Arfara-Messinias 1 - FOTOS

!!! Ο έρωτας μας βάζει ή σαμάρι ή στεφάνι!! .-

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019

ARFARA NEWS  Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Παρασκευή 10-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
~

~**  10 Μαΐου- Γιορτή σήμερα: Του Αγίου και Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού

~   : Τη μνήμη του  τιμά σήμερα, 10 Μαΐου, η Εκκλησία μας. Ο Απόστολος Σίμων ήταν ένας από τους δώδεκα Μαθητές του Κυρίου και ήταν αδελφός του Ιούδα του Λεββαίου.  Ο Άγιος Απόστολος Σίμων ονομάσθηκε ζηλωτής, λόγω της θέρμης και του ζήλου με τον οποίο κήρυττε το λόγο του Ευαγγελίου. Καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας και είναι γνωστός ως Σίμων ο Κανανίτης (ή Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίος – υιός του Θολομαίου). Μετά την ανάληψη του Χριστού και τη χάρη της Πεντηκοστής, ο Σίμων επιδόθηκε σε ένα ευρύ ιεραποστολικό έργο.
Δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Περσία, όπου αφού γκρέμισε το μύθο της πολυθεΐας, φανέρωσε σε πλήθος κόσμου το φως της Ευαγγελικής αλήθειας. Στη συνέχεια μετέβη στην Αφρική, όπου κήρυξε το ζωογόνο Λόγο του αληθινού Θεού και Σωτήρος, από την Αίγυπτο έως τη Μαυριτανία. Ο τελευταίος τόπος της θαυμαστής ιεραποστολικής του δράσης ήταν η Βρετανία. Εκεί αφού δίδαξε στο λαό τη χριστιανική πίστη, συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες βασανίστηκε και υπέστη σταυρικό θάνατο. Απολυτίκιο:  Ήχος γ’. Θείας πίστεως.  Ζήλος ένθεος, καταλαβών σε, του γνωσθέντος σοι, σαρκός εν είδει, ζηλωτήν εν Αποστόλοις ανέδειξε και του Δεσπότου ζηλώσας τον θάνατον, διά Σταυρού προς αυτόν εξεδήμησας, Σίμων ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.   
~**   Εκλογές 2019 και η νομιμοποίηση της αμαρτίας

~  Ἕνας Ἁγιορείτης μοναχός  Μετά τήν προδοτική ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας μας στούς Σλάβους τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων, δικαίως οἱ περισσότεροι Ἕλληνες ἀγανακτήσαμε καί εἴμαστε ἕτοιμοι στίς ἐρχόμενες ἐκλογές νά τό δείξουμε αὐτό ἐμπράκτως.  
Ἀλλά ἐάν ἡ προδοσία τῆς πατρίδος ὀφείλει νά μᾶς κινεῖ σέ ἀγανάκτηση, πόσο μᾶλλον ἡ προδοσία τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων τῆς Πίστεώς μας, ἡ καταπάτηση διά «νόμου» τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου, καί ἐν τέλει ἡ ἐπικείμενη ἐσχάτη προδοσία, ἡ παράδοση τοῦ ἁγίου ὀνόματος τοῦ Θεοῦ στά βλάσφημα στόματα τῶν ὑβριστῶν Του, διά τῆς ἀποποινικοποίησης τῆς βλασφημίας; Διότι βέβαια, ὅσο ἀπέχει ὁ οὐρανός ἀπό τήν γῆ, τόσο ἀπέχει ἀπό πνευματικῆς ἀπόψεως καί ἡ προδοτική ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ ἀπό αὐτή τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας.  Ἀλλά εἴτε προλάβουν νά ἀλλάξουν τόν ποινικό κώδικα, ὅπως ἔχουν σκοπό, εἴτε ὄχι, οἱ συνειδητοί ἤ ἀσυνείδητοι ἐργάτες τοῦ ἀντιχρίστου θηρίου τῆς Ἀποκαλύψεως (τοῦ ἔχοντος «ἐπί τάς κεφαλάς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας»· Ἀποκ. ιγ΄1) φανερές εἶναι οἱ προθέσεις καί ἡ «γραμμή» καί τά μέχρι τώρα ἄνομα καί ἀντίχριστα ἔργα τοῦ κυβερνῶντος κόμματος καί ὅσων τό συνδράμουν.  Ἔπρεπε λοιπόν πρό πολλοῦ νά εἴχαμε ἀγανακτήσει οἱ Ἕλληνες (οἱ πιστοί δηλαδή, πού εἴμαστε ἡ μεγάλη πλειονότητα, διότι περί τῶν ἀπίστων δέν γίνεται λόγος)· καί μάλιστα πολύ πρίν ἀναλάβει τά ἡνία τῆς χώρας ἡ παρούσα κυβέρνηση. Ἐπί 40 περίπου χρόνια οἱ ἀντιχριστιανικοί νόμοι διαδέχονται ὁ ἕνας τόν ἄλλον, καί ὁ Εὐαγγελικός Νόμος ποδοπατεῖται.  Τί νά πρωτοθυμηθεῖ κανείς; Ἐνδεικτικά ἀναφέρω:  – ἡ θεσμοθέτηση τοῦ πολιτικοῦ γάμου (Νόμος 1250 τοῦ 1982).  – ἡ ἀποποινικοποίηση τῆς μοιχείας (Ν.1272/1982).  – ἡ διαγραφή τῆς χριστιανικῆς μας ἰδιότητος ἀπό τίς ταυτότητες (Ν.1599/1986 κ.ἄ.), καί ἡ πρόσφατη ἀπόφαση γιά τήν εἰσαγωγή σ᾿ αὐτές ἠλεκτρονικοῦ τσίπ, πού θά περιέχει «τά στοιχεῖα πού ἀπαιτοῦνται γιά τίς Ὑπηρεσίες Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης» κ.ἄ. (ΦΕΚ 1476Β/27.4.2018) – δηλαδή οὐσιαστικά μία θήκη στήν ὁποία θά μπορεῖ νά τοποθετεῖται ὁ,τιδήποτε ἀποφασίσουν κάποιοι ἁρμόδιοι, ἀκόμη καί σατανικά σύμβολα.  – ἡ νομιμοποίηση τῶν ἐκτρώσεων (Ν.1609/1986) – τό μεγαλύτερο ἔγκλημα στήν ἱστορία τοῦ Ἔθνους, μιά πραγματική γενοκτονία μέ 300.000 τουλάχιστον θύματα κατ᾿ ἔτος.  – ἡ νομιμοποίηση τῶν καζίνων (Ν.2206/1994).  – ἡ νομιμοποίηση τῆς ἐπαγγελματικῆς πορνείας (Ν.2734/1999).  – ἡ νομιμοποίηση τῶν μέντιουμ (μάγων) κλπ  – ἡ ἔξωση τῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Βουλῆς καί ἡ ἀπομάκρυνση τῶν εἰκόνων ἀπό τά δημόσια κτήρια καί ὑπηρεσίες, καί  – ἡ ἐξεναντίας νομιμοποίηση τῆς πορνογραφίας καί τῶν ἀσέμνων ταινιῶν στούς κινηματογράφους καί τίς τηλεοράσεις.  – ἡ θεσμοθέτηση τοῦ συμφώνου συμβίωσης (Ν.3719/ 2008).  – ἡ συνεχής πολεμική κατά τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ἐπί σειρά ἐτῶν, καί ἡ τελική μετατροπή του σέ θρησκειολογικό (τό 2017), καί γενικότερα, ἡ ἀποδόμηση τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν ἀπό τά σχολικά βιβλία καί προγράμματα.  – ἡ σταδιακή ὑποδούλωση τοῦ χριστιανικοῦ λαοῦ σέ ξένα κέντρα ἀποφάσεων, ἑτεροδόξων καί ἀλλοπίστων ἀνθρώπων, διά τῆς μεταφορᾶς ἐξουσίας ἀπό ἐθνικό σέ ὑπερεθνικό ἐπίπεδο καί τοῦ ὑποβιβασμοῦ τοῦ συνταγματικοῦ καί ἐθνικοῦ μας δικαίου ἔναντι τοῦ εὐρωπαϊκοῦ, χωρίς ποτέ νά ἐρωτηθεῖ ὁ λαός (συνθῆκες Σέγκεν (1997) καί Λισσαβώνας (2007), μνημόνιο τοῦ 2010, κ.ἄ.).  – ἡ ἀνέγερση μουσουλμανικοῦ τεμένους στήν Ἀθήνα μέ κρατικά χρήματα καί σέ δημόσια ἔκταση (Ν.3512/2006), ἐνῶ μάλιστα ἐκκρεμεῖ ἀκόμα ἡ ἐκπλήρωση τοῦ τάματος τοῦ Ἔθνους, δηλαδή ἡ ἀνέγερση Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στήν Ἀθήνα, ἀπό τό κράτος, ὡς εὐχαριστία πρός τόν Θεό γιά τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τούς Τούρκους μουσουλμάνους. – ἡ ἀποφυγή λήψης μέτρων γιά τό τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα τοῦ Ἔθνους καί ἡ ἀπεναντίας νομοθετική ὑποστήριξη καί διευκόλυνση τῶν μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν, πού τείνουν νά κατακλύσουν τήν χώρα σέ βάρος τῶν Χριστιανῶν (Συνθήκη Δουβλίνου, Νόμος Ραγκούση, Νόμοι γιά τήν ἰθαγένεια, κ.ἄ.)  − οἱ προσπάθειες κατάργησης τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς (Ν.4177/2013 κ.ἄ.).  − ἡ θεσμοθέτηση τοῦ συμφώνου συμβίωσης τῶν ὁμοφυλόφιλων (Ν.4356/24.12.2015), διά τῆς ὁποίας ἀναγνωρίζεται ὡς φυσιολογική σχέση καί ἐξισώνεται νομοθετικά μέ τόν γάμο μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες ἁμαρτίες.  – ἡ νομιμοποίηση τῆς ἀλλαγῆς φύλου διά δηλώσεως (Ν.4491/13.10.2017).  – ἡ ὑπερψήφιση τῆς πρότασης διακήρυξης τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τοῦ Κράτους μέ ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος (14.3.2019).  − τό νομοσχέδιο γιά τήν ἀποποινικοποίηση τῆς βλασφημίας τῶν θείων καί τῶν κεκοιμημένων (ἡ νομοπαρασκευαστική διαδικασία ἄρχισε τόν Ἰούλιο τοῦ 2016) [1].  Τά παραπάνω εἶναι λίγα μόνο παραδείγματα τῆς ἀντιχριστιανικῆς γραμμῆς καί δράσης τῶν κυβερνήσεων (καί ἄλλων «προοδευτικῶν» δυνάμεων) τῶν τελευταίων 37 ἐτῶν. Πόσοι ἀπό τούς πιστούς Ἕλληνες ἀγανακτήσαμε μαζί τους; Δυστυχῶς τά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν τῶν ἐτῶν αὐτῶν δέν μαρτυροῦν κάτι τέτοιο. Καί εἶναι μέν ἀλήθεια ὅτι πρό τῆς παρούσης Κυβερνήσεως, τό μεγαλύτερο μέρος τῶν ἀντιχρίστων μεταρρυθμίσεων («Ἀλλαγή» ἦταν καί τότε τό σύνθημά τους!) τό ἀνέλαβε τό πάλαι ΠΑΣΟΚ· ἀλλά καί ἡ ΝΔ, πού τόσες φορές ἦρθε στήν Κυβέρνηση, ὄχι μόνο δέν διόρθωσε τά κακῶς νομοθετηθέντα καί ἀποφασισθέντα, ἀλλά συνευδοκούσα ἔβαλε καί αὐτή ἐπιπλέον λίθους πρός στηριγμό τοῦ ἀντιχρίστου οἰκοδομήματος. Καί τό θέμα δέν εἶναι βέβαια ποιό ἀπό τά λεγόμενα Κόμματα Ἐξουσίας εἶναι τό «μή χεῖρον» (δηλ. τό μικρότερο κακό), ἀλλά τό τί περιμένει ἀπό μᾶς ὁ Θεός.  Τήν ἐποχή τοῦ Μωϋσέως, ἡ ἀγανάκτηση τοῦ δικαίου Φινεές (φόνευσε τούς δημοσίως πορνεύοντας) ἔσωσε τούς Ἰσραηλίτες ἀπό τήν δικαία ὀργή τοῦ Θεοῦ. Σήμερα τό ζητούμενο δέν εἶναι ἀσφαλῶς ἡ θανατική ἐκτέλεση τῶν πρωταιτίων τοῦ κακοῦ, ἀφοῦ ζοῦμε πλέον στήν ἐποχή τῆς Νέας Διαθήκης καί τῆς Χάριτος, ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἐπιτρέπεται ὁ συμβιβασμός μέ τήν ἁμαρτία καί κατ᾿ ἐπέκταση μέ κόμματα πού «συνεργάζονται μέ τόν διάβολο» στή νομιμοποίησή της. Ἡ ψῆφος (τουλάχιστον) τῶν Χριστιανῶν ἔπρεπε νά ἀποτελεῖ σαφή μαρτυρία καί ἔκφραση τῆς ἀγανάκτησής τους ἀπέναντι στή νομιμοποίηση τῆς ἁμαρτίας (καί ὄχι μόνο ἡ ψῆφος, ἀλλά καί ἡ γενικότερη στάση τους, ἐντός τῶν πλαισίων βέβαια τοῦ Εὐαγγελικοῦ Νόμου).  Προβάλλεται ἀπό πολλούς τό ἐρώτημα: «Καί ποιόν νά ψηφίσουμε; ἀφοῦ καί αὐτοί ἀκόμα πού ὁμιλοῦν περί πίστεως καί πατρίδος, μόλις ἔρθουν στά πράγματα καί λάβουν κάποια ἐξουσία τά ἴδια κάνουν». Τά γεγονότα ἄλλωστε μιλᾶνε ἀπό μόνα τους: Κατά τήν ψηφοφορία πού ἔγινε στό Εὐρωκοινοβούλιο τόν Φεβρουάριο τοῦ 2014, πρός ἔγκριση τῆς ἀντιχρίστου ἐκθέσεως Λούνατσεκ, πού ζητοῦσε τήν νομοθετική ἀναγνώριση καί στήριξη τῆς ὁμοφυλοφιλίας, οἱ δύο εὐρωβουλευτές τοῦ ΛΑΟΣ ψήφισαν ἡ μία (γυναίκα) ὑπέρ τῆς ἐκθέσεως καί ὁ ἄλλος λευκό, διατρανώνοντας ἔτσι τήν Ὀρθόδοξη «εὐαισθησία» τοῦ κατά τά ἄλλα Λαϊκοῦ Ὀρθόδοξου Συναγερμοῦ! [2]. Ὅσο γιά τό ἄλλο «πατριωτικό» κόμμα, τούς ΑΝΕΛ, πού πρίν ἀπό τρεῖς μῆνες ξεπούλησε σέ δύο δόσεις (ψηφοφορίες) τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας, μόλις καί χρειάζεται νά ἀναφέρει κανείς ὅτι ὅλοι οἱ ἀντιχριστιανικοί Νόμοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πέρασαν χάρη στό δεκανίκι τῶν ΑΝΕΛ, ἄν καί λόγω «χριστιανικῆς εὐαισθησίας» οἱ ἴδιοι «ἔνιπτον τάς χεῖρας των» στίς ψηφοφορίες τῆς Βουλῆς, ὅπως ὁ Πόντιος Πιλάτος. Σχετικά μέ τή Χρυσή Αὐγή, τέλος, πού δεσπόζει μεταξύ τῶν θεωρουμένων πατριωτικῶν κομμάτων, παράδοξο εἶναι, πῶς ἐνῶ μάχονται τόν ἐθνομηδενισμό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τῶν λοιπῶν «προοδευτικῶν δυνάμεων» καί ὑπερασπίζονται τόν Χριστιανισμό, δέν διστάζουν νά ἐπικαλοῦνται καί νά προβάλουν τούς ἀθέους μηδενιστές Νίτσε καί Καζαντζάκη, νά ἑορτάζουν τά ἡλιοστάσια, καί νά κάνουν «σημαία» τους μιά κοσμοθεωρία πού μοιάζει πολύ μέ αὐτή τοῦ Χίτλερ (δέν τούς φτάνει ἡ γαλανόλευκη, δηλαδή οἱ ἑλληνορθόδοξες ἀρχές καί πρότυπα;). Τά πλέον φοβερά καί ἀποκαλυπτικά, ὅμως, γιά τό ἐν λόγω κόμμα, εἶναι τά ὅσα ἔγραψε καί δημοσίευσε κατά καιρούς ὁ σεβασμιότατος μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ [3].  Παραμένει λοιπόν τό ἐρώτημα: καί ποιόν νά ψηφίσουμε προκειμένου νά ἐκφράσουμε τήν ἀγανάκτησή μας στήν ἀντίχριστη πολιτική τῶν κυβερνώντων; Αὐτό βέβαια εἶναι ἕνα ἐρώτημα πού πρέπει μόνος του νά τό ἀπαντήσει κανείς, λαμβάνοντας ὑπ᾿ ὄψη του πραγματικά δεδομένα καί προηγούμενες πράξεις καί ὄχι μόνο προεκλογικούς λόγους καί ἐξαγγελίες. Αὐτό πού θέλησα νά τονίσω ἐδῶ εἶναι ὅτι ἄν καί ἀνθρωπίνως ἡ κατάσταση δέν φαίνεται νά μπορεῖ νά ἀλλάξει πρός τό καλύτερο, γιά τόν Θεό ὅμως ὅλα εἶναι δυνατά, καί ὅτι ὁ «ἐκλογικός νόμος» τοῦ Θεοῦ –ἄν μποροῦμε νά τό ποῦμε αὐτό– δέν ἔχει σχέση μέ τά ἀνθρώπινα ἐκλογικά συστήματα. Στήν περίπτωση τῶν Σοδόμων, εἶχε συμφωνήσει ὁ Θεός μέ τόν Ἀβραάμ ὅτι ἄν βρεθοῦν ἔστω καί δέκα δίκαιοι μεταξύ τῶν κατοίκων τῆς πόλεως τῶν Σοδόμων δέν θά τήν καταστρέψει. Θά μποροῦσε λοιπόν καί στήν περίπτωση τῆς Ἑλλάδος κάτι ἀνάλογο νά λεχθεῖ: Ἄν ἕνα μέρος τῶν Ἑλλήνων, μετανοημένοι, ἐκφράσουμε μέ τήν ψῆφο μας (καί τή γενικότερη στάση μας) τήν ἀποδοκιμασία μας στήν ἀντίχριστη πολιτική τῶν κυβερνώντων, θά μποροῦσαμε ἴσως νά «καταπραΰνουμε» τήν δικαία «ὀργή» τοῦ Θεοῦ [4] πού ἔχει ξεσπάσει στή χώρα μας σύμφωνα μέ τόν προφητικό λόγο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, πού εἶχε πεῖ τό 1989, ὅτι «ὅταν κάτι πού ἀντίκειται στίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου γίνεται ἀπό τό κράτος νόμος, τότε ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ σέ ὅλο τό ἔθνος, γιά νά παιδαγωγηθῆ» [5].  Σαφής εἶναι ἡ προειδοποίηση τοῦ Θεοῦ στήν Καινή Διαθήκη: «μή πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοί οὔτε μαλακοί οὔτε ἀρσενοκοῖται (=ὁμοφυλόφιλοι) οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται … βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι» (Α´Κορ. στ´9-10) καί «δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δέ καί … ἀνδροφόνοις (=ἀνθρωποκτόνους), πόρνοις, ἀρσενοκοίταις … ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καί εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται, κατά τό εὐαγγέλιον» (Α´Τιμ. α´9-10). Καί ἀλλοῦ πάλι στήν Καινή Διαθήκη λέει: «πᾶς πόρνος ἤ ἀκάθαρτος ἤ πλεονέκτης … οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ… διά ταῦτα γάρ ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἐπί τούς υἱούς τῆς ἀπειθείας. μή οὖν γίνεσθε συμμέτοχοι αὐτῶν» (Ἐφ. ε΄5-7). Καί βέβαια, «συμμέτοχοι αὐτῶν» δέν γίνονται μόνο ὅσοι διαπράττουν αὐτά τά ἔργα, ἀλλά καί ὅσοι κατά κάποιο τρόπο συνεργοῦν στή νομιμοποίησή τους.  Ἄν λοιπόν μαζί μέ τόν ἑαυτό μας διορθώσουμε καί τήν στάση μας ἀπέναντι στούς ἐξουσιαστές καί νομοθέτες «τοῦ αἰῶνος τούτου», ὥστε νά μή γινόμαστε συνυπεύθυνοι καί συμμέτοχοι σέ νομοθετικά ἐγκλήματα καί ἁμαρτίες ἄλλων, μποροῦμε νά ἐλπίζουμε ὅτι θά ἑλκύσουμε πάλι τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς καί τήν ἐπίγεια Πατρίδα μας.  Ἕνας Ἁγιορείτης μοναχός  23 Ἀπρ./6 Μαΐου 2019
~**    Ποιο είναι το καινούργιο Πάσχα;

~    Τι είναι το Πάσχα; Πως καθιερώθηκε να το εορτάζουμε κάθε χρόνο; Έχει διαφορά το Πάσχα των Εβραίων με το χριστιανικό Πάσχα; Τι εορτάζουν οι Εβραίοι και τι οι χριστιανοί στην εορτή του Πάσχα;  
Γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης συνδέονται με το πρόσωπο του Χριστού και την εορτή του Πάσχα; Ποιο είναι το παλιό και ποιο είναι το καινούργιο Πάσχα; ***
***   109.000 ευρώ από το πρόγραμμα δασοπροστασίας στη Μεσσηνία 
Οι πιστώσεις για την υλοποίηση του προγράμματος δασοπροστασίας για το 2019 εγκρίθηκαν για όλη την Ελλάδα από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στη Μεσσηνία, εγκρίθηκε συνολικά για τη Διεύθυνση Δασών και τα δύο Δασαρχεία, Καλαμάτας και Κυπαρισσίας, το ποσό των 109.666,35 ευρώ.
Στόχος του προγράμματος αυτού είναι, κυρίως, η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, ο έλεγχος της λαθροθηρίας, οι καταπατήσεις και γενικά τα δασικά ανομήματα, αλλά και η άσκηση των αρμοδιοτήτων αγροτικής ασφάλειας.
 Απογευματινή υπηρεσία
Σε κάθε Δασαρχείο από το πρόγραμμα αυτό θα λειτουργεί κατά τη διάρκειά του και κάθε εργάσιμη ημέρα, απογευματινή υπηρεσία, καθώς και αντίστοιχη υπηρεσία τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας. Η απογευματινή υπηρεσία θα επιλαμβάνεται προληπτικά και κατασταλτικά για τον έλεγχο καταγγελιών και γενικότερα τη δίωξη παραβάσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Δασικής Υπηρεσίας.
Η απογευματινή υπηρεσία στα Δασαρχεία θα παρέχεται από τις 2.00 μετά το μεσημέρι έως τις 10.00 το βράδυ κατά τις καθημερινές και τα Σάββατα.
Επίσης, από το πρόγραμμα για τα Δασαρχεία προβλέπεται η δυνατότητα προγραμματισμού περιπόλων για την πραγματοποίηση προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων και την εξέταση καταγγελιών, την πρόληψη και την επικουρική συνδρομή σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών κ.λπ. εντός ή εκτός του ωραρίου εργασίας, όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
 Επικοινωνία
Στο Δασαρχείο Καλαμάτας, ήδη από τη 1η Μαΐου, έχει ξεκινήσει κανονικό πρόγραμμα με βάρδιες και υπερωρίες. Βάρδια, δε, εκτός ωραρίου υπήρξε και τη χειμερινή περίοδο.  Από 1η Μαΐου υπάρχει πλέον ένας επικεφαλής και δύο άτομα βάρδια μέχρι τις 10.00 το βράδυ, καθώς και τα Σαββατοκύριακα. Επιλαμβάνονται καταγγελιών και πραγματοποιούν περιπολίες σε όλες τις δασικές περιοχές.
Όποιοι πολίτες θέλουν να ενημερώσουν για κάτι το Δασαρχείο Καλαμάτας, μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27210 63040.  Β.Β.

***  Η Ελένη Αλειφέρη παρουσίασε τους «τελευταίους» υποψηφίους και ανέβασε τους τόνους δύο εβδομάδες προ των εκλογών 
Τους «τελευταίους» 13 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους που συμμετέχουν στο συνδυασμό της «Πρωτεύουσας Δύναμης» παρουσίασε χθες το μεσημέρι, στο εκλογικό της κέντρο στην οδό Αντωνοπούλου στην Καλαμάτα, η υποψήφια δήμαρχος Ελένη Αλειφέρη. Παράλληλα, «ανέβασε» τους τόνους δύο εβδομάδες περίπου πριν από τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, μιλώντας για τους «πολιτικούς» κανόνες που διέπουν τόσο την ίδια όσο και τους ανθρώπους που καταρτίζουν το συνδυασμό της.
Αναλυτικά στο σύντομο χαιρετισμό της σημείωσε:
«Συναντιόμαστε και πάλι στα γραφεία του εκλογικού μας κέντρου για να σας παρουσιάσω τους υποψηφίους με τους οποίους ολοκληρώθηκε η ομάδα μας.
Όπως όλοι γνωρίζετε, την Κυριακή καταθέσαμε στο Πρωτοδικείο το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας, Πρωτεύουσα Δύναμη. Είμαι πολύ χαρούμενη και υπερήφανη για κάθε μέλος αυτής της ομάδας ξεχωριστά.
Είμαστε μια ομάδα που τα μέλη της δεν είναι επαγγελματίες θέσεων, αλλά άξιοι αγωνιστές της ζωής και το κυριότερο: είναι γνωστικά άρτιοι γι’ αυτά που απαιτεί ο Δήμος Καλαμάτας. Είμαστε διακεκριμένοι επαγγελματικά ο καθένας στον τομέα του, έχουμε ανθρώπους με εμπειρία αλλά και ανθρώπους με φρέσκες ιδέες, καινοτόμες αλλά υλοποιήσιμες.
Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτή η Δημοτική Παράταξη από την πρώτη στιγμή δημιουργίας της έχει συνοχή, δεν έχει συναρχηγούς και υπαρχηγούς, δεν έχει ομαδάρχες. Δεν υποσκάπτει κανένας.
Στη δεδομένη στιγμή και ενώ η προεκλογική διαδικασία είναι στο κόκκινο, είμαι πραγματικά υπερήφανη ως επικεφαλής αυτής της ομάδας, γιατί δε χρειάζεται να διαχειριστώ εσωτερικά θέματα, όπως αθέμιτες συμπεριφορές μεταξύ των υποψηφίων, κατηγορίες και συκοφαντίες. Η ομάδα μας έχει αρχές, έχει ήθος και αξίες και πάνω σε αυτά συνεχίζουμε την προεκλογική μας προσπάθεια.
Διαθέτει, όμως, και κάποια άλλα στοιχεία που στις μέρες μας σπανίζουν: Έχει συνοχή ομάδας! Και όλοι γνωρίζουμε πως αν οι Έλληνες αγωνιζόμαστε σαν ομάδα, σε οποιονδήποτε στίβο, τα καταφέρνουμε μια χαρά.
-Έχει αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της, κάτι που επίσης σπανίζει αλλού
-Διαθέτει το αίσθημα Ευθύνης. Δηλαδή, δουλεύει υπεύθυνα, κάτι που σημαίνει ότι δε χαίρεται στις επιτυχίες ενώ στα δύσκολα κρύβεται για να μην τη βρουν!
Η υπευθυνότητα είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να διαθέτει, όχι μόνο ο δήμαρχος, αλλά και όλα τα μέλη της ομάδας του.
Άλλωστε, η υπευθυνότητα αυτών που θα τους υπηρετήσουν είναι αυτό που ζητούν οι συμπολίτες μας.
Για να γίνω αντιληπτή: υπευθυνότητα σημαίνει ότι όχι μόνο είμαι στην πρώτη γραμμή των πρωτοβουλιών για έργα, ανάπτυξη και προβολή του Δήμου μας, αλλά βρίσκομαι πάντα δίπλα στον πολίτη, στην πρώτη γραμμή στις πυρκαγιές, στις πλημμύρες, στους σεισμούς, στους ανεμοστρόβιλους και όπου υπάρχει ανάγκη.
Αυτό σημαίνει ότι έχω ενεργήσει και έχω λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έχω σχεδιάσει, έχω αναπτύξει τις κατάλληλες υποδομές, έχω προχωρήσει τα έργα που απαιτούνται, έχω θωρακίσει το Δήμο και τους κατοίκους του και αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί, αν, παρόλα αυτά, κάτι δεν πάει καλά.
Αυτό ακριβώς πρεσβεύουμε εμείς στην Πρωτεύουσα Δύναμη!
Ένα ακόμη στοιχείο, για το οποίο υπερηφανεύομαι ιδιαίτερα, είναι ότι η ομάδα μας διαθέτει κανόνες σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα, οι οποίοι δε θα σβήσουν το βράδυ των εκλογών. Θα υπάρχουν και την επόμενη ημέρα! Εμείς, ούτε μηχανήματα ούτε μηχανισμούς διαθέτουμε, ούτε τάζουμε διορισμούς και παντός είδους τακτοποιήσεις, ούτε τσιμέντα… κ.λπ
Δε λαϊκίζουμε προσφέροντας βοήθεια σε αναξιοπαθούντες. Μέλημα και αγωνία μας είναι να δημιουργηθούν οι Δομές εκείνες που θα βοηθούν τους έχοντες ανάγκη συμπολίτες μας, όχι με προεκλογική – φιλανθρωπική διάθεση, αλλά επειδή είναι υποχρέωση του κράτους και του κάθε Δήμου να διαθέτει τέτοιες δομές. Είναι αυτές που πετούν στα σκουπίδια το «μέσον» και την εξαγορά ψήφων.
Ως επικεφαλής του συνδυασμού μας συγχαίρω το σύνολο των μελών του Συνδυασμού Πρωτεύουσα Δύναμη για το ήθος του προεκλογικού αγώνα που διεξάγουν, κάτι που αποτελεί εγγύηση σεβασμού των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των πολιτών στη λειτουργία μας ως η επόμενη Δημοτική Αρχή».
Απαντώντας σε ερώτηση αν τα όσα είπε, περί ευθυνών αλλά και για τη βοήθεια σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες, στρέφονται κατά συγκεκριμένων συνυποψηφίων της, η κα Αλειφέρη σημείωσε ότι ανέφερε τους πολιτικούς κανόνες και την ηθική που διέπουν την ίδια και το συνδυασμό της και δε στρέφεται εναντίον κανενός.
Κλείνοντας, παρουσίασε τους δεκατρείς υποψηφίους που συμμετέχουν στην «Πρωτεύουσα Δύναμη» και δεν είχαν παρουσιαστεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Είναι οι:
Αγγελόπουλος Γεράσιμος, Αγρότης
Γκαρμίρης Κώστας Νοσηλευτής
Ιωαννάτος Ευάγγελος, Οδοντίατρος, με βαθμό διευθυντή στο ΙΚΑ
Καδόγλου Κορνηλία, Βιολόγος, εργαζόμενη στο Νοσοκομείο Καλαμάτας
Καραμπούλα Βασιλική, Ιδιωτική Υπάλληλος, εργαζόμενη σε σούπερ μάρκετ
Κατσούλης Χαράλαμπος, Δάσκαλος
Κουπούζου Ανθή Βοηθός, Μικροβιολόγος
Κωνσταντοπούλου Δήμητρα, Πολιτικός Μηχανικός
Λαμπρόπουλος Βασίλης, Εργαζόμενος σε έργα
Λεμπέσης Διονύσιος, Ιδιωτικός υπάλληλος
Μπαμπάτσικος Νίκος, Απόφοιτος ΙΕΚ, Δάσκαλος οδήγησης
Μπολέτη Χαραλαμπία, Διδάκτωρ ερευνήτρια βιοχημικός στο Ινστιτούτο Παστέρ
Χουσέας Σταύρος, Ιδιωτικός Υπάλληλος.
Του Κώστα Γαζούλη  Φωτογραφίες: Στασινός Μουτσούλας

***   Δικαστικοί αντιπρόσωποι 2019: Τα ποσά που θα λάβουν για τις εκλογές 
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση "Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και του τρόπου καταβολής τους".
Αναλυτικά προβλέπεται:

Καθορισμός Αποζημίωσης

Στους δικαιούχους αποζημίωσης του προηγούμενου άρθρου καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:
α. Στους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν σαράντα ευρώ (140,00€) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν πέντε (105,00€) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό εκατό ευρώ (100,00€) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

Καθορισμός Ημερών Αποζημίωσης (Κυριακή 26 Μαΐου 2019)

α. ΕΦΟΡΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Στους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καθορίζονται επτά (7) ημέρες απασχόλησης.
Στους αναπληρωτές εφόρους καθορίζονται έξι (6) ημέρες απασχόλησης.
β. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
i. Εκτέλεση καθηκόντων δικαιούχων εντός του Νομού που υπηρετούν.
Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καθορίζονται έξι (6) ημέρες απασχόλησης.
Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καθορίζονται τρεις (3) ημέρες απασχόλησης.
ii. Εκτέλεση καθηκόντων δικαιούχων εκτός του Νομού που υπηρετούν.
Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καθορίζονται οκτώ (8) ημέρες απασχόλησης.
Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καθορίζονται τέσσερις (4) απασχόλησης.
iii. Εκτέλεση καθηκόντων δικαιούχων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Στους αντιπρόσωπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α’, Β1 Βορείου Τομέα, Β2 Δυτικού Τομέα και Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, Α’ Ανατολικής Αττικής και Β’ Δυτικής Αττικής, Α’ και Β’ Πειραιά, Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, καθορίζονται εννέα (9) ημέρες απασχόλησης.
Στους αναπληρωτές τους ορίζονται τρεις (3) ημέρες απασχόλησης εκτός από εκείνους οι οποίοι δεν υπηρετούν στους Νομούς αυτούς ως προς τους οποίους ορίζονται τέσσερις (4) ημέρες.
iv. Εκτέλεση καθηκόντων δικαιούχων που μετακινούνται σε προορισμούς με συγκοινωνιακές δυσχέρειες.
Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στα νησιωτικά συμπλέγματα των νομών Δωδεκανήσου (εκτός των νησιών Ρόδος και Κως) και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Σύρου και Νάξου), καθώς και στα νησιά Ικαρία του Νομού Σάμου, Κύθηρα και Αντικύθηρα του Νομού Αττικής, Γαύδος του Νομού Χανίων, Σαμοθράκη του Νομού Έβρου, Θάσος του Νομού Καβάλας, Ψαρρά και Οινούσες του Νομού Χίου, Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος του Νομού Λέσβου, στα νησιά των Βορείων Σποράδων (Αλλόνησος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος) και των άγονων γραμμών του Ιονίου Πελάγους, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση για εννέα (9) ημέρες λόγω συγκοινωνιακών δυσχερειών.
Στους αναπληρωτές τους οι ημέρες απασχόλησης είναι τέσσερις (4).
Ειδικά, οι δικαιούχοι αποζημίωσης που υπηρετούν στα νησιά Ρόδου, Κω, Σύρου και Νάξου και θα διοριστούν να εκτελέσουν καθήκοντα εντός της έδρας τους ως ανώτατο όριο ημερών απασχόλησης, ορίζεται το αντίστοιχο με την παράγραφο β.i του παρόντος άρθρου. v. Εκτέλεση καθηκόντων δικαιούχων σε εκλογικά τμήματα της Επικράτειας όπου η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί χωρίς διάκριση Α και Β.
Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους σε εκλογικά τμήματα της Επικράτειας, όπου η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί χωρίς διάκριση Α και Β, ήτοι η ψηφοφορία θα διενεργηθεί ταυτόχρονα με τρεις ή τέσσερις κάλπες, καθορίζονται δέκα (10) ημέρες απασχόλησης.
Στους αναπληρωτές τους ορίζονται τρεις (3) ημέρες απασχόλησης εκτός από εκείνους οι οποίοι δεν υπηρετούν στους Νομούς αυτούς ως προς τους οποίους ορίζονται τέσσερις (4) ημέρες.
vi. Εκτέλεση καθηκόντων δικαιούχων σε εκλογικά τμήματα της Επικράτειας όπου διεξάγεται ψηφοφορία αποκλειστικά και μόνο για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους σε εκλογικά τμήματα της Επικράτειας όπου διεξάγεται ψηφοφορία αποκλειστικά και μόνο για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 26η Μαΐου 2019 καθορίζονται πέντε (5) ημέρες απασχόλησης εκτός από εκείνους οι οποίοι δεν υπηρετούν στους Νομούς αυτούς ως προς τους οποίους ορίζονται έξι (6) ημέρες.
Στους αναπληρωτές τους ορίζονται τρεις (3) ημέρες απασχόλησης εκτός από εκείνους οι οποίοι δεν υπηρετούν στους Νομούς αυτούς ως προς τους οποίους ορίζονται τέσσερις (4) ημέρες.
vii. Εκτέλεση καθηκόντων γραμματέων των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνέων της τουρκικής γλώσσας.
Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών ορίζεται μία (1) ημέρα απασχόλησης.

Επαναληπτικές εκλογές (Κυριακή 2 Ιουνίου 2019)

Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας την επόμενη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 139 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) όπως ισχύει, οι αντίστοιχες ημέρες ορίζονται σε τέσσερις (4) ημέρες για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους εφόρους αυτών, σε τρεις (3) ημέρες για τους αναπληρωτές εφόρους και αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και σε μία (1) ημέρα για τους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και τους διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας

Περιπτώσεις ορισμού δύο γραμματέων Εφορευτικών Επιτροπών

Για την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 οι εφορευτικές επιτροπές στις εκλογικές περιφέρειες Α’, Β1 Βορείου Τομέα, Β2 Δυτικού Τομέα και Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, Α’ Ανατολικής Αττικής και Β Δυτικής Αττικής, Α’ και Β’ Πειραιά, Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης καθώς και τα εκλογικά τμήματα της επικράτειας όπου η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί χωρίς διάκριση Α’ και Β’, ήτοι η ψηφοφορία θα διενεργηθεί με τρεις ή τέσσερις κάλπες κατά τη διενέργεια των ταυτόχρονων δημοτικών, περιφερειακών και εκλογών ανάδειξης μελών του Ευρωκοινοβουλίου, μπορούν να αναθέτουν καθήκοντα γραμματέα, λόγω των αυξημένων αναγκών, σε δύο δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή σε εκλογείς, υποχρεούμενους να εκπληρώσουν αυτά.

Υπολογισμός οδοιπορικών εξόδων

Για τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται:
i. Προκειμένου για μετακίνηση με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ποσό 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο.
ii. Προκειμένου για μετακίνηση με σιδηρόδρομο και λεωφορείο, το αντίτιμο του εισιτηρίου μειωμένο μετά την χορηγούμενη έκπτωση.
iii. Προκειμένου για Ε/Γ ακτοπλοϊκά πλοία όλης της χώρας το αντίτιμο του εισιτηρίου επί του ισχύοντος ναυλολογίου επιβατών, μειωμένο μετά την χορηγούμενη έκπτωση.
Σε περίπτωση που μέρος της διαδρομής ή και ολόκληρη η διαδρομή δεν εξυπηρετείται με τα παραπάνω συγκοινωνιακά μέσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο και το ποσό που θα καθοριστεί, από τις αρχές του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αντιτίμου εισιτηρίου ή ναύλου που συνήθως καταβάλλεται για το φθηνότερο χρησιμοποιούμενο μέσο της διαδρομής αυτής, σε συνάρτηση προς τις τοπικές κατά περίπτωση συνθήκες και ιδιαιτερότητες, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του ποσού κάλυψης της διαδρομής αυτής.
Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση αεροπλάνου, όπου αυτό επιβάλλεται, κατά την εκτίμηση των αρχών του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται ποσό οδοιπορικών εξόδων ίσο με το αντίτιμο του εισιτηρίου του αεροπλάνου.
Lawpost.gr

***   Παρουσίαση του βιβλίου Γιώργου Αγγελόπουλου "Ντάνος: Μία Αφήγηση στην Αυγή Σαββίδου" 
Σήμερα Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα 20.00 η Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. και το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ, Δήμητρα Δημοπούλου συνδιοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Αγγελόπουλου "Ντάνος: Μία Αφήγηση στην Αυγή Σαββίδου" στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας, Αριστομένους 95.
Θα προλογίσει η Εκδότρια Χριστιάνα Χριστοπούλου, θα μιλήσουν η Δήμητρα Δημοπούλου, ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου και φιλόλογος, ο Αναστάσιος Ντούγκας Δικηγόρος και Πρόεδρος Επ. Δημοσίων Σχέσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και οι συγγραφείς Γιώργος Αγγελόπουλος και Αυγή Σαββίδου.
Στο τέλος της παρουσίασης ο Γιώργος Αγγελόπουλος θα υπογράψει αντίτυπα της έκδοσης.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Τι κάνει έναν άνθρωπο αυτό που είναι; Πώς φτάνει στο σημείο να συνειδητοποιήσει τι τον έχει σημαδέψει, τι έχει κερδίσει και τι έχει αφήσει πίσω του; Και, πάνω απ’ όλα, με ποιον τρόπο μπορεί κανείς να τα μεταδώσει όλα αυτά στους άλλους, βοηθώντας τους, ίσως, να κοιτάξουν καλύτερα μέσα τους;
Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο γνωστός πια σε όλη την Ελλάδα (αλλά και όχι μόνο) ως Ντάνος, ξετυλίγει σε αυτό το βιβλίο το κουβάρι της ζωής του. Ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από μια απλή ζωή στο νησί της Σκιάθου, έφτασε να γίνει αναγνωρίσιμος σε όλη τη χώρα με εφόδια την υπομονή, την επιμονή, την αλληλεγγύη και τη σκληρή προσπάθεια. Αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες της ζωής από πολύ μικρός, ο Γιώργος Αγγελόπουλος έμαθε από νωρίς την αξία της σκληρής δουλειάς, της ανεξαρτησίας, αλλά και της στενής σύνδεσης με τους αγαπημένους του ανθρώπους. Δεν έγινε ποτέ μοιρολάτρης, αλλά ένας άνθρωπος δεκτικός στην αλλαγή, τη διαφορετικότητα, την αναζήτηση κάθε νέας πρόκλησης. Έμαθε να τιθασεύει τα αρνητικά του συναισθήματα, και αυτό τον έκανε κάθε φορά και πιο δυνατό.
Από τη μικρή και κλειστή κοινωνία της Σκιάθου της δεκαετίας του 1980, όπου έκανε πολλές διαφορετικές δουλειές, πήγε στον Βόλο για να παίξει επαγγελματικά ποδόσφαιρο, γνώρισε τον έρωτα, έζησε έντονα, για να επιστρέψει στη Σκιάθο και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Μετά ήρθε το Survivor, μια «μικρογραφία της πραγματικής ζωής» όπως γράφει, όπου απέδειξε την αξία του σε όλη τη χώρα και αγαπήθηκε από χιλιάδες ανθρώπους.
Το βιβλίο του Γιώργου Αγγελόπουλου είναι η αυτοβιογραφική διήγηση ενός ανθρώπου που κοιτούσε μόνο μπροστά. Είναι μια κατάθεση ψυχής που ως στόχο δεν έχει ούτε τον εντυπωσιασμό, ούτε τη φτηνή συγκίνηση. Το βιβλίο αυτό περιγράφει την πορεία ενός ανθρώπου, όπως την έζησε ο ίδιος, και όπως θέλει να την αφηγηθεί γλαφυρά στους άλλους για να καταλάβουν ποιος πραγματικά είναι. Είναι ταυτόχρονα ένα ψυχογράφημα, μια αυτοβιογραφία, και, όπως γράφει, μια παρότρυνση «σε αυτούς που ψάχνουν να αντικρίσουν τη δική τους δύναμη».

***   Ψήφο εμπιστοσύνης και από τη Ryanair στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Με αφορμή την επίσημη ανακοίνωση της επικεφαλής Sales & Marketing της αεροπορικής εταιρείας Ryanair, Chiara Ravara, όσον αφορά στα 4 νέα δρομολόγια σύνδεσης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας με Λονδίνο (Στάνσεντ), Μιλάνο (Μπέργκαμο), Πίζα και Σόφια έως και το Μάρτιο του 2020, η θεματική αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, Κωνσταντίνα Νικολάκου, δήλωσε:
«Η ικανοποίησή μας ως Περιφερειακή Αρχή για την επίσημη πλέον ανακοίνωση της Ryanair είναι μεγάλη, με δεδομένο ότι επιστρέφει στην Πελοπόννησο μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες διεθνώς. Καταφέραμε μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και συνέργειες να ανατρέψουμε την προηγούμενη αρνητική κατάσταση που είχε δημιουργήσει συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή, η οποία δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο για την Ανατολική Μεσόγειο, Νικόλαο Λαρδή, για τη συνεργασία και την ολοκλήρωση του εγχειρήματος. Οι συλλογικές μας προσπάθειες και η ακατάπαυστη εργασία μας αποδίδει.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα στηρίξει με κάθε τρόπο την επένδυση της Ryainair στην Πελοπόννησο. Συνεργαζόμαστε και αποτελούμε πλέον αξιόπιστο συνομιλητή των μεγαλύτερων αεροπορικών εταιρειών διεθνώς.
Με γνώμονά μας τη συνεργασία καταφέραμε στα χρόνια της κρίσης να πετύχουμε 17% μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της επιβατικής κίνησης, εκτόξευση κατά 1843% σε συνδεσιμότητα την τελευταία δεκαετία του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας και 157.4 εκ ευρώ τα οφέλη στην οικονομία της Περιφέρεια Πελοποννήσου».

***   Το 3ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου, 12-19/5 στην Καλαμάτα, από την Πειραματική Σκηνή 
Το 3ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας που εμπνεύστηκε και διοργανώνει η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας θα μετατρέψει και φέτος την πόλη μας σε μια μικρή παραμυθοχώρα για μια ολόκληρη εβδομάδα. Η αυλαία θα ανέβει αυτή την Κυριακή 12 Μαΐου στο ΔΗΠΕΘΕΚ με τα Καμώματα του Καραγκιόζη (θέατρο σκιών από τον νεαρό Καλαματιανό Κ. Δημητρακόπουλο), ενώ θα «πέσει» στις 19/5 (Κυριακή), με την μουσική τελετή λήξης. Σε αυτό το διάστημα το ΔΗΠΕΘΕΚ, το αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής, αλλά επίσης η κεντρική πλατεία και τα γραφεία της Πειραματικής στην οδό Ευρυπίδου  θα φιλοξενήσουν δεκάδες παραστάσεις, δρώμενα και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. Το Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας έχει για τα καλά ανοίξει τα φτερά του, γιγαντώνεται χρόνο με το χρόνο (47 παραστάσεις φέτος, έναντι 34 πέρυσι, 20 θίασοι από 16, 48 κουκλοπαίκτες, μεταξύ άλλων από Ισπανία και Ιταλία) αποκτά πανελλήνια απήχηση, προσελκύει κοινό και εκτός Καλαμάτας, και έχει πολλά να πει σε μικρούς και μεγάλου, χαρούμενα και αστεία, αλλά και σοβαρά για τα παιδιά και όλους μας, μέσω μιας πανάρχαιας τέχνης που εκπλήσσει με την εξέλιξή της και την διαχρονική απήχησή της…
Χθες το μεσημέρι στα γραφεία της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας οι διοργανωτές αναφέρθηκαν στις λεπτομέρειες της διοργάνωσης. Η Λέττα Πετρουλάκη, πρόεδρος και «ψυχή», τόσο του δραστήριου θεατρικού συλλόγου, όσο και αυτής της εντυπωσιακής συνάντησης κουκλοθέατρου, της μοναδικής στη Νότια Ελλάδα, χαρακτήρισε το φεστιβάλ ως μια πολύ μεγάλη γιορτή για τα παιδιά:
«Ευελπιστούμε ότι θα έχει τη συνέχεια που του αρμόζει, να γίνει διεθνές κάποια στιγμή και να διαφημίσει όλη τη Νότια Ελλάδα» ανέφερε η κα Πετρουλάκη στο ξεκίνημα, ενώ έκλεισε την ομιλία της με την αγωνία να βρεθεί ένας ακόμα χορηγός, που θα καλύψει τα αυξημένα φετινά έξοδα...
Η ίδια εξήγησε ότι οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει από τον Γενάρη του 2019, με ατέλειωτες ώρες δουλειάς από εθελοντές (και όχι επαγγελματίες) που προσφέρουν «με μοναδικό όπλο την αγάπη για τον πολιτισμό, ιδιαίτερα όταν αυτός αφορά στα παιδιά και στους νέους της πόλης μας».
Κι αφού παρέθεσε τα «μεγέθη» του φετινού Φεστιβάλ, εξήγησε ότι «Θα παρουσιαστούν παραστάσεις με πάρα πολλά είδη θεατρικής κούκλας, με πάρα πολλές τεχνικές καινούργιες και βέβαια τα θέματα των παραστάσεων είναι ποικίλα, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, σε θέματα που απασχολούν τη νεολαία όπως το bullying, η χρήση ναρκωτικών. Την πρώτη παράσταση που θα παρουσιαστεί την Κυριακή, μπορεί να την παρακολουθήσουν και κωφοί, γιατί θα γίνεται παράλληλα απόδοση στη νοηματική γλώσσα. Έχουμε κάθε μέρα εργαστήρια και σεμινάρια για παιδιά και ενήλικες και τρία μεγάλα θεατρικά δρώμενα (12/5, 8 μ.μ. μετακινούμενη διαδραστική παράσταση με κούκλες και σαπουνόφουσκες από το ΔΗΠΕΘΕΚ στην κεντρική πλατεία, 15/5, 8 μ.μ. Μουσικοθεατρικό δρώμενο Οι Γλάροι, στην κεντρική πλατεία και 18/5 1 μ.μ. παρέλαση γιγαντόκουκλων από την αιθ. Φιλαρμονικής έως το ΔΗΠΕΘΕΚ)».
Η παρέλαση του Σαββάτου θα περάσει και από το Αρχαιολογικό Μουσείο, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Μουσείων (18/5) και την συμμετοχή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας στο φετινό Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου.
Τέλος, η κα Πετρουλάκη ευχαρίστησε για την στήριξή τους τον Δήμο Καλαμάτας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τις Διευθύνσεις Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης, την ΦΑΡΙΣ, επιχειρηματίες-χορηγούς, τους εθελοντές, τα τοπικά ΜΜΕ και την ΕΡΤ.
Με τη σειρά της η Ελευθερία Κυριακοπούλου, υπεύθυνη υπάλληλος της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις πολιτιστικές δράσεις στη Μεσσηνία, αφού μετέφερε τους χαιρετισμούς και τις ευχές για καλή επιτυχία του Περιφερειάρχη κ. Τατούλη, έπλεξε εγκώμιο της Πειραματικής Σκηνής για το έργο που προσφέρει και τόνισε μεταξύ άλλων σχετικά με το Φεστιβάλ: «Χαιρόμαστε που σαν φορέας είμαστε από αυτούς που το πιστέψαμε από την αρχή, που το στηρίξαμε ηθικά και εμπράκτως και το βλέπουμε να παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις και να δημιουργεί πλέον ένα θεσμό στην πόλη της Καλαμάτας. Η επιθυμία μας είναι να υπάρξει συνέχεια, να διευρυνθεί με τη στήριξη όλων των φορέων που συμμετέχουν -γιατί έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα πέρα από το ψυχαγωγικό».
Από την πλευρά του ο Δημήτρης Σαρρής, εκπροσωπώντας τους εκπαιδευτικούς-εθελοντές της ομάδας εργασίας, είχε μια καίρια παρέμβαση να κάνει, «συνιστώντας» με ένθερμο τρόπο το κουκλοθέατρο, ως ένα μέσο μάθησης και ανάπτυξης ισορροπημένων ψυχοσυναισθηματικά παιδιών σε «αντίδοτο» της ψηφιακής μονομέρειας.
«Το κουκλοθέατρο που είναι μία πανάρχαια τέχνη, ξαφνικά πρέπει να το δούμε με άλλο μάτι, γιατί τα παιδιά μας σήμερα αντιμετωπίζουν καινούργιας μορφής προβλήματα. Χάνουν συνεχώς την επαφή τους από τον τρισδιάστατο πραγματικό κόσμο, μέσα από το τρισδιάστατο ψηφιακό κόσμο. Το μυαλό τους αποκτά άλλες προσλαμβάνουσες και το κουκλοθέατρο ξαφνικά γίνεται μία καινούργια δυναμική για τον παιδαγωγό και τον γονέα να μάθει το παιδί τον κόσμο
Διεθνώς το κουκλοθέατρο θεωρείται ως εκπαιδευτικό μέσο αιχμής για την ανάπτυξη όλων των μορφών νοημοσύνης, των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης. Ακόμα και η απλή θέαση της παράστασης από το παιδί του αλλάζει τον κόσμο, του δίνει νέα δυναμική στο μυαλό και στις ψυχοκινητικές του δυνατότητες για να δει τον κόσμο και να λύσει προβλήματα που αντιμετωπίζουμε πλέον με τα παιδιά μας εκ νέου γιατί αλλάζουν τα πράγματα. Και το Φεστιβάλ δίνει τη δυνατότητα στα σχολεία και τα παιδιά της πόλης μας να πάνε στο κουκλοθέατρο», ανέφερε ο κ. Σαρρής, τονίζοντας την ανάγκη να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία για κάτι τόσο σημαντικό.
Στη συνέχεια ο ίδιος αναφέρθηκε για τη συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων:
«Συναντιέται πλέον σε αυτή τη δημιουργική κατάσταση η μουσειοπαιδαγωγική με την παιδαγωγική του κουκλοθέατρου, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας κάνει πάρα πολλά πράγματα εκπαιδευτικά. Με χαρά συνεργαστήκαμε και φτιάξαμε μία έκδοση με τις Μουσειόκουκλες που υπάρχει online και μπορούν να βρουν όλοι οι πολίτες (http://www.peiramatikiskinikalamatas/puppetfest).
Μέσα από την απλή έκδοση με τις Μουσειόκουκλες, μέσα από την παρέλαση που θα κάνουμε «παντρεύοντας» τη δυναμική του κουκλοθεάτρου με του Μουσείου, είναι όλα καινούργια πράγματα και πρέπει να σταθούμε στην παιδαγωγική αξία και όσα έχουν να προσφέρουν στα παιδιά μας», κατέληξε ο Δημήτρης Σαρρής, ευχαριστώντας ακόμα όσους στηρίζουν το όλο εγχείρημα.
Τέλος, η Γιώτα Βασιλειάδη, μέλος του Δ.Σ. της Πειραματικής Σκηνής, εθελόντρια και κουκλοπαίχτρια (συμμετέχει σε δυο παραστάσεις «Η φάλαινα που ήθελε να αδυνατίσει» και «Το νησί των συναισθημάτων»), ανέφερε ότι προσφέρει εθελοντικά από το 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και ευχαρίστησε όσους βοηθούν στο κομμάτι του εθελοντισμού, που είναι πολύ σημαντικό.   Της Χριστίνας Ελευθεράκη

*** Παραίτηση Τσέρτου από το ΔΣ του Παμίσου, λόγω Κόκκαλη! 
Όπως είναι φυσικό υπήρχαν και κάποιοι στον Πάμισο που δεν είδαν με …καλό μάτι τη βράβευση του υποψήφιου Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού Πειραιώς. Ενδεικτική η περίπτωση του Παναγιώτη Τσέρτου, ο οποίος ανακοίνωσε μάλιστα μέσω facebook την παραίτησή του από το ΔΣ!
«Για λόγους που σχετίζονται με την βράβευση του κ. Πέτρου Κόκκαλη, που παρουσιάστηκε σαν ομόφωνη, ενώ μονό ομόφωνη δεν ήταν. Yπάρχουν διαφωνίες μελών του διοικητικού συμβούλιου, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονος ξεσηκωμός των φιλάθλων της ομάδας, για την χρονική στιγμή και μονό που γίνεται η βράβευση, υποβάλλω την παραίτηση μου μην ανεχόμενος να συνεχίσω να είμαι κυματοθραύστης των σχολίων του καθενός διαφωνούντα...», ανέφερε ο κ. Τσέρτος, που είναι από τους ανθρώπους που έχουν συνδέσει όλη τους τη ζωή με την ομάδα της Μεσσήνης.

***   Ο Θανάσης Βασιλόπουλος στην Κοινότητα της Βέργας 
  
Στο πλαίσιο των συναντήσεων του συνδυασμού «Δημιουργική Πρωτοβουλία για το Δήμο Καλαμάτας», ο επικεφαλής Θανάσης Βασιλόπουλος μαζί με υποψηφίους επισκέφτηκαν προχθές την Κοινότητα της Βέργας.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τους κατοίκους συζητήθηκαν ζητήματα όπως η πολεοδομική μελέτη της περιοχής, το ΓΠΣ, θέματα καθημερινότητας, αλλά και ζητήματα περαιτέρω συνεργασίας Τοπικού Συμβουλίου και Δήμου Καλαμάτας.
Για μια ακόμη φορά, όπως αναφέρεται σχετικά, «να ευχαριστήσουμε τους κατοίκους για τη θερμή τους υποδοχή και την ουσιαστική συζήτηση που επακολούθησε».

***   Συνάντηση του Μανώλη Μάκαρη με τον Π. Κόκκαλη 
Ο Πέτρος Κόκκαλης, υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, επισκέφτηκε το εκλογικό περίπτερο της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτός Δήμος- Ενεργοί Πολίτες» και συναντήθηκε με τον Μανώλη Μάκαρη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα σημαντικά ζητήματα του Δήμου Καλαμάτας (διαχείριση απορριμμάτων, αντιπλημμυρική θωράκιση), αλλά και οι σημαντικές προοπτικές του (αγροδιατροφή και τουρισμός).
Παράλληλα, έγινε εκτενής αναφορά στη Νέα Αστική Ατζέντα του ΟΗΕ που μπορεί να βρει εφαρμογή και στην Καλαμάτα.

***  Ενθουσιώδης υποδοχή στα Γιαννιτσάνικα για τον Βασίλη Κοσμόπουλο 
Προχθές ο υποψήφιος δήμαρχος, με το συνδυασμό «Καλαμάτα μπροστά», Βασίλης Κοσμόπουλος, επισκέφτηκε με υποψηφίους του την περιοχή των Γιαννιτσανίκων. Μια ταχέως αναπτυσσόμενη συνοικία της Καλαμάτας, που όμως είναι ταλαιπωρημένη από την εγκατάλειψη αρκετών χρόνων.
Η ενθουσιώδης υποδοχή των κατοίκων, που από νωρίς είχαν συγκεντρωθεί, κατέδειξε, για άλλη μια φορά, την πίστη στην πρόταση του συνδυασμού.
Ο Βασίλης Κοσμόπουλος, που ήταν ήδη ενημερωμένος για θέματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης, τόνισε ότι πρωταρχικό μέλημα του Δήμου θα είναι η ανακούφιση της καθημερινότητας των δημοτών. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, βελτίωση του οδικού δικτύου, φωτισμός, καθαριότητα, δημιουργία στάσεων με στέγαστρο είναι βασικά αιτήματα της περιοχής, τα οποία θα ενταχθούν σε πρόγραμμα άμεσης αντιμετώπισης.
Ο υποψήφιος δήμαρχος επισκέφτηκε και συνομίλησε, επίσης, με επαγγελματίες στην περιοχή του γηπέδου Μπαχράμη, που του ευχήθηκαν καλή επιτυχία. Άλλη μια περιοχή που η αναβάθμισή της θα αποτελέσει μια πρόκληση για τη νέα Δημοτική Αρχή, σχολίασε

*** Λήστεψαν και χτύπησαν ηλικιωμένο ζευγάρι στον Άγριλο! 
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Καλαμάτας ένας 82χρονος, που μαζί με την ηλικιωμένη σύζυγό του έπεσαν θύματα ληστείας και άγριου ξυλοδαρμού, μέσα στο σπίτι τους στο χωριό Άγριλος, τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Οι αδίστακτοι ληστές, για ελάχιστα ευρώ, χτύπησαν ανελέητα με κλωτσιές και μπουνιές τον 82χρονο, με αποτέλεσμα να υποστεί ρήξη εντέρου και εν συνεχεία περιτονίτιδα, όπως μας πληροφόρησαν συγγενείς του ηλικιωμένου ζευγαριού.
Επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία για το συμβάν δεν έχει γίνει, παρά μόνο επιβεβαίωση του γεγονότος.
 Ληστεία
Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας κι ενώ το ηλικιωμένο ζευγάρι κοιμόταν στο σπίτι του. Τρία άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, παραβίασαν παράθυρο στο χώρο που κοιμόταν ο 82χρονος και μπήκαν στο σπίτι. Πληροφορίες αναφέρουν πως ένα τέταρτο άτομο περίμενε απέξω σε αυτοκίνητο.
Όταν ο ηλικιωμένος τούς αντιλήφθηκε, τους είδε από πάνω του να τον απειλούν με ένα μαχαίρι, ενώ πήγαν και στην κρεβατοκάμαρα που κοιμόταν η 87χρονη σύζυγός του, η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και την πέταξαν κάτω από το κρεβάτι.
 Με κλωτσιές και μπουνιές
Οι δράστες ακινητοποίησαν και τους δύο χρησιμοποιώντας σωματική βία και με την απειλή μαχαιριού, ενώ άρχισαν να χτυπούν τον 82χρονο με κλωτσιές και μπουνιές ζητώντας του χρήματα και μιλώντας καλά ελληνικά.
Παράλληλα, έψαχναν το σπίτι και βρήκαν 330 ευρώ, όμως συνέχισαν να τον χτυπούν ζητώντας κι άλλα χρήματα. Μάλιστα, ο 82χρονος για να γλιτώσει από τη μανία τους, αφού δεν πίστευαν πως δεν έχει άλλα χρήματα, τους παρακαλούσε να σταματήσουν και να πάνε την άλλη μέρα, που θα είχε φροντίσει να βρει χρήματα να τους δώσει.
Τελικά, οι δράστες αποφάσισαν να φύγουν, αφήνοντας χτυπημένο τον 82χρονο, ο οποίος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου εξακολουθεί και νοσηλεύεται.
Της Βίκυς Βετουλάκη 

***   Οι υποψήφιοι του συνδυασμού «Καλαμάτα Ξεκινάμε» 
Όνομα συνδυασμού ΄΄ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ΄΄
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ υποψήφια Δήμαρχος
A. Εκλογική Περιφέρεια Καλαμάτας
1) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ,Καθηγητής φυσικής αγωγής – πτυχιούχος ΤΕΦΦΑ –προπονητής ποδοσφαίρου
2) ΑΤΕΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ , Ελεύθερος επαγγελματίας – Εργολάβος ηλεκτρολόγος
3) ΓΑΛΕΑ  ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ( Κική)  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , Πτυχιούχος ΤΕΙ Νοσηλευτικής Αθηνών – Διοίκηση Επιχειρήσεων
4) ΓΑΤΣΙΝΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ , Συνταξιούχος
5) ΓΚΙΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , Ιατρός παθολόγος – Δ/ντής Κέντρου Υγείας Αγ. Νικολάου Δυτικής Μάνης
6) ΓΚΛΕΓΚΛΕ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ , Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης – Λυκειάρχης ΓΕΛ Θουρίας
7) ΓΚΟΥΖΟΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ , Ελεύθερος Επαγγελματίας
8) ΔΑΒΕΡΟΥ -ΝΑΖΕ  ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , Εκπαιδευτικός
9) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , Σοπράνο – Φλαουτιστα –Μέλος και Διδάσκαλος Ωδείου & Φιλαρμονικής
10)  ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , Ιατρός Αναισθησιολόγος – Επιμελήτρια Α΄ Νοσοκομείου Καλαμάτας
11)  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ , Αστυνομικός – Πρόεδρος Διεθνούς Ενωσης Αστυνομικών
12)  ΖΕΜΠΙΛΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ , Ελεύθερος Επαγγελματίας
13)  ΚΑΝΤΕΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , Ιδιωτικός Υπάλληλος Καπνοβιομηχανίας Καρέλια
14)  ΚΑΠΟΓΛΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , Ιατρός Μικροβιολόγος – Επιμελήτρια Α΄ Νοσοκομείου Καλαμάτας
15)  ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ , Κοινωνική Λειτουργός – Ελεύθερος Επαγγελματίας
16)  ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΘΑΝΟΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος ΚΤΕΛ Μεσσηνίας
17)  ΚΑΡΟΥΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , Οικονομολόγος
18)  ΚΑΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , Καθηγητής Μαθηματικός – Υπάλληλος ΚΕΚ  ΠΕ Μεσσηνίας
19)  ΚΕΡΑΝΗ  ΜΕΡΣΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ , Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών McS Πανεπιστημίου Πατρών – Εκπαιδευτικός Ι.ΙΕΚ  Καλαμάτας
20)  ΚΛΑΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ  ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ,Συνταξιούχος Υπουργείου Οικονομικών – Πρόεδρος Συλλόγου Επτανησίων Νομού Μεσσηνίας
21)  ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ  ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ , Μηχανολόγος – Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
22)  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Τάκης) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , Συνταξιούχος
23)  ΛΙΑΒΑΡΗ  ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ ,Ιδιωτική υπάλληλος
24)   ΛΙΑΠΠΑΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , Εκδότης FARE NEWS -  Ιεροψάλτης – Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 6ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας
25)   ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ  (Ελβα)  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , Διπλωματούχος Περιβαλλοντολόγος Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών
26)   ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ  ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ , Πτυχιούχος Διεθνών Σχέσεων Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών – Προπονήτρια Ρυθμικής Γυμναστικής
27)   ΜΕΝΟΥΝΟΣ  ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ , Πυροσβέστης  – τ. Πρόεδρος Ενωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Ν. Μεσσηνίας
28)   ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , Πολιτικός Μηχανικός
29)   ΜΙΝΤΖΑ  ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ,Εφοριακός
30)   ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , Αγρότης
31)   ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ , Ξενοδόχος - Επιχειρηματίας
32)   ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , Επιχειρηματίας
33)   ΜΠΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , Πολιτικός Μηχανικός
34)   ΜΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,  Επιχειρηματίας Τουρισμού
35)   ΝΙΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ , Αξιωματικός ε.α
36)   ΡΑΛΛΗ  ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , Προϊσταμένη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Νοσοκομείου Καλαμάτας – Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελλοπονήσου
37)  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ , Στρατιωτικός Αεροπορίας
38)  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , Αυτοκινητιστής
39)  ΤΖΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , Δικηγόρος
40)  ΤΣΙΜΙΚΛΗ  ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ , Ασφαλιστικός Πράκτορας
41)  ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ , Ιδιωτική υπάλληλος
42)  ΤΣΙΧΛΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός
43)  ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ , Στρατιωτικός Αεροπορίας
44)   ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ( ΘΑΛΕΙΑ ) ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ , Ιδιωτική Υπάλληλος – Πτυχιούχος του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕΙ Καλαμάτας
       Β. Λοιπές Εκλογικές Περιφέρειες
Β1. Εκλογική ενότητα Άριος

ΛΙΑΣΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ , Ελεύθερος Επαγγελματίας
Β2. Δημοτική ενότητα Αρφαρών
ΜΠΑΡΟΥΝΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  (ΚΑΙΤΗ ) ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ , Ιδιωτική Υπάλληλος
Β3. Δημοτική ενότητα Θουρίας
1) ΜΑΛΑΠΑΝΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ , Αποφ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Τμήματος Γεωγραφίας
2) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  , Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος – Ιδιωτικός Υπάλληλος

***  Μήνυση κατά αγνώστων για «επίθεση» από «ψεύτικο» προφίλ στο Facebook έκανε ο Γ. Λεβεντάκης 
Μήνυση κατά αγνώστων κατατέθηκε χθες στο Αστυνομικό Τμήμα Κυπαρισσίας, καθώς και στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, από τον υποψήφιο δήμαρχο Τριφυλίας Γεώργιο Λεβεντάκη.
Όπως αναφέρεται σχετικά: «Ο λόγος που άσκησε τα νόμιμα ένδικα μέσα ο κ. Λεβεντάκης, είναι επειδή ασκήθηκε “επίθεση” προς το πρόσωπό του από «ψεύτικο» προφίλ στο Facebook, στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί (ΑΝ.Ο.Δ.Ο.Σ. Τριφυλίας).
Μιλώντας με χυδαίους χαρακτηρισμούς για εκείνον με αναληθή “υποτιθέμενα” στοιχεία για την επιχειρηματικότητά του και μη διστάζοντας να επεκταθεί ακόμα και στους οικογενειακούς δεσμούς με τη μητέρα του.
Έπειτα από συγκεκριμένες οδηγίες από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, το σχόλιο διαγράφηκε από το προσωπικό του προφίλ, προκειμένου να “πάρει” τη νομική οδό. Ζητώντας εξηγήσεις ο Κ. Λεβεντάκης, με προσωπικό μήνυμα για το ποιος βρίσκεται πίσω από όλο αυτό το γεγονός, η απάντηση που του δόθηκε ήταν “θα σου πω εγώ τις επόμενες ημέρες”. Ως εκ τούτου αυτεπάγγελτα έγινε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και για απειλές».

***  Ο καιρός  σήμερα Παρασκευή στην Καλαμάτα 
O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα Παρασκευή 10/5/2019 προβλέπεται μερικώς νεφελώδης.                
Από τις πρώτες μεταμεσονύχτιες έως και τις μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να πυκνώνουν κατά διαστήματα. Από τις απογευματινές ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας ο ουρανός θα είναι κυρίως καθαρός, με κάποιες σποραδικές νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 40-80%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 1-2 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Ν-ΝΔ, με ένταση 1-2 μποφόρ, το μεσημέρι θα ενισχυθούν, στα 2-3 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε Ν-ΝΑ, με ένταση 1-2 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ.
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το http://kalamata.meteoclub.gr/

***   Το διάλειμμα του υπαλλήλου 
Το παράπονό του κάλεσε να μας πει χθες το απόγευμα ένας αναγνώστης, ο οποίος το πρωί βρέθηκε σε δημόσια υπηρεσία της Καλαμάτας για να διεκπεραιώσει υπόθεσή του. Παρά το γεγονός, όπως μας περιέγραψε, που στην εν λόγω υπηρεσία υπήρχε αυξημένη κίνηση χθες το πρωί, υπήρχαν μόνο δύο γραφεία για εξυπηρέτηση πολιτών.
Μάλιστα, το ένα ήταν μπλοκαρισμένο για αρκετή ώρα, καθώς η υπάλληλος έπρεπε να διευθετήσει πολύπλοκη υπόθεση. Η ώρα ήταν λίγο πριν από τις 11.00 και πάνω από 10 πολίτες περίμεναν να εξυπηρετηθούν. Τότε, ο δεύτερος υπάλληλος του γραφείου σηκώθηκε και ανακοίνωσε ότι θα κάνει το διάλειμμά του! Όπως είναι λογικό, ο κόσμος ξεσηκώθηκε, καθώς ήδη περίμενε αρκετή ώρα.
Αναρωτήθηκε ο αναγνώστης μας, λοιπόν, γιατί έπρεπε ο υπάλληλος να κάνει εκείνη τη στιγμή διάλειμμα (που ασυζητητί το δικαιούται) και όχι λίγη ώρα αργότερα, αφήνοντας τους πολίτες σύξυλους και τη συνάδελφό του να «βγάλει το φίδι από την τρύπα» με την υπηρεσία γεμάτη πολίτες…   Β.Β. 

***   Δημοσκόπηση Alco: Στο 5,9% η «ψαλίδα» μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ – «Κλειδί» οι αναποφάσιστοι

~  Μετά την έρευνα της MRB, μια ακόμα δημοσκόπηση βλέπει το φως της δημοσιότητας με «φόντο» τις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου, σύμφωνα με την οποία η «ψαλίδα» μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ κλείνει κι άλλο.
Ο λόγος για τη δημοσκόπηση της Alco, η οποία παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης στο OPEN TV και δείχνει τη διαφορά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται στις 5,9 μονάδες.  Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής:
ΝΔ 25,3%, ΣΥΡΙΖΑ 19,4%, Χρυσή Αυγή 5,5%, ΚΙΝΑΛ 5% και ΚΚΕ 4,8%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με ποσοστό 2,6%, η Λαϊκή Ενότητα με 2,4% και η Ένωση Κεντρώων με 2,2%. Tο Ποτάμι έχει 1,4%, οι ΑΝΕΛ 1,2% και το Μέρα 25 ποσοστό 1%. Άλλο δηλώνουν 4,7%, αποχή 7,6%, ενώ αναποφάσιστοι δηλώνουν 16,2%, κάτι που σημαίνει ότι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα. {Υν. 1 : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΠΙΣΤΕΎΩ ότι  θα ξεπεράσει το 5%-7% .... με 200 χιλιάδες εγγεγραμμένα μέλη }.- 
Στο ερώτημα «ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα κερδίσει τις ευρωεκλογές», το 25% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε η ΝΔ με μεγάλη διαφορά, το 36% η ΝΔ με μικρή διαφορά, το 14% ο ΣΥΡΙΖΑ με μικρή διαφορά και το 3% ο ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη διαφορά.
Όσον αφορά στο , το 41% των ερωτηθέντων απάντησε ΣΥΡΙΖΑ, το 12% ΝΔ, το 6% ΔΗΣΥ, το 3% Ποτάμι, το 4% άλλο κόμμα, το 9% λευκό, το 7% απείχε, ενώ το 18% δεν έδωσε απάντηση.
Τα υπόλοιπα στοιχεία της δημοσκόπησης:
(Με πληροφορίες από το ethnos.gr)
***  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ 1974-2019:
1.-Ελληνική Χρεωκοπία  1974-2019  1ο :   https://youtu.be/cmTSaRfXoxM  .-  
 2.-Ελληνική Χρεωκοπία  1974-2019  2ο: https://youtu.be/wvC1P51WMn8  .-  
3.-Ελληνική Χρεωκοπία 1974-2019  3ο  :   https://youtu.be/oKpEGA2xUWk .- 
4.- Ελληνική Χρεωκοπία  1974-2019  4ο  :  https://youtu.be/lLggSA9ewKE .-                                                 


*** Αθλητική ενημέρωση :

***  Επίθεση στην καλαματιανή αποστολή στη Ρόδο και τραυματισμός Αγαθοκλή Χριστόπουλου από πέτρα! 
«Βροχή» από πέτρες , άλλα αιχμηρά αντικείμενα ακόμα και κατσαβίδια, δέχθηκαν για περισσότερη από μισή ώρα, οπαδοί και παράγοντες της Καλαμάτας που βρέθηκαν την Τετάρτη στη Ρόδο, αμέσως μετά το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα Διαγόρας – Καλαμάτα, για τα μπαράζ ανόδου στην Football League. Σε επικοινωνία που είχε το Θάρρος με οπαδούς της «Μαύρης Θύελλας» αυτοί έκαναν λόγο για σοβαρό κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας, για αδιαφορία της Ελληνικής Αστυνομίας, κάτι που φαίνεται και στις φωτογραφίες, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τραυματίστηκε και ο «ισχυρός άνδρας» της Μαύρης Θύελλας, Αγαθοκλής Χριστόπουλος, από πέτρα που δέχθηκε στο κεφάλι. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που φρόντισαν παρά τον κίνδυνο να τραβήξουν οι Μεσσήνιοι φίλαθλοι είναι ενδεικτικά των όσων έζησαν η Ρόδο.
Η ανεπαρκής αστυνομική δύναμη που δεν κατάφερε να προστατεύσει τους φιλοξενούμενους, είναι και σύμφωνα με τον Αγαθοκλή Χριστόπουλο, η βασική αιτία των απαράδεκτων αυτών γεγονότων, ενώ ανησυχία για «βεντέτα» υπάρχει εν όψει της ρεβάνς που θα γίνει την προσεχή Τετάρτη 15 Μαΐου και ώρα 3 μ.μ., στο γήπεδο του Μεσσηνιακού.
Ωστόσο, όχι μόνο υπάρχει η πρόνοια να ληφθούν αυτή τη φορά τα αναγκαία μέτρα από την Αστυνομία, αλλά και η σύνεση όσων αγαπούν την ομάδα της Καλαμάτας να την προστατεύσουν.
Στην αναμέτρηση της 15ης Μαΐου η Μαύρη Θύελλα θα παίξει τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς. Το 1-0 του πρώτου αγώνα, της δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει με πολύ καλές προϋποθέσεις τη νίκη που ισοδυναμεί με άνοδο στη νέα Football League.
Κι αυτό είναι ένα τεράστιο στοίχημα τόσο για τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή, Γιάννη Χριστόπουλο, όσο και για τον κόσμο που θα πρέπει να πάει στο γήπεδο μαζικά για να εμψυχώσει τους «μελανόλευκους» και να υποστηρίξει την προσπάθειά τους δημιουργώντας ζεστό, αλλά και υγιές κλίμα.

***  ΧΘΕΣ, .... UEFFA  Europa στο ποδόσφαιρο : 
ΤΣΕΛΣΗ - ΑΪΝΤΡΕΧΤ  ΦΡΑΝΚΦΟΎΡΤΗ  1-1 .-^
ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΑΡΣΕΝΑΛ  2-4 .- ^  πεν. : 4-3 .-

*** Στο Ελληνικό βόλεϊ ανδρών σήμερα σήμερα :
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ Θεσ.  3-0  σετ .- ^ [  Ο Ολυμπιακός κατέκτησε    το 29 ο   Πρωτάθλημα βόλεϊ ]

***  *** ΧΘΕΣ , ... .08-05-2019 .. Champions League  στο ποδόσφαιρο : 
ΑΓΙΑΞ - ΤΟΤΤΕΝΑΜ  3-4 .- ^

*** ΧΘΕΣ,.  .... 3RD League , Playoffs Γ΄ εθνικής στο ποδόσφαιρο :
Διαγόρας Ρόδου - Π.Σ. Η Καλαμάτα  1-0 .- ^

***


~ ~ ~  *** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΑΐΟΥ  2019 
1.- .- ARFARA NEWS Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη 01 ΜΑΪΟΥ 2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . ~     ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !  :https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .- 
2.- ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Από το 2008 ... για τους νεότερους >μετά από  Δέκα  10 χρόνια ,  Πέμπτη 02 ΜΑΪΟΥ 2019  :https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/05/k-2008.html  .-
3.-ARFARA NEWS Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας .  Πέμπτη  02- Μαΐου -2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : ‘ https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html   .-  
4.-ARFARA NEWS Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας. Παρασκευή 03 -05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .-
5.- .- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 04-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης    : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html  .-
 6.-
.- ARFARA NEWS  Τα Νέα μας από Αρφαρά Καλαμάτας . Κυριακή 05-05-2019  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης     https://snsarfara.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html  .- 
7.- ARFARA NEWS  Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 06-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html  .-                                                               
 8.- .-ARFARA NEWS  Τα  Νέα μας από Αρφαρά Καλαμάτας . Δευτέρα 06-05-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  μας .  ~ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ....ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΣΕΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 2019 . : https://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .- 
9.-ARFARA NEWS Τ α Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 07-05-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης   [υποψήφιοι-υποψηφιότητες] : https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/05/arfara-news_7.html.-  
10.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  Τετάρτη 08-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/05/arfara-news-08-05-2019-8-8.html ,-
11.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 09-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .-     12.-ARFARA NEWS  Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 10-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html  .-                                                 13.-      

~*..ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ   ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ Σ.Ν.Σ : 
~1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas    ,                                                            http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009   
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .- 
 http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,          3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,. 
 http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας 
Σύνολον   14.444   βίντεο   .
https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών       https://www.facebook.com/sylgkdsarf/    = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών 
https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑΡΩΝ.-   595 -    https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139. *** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
 ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ***  http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328   ,
.= http://www.messinia.net.gr  /. -  .- www.erroso.gr  , .- Αναρτήθηκε από 
~** 
~ 1.-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
3.-   https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook 
4 ~ https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  = Stamatis N. Skoulikas
5 ~  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01 .—
 Αναρτήθηκε από Vlasis Skoulikas    
7.-  https://www.facebook.com/profile.php?id=100030595474438   =Αρφαρά Μεσσηνίας Καλαμάτα 4.-    Αναρτήθηκε από  .-


*  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019 :
1.-ARFARA NEWS , Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  ~ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !   :https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-
2.-.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τρίτη 02 -04-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html.-
3.- .- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη 03-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html  .-
28.- ARFARA NEWS   Μ. Σάββατο 27-04-2019 Τα νέα μας από Αρφαρά . Στο αγιάζι της ενημέρωσης  μας ...  :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news-27-04-2019.html .- 
29.-  ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ 28-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης . : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/04/arfara-news_28.html  .- 
 30.- ARFARA NEWS Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα Πάσχα 29-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/04/arfara-news_29.html .- 
31.-  ARFARA  NEWS Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 30-04-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης :   https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news_29.html .- 

Δεν υπάρχουν σχόλια: