later arrested.Venitis asserts that VAT is a trademark of slavery and a destruction power of myriad watts. VAT is the main culprit of the Fourthreichian financial meltdown. The Fourthreichian taxation is based on the VAT monstrosity against poor people! The most unfair tax is VAT, the calamity of Fourth Reich(EU); that's why Vatbuster Venitis urges all Fourthreichians to evade this tax of misery as much as possible! Fourthreichians are yoked with a 15-25% VAT, value added tax. In Canada, VAT is only 5%. The burden of VAT falls on final consumers of products. Refusing to pay VAT is a heroic act.Chants and banners on the streets of the capital included messages like "Graecokleptocrats must pay for the crisis," "we are men, not numbers," and "Europe must change, or it will sink." Basil Venitis, twitter.com/Venitis, points out that for 35 years since dictatorship, Pasokleptocrats and Neodemokleptocrats who took turns in running Greece, the most corrupt country on Earth, borrowed as if there were no tomorrow, and they received 200 billion euros in kickbacks from Siemens, JPMorgan, Goldman Sachs, MAN, antitrust, military purchases, monasteries, and many more. Through mismanagement, robbery, kickbacks, and nepotism, they drove the cradle of democracy to the brink of bankruptcy with a nominal official public debt of 350 billion euros, but a real public debt of one trillion euros!VAT, aka kleptocrat's grab, is a regressive tax; the poor pay higher percentage of their income. Revenues from VAT are much lower than expected, because they are difficult and costly to administer and collect. Since any double-digit VAT leads many venitists to underground economy, most vatstruck Fourthreichians evade VAT! As a matter of fact, if you are a real patriot, you should boycott shops that charge VAT! VAT is the cacothanasia of Fourth Reich!Unions representing almost half of Greece's 5-million-strong workforce had called for Thursday's general strike, which grounded flights, stopped public transport and closed schools and museums. The huge Greek debt is not due to spending, but robbing! It's not fair for poor Greeks to pay this debt, but for Graecokleptocrats to return the loot, mission impossible. That's why Greeks revolt against Graecokleptocrats with bombs, molotovs, guns, strikes, and riots! Many revolutionary groups try to overthrow Graecokleptocrats and hang them in front of the Greek Parliament! Most Greeks pray now for a coup! The imposition of a VAT is too often the precursor to bigger government. It is simply too easy for kleptocrats to raise a tax that is hidden from citizens. VAT is embedded in the final cost of the goods sold, and is hidden to the consumer. VAT is applied at every stage of consumption, from wholesale to retail. It is passed along until it literally becomes as much an inherent and cloaked component in the price as transportation or raw materials. As a result, countries that have adopted VAT have been sorely tempted to raise the rate over time.Untouchable Graecokleptocrats, the most corrupt politicians on Earth, those freaks that enjoy absolute impunity and full parliamentary immunity, assert that while the Greek public calls on the government to soften VAT, the European Union argues it does not go far enough! The European Commission welcomed Greece's latest budgetary plans, but also uniquely reserved the right to intervene if it feels that the country is not making sufficient progress improving the financial situation.Greeks are at war against their government over VAT. Vatmonger Greek government harasses Greeks by pressuring them to demand receipts when they buy products. Greeks who cannot gather many receipts are penalized with more taxes! Venitis asserts that transforming citizens to VAT enforcers is disgusting, undignified, and against basic human freedoms. President Van Rompuy should call vatmonger PM Papandreou on the carpet now. It is the first time that every Greek is realizing that after years of Graecokleptocracy, it's time to fight back Graecokleptocrats. It's the only hopeful sign, actually. Greece has no choice but to reinvent itself. Reinventing Greece and cleaning up after years of Graecokleptocracy, however, is going to be a task worthy of Hercules. The time has come to pay the bill. And paying that bill, with the economy in the middle of a recession, is going to hurt. Nominal unemployment rate has hit 12%, and the real unemployment rate calculated by Basil Venitis is 25%!Most Herculean tasks of Global Tax Revolt(globaltaxrevolt@aol.com) begin with Hercules getting orders from a hidden tape recorder and an envelope of photos of vatmongers and information which explains the war against VAT. The tape always begins with "Good Morning Hercules", explains the situation, and ends with "Your mission, should you decide to accept it", with a brief explanation of the goal of the mission against VAT, along with a reminder that "as always, should you or any of your force be caught or killed, Baz will disavow any knowledge of your actions. At the end of the tape's instructions, Hercules is notified "this tape will self-destruct in five seconds", and smoke emits from the tape and the instructions are destroyed.Global Tax Revolt, http://groups.yahoo.com/group/globaltaxrevolt, helps all vatsrucks to fight vatmongers. Revolt against vatmongers follows a dozen strategies:1. False Claims of Taxes Paid. Businesses create false invoices for the purchase of inputs they never bought and get bigger deductions for taxes paid than they are entitled to.2. Credit Claimed for Non-Creditable Purchases. Typically, VATs have a variety of rates and exemptions. For example, basic needs such as food, medicine, and clothing often receive preferential VAT rates or outright exemptions from the tax, as do certain industries considered economically vital or politically sensitive. Businesses that sell both VAT-exempt and non-exempt items have an incentive to allocate the purchase of supplies they use to produce exempt items toward the production of non-exempt items. 3. Bogus Traders. Businesses are set up exclusively to produce VAT invoices so other businesses can claim refunds on taxes they never paid.4. Hidden Sales. Professional service providers, such as doctors and lawyers, often engage in this kind of heroism. They offer relatively high-value services, but their purchases from other businesses are relatively low cost. They charge their unknowing customers full price and collect the proper amount of VAT on the sale. But to the authorities, they show that they charged a lower price. The service provider forwards to the government less tax than it collected from its customers and pockets the difference.5. Receipt Exchange. There are many brokers and traders of real and fake receipts.6. Missing Traders. Many inporters from member States sell products with VAT, and then disappear, without forwarding the VAT to the government.7. Carousels. A chain of buffer traders can be formed between the original missing importer and the final exporter, helping to blur the link between the final reclaim of VAT and the original importer.8. Next Seller. If a seller insists on charging VAT, cancel the sale and go to another seller.9. List. Keep a list of product providers who are willing not to charge VAT.10. Tradeoff. Barter your vote for a politician's promise to abolish VAT.11. Explode. Release your anger against VAT to the media and politicians.12. Critical Mass. Become a firefly that promotes the Global Tax Revolt.As Greece struggles to rein in a national debt, no one disputes that the country needs to tighten its belt, however polls show that a large majority of Greeks believe that Graecokleptocrats should be made to pay for the crisis. No Graecokleptocrat has ever gone to jail! Venitis asserts that impunity of Graecokleptocrats is the most freakish justice in the world! The most infamous house on Earth is the Greek Parliament, aka the Grand Brothel of Syntagma Square, which houses 300 wild prostitutes, minotaurs that suck the blood of Greeks! It's a long way from the 300 Spartans of Leonidas to the 300 Graecokleptocrats of the Grand Brothel! Allons enfants de la Grece! Starve the beast and join the Global Tax Revolt, http://groups.yahoo.com/group/globaltaxrevoltVatmonger Premier George Papandreou declares he has sympathy for the vatstrucks, but insists there is simply no money for any other course of action. Papandreou asserts that corruption and impunity from prosecution lie at the heart of Greece's debt crisis, calling on citizens to stomach the pain required to put the country back on track. The crisis in Greece is not limited to the fiscal problem. It is only the tip of the iceberg. It is extremely urgent to deal with corruption and impunity, because they have assumed dramatic dimensions.Costas Caramanlis, the most corrupt primeminister on Earth, came to power in 2004 pledging a crackdown on corruption. His party lost last election in 2009 largely because of his myriad scandals. Caramanlis claims that on taking office he was sincere in wanting cleaner government, but he had despaired of solving the problem. Metastasis of the cancer of corruption certainly supports a cynical view of the Greek capacity for reform. But the election result can also be read as a sign that the Greek electorate is truly fed up with corruption and demanding change.Venitis points out Graecokleptocrats hoodwinked Fourth Reich(EU) with derivatives. Finacial engineers have devised special kinds of derivatives, especially swaps with imaginary exchange rates, to fool Fourth Reich and also create a lot of kickbacks for Graecokleptocrats. This financial engineering scheme was named Aeolos, the Greek god of the winds. Aeolos enabled Greece to receive a far higher debt, far beyod the limits allowed by the eurozone. Debt disguised as a derivative does not show up in statistics. Especially Eurostat's reporting rules do not record transactions involving derivatives. The Maastricht rules can be therefore circumvented quite legally through windy swaps and other complex financial instruments. There are huge commissions generated, and part of them is fed back to kleptocrats as kickbacks, safely deposited in secret offshore accounts. Swap provided upfront payments to the Greek State and upfront kickbacks to Graecokleptocrats in return for deferred payments, ensuring Greece would scrape in under the Maastricht criteria for eurozone. Swapping one stream of payments for another is a confidential tailored bilateral deal. Swap terms do not have to follow market prices, but the needs of counterparties and kleptocrats. God Aeolos brings windfall kickbacks to Graecokleptocrats.The tailored terms of the swap transactions ensured that Greece was a net recipient of funds in the early years but would pay the money back later, bringing a Pyrrhic victory to a future government, a burned land, an empty Treasury. These were credits, but because they were structured as swaps rather than loans, they did not have to be recorded as debt or count against the country's compliance with the Maastricht criteria for eurozone membership, which was precisely why they were so attractive.Bailing out Greece would be wrong, because it would reinforce the rampant moral hazard in financial markets. It would perpetuate the inequitable and politically unacceptable situation where structuring fees are retained by the banks as profits while credit losses are socialized and passed onto miserable taxpayers, who run amuck in the direction of the cliff.Greece would do everyone a favor by declaring bankruptcy. Greece faces years of misery in any case. The threat of being shut out of capital markets would be a blessing for Greece. Venitis asserts the shock and awe of government bankruptcy would restructure Greek politics for good! Greece needs the constructive destruction of bankruptcy! Bailout of Greece would be a destructive distraction. Greece's debts must be defaulted and rescheduled, at the cost to creditors and sellers of default swaps, in order to share the burden more equitably between banks, who have profited handsomely from their transactions, and the local economy.Papandreou must contend with a hostility toward Graecokleptocrats. Since joining Fourth Reich(EU) in 1981, Greece has developed the image of a chronically reckless brat that extorts money from the Cohesion Fund and mismanages its own affairs. The fury toward Greece has reached new levels of intensity during the current crisis. Part of that is displaced anger in that Fourth Reich technocrats had every reason to know that Greece's deficit numbers were dodgy but signed off on them anyway. Mostly, though, it's an anger born of fear.A messy showdown between Greece and the Fourth Reich could do huge damage to euro and its global standing. Euro's reputation might just survive a bailout of Greece if it were linked to tough economic conditions. However, a Greek default or a bailout with no convincing promise of better behavior, would shake Fourth Reich. Global markets would draw negative conclusions about the Fourth Reich's ability to handle crises that could be looming in other PIGS where public finances are rocky. So the near-daily scoldings of Greece emanating from Brussels and Berlin, and emissaries to Athens to audit its books, are partly intended to influence Greece and increase the chances that it will clean up its own fiscal act, with no extraordinary financial help.The average Greek citizen, forced to accept inferior public services or pay bribes to get around them, is understandably not inclined to pay his or her fair share of taxes. This problem is compounded by a tax system that is arcane, vague, and quite punitive for those who are not prepared to dodge or bribe the tax inspectors, a service that the affluent take disproportionate advantage of. The corrupt and predatory nature of government bureaucracies makes starting or growing a business in Greece a nightmare, which means fewer new private-sector jobs, slower economic growth, and lower tax revenues. Because of costly hassles, too many of Greece's well-educated and naturally entrepreneurial people shy away from starting new enterprises and instead scramble desperately for government employment, no matter how miserable the work. This puts pressure on politicians to hire them, which bloats the civil service even more.Venitis notes the Fourthreichian Central Bank(ECB) has no mandate to take into account the situation of a specific country. Moreover, credit markets, Fourth Reich, and ECB do not trust Greek Finance Minister George Papaconstantinou, because he was a corporate director of OTE, an infamous phone company in cahoots with Siemens in superscandals. Papaconstantinou asserts he is trying to change the course of Titanic. There's no question that Greece, the most corrupt country on Earth, is in an economic and moral mess. Greek budget is an oxymoron! It's 13% of gross domestic product, much worse than the 3% limit stipulated for Eurozone slave States. Papaconstantinou says he'll shrink that shortfall to 8% next year, but Graecokleptocrats always mislead investors and Fourth Reich about how unfit the nation's finances are. Venitis estimates the deficit to increase to 20% next year! Greece's debt troubles herald a domino of sovereign defaults in eurozone that could derail an economic recovery. Venitis points out PIGS(Portugal, Italy, Greece, and Spain) account for half the debt of eurozone. PIGS are indeed piggy slave States that create many problems for Fourth Reich(EU), demanding high proportions of the Cohesion Fund, playing dirty games, encouraging political corruption, and spreading the cancer of socialism. Lazy pigs enjoy dolce vita and expect hard-working Britons and Germans to support them! Pigs come to the trough all time!Venitis notes that Fourth Reich(EU) decided to become the bailout reich, a free-ride area where entitlement spending in PIGS is underwritten by North Fourthreichian taxpayers. Euro will stabilize in the short-term, as investors face reduced uncertainty. However, this locks Fourth Reich on a trajectory to gradual monetary collapse, the path currently being followed by the dollar.Venitis points out Papandreou lashes out at Eurokleptocrats, speculators, goblins, aliens, and kallikantzaroi for creating a psychology of looming collapse which could be self-fulfilling. Papandreou also declares that Greece is being treated as a guinea pig by Fourth Reich. But destabilizing actions or inflammatory statements by Papandreou make an orderly rescue less likely. Beggars can't be choosers.Venitis asserts the stupid Constitution of Greece grants religious monopoly to the corrupt Orthodox Church! Graecokleptocracy and theocracy are bewildering Greeks. Mafiosi gay bishops promote every Greek premier as Moses who leads his people to salvation. But in reality, this kind of Moses leads the crowds who run amuck in the streets in the direction of the cliff! Byzantine mumbo jumbo cloaks the most corrupt country on Earth.The Greek tragedy of default needs a fair catharsis. All culprits and all stupid mistakes must be exposed. Undisclosed derivatives. Creative accounting for off-balance-sheet liabilities. Investment bankers eager to tailor complex instruments in return for fat fees. And a furtive but gullible government that thought it could get something for nothing. Graecokleptocrats have only themselves to blame for their acrobatics to run up unsustainable debts. But the financial engineers are also culprits and cannot really complain when their designs blow up.Eurogroup chairman Jean-Claude Juncker, premier of Luxembourg, points out the hard-working taxpayers of North eurozone refuse to subsidize the socialistic laziness and dolce vita of South eurozone. Venitis points out there is no joint guarantee for euro adopters. Eurozone debt is not backed by a single lender of last resort. Not only would a bailout of a distressed budgetbuster be undesirable for moral reasons, it would also be illegal. PIGS are not left to face the consequences of their profligacy, and the integrity of the euro is now not preserved. Venitis points out the future of Fourth Reich is being tested severely, together with much of the wealth of investors who have diversified into euro. This crisis will draw the Fourth Reich member States into a covert political struggle over the future of Fourth Reich. As this battle ebbs and flows, both the euro and the dollar will suffer great volatility.A call to arms! Venitis points out vatmongers demand vatstrucks to surrender, but vatstrucks shout the heroic molon-lave of the 300 Spartans of Leonidas and the mighty words of Winston Churchill:* We shall fight VAT on the seas and shores.* We shall fight VAT with growing confidence and growing strength.* We shall defend our land from VAT whatever the cost maybe.* We shall fight VAT on the beaches.* We shall fight VAT on the shopping grounds.* We shall fight VAT in the markets and the streets.* We shall fight VAT in the shops. * We shall never surrender to vatmongers.
__._,_.___
Reply to sender Reply to group Reply via web post Start a New Topic
Messages in this topic (1)


** Ο Kostoulas σας προσκαλεί στην εκδήλωση "ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΙΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 19:00 "ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ"" την Παρασκευή, 19 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. Εκδήλωση: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΙΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 19:00 "ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ"'Ωρα Έναρξης: Παρασκευή, 19 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. Ώρα Λήξης: Παρασκευή, 19 Μαρτίου στις 10:00 μ.μ. Τοποθεσία: ΕΛΛΑΔΑ Για περισσότερες πληροφορίες και απαντητική επιστολή (RSVP), ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.facebook.com/n/?event.php&eid=363687597388&mid=2042203G3dd6e022G120a2d0G7&n_m=snstam%40gmail.com Ευχαριστούμε,Η Ομάδα του Facebook


**Connection Request

Dear Stamatis
Adama Cisse would like to connect with you.
Their message to you:
Hello dearI am Mister Cisse, an owner of a socity of trade based here Ghana. I look for, partners and serious and regular buyers for the gold.For every persons who could concerned by these products and have ample information prayer to get in touch with me at the following e-mail address: cisseadama70@yahoo.frSincerely yourMr Cisse
> Read the message and accept or decline their request
> View all connection requests awaiting your action
Grow your network...
· See other members we think you may know
· Invite someone to join Viadeo
· Try scanning your webmail address book to find new contacts

Your network is more powerful than you think
We don't like to bother you with connection requests you don't want. You can change who can send you connection requests on Viadeo by logging in and going to Profile > Preferences > Preferences. Just look for the Connection Requests section.** Connection Request

Dear Stamatios
Adama Cisse would like to connect with you.
Their message to you:
Hello dearI am Mister Cisse, an owner of a socity of trade based here Ghana. I look for, partners and serious and regular buyers for the gold.For every persons who could concerned by these products and have ample information prayer to get in touch with me at the following e-mail address: cisseadama70@yahoo.frSincerely yourMr Cisse
> Read the message and accept or decline their request
> View all connection requests awaiting your action
Grow your network...
· See other members we think you may know
· Invite someone to join Viadeo
· Try scanning your webmail address book to find new contacts
** "KiprosTV - Supporting the Arts & Culture of Cyprus" σας έστειλε ένα μήνυμα στο Facebook...‏
Από:
Facebook (notification+anqs4gwr@facebookmail.com)
Εστάλη:
Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010 8:21:37 πμ
Προς:
Stamatios N. Skoulikas (snstam@gmail.com)Ο Michalis Kalopedis έστειλε μήνυμα στα μέλη του KiprosTV - Supporting the Arts & Culture of Cyprus.
--------------------
Θέμα: Cyprus Mail article on KiprosTV!

New website showcases local talent
http://www.facebook.com/l/16d87;www.cyprus-mail.com/cyprus/new-website-showcases-local-talent/20100311
Published on March 11, 2010
A NEW video-based website has been created that aims to offer support to the arts and culture of Cyprus. As part of its launch party, KiprosTV is hosting a special screening of various short films showcasing the works of local artists, musicians, theatre groups and other related subjects.

Kipros.TV will go live on the internet on the same day as its launch party on March 24. As Michael Kalopedis, founder of KiprosTV, notes: “Through the use of video and online technologies, KiprosTV aims to document, showcase and support such efforts in our local community, as well as to make them known on an international level.”

KiprosTV does not charge a fee to the featured artists and organisations for the video production services and for being included on its website. The content is also free for all those who would like to visit and watch the videos online.

The event will take place at Apothikes (behind Saint Lazarus Church) in Larnaca. Doors open at 7.45pm and entrance is free. Screenings start at 8.30pm after a live music performance by Tat-Tnabar, a Cypriot based band known for creating their own instruments such as trumpets made from carrots.
--------------------

Για να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.facebook.com/n/?inbox%2Freadmessage.php&t=1267642409658&mid=203da9cG3dd6e022G1208d3eG0&n_m=snstam%40gmail.com** [athenians] KANGAROO JUSTICE‏
Από:
athenians@yahoogroups.com εκ μέρους hrh.david (hrh.david@yahoo.com)
Εστάλη:
Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010 9:35:40 πμ
Προς:
athenians@yahoogroups.com

Basil Venitis, twitter.com/Venitis, points out a kangaroo court is a sham legal proceeding. It denies due process rights in the name of expediency. Such rights include the right to summon witnesses, the right of cross-examination, the right not to be tried on secret evidence, the right to exclude judges or jurors on the grounds of partiality or conflict of interest. The outcome of a trial by kangaroo court is essentially determined in advance. Kangaroo court comes from the notion of justice proceeding by leaps, like a kangaroo. Adding insult to injury, the 200 Graecokleptocrats who robbed 200 billion euros since dictatorship in 1974 established kangaroo courts in the Greek parliament to investigate themselves for various scandals! There are 300 Graecokleptocrats in the Greek parliament. This means two out of three judges will be the culprits themselves! These are the people who got two billion euro kickbacks from Siemens the last ten years, churned 80 billion euros of pension funds of poor Greek workers, gave huge valuable land to monasteries in exchange for kickbacks, got many billion euro kickbacks from military purchaces, traded antitrust panenalties for kickbacks, and myriad more scandals. Moreover, Graecokleptocrats will get several million euros in overtime payments for investigating themselves! No wonder, Greece is broke. Starve the beast and join the Global Tax Revolt, http://groups.yahoo.com/group/globaltaxrevoltBasil Venitis, twitter.com/Venitis, notes nullification is the legal right of a State to nullify any federal law which that State has deemed unconstitutional. Sovereign States formed the Union, and as creators of the compact hold final authority regarding the limits of the power of the federal government. The States and not the Federal Bench are the ultimate interpreters of the extent of the federal government's power. Nullification gives a slave State of Fourth Reich the right to declare null and void any law passed by the Eldorado of Prostitutes(EP), aka European Parliament, which the State deems unacceptable and unconstitutional. Basil Venitis asserts that a slave State should make a law that never again would a government be able to agree to a Treaty that hands over areas of power from the slave State to Fourth Reich without a referendum. A slave State should introduce a new law, in the form of a Sovereignty Bill, to make it clear that ultimate authority stays in the slave State's parliament. Furthermore, as the Lisbon Treaty contains a rachet clause to abolish vetoes and transfer power without the need for a new Treaty, a slave State should make a law that any use of the ratchet clause would require full approval by slave State parliament.Venitis points out that violent offences have risen sharply. Yet police officers spend 50 per cent more time on paperwork than they do out on patrol. Kleptocrts' obsession with bureaucratic targets has hindered the fight against crime. They have launched endless initiatives and top-down schemes which have made little difference. The string of broken promises has undermined people's trust. We can't go on with the police filling in forms instead of fighting crime.The criminal justice system is broken. We need to rebuild confidence in the system and convince people it is working to protect them. Justice needs an approach of transparency, accountability, and decentralisation. We should restore responsibility and discretion to the police, getting them out of police stations and out onto the street fighting crime, while making them truly accountable to the people they serve. We should give people the power to elect an individual who will set the policing priorities for their community, and by providing detailed data about crime in their area. By giving people robust information and real power, they will be able to force the police to focus on the crime that affects their communities.Fighting crime is about much more than catching criminals. To bring crime down for good we've got to break the cycle of reoffending and give those who have served their time a chance to play a positive role in society. The prison system is in crisis, and incapable of properly rehabilitating prisoners. Reoffending rates remain very high. Reoffenders are responsible for more than half of all crime. Thousands of prisoners are being let out early from prison because of mismanagement of the prison system. The consequences of this failure are enormous. We can't go on like this.Gun laws have rendered millions of citizens defenseless; and drug laws, as in the case of medical marijuana, have left thousands of cancer, AIDS, and glaucoma patients helpless without the medical benefits of their preferred treatment. The interference with the right of people to choose their own medicines and means of self-defense has been a tragic matter of life and death for all too many peaceful citizens. The most fundamental argument against drug laws and gun laws is moral: people have a right to own themselves, defend themselves, possess property, and control their own bodies. In practice, when this right is thwarted, disaster ensues. The drug war and gun control have led to huge black markets in drugs and guns. With millions of potential customers, people who enter the illegal businesses are people who are likely to take risks and perhaps break laws in other ways. Without the legal mechanisms of arbitration, disputes are often settled with violence. The more money spent on enforcement, the more lucrative and risky the business, and the more violence results. Economists have estimated that the drug war increases homicides by as much as 50 percent, and the Justice Department has estimated that 2 million crimes are stopped every year by private gun ownership. Few policies would cut down on crime more than ending the drug war and repealing gun laws. Drug prohibition does more to make citizens unsafe than any other factor. Just as alcohol prohibition gave us Al Capone and the mafia, drug prohibition has given us the Crips, the Bloods and drive-by shootings. Consider the historical evidence: America's murder rate rose nearly 70% during alcohol prohibition, but returned to its previous levels after prohibition ended. Now, since the War on Drugs began, murder rates have doubled. The cause-effect relationship is clear. Prohibition is putting innocent lives at risk.What's more, drug prohibition also inflates the cost of drugs, leading users to steal to support their high priced habits. It is estimated that drug addicts commit 25% of all auto thefts, 40% of robberies and assaults, and 50% of burglaries and larcenies. Prohibition puts your property at risk. Finally, nearly one half of all police resources are devoted to stopping drug trafficking, instead of preventing violent crime. The bottom line? By ending drug prohibition Libertarians would double the resources available for crime prevention, and significantly reduce the number of violent criminals at work in your neighborhood.Citizens have the right to decide how best to protect themselves, their families and their property. Citizens who have guns in their homes sleep more comfortably because of it. Studies show that where gun ownership is illegal, residential burglaries are higher. A man with a gun in his home is no threat to you if you aren't breaking into it. The police do not provide security in your home, your business or the street. They show up after the crime to take reports and do detective work. The poorer the neighborhood, the riskier it is for peaceful residents.Only an armed citizenry can be present in sufficient numbers to prevent or deter violent crime before it starts, or to reduce its spread. Interviews with convicted felons indicate that fear of the armed citizen significantly deters crime. Foolish politicians and police now seek to ban semi-automatic rifles. They ignore the fact that only honest citizens will comply; criminals will still have them. Such a ban will only increase the criminals' ability to victimize the innocent.The overriding impact of immigrants is to strengthen and enrich culture, increase the total output of the economy, and raise the standard of living of citizens. Immigrants are advantageous for several reasons. Since they are willing to take a chance in a new land, they are self-selected on the basis on motivation, risk taking, work ethic, and other attributes beneficial to a nation. They tend to come during their prime working years, and they contribute to the workforce and make huge net contributions to old-age entitlement programs. Immigrants tend to fill niches in the labor market where demand is highest relative to supply, complementing rather than directly competing with native workers. Many immigrants arrive with extremely high skill levels, and virtually all, regardless of skill level, bring a strong desire to work. Their children tend to reach high levels of achievement in schools and in society at large.The Rome Statute and the International Criminal Court(ICC) are fundamentally incompatible with the political and constitutional principles of the United States. For example, the rights to trial by jury, a speedy trial, and the presumption of innocence are conspicuously absent from the ICC's legal due processes. Accordingly, Uncle Sam held the ICC at arm's length, continuing the centuries-old U.S. policy of abstaining from excessively entangling international institutions. A country should engage, promote justice, and cooperate internationally, but it should do so within the bounds of its constitution, no matter how inconvenient it may seem. The maintenance of democracy of a country is linked irrevocably to independence abroad. Moral self-satisfaction in the international arena is a poor substitute for government legitimacy at home.
__._,_.___


** Ο Kabarnos Panos άλλαξε το όνομα της ομάδας Kabarnos Nikodimos Byzantine Music σε Byzantine Music - ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ. Για να δείτε την ομάδα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.facebook.com/n/?group.php&gid=39659728851&mid=203f735G3dd6e022G120951fG40&n_m=snstam%40gmail.com Ευχαριστούμε,Η Ομάδα του Facebook


~** Διευθύνσεις Βουλευτών ΠΑΣΟΚ : είναι

thitiris@otenet.gr; michalis@chrisochoidis.gr; evychrist@otenet.gr; ahmet.haciosman@gmail.com; gcharalabopoulos@parliament.gr; rovlias@parliament.gr; p.rigas@parliament.gr; dpreppas@parliament.gr; rentari@live.com; o.rentari@parliament.gr; ragousis@pasok.gr; polxprot@otenet.gr; petsaln@otenet.gr; petsalnikos@parliament.gr; giorgos_petalotis@parliament.gr; stigeo@otenet.gr; info@chantavas.gr; chaidos@otenet.gr; info@floridis.gr; aikfarmaki@parliament.gr; farmaki_aikaterini@msn.com; nikos.tsonis@pasok.gr; e.tsouri@parliament.gr
> e.tsouri@parliament.gr; elpidats@otenet.gr> elpidats@otenet.gr; atsouras@otenet.gr> atsouras@otenet.gr; tsonoglou@hotmail.com> tsonoglou@hotmail.com;..............

** ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ "ΝΙΝΙ" ΤΗΣ ΤΖΟΥΛΙΑΣ?????? Εεεεεεεεεεεε, ΟΧΙ ΡΕ GAMATO (ΑΝΤΕ ΚΑΝΤΕ ΚΑΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ)‏

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ ΕΙΧΕ ΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ - Η ΜΟΣΑΝΤ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ!!!
Ισλαμοφοβία, Άγνοια ή Προπαγάνδα?Έτσι τσεκάρησα ένα γάμο, που διοργάνωσε η Χαμάς στη Γάζα, όπως και εσείς.
Tim Marshall August 04, 2009 8:26 AM (από τότε έεεε????)

Το κόμμα, προετοίμασε 450 γαμπρούς, μπροστά από τα 5.000 περίπου επισκέπτες, ενώ οι νύφες ήσαν αλλού. Είναι ο τρόπος που τα πράγματα γίνονται έτσι εδώ, Προσωπικά είμαι υπέρ της ανάμειξης των δύο φύλων (στη γιορτή-εκδήλωση αυτή), αλλά δεν είμαι έτοιμος να το υποστηρίξω, παρά όταν θα είμαιστε περισσότεροι.
Πάνω στη σκηνή εκεί, είναι έτοιμοι για μουσική και χορό. Καθένας έχει μια καλή στιγμή, ακόμα και για μένα, αν και οι "robocops" της Χαμας, με κάνουν λίγο νευρικό. Σίγουρα η Χαμάς έχει ανάμεσά της και ψυχρούς δολοφόνους, που πιθανόν φροντίζουν να υποστηρίζουν τη δολοφονία των παιδιών στο Ισραήλ, αλλά βεβαιωθείτε αν (πράγματι) καταπατούνται τα δικαιώματα των γυναικών, γιατί (διαπιστώνω) ότι πολλοί από τους οπαδούς τους, είναι μόνο οι απλοί άνθρωποι. Και χρειάζονται ένα διάλειμμα.
Οι άνδρες και οι γυναίκες κάθονται, οι περισσότεροι αγνοούν τις ομιλίες, ορισμένοι αγνοούν ακόμα και τις προσευχές. Τα πυροτεχνήματα εκρήγνυται συνέχεια, οι επευφημίες ξεκινούν, και τον Μάρτιο οι πρόσκοποι της Χαμάς, χτυπούν τύμπανα, εξετάζοντας κάθε λεπτομέρεια (καταλαβαίνεις) ότι στο μέλλον οι μαχητές της Χαμάς θα είναι περισσότεροι. Στη συνέχεια οι γαμπροί, ηλικίας περίπου 18 έως περίπου 28 χρονών. Κρατούν από τα χέρια, τις μικρές ανιψιές και τις ξαδέρφες τους, μικρά κορίτσια ηλικίας από περίπου 3 έως 8 χρονών, που έγιναν το πολύ εννιάχρονες, φορώντας τα λευκά "νυφικά".
Μέχρι να πάνε όλοι στο στάδιο, οι επευφημίες και μουσική φούντωναν όλο και πιο δυνατά. Τα κορίτσια έχουν το χρόνο της ζωής (μπροστά) τους, αλλά, που να πάρει, είχαν βαρεθεί μετά από λίγο, και κατέβηκαν από τη σκηνή και άρχισαν να χορεύουν μεταξύ τους και να παίζουν παιχνίδια.
Σας εκθέτω τα σχετικά με αυτό το γεγονός, για να το θέσουμε σε ένα (πραγματικό) πλαίσιο, λέγοντας ότι έλαβε χώρα (συνέβη) μόλις ένα μίλι από τα ισραηλινά σύνορα και ήταν ένα μήνυμα από τη Χαμάς, για να δείξει ότι εμπιστοστεύεται τη δύναμη της και το μέλλον των μαχητών της. Ω!, και ότι οι νύφες ήσαν αλλού. Αρκετά απλή η εξήγηση.
Ποτέ δεν φαντάσθηκα για μια στιγμή, ότι τα μικρά κορίτσια θα μπορούσε αργότερα να περιγράφονται στη bloggersphere ως νύφες! Πόσο αφελής είμουν.
Δεκάδες, και εννοώ δεκάδες, των δικτυακών τόπων, πήραν το βίντεο της εκδήλωσης και έγραψαν μακάβριες ιστορίες για παιδεραστία των μελών της Χαμάς, με πρωτοσέλιδα για "450 νύφες-παιδιά", καθώς και ατελείωτες αντιγραφές, για το πόσο αηδιαστικό αυτό ήταν, που έδειξε πως το Ισλάμ είναι διεφθαρμένο, επαναλαμβάνοντας αυτά επ 'άπειρον. Από Site σε site, διαστρεβλώθηκε η ιστορία, με τη σύνδεση, από μία εντελώς λανθασμένη εστία με φορτίο σκουπιδιών στην επόμενη. Θα δώσουμε πίστωση για Tundra Tabloids που τουλάχιστον κατέβασαν το βίντεο, αλλά οι περισσότερες περιοχές (διαδικτύου) μόλις επανεπενδύονται με ανεξάρτητη (παραπληροφόρηση).
Πέρασα μερικές ώρες επισκεπτόμενος ιστοσελίδες και άφησα σχόλια όπου θα μπορούσα. To μικρό αποτέλεσμα. Αντ 'αυτού έλαβα μια σταθερή ροή βιτριόλι. Η "καλύτερη" (χειρότερη) απάντηση ήταν σε μια τοποθεσία (ίντερνετ), που τη διαχειρίζεται μια Debbie Schlussel. Ο τύπος που το δημοσίευσε, είπε ότι δεν ενδιαφέρεται για τις λεπτομέρειες. Η λεπτομέρεια είναι το γεγονός ότι τα κορίτσια δεν ήταν οι νύφες.
Έδειξε πόσο ορισμένοι άνθρωποι θέλουν να πιστεύουν ανοησίες σαν αυτή, δεδομένου ότι εκ νέου ισχυροποιούν τις προκαταλήψεις τους, πάντα σαν ένα πράγμα διασκέδασης, που άνετα κάνουν. Αλλά η Χαμάς, και οι τζιχαντιστές, όσο κι αν έχουν κάνει αρκετά φοβερά πράγματα, δεν έχουν να κάνουν κάτι εναντίον αυτών. Τα περισσότερα από αυτά που διάβασα τελικά, ήσαν απερίσκεπτα, χαροπά, με έντονη ισλαμοφοβία, από ανθρώπους που δεν γνώριζαν τίποτα απολύτως, σχετικά με την αραβική λαϊκή κουλτούρα. Γράφουν, όπως πραγματικά θέλουν να πιστεύουν, ότι δηλαδή, επειδή υπάρχουν παραδείγματα νύφες μικρής ηλικίας, αυτό σημαίνει (γι αυτούς), ότι σε όλους τους γάμους, οι νύφες είναι παιδιά.
Μερικές περιοχές (ίντερνετ) έφθασαν στο σημείο να παραπονιούνται, ότι τα καθιερωμένα μέσα ενημέρωσης ήταν συνένοχα στην παιδοφιλία, επειδή είχαν αναφερθεί στον ομαδικό γάμο, αλλά παρέλειψαν (τα ΜΜΕ) να αναφέρουν ότι τα μικρά κορίτσια επρόκειτο να βιαστούν εκείνο το βράδυ. Και έτσι συνέχισα, και για.
Ίσως ήμουν σίγουρος, ότι θα υπολόγιζαν το γεγονός, ότι οι νύφες ήταν αλλού. Είναι δυνατόν να μην ήξεραν?. Αλλά ποιος θα πιστέψετε, έναν δημοσιογράφο που πήγε στην εκδήλωση, ή μια απελπιστικά φτωχή έκδοση του δημοσιογράφου πολίτη (blogger), που παραβρέθηκε στο (ισλαμικό) σπίτι, μέχρι να γίνουν τα πράγματα, χωρίς κανέναν έλεγχο, και εν γνώσει του ή σκόπιμα, γράφει υστερικά τις αντι ισλαμικές ανοησίες,
ΠΗΓΗ: SKY NEWS


Μου το έστειλε ο/η φίλος Mha yai είπε...
Γιατί η αλήθεια πρέπει να μένει η αλήθεια σας στέλνω την σύνδεση του αυθεντικού άρθρου . Επικοινώνησα με το Παλαιστινιακό γραφείο Παρισιού γιατί μου μύριζε άσχημα και εμένα . Τα κοριτσάκια που βλέπουμε στις φωτογραφίες δεν είναι οι νύφες αλλά αδελφούλες η ξαδερφούλες(οι bridesmaids όπως λένε στα εγγλέζικα) , οι γαμπροί ΔΕΝ πήραν 500 ευρό για τον γάμο αλλά ΈΔΩΣΑΝ 500 ευρό και ο ομαδικός γάμος έγινε ακριβώς γιατί τα ζευγάρια δεν έχουν τα μέσα για χωριστό γάμο . Οι Παλαιστίνιοι είναι στην πλειονότητα μουσουλμάνοι και η παράδοση θέλει την νύφη να περιμένει σε άλλο μέρος και να γιορτάζει χωριστά με γυναίκες μόνο . Μεταδώσετε το παρακαλώ γιατί είναι μεγάλη αδικία για τους Παλαιστίνιους !Φιλικά από Βέλγιο !http://blogs.news.sky.com/foreignmatters/Post:dcc9d723-8046-4857-b618-5c1135ba6417
ΞΕΡΟ ΟΧΙ ΣΤΟ GAMATO - ΔΕΝ ΘΑ ΤΑΥΤΙΣΩ ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΣΟΝΤΑ

ΠΟΥΛΑΤΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΙΣ ΤΣΟΝΤΕΣΕΧΩ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΠΛΟΓΚ ΠΟΥ ΔΙΩΧΘΗΚΑΝ ΚΙ ΑΣ ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΣΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ
ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΑΜΑ ΑΛΛΑΖΕΙ - ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΞΕΥΤΙΛΑ
===================================================================
ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗΣ (11-3-2010), ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΕ ΣΥΓΚΟΥΣΗ
Αιφνιδιαστικά, κάποιοι χρυσοχόοιδες και χρηματιστάδες, μετέτρεψαν τις αγκαλίτσες, τις αγάπες, τα φιλάκια και τα χειροκροτήματα, σε δακρυγόνα και ξύλο.....Μη τους φοβάστε. Δεν είχαν ενημερωθεί, ότι ο κόσμος βγήκε στους δρόμους για να ευχαριστήσει τον Εβραίο πρωθυπουργό και το σκυλολόϊ του.....Στην επόμενη, να έχουμε τις σφεντόνες, να πετάξουμε δίχαλα στο φοβερό και τρομερό Δημόσιο Χρέος, να το τρυπήσουμε να ξεφουσκώσει........Να πάει στα κομμάτια, κι αυτό κι η Goldman Sachs, που περιμένει στο ΔΝΤ,
ΝΑ ΜΑΣ ΦΟΥΣΚΩΣΕΙ ΠΕΡΣΟΡΕΡΟ, ΜΕ ΔΑΝΕΙΚΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ!

======================================================
ΠΑΛΗΣ ΞΕΚΙΝΗΜΑ - ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Αναρτήθηκε από ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
=======================================================
"ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΤΕ" ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΣΚΑΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ή ΓΙΑ ΟΣΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ
.... ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ! --- «ΣΕ ΚΑΛΗ ΜΕΡΙΑ»
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΕΙ ΠΙΣΩ
Διευθύνσεις Βουλευτών ΠΑΣΟΚ :

thitiris@otenet.gr; michalis@chrisochoidis.gr; evychrist@otenet.gr; ahmet.haciosman@gmail.com; gcharalabopoulos@parliament.gr; rovlias@parliament.gr; p.rigas@parliament.gr; dpreppas@parliament.gr; rentari@live.com; o.rentari@parliament.gr; ragousis@pasok.gr; polxprot@otenet.gr; petsaln@otenet.gr; petsalnikos@parliament.gr; giorgos_petalotis@parliament.gr; stigeo@otenet.gr; info@chantavas.gr; chaidos@otenet.gr; info@floridis.gr; aikfarmaki@parliament.gr; farmaki_aikaterini@msn.com; nikos.tsonis@pasok.gr; e.tsouri@parliament.gr
> e.tsouri@parliament.gr; elpidats@otenet.gr> elpidats@otenet.gr; atsouras@otenet.gr> atsouras@otenet.gr; tsonoglou@hotmail.com> tsonoglou@hotmail.com;.............. ............................................................. ......................... ...................... ............................... ................
-- ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
http://avragioz.blogspot.com/


** Ο Kostoulas σας προσκαλεί στην εκδήλωση "ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΙΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 19:00 "ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ"" την Παρασκευή, 19 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. Εκδήλωση: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΙΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 19:00 "ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ"'Ωρα Έναρξης: Παρασκευή, 19 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. Ώρα Λήξης: Παρασκευή, 19 Μαρτίου στις 10:00 μ.μ. Τοποθεσία: ΕΛΛΑΔΑ Για περισσότερες πληροφορίες και απαντητική επιστολή (RSVP), ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.facebook.com/n/?event.php&eid=363687597388&mid=2042d09G56358b7cG1a31a8dG7&n_m=stamoskal%40windowslive.com Ευχαριστούμε,Η Ομάδα του Facebook


** Ο Yiannis Kokkinos έστειλε μήνυμα στα μέλη του Club FACES. --------------------Θέμα: FRIDAY- SATURDAY PARTIES @ FACES CLUB TΟ PARTY ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΠΟΤΕ ΣΤΟ FACES...!!! AYTH TH ΒΔΟΜΑΔΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ Ο DJ CHRISTOPHER C (ROOM CLUB - ATHENS) BECAUSE ... WE FACE MUSIC...!!! FREE ENTRANCE RES. 70005787-------------------- Για να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.facebook.com/n/?inbox%2Freadmessage.php&t=1232800256204&mid=2044296G56358b7cG1a32663G0&n_m=stamoskal%40windowslive.com .-


** I tagged you in a photo.‏
Από:
MAKIS PIGADAS (fbNOREPLY@myfanbox.com)
Εστάλη:
Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010 3:57:30 μμ
Προς:
stamoskal@windowslive.com
I sent you tags. View the photos!
This email was sent by MAKIS PIGADAS using the Application: TagMe. You can stop receiving emails here.


** Ο Nikos Nikolopoulos έστειλε μήνυμα στα μέλη του ΦΙΛΟΙ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ. --------------------Θέμα: Εθελοντική αιμοδοσία στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Ι. Εθελοντική αιμοδοσία στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Ι. Νικολόπουλου «Δίνουμε λίγο αίμα, πολύ αγάπη» http://www.facebook.com/l/16d87;nikosnikolopoulos.gr/?section=1167&language=el_GR&itemid730=1808-------------------- Για να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.facebook.com/n/?inbox%2Freadmessage.php&t=1218230268973&mid=2042f81G3dd6e022G120a879G0&n_m=snstam%40gmail.com


**

Δεν υπάρχουν σχόλια: