Arfara-Messinias 1 - FOTOS

!!! Ο έρωτας μας βάζει ή σαμάρι ή στεφάνι!! .-

Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019

ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Σάββατο  10 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-
~
 ΕΝΑΣ ΒΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ 10-08-
2018 ΘΕΑΤΡΙΚΉ ΠΑΡΆΣΤΑΣΗ  : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10213594403467900/  .-

~* 1α Θεατρική παράσταση στο Αρφαρά 10/08/2018 Ι. Κ . Ζαλαχώρης : https://youtu.be/ST9svhrjEVQ .-
 ~*2*α* ΑΡΦΑΡΑ θεατρική παράσταση Αρφαρά  Αρφαρά  10/08/2018 Ένας βλάκας και μισός  : https://youtu.be/NpE10vBvUbk   , .-   

1.- Φωνάζει ο κλέφτης , 1 Θεατρική ΑΡΦΑΡΑ 12/08/2016 P1100186: https://youtu.be/RI5-9qLXgPM  .-
2.-  ΑΡΦΑΡΑ θεατρική παράσταση Αρφαρά 10/08/2018 Ένας βλάκας και μισός :
https://youtu.be/wAp-35X40uE .-
~*3.- 3 ARFARA Θ Παράσταση Ένας βλάκας και μισός 10/08/2018:
https://youtu.be/vIiKUVP8KNk
~*4.- 4 Ένας βλάκας και μισός παράσταση Αρφαρά 10/08/2018:
https://youtu.be/5SrYy60E9Bc
~*5.- 5 Θ Παράσταση Αρφαρά Ένας βλάκας και μισός 10/08/2018:
https://youtu.be/L8tiCQALc6E .- 
 6.- Αρφαρά θεατρική Φωνάζει ο κλέφτης 6 12/08/2016 P1100195: https://youtu.be/K86CmQ90rjw  .- 
7.- 
 8.- Θέατρο Φωνάζει ο κλέφτης 8 Αρφαρά 12/08/2016 P1100200 : https://youtu.be/zWeNUSpYXwk  .- 
9.- Θέατρο Φωνάζει ο κλέφτης 9 Αρφαρά 12/08/2016 P1100201:
 https://youtu.be/Oy-a7ixkEL0  .- 
 10.-  10 Ένας βλάκας και μισός Θέατρο Αρφαρά 10/08/2018 DSCN6007 : https://youtu.be/pHHyPsrGqHk  .-
11.- Θέατρο Φωνάζει ο κλέφτης 11 Αρφαρά 12/08/2016 P1100203 : https://youtu.be/_bJtPY2xB5U  .-
12 Ένας βλάκας και μισός ΑΡΦΑΡΑ ΘΕΑΤΡΙΚΉ ΠΑΡΆΣΤΑΣΗ 10/08/2018 DSCN6009: https://youtu.be/CSG-2Q63VEk .-

~** ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αρφαρών η Πρόεδρος 13 08 2013 P1080921:                             https://youtu.be/D3H5O-GPi-M  .-


~**  Αγιοι Λαυρέντιος, Ξύστος και Ιππόλυτος – Γιορτή σήμερα 10 Αυγούστου – Ποιοι γιορτάζουν

~ Τη μνήμη των Αγίων Λαυρεντίου, Ξύστου και Ιππολύτου τιμά σήμερα, 10 Αυγούστου, η Εκκλησία μας. Οι Άγιοι Λαυρέντιος αρχιδιάκονος, Ξύστος πάπας Ρώμης και Ιππόλυτος μαρτύρησαν το 253 μ.Χ. Ο αρχιδιάκονος Λαυρέντιος ήταν από τους πιο γνωστούς κληρικούς της ρωμαϊκής Εκκλησίας, και του είχαν εμπιστευθεί τη διαχείριση της περιουσίας της.   

Όταν έγινε ο διωγμός κατά των χριστιανών, ο πάπας Ρώμης Ξύστος (ή Σίξτος) ο Β’, που καταγόταν από την Αθήνα, πρώτος πρόσφερε θυσία τον εαυτό του, ομολογώντας τον Χριστό και αποκεφαλίστηκε.  Κατόπιν συνέλαβαν και το Λαυρέντιο. Επειδή ήταν διαχειριστής της Εκκλησίας, τον διέταξαν να παραδώσει τους θησαυρούς της. Ο Λαυρέντιος δέχθηκε, και μετά από λίγο επέστρεψε με μια μεγάλη φάλαγγα αμαξών, γεμάτες φτωχούς, ορφανά και αναπήρους. Και απάντησε στον ηγεμόνα ότι σε όλους αυτούς τους πάσχοντες είναι αποταμιευμένοι οι θησαυροί της Εκκλησίας, «όπου ούτε σης ούτε βρώσις αφανίζει, και όπου κλέπται ου διορύσσουσιν ουδέ κλέπτουσιν» (Ευαγγέλιο Ματθαίου, στ’ 20). Δηλαδή, όπου ούτε σκόρος, ούτε σαπίλα και σκουριά αφανίζουν αυτούς τους θησαυρούς, και όπου ούτε κλέφτες μπορούν να τρυπήσουν τους τοίχους αυτών των θησαυροφυλακίων, για να κλέψουν το πολύτιμο περιεχόμενο τους. Εξαγριωμένοι τότε οι ειδωλολάτρες, έψησαν το Λαυρέντιο ζωντανό, πάνω σε σιδερένια σχάρα.  Το λείψανο του παρέλαβε κάποιος ευσεβής χριστιανός, ο Ιππόλυτος. Όταν, όμως, το έμαθε αυτό ο ηγεμόνας, διέταξε και τον έσυραν άγρια άλογα μέσα σε αγκάθια, και έτσι μαρτυρικά τελείωσε τη ζωή του και ο Ιππόλυτος.  Απολυτίκιο:  Ήχος γ’. Την ωραιότητα.  Τω θείω Πνεύματι, καταυγαζόμενος, ως άνθραξ έφλεξας, πλάνης την άκανθαν, Αρχιδιάκονε Χριστού, Λαυρέντιε Αθλοφόρε, όθεν ως θυμίαμα, λογικόν ολοκαύτωσαι, τω σε μεγαλύναντι, τω πυρί τελειούμενος, διό τους σε τιμώντας θεόφρον, σκέπε εκ πάσης επήρειας. https://youtu.be/eB0BGw9Da1I  .-      
~**  Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 10 Αυγούστου 2019

~  Κατά Ματθαίον ιβ΄ 30-37 
Εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ μὴ ὢν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾿ ἐμοῦ σκορπίζει.  

Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις·
καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι.
Ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλόν, καὶ τὸν καρπόν αὐτοῦ καλὸν ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρόν, καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν· ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται.
γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ.
ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά.
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως·
ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ.                            Η ερμηνεία   Καθορίσατε την θέσιν σας, διότι εκείνος που δεν είναι μαζή μου είναι εναντίον μου και εκείνος που μαζή με εμέ δεν συγκεντρώνει και δεν φρουρεί τα πρόβατα της μάνδρας μου, τα σκορπίζει και τα απομακρύνει.  Δια τούτο σας λέγω ότι κάθε αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρηθή στους ανθρώπους, εφ’ όσον θα μετανοήσουν· η δε βλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος, (το να διαβάλλη δηλαδή κανείς από εσωτερικήν πώρωσιν και εν επιγνώσει να αποδίδη τα έργα του Αγίου Πνεύματος στον διάβολον) αυτή η βλασφημία δεν θα συγχωρηθή ποτέ στους ανθρώπους αυτούς.  Και εκείνος που θα πη υβριστικόν λόγον ενάντιον του Υιού του ανθρώπου (σκανδαλιζόμενος από το φαινόμενον της ανθρωπίνης φύσεώς του) θα συγχωρηθή, διότι πιθανόν να μετανοήση. Εκείνος όμως που θα εκστομίση βλάσφημον λόγον κατά του Αγίου Πνεύματος (και από διεστραμμένην θέλησιν θα αποδίδη τας ενεργείας του Αγίου Πνεύματος στον διάβολον) δεν θα λάβη άφεσιν της αμαρτίας του ούτε εις την παρούσαν ούτε εις την μέλλουσαν ζωήν, διότι θα έχη σκληρυνθή πλέον η καρδία του και θα είναι ανεπίδεκτος μετανοίας.  Οπως το δένδρον, ανάλογα με τους καρπούς που παράγει, το χαρακτηρίζετε καλόν η κακόν, έτσι κάμετε και με εμέ. Η παραδεχθήτε και διακηρύξατε ότι το δένδρον είναι καλόν και ο καρπός του είναι καλός η παραδεχθήτε ότι το δένδρον είναι σάπιο και βλαμμένο και ο καρπός επίσης αυτού χαλασμένος και επιβλαβής. Διότι από τον καρπόν κατανοείται η ποιότης του δένδρου. Και οι ιδικοί μου καρποί, τα έργα μου, μαρτυρούν τι είμαι εγώ.  Απόγονοι από φαρμακερές οχιές, πως μπορείτε σεις ποτέ να λέτε λόγους αγαθούς, εφ’ όσον είσθε πονηροί και διεστραμμένοι; Διότι το στόμα αντλεί και ομιλεί πάντοτε από εκείνα που υπερεκχειλίζουν την καρδίαν.  Ο αγαθός άνθρωπος βγάζει πάντοτε αγαθούς λόγους από τον αγαθόν θησαυρόν της καρδίας του. Και ο πονηρός άνθρωπος βγάζει πονηρά και βλάσφημα λόγια από τον φαύλον θησαυρόν. Σας λέγω δε και τούτο· ότι δια κάθε περιττόν και μάταιον λόγον, τον οποίον θα πουν οι άνθρωποι, θα λογοδοτήσουν κατά την ημέραν της κρίσεως. (Και πολύ περισσότερον δια τα συκοφαντικά και φαρμακερά λόγια των). Διότι από τα λόγια σου θα δικαιωθής και από τα λόγια σου θα καταδικασθής”.
***  «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς»

~  Του Α. Θεοδώρου, «Χρυσοπλοκώτατε Πύργε» Την επίκληση «» πολλοί την παρεξηγούν. Νομίζουν ότι δι’ αυτής η Θεοτόκος κηρύσσεται ως κύρια πηγή σωτηρίας, αξίωμα που ανήκει μόνο στον άχραντο τόκο της, τον Θεάνθρωπο Κύριο. 
***
Γι’ αυτό αντικαθιστούν την επίκληση, που θεωρούν δογματικά εσφαλμένη, με άλλη: «Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών». Η αντικατάσταση αυτή, ορθή στο νόημα και τη διατύπωσή της, δεν έρχεται ωστόσο σε αντίθεση προς την πρώτη επίκληση. Και οι δύο εκφράζουν το ίδιο πράγμα. Κατά τη δογματική πίστη της Εκκλησίας μας, η Θεοτόκος ουδέποτε λαμβάνεται ως πρώτη και κύρια πηγή σωτηρίας, κάτι που θα ερχόταν σε αντίθεση με το λυτρωτικό αξίωμα του Χριστού, «ως μόνου μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων και ως μόνης πηγής σωτηρίας».  Σε μια τέτοια περίπτωση η πρόταση θα ήταν δογματικώς επιλήψιμη, η δε Εκκλησία δεν θα τη χρησιμοποιούσε στη λατρεία της. Το ρήμα σώζω («σώσον») εδώ έχει άλλη σημασία, κυρίως σε ο,τι αφορά στο όργανο δια του οποίου τελείται η σωτηρία.  Η Θεοτόκος σώζει τον άνθρωπο όχι ως πρώτη και κύρια πηγή σωτηρίας, αλλά κατά δεύτερο λόγο και έμμεσα, δια της προσευχής, των δεήσεων και της χάρης της, ως πάναγνης Μητέρας του σαρκωθέντα Λόγου του Θεού. Αυτό ισχύει και για την προσευχή και το μεσιτικό αξίωμα όλων των Αγίων.  Σε τελική ανάλυση και εφόσον η σωτηρία παρέχεται από το Θεό δια της πρεσβείας της αγνής Θεομήτορος, οι δύο επικλήσεις εκφράζουν το ίδιο πράγμα και δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός προβληματισμός σ’ εκείνους που γνωρίζουν τα δογματικά ζητήματα της πίστεως μας.  Στα αστήρικτα βέβαια πνεύματα μπορεί να υπάρξει κάποιος «σκανδαλισμός», σ` αυτά όμως πρέπει να φωτίζει και να καθοδηγεί στην αλήθεια η διδάσκουσα αρχή της Εκκλησίας.  Η ζωή του ανθρώπου στη γη αυτή είναι γεμάτη πειρασμούς, είτε από την εσωτερική φύση του ανθρώπου, η οποία, επιρρεπής στην αμαρτία αυτοπειράζεται, είτε από το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ο άνθρωπος ζει, ο κόσμος που είναι γεμάτος από παγίδες, κακότητα και πορνική φιληδονία, είτε και από συμβάντα ζωής έκτακτα και αναπάντεχα, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την αντοχή και την ψυχική ευστάθεια του ανθρώπου.  Οι πειρασμοί, οι τόσο συχνοί στη ζωή μας, έχουν διπλή όψη, θετική και αρνητική. Από τη μια δοκιμάζουν τον άνθρωπο, αυξάνοντας την αντοχή, την υπομονή και την πίστη του στην πρόνοια του Θεού, εκτρέφοντας την ελπίδα και τη γλυκιά αίσθηση του σωτηρίου στο οδοιπορικό του πιστού προς την ουράνια θεία βασιλεία· από την άλλη όμως, δεδομένης της αδυναμίας της φύσεως, είναι δυνατό να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε πτώση, με ο,τι αυτό συνεπάγεται στην ηθική και την πνευματική ζωή του. Κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Κύριος, στην προσευχή που μας παρέδωσε, μας είπε να προσευχόμαστε: «Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν». Οι πιστοί, έχοντας παρρησία προς την αειπάρθενη , καταφεύγουν στη χάρη της, ζητώντας απ’ αυτή λύτρωση από τις δυσχέρειες και τα δεινά, που καθημερινά τους ταλαιπωρούν και τους συνθλίβουν.
***  Νεκρή 26χρονη πέφτοντας από ταράτσα στην Καλαμάτα

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της οδού Ηρώων, όταν μια κοπέλα 26 ετών βρέθηκε από τους γονείς της νεκρή στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας της. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο η κοπέλα βρέθηκε στο κενό από την ταράτσα του 3ου ορόφου του κτηρίου.
Τις πτυχές της υπόθεσης έχει αναλάβει και ερευνά η Αστυνομία, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.
Β.Β.

***  Σεισμική δόνηση αισθητή στη Μεσσηνία!

Ασθενής σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στις 00:40 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Καλαμάτα αλλά και σε άλλες πόλεις της Μεσσηνίας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ο σεισμός είχε μεγεθος 4.6 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ και το επίκεντρο του εντοπίζεται 53χλμ νότια της Κυπαρισσίας στο θαλάσσιο χώρο.  

***  Συνελήφθη 43χρονος οδηγός στην Καλαμάτα ύστερα από “τρελή” πορεία και καταδίωξη

Συλλήψεις σε μονοήμερη επιχείρηση στη Μεσσηνία
Μονοήμερη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου και σε ό,τι αφορά τη Μεσσηνία, είχαμε 25 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν έλεγχοι συνολικά σε 1.025 άτομα, εκ των οποίων τα 748 ήταν Έλληνες και τα 277 αλλοδαποί, καθώς και σε 686 οχήματα. Επιπλέον, προσήχθησαν 116 άτομα, από τα οποία 67 ήταν Έλληνες και 49 αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 72 άτομα.
Τέλος, βεβαιώθηκαν συνολικά 328 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Μεσσηνία
Στη Μεσσηνία αναλυτικά συνελήφθησαν:
-Έξι Έλληνες στη Μεσσηνία για ναρκωτικά, εκ των οποίων ο ένας και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, ένας 35χρονος στον Άγιο Κωνσταντίνο από την ΟΠΚΕ, γιατί στην κατοχή του βρέθηκε ηρωίνη 0,8 γραμμαρίων. Ένας 32χρονος Ρομά στο Πλατύ αρχικά για ρευματοκλοπή και στη συνέχεια γιατί βρέθηκαν στην κατοχή του 5,6 γραμμάρια χασίς. Μια 19χρονη και μια 20χρονη από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ στην Καλαμάτα, γιατί από κοινού κατείχαν 3,1 γραμμάρια χασίς. Ένας 46χρονος στο Μεσοπόταμο Πυλίας γιατί κατείχε χασίς 3,9 γραμμαρίων κι ένας 48χρονος στην Αραπόλακα γιατί κατείχε 9,7 γραμμάρια χασίς
-Τρεις Ρομά στη Μεσσηνία για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας
-Πέντε Έλληνες και τρεις αλλοδαποί για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
-Ένας 43χρονος για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και παράβαση του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας. Ο 43χρονος το απόγευμα της Πέμπτης, οδηγώντας επικίνδυνα στον παλιό δρόμο Τρίπολης – Καλαμάτας, στην περιοχή της Άνθειας συγκρούσθηκε με αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Ωστόσο, παρά τις ζημιές που έπαθε συνέχισε την τρελή πορεία του και σε μπλόκο οι αστυνομικοί τον εγκλώβισαν στην Ηρώων Πολυτεχνείου (νέα είσοδο) και τον συνέλαβαν.
-Ένας 29χρονος Έλληνας κι ένας 49χρονος αλλοδαπός για παράνομο υπαίθριο εμπόριο
-Πέντε αλλοδαποί οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς. 
Της Βίκυς Βετουλάκη

***  Οικογένεια Τούρκων προσπάθησε να πετάξει παράνομα για Γερμανία από την Καλαμάτα

Μια οικογένεια Τούρκων επιχείρησε να ταξιδέψει παράνομα το απόγευμα της Πέμπτης από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Συνελήφθησαν ένας 40χρονος και μία 39χρονη για πλαστογραφία, ψευδή ανωμοτί κατάθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς
Αστυνομικοί του Σταθμού του αεροδρομίου Καλαμάτας, κατά τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων του ζευγαριού, οι οποίοι είχαν σκοπό να ταξιδέψουν με πτήση για το Μόναχο Γερμανίας, διαπίστωσαν ότι ήταν πλαστά. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο δελτία ταυτοτήτων Αυστριακών Αρχών, ενώ ο 40χρονος και η 39χρονη συνόδευαν και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, 5 και 13 ετών, για τα οποία υπέδειξαν δύο δελτία ταυτοτήτων αυστριακών Αρχών, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.

***  Δήμος Καλαμάτας: Κάλεσμα στους δημότες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου

Στα 12 εκ. υπολογίζονται τα χρέη τρίτων στο Δήμο Καλαμάτας – 15 εκ. «προίκα» περίπου στη νέα Δημοτική Αρχή
Να «τρέξουν» να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 κάλεσε τους δημότες Καλαμάτας, ο αντιδήμαρχος, αρμόδιος για τα οικονομικά, Δημήτρης Μπούχαλης. Ο κ. Μπούχαλης σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες το μεσημέρι γι’ αυτό το λόγο τόνισε ότι η ρύθμιση όσον αφορά στους Δήμους είναι πολύ ευνοϊκή, δίνει δυνατότητα εξόφλησης σε 100 δόσεις (διαφορετικά από ΔΟΥ και ασφαλιστικά ταμεία) και έχει μεγάλες «διαγραφές» χρεών, κυρίως σε προσαυξήσεις και πρόστιμα, ανάλογα και με το ύψος των δόσεων που θα επιλέξει ο οφειλέτης, δίνοντας και αναλυτικά παραδείγματα στον πίνακα που ακολουθεί:
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
Τρόπος Εξόφλησης
Απαλλαγές
Εξόφληση εφάπαξ
-απαλλαγή 100% των προστίμων
-απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων
Εξόφληση σε 2 – 24 δόσεις
-απαλλαγή 80% των προστίμων
-απαλλαγή 80% των προσαυξήσεων
Εξόφληση σε 25 – 48 δόσεις
-απαλλαγή 70% των προστίμων
-απαλλαγή 70% των προσαυξήσεων
Εξόφληση σε 49 – 72 δόσεις
-απαλλαγή 60% των προστίμων
-απαλλαγή 60% των προσαυξήσεων
Εξόφληση σε 73 – 100 δόσεις
-απαλλαγή 50% των προστίμων
-απαλλαγή 50% των προσαυξήσεων
Ο κ. Μπούχαλης έκανε γνωστό ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει εκτυπώσει περίπου 33.000 ενημερωτικά σημειώματα προς τους οφειλέτες του και αποστέλλονται σταδιακά.  Μέχρι και τις 7 Αυγούστου είχαν υποβληθεί 1.040 αιτήσεις, 697 για εφάπαξ καταβολή και 343 για ρύθμιση σε δόσεις, και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξης στη ρύθμιση. Συνολικά έχουν ρυθμιστεί οφειλές ύψους 844.806, 53 ευρώ και με τη ρύθμιση η κύρια οφειλή έχει διαμορφωθεί σε 488,989 ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά περίπου 42,12% ( η μείωση αφορά κυρίως πρόστιμα). Πλέον της μείωσης του 42,12 % της κύριας οφειλής έχουμε διαγραφή ή μείωση των προσαυξήσεων (εφάπαξ καταβολή ή καταβολή σε δόσεις) με τις οποίες έχει επιβαρυνθεί από τη βεβαίωσή της μέχρι σήμερα και οι οποίες πολλές φορές ξεπερνούν το ποσό της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Οικονομική Υπηρεσία θα συνεχίσει στη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου για την είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών, ενώ με την ένταξη σε ρύθμιση ένας οφειλέτης θα σταματά αυτομάτως και τις διαδικασίες της αναγκαστικής είσπραξης.
Κλείνοντας, ο κ. Μπούχαλης επανέλαβε ότι η ρύθμιση είναι εξαιρετικά ευνοϊκή για τους οφειλέτες, καλώντας τους δημότες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους το μήνα που απομένει και να μη χάσουν την ευκαιρία. Καθημερινά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ταμείο του Δήμου (τηλ. 27213-60730, 27213- 60756, 27213-60736), πλέον των 150 πολιτών στους οποίους έχουν σταλεί τα ενημερωτικά σημειώματα προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τις οφειλές τους και τον τρόπο εξόφλησης.
Απαντώντας σε ερώτηση για το ποσό των χρεών προς το Δήμο Καλαμάτας, ο κ. Μπούχαλης σημείωσε ότι ανέρχεται περίπου στα 12 εκ. ευρώ (μαζί με πρόστιμα και προσαυξήσεις), σημειώνοντας ότι τα χρόνια της Δημοτικής Αρχής του κ. Νίκα αυτό έμεινε σταθερό με τεράστιες προσπάθειες, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα. Έφερε ως παράδειγμα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ελληνικού κράτους που από 75 δισ. έχουν φθάσει τα 125!
Επίσης, έκανε γνωστό ότι η  νέα Δημοτική Αρχή θα παραλάβει περίπου 15 εκ. ευρώ ως «προίκα», ενώ αναλυτικότερα θα μιλήσει σε συνέντευξη Τύπου στα τέλη Αυγούστου για να γνωρίζουν οι δημότες όλα τα στοιχεία.
Τέλος, σε ερώτηση στον κ. Μπούχαλη για το ενδεχόμενο «μετακύλισης» του ΕΝΦΙΑ στους Δήμους, ο αντιδήμαρχος τόνισε ότι και ως αναπληρωτής γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ν.Δ. είχε ταχθεί υπέρ αυτού του ενδεχόμενου, προσθέτοντας ότι έτσι θα δίνεται η δυνατότητα για μειώσεις στο φόρο σε οικονομικά εύρωστους Δήμους, όπως π.χ. και η Καλαμάτα. Παράλληλα, σημείωσε ότι αυτό συμβαίνει σ’ όλο το δυτικό κόσμο.
Του Κώστα Γαζούλη

***  Χρηματοκιβώτιο με χρήματα και κοσμήματα αξίας 120.000 ευρώ έκλεψαν από το σπίτι του Β. Πολύδωρα στην Ηλεία

Μαρτυρία γείτονα οδήγησε στη σύλληψη πατέρα και γιού Ρομά από το Αριοχώρι!
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες από την ανακρίτρια Πύργου, μετά τις απολογίες τους, πατέρας και γιος Ρομά από το Αριοχώρι, οι οποίοι συνελήφθησαν ως υπαίτιοι της κλοπής που σημειώθηκε τις προηγούμενες μέρες στο σπίτι του πρώην υπουργού Βύρωνα Πολύδωρα στη Φιγαλεία Ηλείας.
Όπως σημείωσε μιλώντας στο «Θ» ο δικηγόρος τους Δημήτρης Τσιφιλιτάκος, εκτός του ότι αμφότεροι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή τους στη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν υπάρχουν  αποχρώσες ενδείξεις ενοχής σε βάρος τους.
Οι περιοριστικοί όροι που τους επιβλήθηκαν είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους.
Αρνούνται
Ο κ. Τσιφιλιτάκος εξήγησε ότι στην κατοχή του 39χρονου πατέρα και του 22χρονου γιου δε βρέθηκε κάτι από τα κλοπιμαία, ούτε αναγνωρίσθηκαν από κάποιον.  Η μόνη μαρτυρία που υπάρχει για τους δράστες είναι για τη μάρκα και το χρώμα του αυτοκινήτου και όχι ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά αρχικά, γείτονας είχε δει τους δράστες να βγαίνουν από το σπίτι και να μπαίνουν σε αγροτικό αυτοκίνητο. Η κλοπή σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης. Προφανώς οι δράστες παρακολουθούσαν το σπίτι του πρώην υπουργού Δημόσιας Τάξης, Βύρωνα Πολύδωρα, και γνώριζαν πως θα πήγαινε μαζί με την οικογένειά του στην εκκλησία της κοινότητας να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία λόγω της εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
Οι δράστες, που πιθανότατα γνώριζαν την ύπαρξη χρηματοκιβωτίου, διέρρηξαν το πατρικό σπίτι του κ. Πολύδωρα, παραβιάζοντας την κεντρική πόρτα εισόδου.
Αφού μπήκαν έψαξαν όλους τους χώρους και αφαίρεσαν χρήματα και κοσμήματα. Στη συνέχεια βρήκαν το εντοιχισμένο μικρό χρηματοκιβώτιο, μέσα σε ντουλάπα, το οποίο έβγαλαν και πήραν μαζί τους.
Το χρηματοκιβώτιο περιείχε 40.000 ευρώ, κοσμήματα αξίας 80.000 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και άλλα αντικείμενα.
Μαρτυρία
Γείτονας του κ. Πολύδωρα  είδε τους δράστες να βγαίνουν από το σπίτι και να κρατούν κάτι. Αντιλαμβανόμενος ότι πρόκειται για κλοπή συγκράτησε τη μάρκα και το χρώμα του αυτοκινήτου και ειδοποίησε την Αστυνομία. Οι έρευνες της τελευταίας οδήγησαν στον 39χρονο πατέρα και τον 22χρονο γιο του, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Προχθές συνελήφθησαν στο Αριοχώρι, όπου διέμεναν και τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της διακεκριμένης κλοπής.
Χθες, συνοδεία του δικηγόρου τους Δημήτρη Τσιφιλιτάκου, οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Πύργου, όπου και απολογήθηκαν, για να αφεθούν στη συνέχεια ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Της Βίκυς Βετουλάκη

***  Βάζει “φωτιά” στο Δήμο Μεσσήνης ο δρόμος Ριζόμυλος – Καλαμάτα

Έφτασε στο Δήμο Μεσσήνης η μελέτη του δρόμου Καλαμάτα – Ριζόμυλος μετά καθυστέρηση 17 μηνών (και με χελώνα να ερχόταν η μελέτη, θα ερχόταν πιο γρήγορα). Η μελέτη είναι γνωστή στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής από τις 4/4/2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 1757/127136/04-01-2018. Το έγγραφο αυτό έφερε στη δημοσιότητα η περιφερειακή παράταξη «Πελοπόννησος Οικολογική», η οποία λέει: Η περιοχή μελέτης εμφανίζει ένα εκτεταμένο πεδινό επίπεδο υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας, το οποίο χωροθετείται κυρίως στη δυτική πλευρά του Δήμου Καλαμάτας και στη νότια του Δήμου Μεσσήνης. Επιπλέον, αναφορικά με τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον κατά την κατασκευή του έργου αυτού, αναμένονται αρνητικές, με αφαίρεση 420.000 m3 φυσικής γης, μέρος της οποίας θα χρησιμοποιηθεί για την επένδυση πρανών και την πλήρωση νησίδων. Δηλαδή, «μιλάμε για κλειστό δρόμο και υπερυψωμένο», που θα καταστρέψει την περιοχή της Μεσσήνης και της Ανάληψης. Ένας δρόμος με εμπόδια, που δύσκολα θα ξεπεραστούν μετά την κατάργηση της παραλιακής χάραξης, έχει ανοίξει τον ασκό του Αιόλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δρόμος θα γίνει με ΣΔΙΤ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών. ΣΔΙΤ όμως σημαίνει διόδια.
Το υπουργείο τέλος Ιουλίου 2019 είχε έρθει εδώ με κλιμάκιο και μετρούσε την κίνηση του δρόμου και τον αριθμό αυτοκινήτων που περνούσαν μπροστά από το «Λακιώτη» στην Ανάληψη. Μέσος όρος 360 αυτοκίνητα την ώρα. Όμως, για να βάλουν οι επενδυτές χρήματα έπρεπε να περνούν 560 αυτοκίνητα την ώρα. Μήπως μιλάμε για διόδια;
Προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, στις 7/8/2019, όπου η κυρία Παναγοπούλου εκτελούσε χρέη δημάρχου, ανακοίνωσε ότι έφτασε η μελέτη στο Δήμο. Όταν, όμως, ζήτησαν να μιλήσουν πολίτες ενδιαφερόμενοι για το δρόμο, δεν τους δόθηκε ο λόγος, χρησιμοποιώντας χουντικές μεθόδους. Ο κ. Κοτταρίδης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και η κυρία Παναγοπούλου, δε μας έδωσαν το λόγο. Γιατί, άραγε, έχουν κάτι να κρύψουν ή φοβούνται για τις αποκαλύψεις που θα κάναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με τέτοιες μεθόδους και πρακτικές πολιτεύονται, γι’ αυτό οι πολίτες της Μεσσήνης τούς καταψήφισαν στις τελευταίες εκλογές.
Στις 8/8/2019 αντιπροσωπεία μας πήγε στο Δημαρχείο και συνάντησε την κυρία Παναγοπούλου για να μας δοθεί η μελέτη του δρόμου Ριζόμυλου – Καλαμάτας. Ρώτησα ευθέως την κα Παναγοπούλου εάν ο δρόμος είναι ανοικτός ή κλειστός. Δε μας απάντησε. Είπε ότι δε γνωρίζει. Αυτή δεν είναι απάντηση αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης.
Επειδή πρόσφατα εκφράστηκε η άποψη ότι οι αντιδράσεις για την υπό παρουσίαση μελέτη της χάραξης Καλαμάτα – Ριζόμυλου επί της υφισταμένης οδού περιορίζονται σε λίγα άτομα, που δρουν αντιπολιτευόμενοι τη δημοτική παράταξη της συμπολίτευσης του Δήμου Μεσσήνης, σας γνωστοποιούμε τα ονόματα των μέχρι τώρα καταγεγραμμένων διαφωνούντων παρόδιων ιδιοκτητών, είναι συντοπίτες και ψηφοφόροι στο Δήμο Μεσσήνης.
Αποτελεί χρέος της Δημοτικής Αρχής να τηρήσει ουδέτερη στάση, ν’ ακούσει τις διατυπωμένες και αιτιολογημένες θέσεις μας και να πληροφορήσει με απόλυτη διαφάνεια επαρκώς τους θιγομένους ιδιοκτήτες και επαγγελματίες, τους αρμόδιους φορείς, για την αντίδρασή μας. Όχι να χρησιμοποιεί χουντικές μεθόδους, όπως στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 7/8/2019 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κοτταρίδης προσπάθησε να μας φιμώσει, αφού δε μας έδωσε το λόγο για να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Είναι ντροπή για αυτόν, αλλά και για την απερχόμενη πολιτική αρχή.
Εμείς οι επαγγελματίες και η θιγόμενοι πολίτες ρωτάμε τη Δημοτική Αρχή Μεσσήνης τα εξής:
1) Ο δρόμος Ριζόμυλος – Καλαμάτα είναι ανοιχτός ή κλειστός;
2) Είναι με ΣΔΙΤ, ναι ή όχι;
3) Έχει διόδια, ναι ή όχι;
4) Παρακάμπτει τη Μεσσήνη και τη Βελίκα ή όχι;
5) Υπάρχει συγκοινωνιακή μελέτη που επιτάσσει κατασκευή αυτοκινητόδρομου τέτοιου τύπου επί του υπάρχοντος δρόμου;
6) Το κόστος της βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου ποιο είναι;
7) Ο πλήρης αποκλεισμός ιδιοκτησιών, υφιστάμενων οικιών, αλλά κυρίως καταστημάτων και εργοστασίων, με επακόλουθη ανυπολόγιστη ζημιά, ολοκληρωτική καταστροφή των ιδιοκτητών
8) Ο δρόμος αυτός, σύμφωνα με τη μελέτη, έχει 13 κυκλικούς κόμβους ναι ή όχι;
9) Κόβει τη Μεσσήνη και την προώθηση της πόλης προς την παραλία ή όχι;
Επειδή θα πρέπει όλοι οι επηρεαζόμενοι να λάβουν πλήρη γνώση των σχεδίων χωρίς υπεκφυγή και (χωρίς χουντικές πρακτικές) μεθοδεύσεις και συσκότιση.
Δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι σε κλειστό δρόμο τύπου Νιου Τζέρσεϊ. Επιθυμούμε την ήπια μορφή, διαπλάτυνση και βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου, που θα αναδεικνύει τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής και δε θα προκαλεί ανωμαλία στην οικιστική και οικονομική ζωή των πολιτών της Μεσσήνης και των επαγγελματιών.
Θα μείνουμε αποφασισμένοι και σθεναροί προασπιστές της περιουσίας μας, της λογικής και, κυρίως, του νόμου σε κάθε ενέργειά μας.  Εκπρόσωπος επιχειρηματιών  Παν. Μητσέας  Εκπρόσωπος Ιδιοκτητών
Βασίλειος Παυλάκης  

***  ΤΟμΥ Καλαμάτας: Συμπληρώθηκε ο πρώτος χρόνος, αλλά ο κόσμος ακόμα δεν τη γνωρίζει

Μεγάλο το έλλειμμα ενημέρωσης
 Πάνω από ένα χρόνο λειτουργίας συμπλήρωσε, αγγίζοντας τους 15 μήνες, η 1η ΤΟμΥ Καλαμάτας, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει από το Μάρτιο η λειτουργία της 2ης ΤΟμΥ, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχει περάσει στη φιλοσοφία των πολιτών με τον τρόπο που θα ήθελε το πρόγραμμα όταν ξεκίνησε να εφαρμόζεται.
Το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ και μόλις τώρα η 1η ΤΟΜΥ βρήκε τα βήματά της, ενώ η 2η ακόμα βρίσκεται στο «ψάξιμο». Αμφότερες οι δομές στεγάζονται στο πρώην κτήριο του ΙΚΑ (οδός Πλάτωνος), νυν Κέντρο Υγείας.
Στην Καλαμάτα προβλέπεται η λειτουργία συνολικά 5 ΤΟμΥ, αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Η ΤΟμΥ είναι η νέα δημόσια δομή, η οποία παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη μόνιμη κατοικία, την ιθαγένεια ή τον αν κάποιος είναι ασφαλισμένος ή όχι.
Εκεί δημιουργείται και τηρείται Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, στον οποίο θα μπορεί να είχε πρόσβαση οποιοσδήποτε γιατρός ή μονάδα υγείας σε όποια περιοχή βρεθείς ή σου συμβεί κάτι.
 Λείπει η ενημέρωση
Μιλώντας με την παιδίατρο Ιωάννα Τζάννε, υπεύθυνη από την 1η ΤΟμΥ Καλαμάτας, μας ενημέρωσε πως έχει εγγραφεί κόσμος, όμως ακόμα χρειάζεται ενημέρωση για να κατανοήσουν όλοι ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία της δομής. Η 1η ΤΟμΥ έχει στελεχωθεί με γενική ιατρό και παιδίατρο, 2 επισκέπτριες υγείας, 2 νοσηλεύτριες, 1 κοινωνική λειτουργό και 2 διοικητικούς υπαλλήλους.
Και η 2η ΤΟμΥ έχει τις ειδικότητες αυτές, πλην της κοινωνικής λειτουργού, καθώς ακόμα δεν έχει στελεχωθεί.
Ωστόσο, αν και θα έπρεπε να είχε γίνει και νέα προκήρυξη για την πλήρωση κι άλλων θέσεων ιατρών, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, ώστε να μπορεί να καλυφθεί όλος ο πληθυσμός
Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί για τη δομή όπως θα έπρεπε, ενώ αρκετοί γράφονται, αλλά δε συνεχίζουν έμπρακτα την επαφή τους με την ΤΟμΥ. Κάποια στιγμή ανακοινώθηκε ότι η εγγραφή είναι υποχρεωτική και δόθηκε και προθεσμία, αλλά στη συνέχεια αναιρέθηκε, αφού η προσέλευση του κόσμου συνέχισε να είναι μικρή.
Στην ΤΟμΥ μπορούν να απευθυνθούν όλοι όσοι διαθέτουν ΑΜΚΑ, χωρίς να είναι απαραίτητο η ασφάλισή τους να είναι σε ισχύ.
 Στο πρώην ΙΚΑ
Η 2η ΤΟμΥ στεγάζεται προς το παρόν κι αυτή στο κτήριο του πρώην ΙΚΑ, ενώ κανονικά οι δομές αυτές πρέπει να είναι διάσπαρτες για να καλύπτουν το σύνολο του πληθυσμού.
Βασικός στόχος των δομών είναι ο οικογενειακός γιατρός να παρέχει ολοκληρωμένη φροντίδα, καθώς θα γνωρίζει το ιστορικό του καθενός, τις ανάγκες του, το περιβάλλον διαβίωσης και άλλα στοιχεία που μπορούν να τον βοηθήσουν. Ο οικογενειακός γιατρός παραπέμπει περαιτέρω όταν υπάρχει ανάγκη για πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες.
Επίσης, εκτός από ιατρικός, ο ρόλος τους, όπως εξήγησε η κα Τζάννε, έχει και πολλά άλλα σκέλη, όπως ενημέρωση ομάδων πληθυσμών για διάφορα ζητήματα με δράσεις, αλλά και σημαντικές υπηρεσίες από την κοινωνική λειτουργό. Πρόσφατα από την επισκέπτρια υγείας και τη νοσηλεύτρια της 2ης ΤΟμΥ έγινε ενημέρωση για τον καύσωνα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας.
Για να εγγραφεί κάποιος στις ΤοΜΥ, πρέπει να προσκομίσει στα γραφεία αντίγραφο ταυτότητας ή ταυτότητας ομογενούς ή διαβατηρίου, αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ για πιστοποίηση διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας ή υπεύθυνη δήλωση, αίτηση εγγραφής που συμπληρώνεται από την υπηρεσία, ενώ απαιτείται η γνώση του ΑΜΚΑ κάθε μέλους και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τα ανήλικα μέλη της οικογένειας. Ή όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κάνει εγγραφή στο rdv.ehealthnet.gr και να προσκομίσει στα γραφεία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  Της Βίκυς Βετουλάκη 

***  Μέχρι και τη Δευτέρα το 15ο Παζάρι Αντικών στο Μεγάλο Καλντερίμι της Κυπαρισσίας!

~ Παλιά έπιπλα, πορσελάνες, πίνακες, δίσκοι, όπλα, βιβλία εκτίθενται για αγορές
 Ξεκίνησε προχθές το 15ο Παζάρι Αντικών στο Μεγάλο Καλντερίμι της Πάνω Πόλης Κυπαρισσίας, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα! Πρόκειται για το μοναδικό περιοδικό υπαίθριο παζάρι αντικών στην Ελλάδα και διοργανώνεται στα πρότυπα των ανάλογων παζαριών που γίνονται στην Ευρώπη. Συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Τριφυλίας και η Κοινωφελής του Επιχείρηση και ο Σύλλογος για την Προστασία & Αναβίωση της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας. Καθημερινά οι επισκέπτες, από τις 10.00 το πρωί έως τα μεσάνυχτα, έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε χιλιάδες αντίκες, παλιά ελληνικά έπιπλα, αντίκες από τη Γαλλία, εγγλέζικες πορσελάνες, πίνακες, δίσκους από βινύλιο, παλαιά βιβλία, όπλα και χιλιάδες πανέμορφα μικροπράγματα, που είναι απλωμένα σε περίπτερα εμπόρων απ’ όλη την Ελλάδα! Είναι μια αναβίωση της παλιάς αγοράς της Άνω Πόλης της Κυπαρισσίας στο φυσικό της χώρο, το λεγόμενο Σταυροπάζαρο.
Η θέση ιδανική και ιστορική. Το Μεγάλο Καλντερίμι είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά τμήματα του μεγάλου δικτύου λιθόστρωτων καλντεριμιών της Άνω (Παλιάς) Πόλης της Κυπαρισσίας (3 χιλιόμετρα περίπου συνολικό μήκος) και σώζεται στην καρδιά του παλιού εμπορικού κέντρου, του Σταυροπάζαρου, της παλιάς, αρχοντικής αγοράς που λειτουργούσε επί αιώνες στο ίδιο ακριβώς σημείο, σύμφωνα με τους συνδιοργανωτές.
Η έναρξη του Παζαριού κηρύχθηκε προχθές το βράδυ και  ακολούθησε όμορφη μουσική εκδήλωση υπό τον τίτλο «Ανάμεσα σε τρεις θάλασσες» με τη Σωτηρία Παππά, κανονάκι και φωνή, τη Μελίνα Παρασκευοπούλου, κρουστά και φωνή και την Ελένη Περτσελάκη, βιολί και φωνή. Παράλληλα, λειτούργησε έκθεση παλαιών όπλων της εποχής 1650-1750 και παραδοσιακής φορεσιάς από την προσωπική συλλογή του Σπύρου Κατσίρα (Σύλλογος Ελληνομνήμονες).
Σε δηλώσεις του για το Παζάρι, ο δήμαρχος Τριφυλίας, Παναγιώτης Κατσίβελας, είπε: «Είμαστε στην έναρξη του Παζαριού Αντικών, στην Πάνω Πόλη της Κυπαρισσίας, στο Μεγάλο Καλντερίμι. Μια μεγάλη γιορτή, μια έκθεση που προσάδει στην αισθητική αλλά και στο χώρο και στην καλαισθησία και στην ευγένεια και στην ευλάβεια που έχει αυτή η κοινωνία κι αυτός ο χώρος. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο Δήμος Τριφυλίας δεν άφησε αυτό το θεσμό να μαραθεί, όταν κάποιοι, ακόμα δεν έχω καταλάβει, αναίτια ήθελαν να σβήσει αυτή η γιορτή. Σ’ αυτή τη δύσκολη στιγμή, από το Δήμο Τριφυλίας με τη θέληση και με την αμέριστη βοήθεια του Συλλόγου για την Προστασία και Αναβίωση της Άνω Πόλης της Κυπαρισσίας και προσωπικά από τον πρόεδρο, τον κ. Σταθόπουλο, έγινε το κάθε τι για να μπορέσουμε σήμερα να μιλάμε για τη 15η διοργάνωση, η οποία παρατηρώ ότι είναι και πολύ καλύτερη και πλουσιότερη απ’ όλες τις άλλες φορές.
Είναι αυτή η θέληση της κοινωνίας, που ένα πολύ μεγάλο γεγονός, που ξεπερνά τα όρια του Δήμου μας, κάτι πρωτόγνωρο για όλη την Πελοπόννησο, σήμερα ξαναρχίζει με τη 15η μορφή του και είναι κάτι που, αν θέλετε, το νιώθω και παιδί μου, με την έννοια ότι το συντηρήσαμε και το μεγαλώσαμε και όπως και να ’ρχονται τα πράγματα, τέτοια μέρα θα ’μαι πάντα εδώ».
Με τη σειρά του, ο πρόεδρος του Συλλόγου για την Προστασία και Αναβίωση της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας, Γιάννης Σταθόπουλος, αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στο 15ο Παζάρι, επισήμανε: «Είναι ένας θεσμός που είναι γιορτή για την Πάνω Πόλη Κυπαρισσίας. Η Πάνω Πόλη γιορτάζει, είναι φωταγωγημένη, αναδεικνύει τα καλντερίμια της, τις ομορφιές της και αυτό το γεγονός γίνεται από το Δήμο Τριφυλίας σε συνεργασία με το Σύλλογό μας, το Σύλλογο για την Προστασία και Αναβίωση της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας».
Επίσης, ευχαρίστησε προσωπικά το δήμαρχο και το Δ.Σ. Τριφυλίας που εμπιστεύθηκαν το Σύλλογο για τη διοργάνωση σε μια δύσκολη στιγμή.
Αναφερόμενος στη φετινή διοργάνωση, επισήμανε ότι είναι εμπλουτισμένη και ευχαρίστησε όλους τους ανθρώπους που στηρίζουν το θεσμό. Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο της ευρύτερης περιοχής να επισκεφθεί το Παζάρι και την Πάνω Πόλη Κυπαρισσίας.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων – Συνδέσμων Τριφυλίας, Παναγιώτης Λούτος, χαιρέτισε τη διοργάνωση, τονίζοντας: «Είναι μία εκδήλωση η οποία έχει καταξιωθεί, όχι μόνο στην Κυπαρισσία, αλλά γενικότερα σε όλη την περιοχή και σ’ όλη την Πελοπόννησο.
Φέρνει αναμνήσεις, πώς ξεκίνησε η κοινωνία και η πατρίδα μας τις δύσκολες εποχές και, βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι γίνεται σε μια ιστορική περιοχή, στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας με το καλντερίμι, το Σταυροπάζαρο». Τέλος, συνεχάρη τους διοργανωτές εκφράζοντας τη στήριξη της Ομοσπονδίας σε τέτοιες εκδηλώσεις.
 Του Ηλία Γιαννόπουλου ~
***  Η πρώτη συναυλία Πορτοκάλογλου στο Κάστρο το 1986 με τους «Φατμέ» !

~  Για ακόμα μια φορά ο Νίκος Πορτοκάλογλου, συνοδευόμενος από τον επίσης «λάτρη» της Καλαμάτας Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ξεσήκωσαν για δύο βραδιές το κοινό της πόλης στο αμφιθέατρο του Κάστρου.  
Στη συνέντευξη, δε, που παραχώρησαν στο Δημαρχείο Καλαμάτας, ο Νίκος Πορτοκάλογλου έκανε ειδική μνεία στο αμφιθέατρο του Κάστρου. Όπως τόνισε, αποτελεί σημείο αναφοράς στην καριέρα του, αφού εκεί πραγματοποιήθηκε η πρώτη ουσιαστικά μεγάλη συναυλία των «Φατμέ», μπροστά σε χιλιάδες θεατών, αλλάζοντας από τότε το «ρου» της ιστορίας του συγκροτήματος.  
67706208_710687526041190_4206387645674160128_n.jpg

Το «Θάρρος» ψάχνοντας στο αρχείο του βρήκε το απόκομμα της διαφήμισης αυτής της συναυλίας, που διοργανώθηκε επί δημαρχοντίας του Σταύρου Μπένου και από την τότε δημοτική επιχείρηση ΔΕΠΑΚ. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 1986, και σύμφωνα και με «μαρτυρίες» εφήβων τότε, μεγαλυτέρων σήμερα Καλαματιανών, όντως άφησε «εποχή» στα μουσικά «δρώμενα» της πόλης.  
Επίσης, είναι πολύ πιθανό αυτή να ήταν μία από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη συναυλία που δόθηκε ποτέ στο αμφιθέατρο του Κάστρου της Καλαμάτας.  Κ. Γαζ 
 Υ.Γ.: Πληροφορίες σχετικά με αυτή τη συναυλία μού είχε δώσει ο Βασίλης Κούδας, που αποτελούσε ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών σχετικά με ιστορίες από την Καλαμάτα των δεκαετιών ’70 και ’80, και ο οποίος δυστυχώς έφυγε ξαφνικά από τη ζωή δυο χρόνια περίπου πριν.  
 *Διαβάστε επίσης: «Μάγεψαν» Πορτοκάλογλου & Μαχαιρίτσας στο Κάστρο της Καλαμάτας 

***  Θαλάσσιες χελώνες επιτέθηκαν σε 40 λουόμενους στο Λιμένι της Μάνης!

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε χθες στην περιοχή Λιμένι Μάνης, όταν θαλάσσιες χελώνες "επιτέθηκαν" σε περίπου 40 λουόμενους.
Αναστάτωση, λοιπόν, προκλήθηκε στην περιοχή Λιμένι στη Μάνη, όταν περίπου σαράντα άτομα δέχθηκαν επίθεση από θαλάσσιες χελώνες, ένας αριθμός που εντυπωσιάζει μέχρι και τις Τοπικές Αρχές, καθώς δεν έχει παρατηρηθεί κάτι παρόμοιο στην περιοχή.
Σύμφωνα με τον Ανάργυρο Μαριόλη, διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αερόπολης, η άμεση θεραπεία των θυμάτων έγινε βάσει του ιστορικού του κάθε ενός.
"Είναι σύνηθες το φαινόμενο οι θαλάσσιες χελώνες να παρουσιάζουν σαλμονέλα στο στόμα και στο κέλυφος, επομένως όπου χρήζει ο ασθενής θα λάβει αντιβίωση, αλλά και θα του χορηγηθεί αντιτετανικός ορός".
"Οι επισκέπτες, βλέποντας τις χελώνες τις πλησιάζουν με σκοπό να τις ταΐσουν, με αποτέλεσμα εκείνες να αντιδρούν και να τους δαγκώνουν".

Αυτό που προτείνει ο κ. Μαριόλης είναι οι θαλάσσιες χελώνες να αντιμετωπίζονται ως άγρια ζώα και οι τουρίστες να καταλάβουν ότι δεν είναι ζώα τα οποία χρειάζονται να εκλαμβάνουν τροφή από τον άνθρωπο, καθώς συνδέουν την τροφή μαζί του και γίνονται επιθετικές.  ΠΗΓΗ: News247.gr

***  Ωρολογιακή βόμβα για την ελληνική οικονομία οι δασμοί ύψους 100% των ΗΠΑ στο ελαιόλαδο

Μοναδικό μέλος από Ελλάδα η Καλαματιανή ΑΓΡΟΒΙΜ Α.Ε. η οποία και πλήττεται
Την επιβολή δασμών ύψους 100% της εμπορικής αξίας ευρωπαϊκών ελαιολάδων και ελιών που θα εισάγονται στις ΗΠΑ επεξεργάζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι επικείμενοι αυτοί δασμοί αναμένεται να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην Ελλάδα, ειδικότερα σε μια περίοδο υπέρ-δεκαετούς οικονομικής, βιομηχανικής και κοινωνικής κρίσης και, επομένως, επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν με μεγάλη σοβαρότητα και στο πλαίσιο της εξωτερικής οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του US International Trade Commission, η αξία των εισαγόμενων ελληνικών ελαιολάδων και ελιών στις ΗΠΑ είναι της τάξης των 90 εκατ. δολαρίων σε ετήσια βάση.
Στο μάτι του κυκλώνα για εμπορικά συμφέροντα τρίτων
Η αρχή του προβλήματος έγινε στις 6 Οκτωβρίου 2004, όταν οι ΗΠΑ προσέφυγαν στο Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου (WTO) κατά των Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας και Αγγλίας (τώρα μέλη της Ε.Ε.) για ενίσχυση της αεροναυπηγικής τους βιομηχανίας σε κατάχρηση των διεθνών εμπορικών συμφωνιών «General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994)» και «Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement)».
Η αιτία του προβλήματος, δηλαδή, είναι η διαμάχη μεταξύ αμερικανικών BOEING και των ευρωπαϊκών AIRBUS, όπου ουδεμία ανάμειξη ή όφελος έχει η Ελλάδα.
Ο δεκαπενταετής αυτός εμπορικός πόλεμος φτάνει στο τέλος του με την τελική απόφαση του ΔΟΕ (WTO) για το ύψος των αντισταθμιστικών μέτρων (δασμοί τιμωρίας) που θα μπορούν να επιβάλουν οι ΗΠΑ στην περίπτωση που η Ε.Ε. δε συμμορφωθεί αναφορικά με την αθέμιτη επιδότηση της αεροναυπηγικής εταιρείας AIRBUS. Η απόφαση αυτή αναμένεται εντός Αυγούστου 2019 –δηλαδή τώρα!
Κατάλογο προϊόντων στα οποία θα επιβληθεί δασμός εισαγωγής ύψους από 25% μέχρι και 100% της εμπορικής τους αξίας, εξέδωσε το USTR τη 12η Απριλίου 2019 και συμπεριλαμβάνει 425 κωδικούς προϊόντων, συνολικής ετήσιας αξίας εισαγωγών στις ΗΠΑ 21 δισ. δολαρίων. Στον κατάλογο αυτό, δυστυχώς, μεταξύ άλλων ελληνικών προϊόντων εθνικής σημασίας, συμπεριλαμβάνεται το ελαιόλαδο (HTC 1509.10.20).
Σε διαβούλευση επί του ανωτέρω καταλόγου, που έληξε στις 28 Μαΐου 2019, κατατέθηκαν 648 τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και, ως αναμενόμενο, καμία από την Ελλάδα.
Σε συνέχεια, το USTR, την 1η Ιουλίου 2019, εξέδωσε Συμπληρωματικό Κατάλογο που περιλαμβάνει 89 επιπλέον προϊόντα συνολικής αξίας ετησίων εισαγωγών στις ΗΠΑ 4 δισ. δολαρίων, ανεβάζοντας την αξία των εν δυνάμει μέτρων στα 25 δισ. δολάρια. Μεταξύ άλλων αγροτικών προϊόντων, στο συμπληρωματικό κατάλογο είναι και οι πράσινες ελιές σε άλμη (HTC code 2005.70.120).
Συζήτηση αναφορικά με το νέο κατάλογο προϊόντων διαχειριζόταν ειδική επιτροπή «Section 301 Committee» του USTR, μέχρι τις 12 Αυγούστου 2019.
Αστάθεια, κίνδυνος και προβληματισμός
Η αστάθεια που δημιουργεί η προβληματική και αβέβαιη κατάσταση οδηγεί τους Αμερικανούς εισαγωγείς και τις ελληνικές εταιρείες που εξάγουν τυποποιημένο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, να «βάλουν containers στη θάλασσα» με προορισμό τις ΗΠΑ, ώστε να «γλιτώσουν» το πρώτο κύμα εν δυνάμει δασμών, εφόσον η επιβολή δασμών δεν αφορά προϊόντα που είναι εν πλω.
Με την επιβολή δασμών 100% επί της αξίας των εμπορευμάτων, ένα container τυποποιημένου ελαιολάδου αξίας 80.000 δολαρίων θα δασμολογηθεί με επιπλέον 80.000 δολάρια κατά την εισαγωγή του στις ΗΠΑ, αυξάνοντας το συνολικό κόστος εμπορεύματος σε 160.000 δολάρια!
Για το λόγο αυτόν, στο σύνδεσμο εισαγωγέων ελαιολάδου στις ΗΠΑ (North American Olive Oil Association – NAOOA), στον οποίο δεσπόζουσα θέση έχουν ιταλικές και ισπανικές επιχειρήσεις και με μοναδικό μέλος από Ελλάδα την ΑΓΡΟΒΙΜ ΑΕ, έχει σημάνει συναγερμός.
Επιπλέον, μέσω στοχευμένης δημοσιογραφικής προβολής του θέματος εντός ΗΠΑ, με ενδεικτική αναφορά τη δημοσιότητα που έδωσε στο θέμα το CBS NY, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά του ελαιολάδου, αλλά και ομάδες καταναλωτών που προσέχουν την υγεία τους, προβάλλουν τον κίνδυνο τριπλασιασμού τις τιμής έξτρα παρθένου ελαιολάδου στις ΗΠΑ, εφόσον επιβληθούν οι αναμενόμενοι δασμοί.
Στην ίδια γραμμή, σχετικό άρθρο των GREEK REPORTERS αναφέρει ασύμμετρα τα μέτρα εναντίον της Ελλάδος, μιας χώρας που ουδεμία ανάμειξη έχει με την εμπορική διαφωνία Ε.Ε. και ΗΠΑ, ενώ έχει επενδύσει υπέρογκα κονδύλια και δυναμικό για την, έστω και μικρή, παρουσία ελληνικών ελαιολάδων (ύψους 3% των συνολικά 300.000 τόνων ετησίως εισαγωγών στις ΗΠΑ) στην αμερικανική αγορά.
Παγκόσμιος εμπορικός και οικονομικός πόλεμος
Πιστεύω πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα προβεί στην επιβολή δασμών και δε θα ακυρώσει έναν 15ετή επίμονο αγώνα υποστήριξης της αεροναυπηγικής βιομηχανίας των ΗΠΑ. Σημαντικό, δε, ερέθισμα που ενισχύει αυτήν τη θέση, αποτελεί και ο μεγάλος αριθμός παραγγελιών της AIRBUS (ύψους 43 δισ. δολαρίων) έναντι της BOEING (ύψους 32 δισ. δολαρίων) στην πρόσφατη έκθεση RARIS AIR SHOW τον Ιούνιο 2019.
Το μόνο σίγουρο είναι πως βιώνουμε περίοδο ανοικτού οικονομικού πολέμου που θα πρέπει η χώρα να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και αμεσότητα.
Τι κάνει η Ελλάδα για να υποστηρίξει
το ελαιόλαδο στις ΗΠΑ
Ο ΣΕΒΙΤΕΛ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου) έγκαιρα ενεργοποιήθηκε και προκάλεσε σχετική σύσκεψη στο ΥΠΑΑΤ στις 19/4/2019, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΥΠΕΞ, του ΥΠΟΙΚ και επαγγελματικών Οργανώσεων που επηρεάζονται αρνητικά από την επιβολή δασμών στις ΗΠΑ.
Παράλληλα, ο ΣΕΒΙΤΕΛ συγκάλεσε στις 24/4/19 σύσκεψη με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις-μέλη του, συναντήθηκε (8/5/19) και έστειλε υπόμνημα (18/5/2019) προς τον Αμερικανό Εμπορικό Ακόλουθο Κιθ Σίλβερ, ενημέρωσε τον Αμερικανό Πρέσβη Τζέφρυ Πάιατ και, τέλος, έθεσε (24/7/19) το εν λόγω θέμα υπόψη και του νέου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μάκη Βορίδη.
Μέχρι σήμερα, ουδείς μας γνωρίζει σε τι ενέργειες έχει προβεί ο επίσημος κρατικός μας μηχανισμός. Γνωρίζω, όμως, πως νομικοί σύμβουλοι του ΝΑΟΟΑ πιστεύουν πως η Ε.Ε. αναμένει απόφαση από τον ΔΟΕ (WTO) για ύψος ετησίων δασμών 7 δισ. δολαρίων, και πως η Ε.Ε. δεν επιδεικνύει πολιτική βούληση για επίλυση του προβλήματος.
Ειδικότερα, προτείνονται ενέργειες όπως:
1. Σύνδεσμοι, συνεταιρισμοί, και εν γένει οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν προϊόντα που θίγονται (κρασί, τυρί, λάδι, ελιές, κ.λπ.), και επιθυμούν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά των ΗΠΑ, να ενημερώσουν τα μέλη τους, Επιμελητήρια, Περιφέρεια, υπουργείο κ.λπ. και να προβούν άμεσα σε σειρά ενεργειών όπως ο ΝΑΟΟΑ για το ελαιόλαδο.
2. Έλληνες εξαγωγείς να επικοινωνήσουν άμεσα και ενημερώσουν πελάτες τους στις ΗΠΑ, ώστε αυτοί με τη σειρά τους να προβούν σε αντίστοιχες ενέργειες, όπως η ενημέρωση των καταναλωτών, η νομική αντιπροσώπευση, η παρουσία σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και, ειδικότερα, η άσκηση επιρροής σε μέλη του Κογκρέσου της περιοχής τους ώστε να υποστηρίξουν τα εν λόγω ελληνικά προϊόντα που προμηθεύονται.
3. Ειδικότερα για το ελαιόλαδο, οι προαναφερθέντες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την επιστολή Perscrell-Arrington, μέσω της ενεργοποίησης και προσυπογραφής της από επιπλέον μέλη του Κογκρέσου. Ήδη οι Josh Gottheimer (NJ), Anthony Brindisi (NY) και Dutch Ruppersberger (MD) υποστηρίζουν την πρωτοβουλία αυτή.
Του Κωνσταντίνου Πεϊμανίδη   Διευθύνοντος συμβούλου EUCAT SA

***  Η Ευρώπη εμπιστεύεται τις γυναίκες…

~   Η Ευρώπη, με την πρόταση των ηγετών της Ε.Ε. για το τιμόνι του ΔΝΤ της Βουλγάρας Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, εμπιστεύεται τρεις από τις πιο κρίσιμες επιτελικές θέσεις για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, σε γυναίκες.
Εκτός από τη Βουλγάρα πολιτικό, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν αναλαμβάνει την προεδρία της Κομισιόν, η δε Κριστίν Λαγκάρντ επιστρέφει σε ευρωπαϊκό έδαφος και διαδέχεται τον Μάριο Ντράγκι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Μένει επομένως να αποδειχθεί αν ως καπετάνισσες οι γυναίκες αποδειχθούν πιο ικανές στο τιμόνι του σκάφους που ονομάζεται Ευρώπη.  Α.

***  Άσυλο για τις οπισθοδρομικές πανεπιστημιακές και πολιτικές ηγεσίες

Κάθε Κυριακή με Θάρρος
 Κάθε απλός πολίτης- όχι οι χρεοκοπημένες οπισθοδρομικές πανεπιστημιακές και πολιτικές ηγεσίες- αναρωτιέται: γιατί κάποιοι άνθρωποι κάνουν τέτοια πράγματα; Τι έφταιξαν τα κτήρια στους ανθρώπους; Γιατί ο απλός άνθρωπος, ο φτωχός εργάτης και αγρότης, να πληρώνει τις καταστροφές που προξενεί κάθε λίγο η οπισθοδρομική κομπανία; Γιατί;
Ο κοινός νους λέει ότι όποιος κάνει ζημιά πληρώνει. Όποιος έχει ευθύνη πληρώνει. Και είναι γνωστό ότι επανειλημμένως έχουν γίνει ζημιές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Άγνωστο είναι- μάλλον είναι γνωστότατο- αν για αυτές τις ζημιές έχει κανείς πληρώσει. Αν όχι, γιατί;
Αλήθεια, για ποιους λόγους θεσπίστηκε το πανεπιστημιακό άσυλο; Για την ελεύθερη κυκλοφορία ιδεών ή για την ελεύθερη κυκλοφορία βανδάλων; Με ποιο δικαίωμα οι ετερόφωτοι πρυτάνεις παραβιάζουν το άσυλο; Με ποιο δικαίωμα επιτρέπουν καταστροφές;
Γιατί, χρόνια τώρα, οι κυβερνήσεις απλώς έβλεπαν τις καταστροφές και απλούστατα έβγαζαν μια ανακοίνωση που καταδίκαζε τα γεγονότα, δηλαδή τις καταστροφές από τους βανδάλους.
Γιατί, τόσα χρόνια, δεν επεμβαίνει ο εισαγγελέας, αφού βλέπει με τα ίδια του τα μάτια να διαπράττονται εγκλήματα, σε βαθμό κακουργήματος;
Αλήθεια, μήπως συνέφερε την (εκάστοτε) κυβέρνηση αυτή η «αναμπουμπούλα»; Μήπως το παιχνίδι ήταν στημένο για να αποπροσανατολίζεται ο κοσμάκης;
Ανεξάρτητα από το όφελος ή το κόστος της όποιας κυβέρνησης από αυτή την αναμπουμπούλα, υπάρχει τεράστιο ζήτημα ευθύνης. Ποιος ευθύνεται για την τρομοκρατία εις βάρος των πολιτών και ποιος ευθύνεται για τις καταστροφές της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας; Μία «πρώτη» αλλά ίσως και τελική κατανομή ευθυνών είναι η εξής:
Πρώτον, ευθύνονται οι κυβερνήσεις. Πρωτίστως ευθύνεται το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ το 1982 έφτιαξε έναν νόμο που διέλυσε τα πανεπιστήμια. Ευθύνονται οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, διότι επί των κυβερνήσεών του γεννήθηκαν και καρποφόρησαν τέτοιου είδους εξουσίες-παραεξουσίες. Επιπλέον, με λόγους και έργα καλλιέργησε τις καταλήψεις στον εκπαιδευτικό χώρο. Αλλά ευθύνονται και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, που δεν κατάφεραν να επιβάλλουν το νόμο.
Δεύτερον, ευθύνονται οι πρυτάνεις των ΑΕΙ που γίνονται καταλήψεις-καταστροφές. Αναντίρρητα η μερίδα του λέοντος ανήκει στους πρυτάνεις που χαϊδεύουν τα αυτιά των καταληψιών. Αλλά φταίνε και οι πρυτάνεις που ανέχονται τις καταλήψεις και τις κάθε είδους ασχήμιες στα πανεπιστήμια, από τους κάθε λογής τραμπούκους. Κάποιοι λένε ότι μερικοί από αυτούς τους πρυτάνεις είναι «προοδευτικοί». Όμως, η πολιτεία τους δείχνει ότι είναι οπισθοδρομικοί, εκτός αν η επιβράβευση ή η ανοχή στις φθορές και στις καταστροφές περιουσιών και συμβόλων θεωρούνται πρόοδος και όχι οπισθοδρόμηση.
Η ευθύνη των πρυτάνεων είναι τεράστια, πολύ μεγαλύτερη από την ευθύνη των πολιτικών. Στο κάτω-κάτω οι πολιτικοί είναι επαγγελματίες, ενώ οι πρυτάνεις είναι λειτουργοί. Οι πρυτάνεις διοικούν τα ΑΕΙ και, ως εκ τούτου, οφείλουν να τα φροντίζουν και να τα διασφαλίζουν. Και αναρωτιέται κανείς γιατί «κανένας» πρύτανης δεν είχε μέχρι σήμερα το θάρρος να παραιτηθεί; Αλλά, αν είχε θάρρος, ίσως, δε θα ήταν πρύτανης.
Τρίτον, ευθύνεται ο εισαγγελέας. Αλήθεια, ποιος είναι ο ρόλος του εισαγγελέα; Ο κόσμος πιστεύει πως ο εισαγγελέας μεριμνά για την εφαρμογή του νόμου, για την τάξη και ασφάλεια. Ο εισαγγελέας, λοιπόν, οφείλει να παρέμβει όταν παραβιάζεται το πανεπιστημιακό άσυλο (δεν ενδιαφέρει αν τον καλεί ή όχι ο κ. πρύτανης). Και βέβαια οφείλει να παρέμβει οσάκις στο πανεπιστήμιο γίνονται φθορές και καταστροφές. Μήπως δεν έβλεπε αυτό που έβλεπαν όλοι;
Τέταρτον, ευθύνονται όσοι παραβίασαν το πανεπιστημιακό άσυλο, ανεξάρτητα αν έκαναν ή δεν έκαναν ζημιές. Είναι οι λεγόμενοι ψευτο-αναρχικοί, οι ψευτο-αριστεροί, οι ψευτο-προοδευτικοί. Όλοι είναι «ψευτο», γιατί οι πραγματικοί αναρχικοί, αριστεροί, προοδευτικοί, δεν είναι ασύδοτοι, ούτε βάνδαλοι, ούτε καταστρέφουν τη δημόσια περιουσία.
Μέχρι πότε θα κυβερνά-καταστρέφει μια ασήμαντη, σχεδόν ανύπαρκτη, μειοψηφία (πολιτικών, πανεπιστημιακών, νεαρών); Μέχρι πότε η συντηρητική, σχεδόν καθολική, πλειοψηφία θα παραμένει σιωπηλή στη γωνία, αγναντεύοντας τις καταστροφές που αυτή καλείται να πληρώσει;
Καιρός, λοιπόν, να αντιδράσει η σιωπηλή και παραγκωνισμένη πλειοψηφία. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Η «κατάσταση» δεν πάει άλλο. Καιρός να ξεβρωμίσει το πανεπιστήμιο από την κόπρο του Αυγείου.
Κι αν ξυπνήσει η σιωπηλή πλειοψηφία, τότε, φωτιά στα μπατζάκια σε όλους αυτούς τους ανευθυνο-υπεύθυνους, τότε θα τρέχουν και δε θα φτάνουν.  Γράφει ο Παύλος Μάραντος*    *Ο Παύλος Μάραντος είναι Έλληνας και Ευρωπαίος πολίτης marantosp@gmail.com

*** Από  Παράκληση στην Παναγία μας στο Αρφαρά Μεσσηνίας1~  Από την 7η Παράκληση στην Παναγία μας Παρασκευή 09-08-2019 Άγιοι Θεόδωροι Αρφαρων ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215976393936173/  .-
2~ Εκφώνηση Ι. Ευαγγελίου ΤΟ Ι. Ευαγγέλιο στην 7η Παράκληση στους Αγίους ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΑΡΦΑΡΩΝ Παρασκευή 09-08-2019 :  https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215976381335858/ 
3~    Αρφαρά ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ από την 7η Παράκληση στην Παναγία μας Παρασκευή 09-08_2019 Άγιοι Θεόδωροι Αρφαρων ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ :    https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215976113489162/
 .-
  

~  *** ΠΕΡΙ  ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ :    Ονόματα παρά τοις  αρχαίοις πολλά και ποικίλα εστί .   
                                                                                                         1.-~**   Περικλής -= περί το κλέος (=γύρω από την δόξα ) 
2.- ** Ηρακλής : Ο ήρωας παρά την έραν και το κλέος ., ο εν γή ένδοξος . Έστιν   Έρα ή γή [ Ο Ηρακλής προέρχεται από το «έρα» που θα πει ¨γη»  και ‘ «το κλέος» , που  θα πει δόξα ] .-Η από το «Ήρα» , το οποίο σημαίνει την δαίμονα , και του κλέους .».- Άλλη εκδοχή είναι ότι προέρχεται από την Θεά:  Ήρα και το κλέος = δόξα .- 
3.-** Θησέας - = Θησέας έχει ονομασθεί για την θέση των γνωρισμάτων  του , δηλαδή του ξίφους και των πεδίλλων του . - 
4.- ** Αλέξανδρος - =  Προέρχεται από το ρήμα «Αλέξω»’=προστατεύω  αποτρέπω , απομακρύνω και το  «ανήρ»= Ανδρός .- Το  ρήμα Αλέξω , μας έχει επίσης αφήσει τις λέξεις : Αλεξι-κέραυνο, αλεξί-σφαιρο , αλεξι-βρόχιο , αλεξι-πτωτο , Αλέξα-νδρο.- 
5.-** Αχιλλεύς = ωνομάσθει  έτσι διότι λύει το άχος =λύπη . Διότι ήταν  ιατρός .- Άλλη εκδοχή , διότι έφερε άχος = λύπη  στην μητέρα του Θέτιδα και τους κατοίκους του Ιλίου-Τρώες .- Τρίτη άποψη λέει , ονομάσθει έτσι , επειδή δεν ακούμπησε στα χείλη του τροφή [Α =ού . +χείλη = τροφή ] .- Καθότι δεν ετράφει με γάλα  αλλά με μυελούς ελαφιών από τον Χείρωνα .-    Επίσης  Αχίλλειον στην Κέρκυρα .- 
 6.- ** Τερψιχόρη = από το τέρψις – ευχαρίστηση και χορός .-

 7.- **  Καλλιόπη = από το «κάλος» και το ορώ =βλέπω .- Είναι δηλαδή , η πιο όμορφη στην όψη , εμφάνιση προσώπου .-  
 8.-** Δημοσθένης -= Από το  δήμος=λαός , και το σθένος = δύναμη .- Πηγές : {λεξικά  Ησυχίου , Φωτίου , Ζωναρά , Σουϊδα ,   Αμμωνίου }.- 

  
                                      
*** Από  τα  δικά μας βίντεο για σήμερα :
1~**  Στον κήπο η μία χελώνα στην ώρα του φαγητού καθαρίζει το ΠΕΡΙΒΟΛΙ του σπιτιού μας στο Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ 09-08-2019 :   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215974043837422/   .- 
 2~** Η χελώνα στον κήπο εν ώρα φαγητού Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ 09-08-2019"""" :      https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215974025556965/  .-
3~**ο χελονακι1 στον κήπο του σπιτιού μας στο Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ 09-08-2019  :  https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215973979115804/  .-                              
 5~** Η χελώνα στο ΠΕΡΙΒΟΛΙ του σπιτιού μας στο Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ 09-08-2019 :  https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215973937634767/  .- 
6~** Βραδινό μπάνιο στη Μπούκα Όαση Μεσσήνη 08-08-2019  : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215970097258760/  .-                                             
~*** Η Κίνα «τρέχει» να ΣΩΣΕΙ την Τουρκία από την ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ! Τελειώνουν τα αποθέματα…
Πακέτο στήριξης ύψους $1 δισ. έλαβε η Τουρκία από την κεντρική τράπεζα της Κίνας, τον Ιούνιο.   
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Bloomberg, πρόκειται για την πρώτη φορά που η Άγκυρα λαμβάνει τέτοιο ποσό, μέσω της συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων με το Πεκίνο, η οποία ισχύει από το 2012 και ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια.
Η κίνηση αυτή ενίσχυσε σημαντικά τα συναλλαγματικά αποθέματα της γειτονικής χώρας, κατά την περίοδο όπου είχαν προκληθεί έντονες ανησυχίες στους επενδυτικούς κύκλους για την πολιτικοοικονομική αστάθεια που επικρατούσε στην Τουρκία.  Η σημερινή δημοσίευση των στοιχείων, από την Άγκυρα, για το ισοζύγιο πληρωμών, αποκάλυψε την κινέζικη «ένεση» ρευστότητας στα τουρκικά ταμεία. Αξίζει να αναφερθεί πως η γειτονική χώρα έχει υπογράψει παρόμοια συμφωνία με το Κατάρ, η οποία και της επέφερε $3 δισ. την εποχή που η τουρκική λίρα επλήγη.
***   Η κυβέρνηση εντείνει τους ελέγχους εισιτηρίων! Βάζουν και την ΕΛ.ΑΣ. στο «παιχνίδι»…
~  Αυστηρή αστυνόμευση στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, συζήτησαν ο υφυπουργός Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο αντιπρόεδρος του ΟΑΣΑ, Ιωάννης Σκουμπούρης. 
Αποφασίστηκε άμεσα να επαναλειτουργήσουν και να ενισχυθούν με περισσότερες βάρδιες εκδοτήρια εισιτηρίων σε πολυσύχναστους σταθμούς όπως Ακρόπολη, Μοναστηράκι, Θησείο, Σύνταγμα και Σταθμός Λαρίσης.
Παράλληλα, το υπουργείο Μεταφορών ήρθε σε συνεννόηση με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη συνδρομή της Αστυνομίας στους ελέγχους εισιτηρίων, ενώ ήδη είναι εμφανής η παρουσία αστυνομικών σε κεντρικούς σταθμούς.  Επίσης, το υπουργείο ζήτησε από τον ΟΑΣΑ τον περαιτέρω εμπλουτισμό των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.  Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ έως την άνοιξη του 2020 οι πιστωτικές κάρτες θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και ως ηλεκτρονικό εισιτήριο.  Σε ό,τι αφορά τις οδικές συγκοινωνίες, επιστρέφουν στην ΟΣΥ 30 οδηγοί και υπάλληλοι, οι οποίοι ήταν αποσπασμένοι σε κόμματα και πολιτικά πρόσωπα που δεν εξελέγησαν.  Επίσης, το υπουργείο Μεταφορών ενεργοποιεί δευτεροβάθμιο υγειονομικό έλεγχο στην ΟΣΥ, καθώς διαπιστώθηκε ότι, την τρέχουσα περίοδο, μεγάλος αριθμός οδηγών βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια.  tribune.gr
***  Εκτός Επιτροπής Ανταγωνισμού η Β. Θάνου – Δημοσιεύθηκε ο νόμος…
~

Εκτός Επιτροπής Ανταγωνισμού τίθεται πλέον η Βασιλική Θάνου μετά τη δημοσίευση του νόμου που ψήφισε η Βουλή και μεταξύ άλλων προβλέπει συγκεκριμένα ασυμβίβαστα για την επιλογή του πρόεδρου και των μελών της επιτροπής.
Ασυμβίβαστα που η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου δεν καλύπτει λόγω της τοποθέτησής της ως επικεφαλής του νομικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργού.
Η ίδια δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί καθώς και ότι δεν δύναται να απομακρυνθεί από τη θέση της. Εν τούτοις η δημοσίευση του ΦΕΚ και η αναδρομική ισχύς των ασυμβιβάστων οδηγούν την Β. Θάνου εκτός Επιτροπής Ανταγωνισμού.  
Στο εν λόγω ΦΕΚ αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του μέλους (τακτικού ή αναπληρωματικού) της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ασυμβίβαστη με την οποιαδήποτε μορφής κατοχή θέσης ή ανάθεση καθηκόντων ή απόσπαση ή άλλως απασχόληση στο γραφείο του πρωθυπουργού ή σε γραφείο της Γενικής Γραμματείας του πρωθυπουργού ή σε γραφείο μέλους της Κυβέρνησης ή σε πολιτικό γραφείο μέλους της Κυβέρνησης ή στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης ή σε γραφείο Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου, για μια πενταετία μετά την λήξη της εν λόγω κατοχής θέσης ή της ανάθεσης ή της απόσπασης ή της απασχόλησης αντιστοίχως , συμπεριλαμβανομένων της απόσπασης υπαλλήλου ή της κατοχής θέσης μετακλητού υπαλλήλου, συμβούλου, συνεργάτη ή έμμισθου/άμισθου προϊστάμενου σε ένα από τα ως άνω γραφεία ή στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης».
IMG-20190810-WA0000
parapolitika.gr
***   ΣΟΚΑΡΕ τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ ο Κ. Βελόπουλος: «Η Ελλάδα σε ΚΙΝΔΥΝΟ – Πρέπει να ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ στις τουρκικές ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»… (ΒΙΝΤΕΟ) 

~  Για όλα τα θέματα μίλησε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκος Βελόπουλος, στην εκπομπή «Καλοκαιρινή Ενημέρωση» στην ΕΡΤ1. 
Ο Κ. Βελόπουλος μίλησε για όλα τα φλέγοντα θέματα των τελευταίων ημερών τόσο για στο πολιτικό κομμάτι όσο και στα εθνικά μας θέματα.
Μεταξύ άλλων ο Κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε και στην ανάγκη η Ελλάδα να θέσει κόκκινες γραμμές σε περίπτωση προκλήσεων από την Τουρκία. Δείτε το βίντεο από την παρουσία του κ. Βελόπουλου στην ΕΡΤ: 
~** ΑΘΛΗΤΙΚΑ  :

~*** Καλαμάτα-Ατρόμητος Πατρών στις 25/8 για την 1η φάση του Κυπέλλου Ελλάδος! 

~  Διενεργήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας η κλήρωση της 1ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος 2019-20, οι αγώνες της οποίας θα διεξαχθούν στις 25/08/2019. Η Καλαμάτα, ως κυπελλούχος Μεσσηνίας κατά την περασμένη σαιζόν, συμμετέχει στη διοργάνωση και κληρώθηκε να υποδεχθεί τον Ατρόμητο Πατρών. Ο αγώνας θα είναι νοκ άουτ και θα διεξαχθεί στις 25 Αυγούστου, στο Στάδιο της Παραλίας.
Τα ζευγάρια που αναδείχθηκαν ανά ζώνη, είναι τα ακόλουθα:
1η Ζώνη
Μ. Αλέξανδρος Ιάσμου (Θράκης) - Πανδραμαϊκός (Δράμας)
Εθνικός Αλεξανδρούπολης (Έβρου)- Αετός Ορφανού (Καβάλας)
Πανσερραϊκός (Σερρών)- Ορφέας PUMA Ξάνθης (Ξάνθης)
2η Ζώνη
ΠΑΟΝΕ (Κιλκίς) - ΑΕ Καρίτσας (Πιερίας)
Μακεδονικός ΦΟΥΦΑ (Κοζάνης) - Μ. Αλέξανδρος Καλλιθέας (Καστοριάς)
Εδεσσαϊκός (Πέλλας) - Θερμαϊκός Θέρμης (Μακεδονίας)
3η Ζώνη
Ελλασσόνα (Λάρισας) - Σούλι Παραμυθιάς (Θεσπρωτίας)
Αταλάντη (Φθιώτιδας) - Μετέωρα (Τρικάλων)
Θιναλιακός (Κέρκυρας) - Ποταμιά (Ευρυτανίας)
Τηλυκράτης (Πρέβεζας/Λευκάδας) - ΑΟ Σελλάνων (Καρδίτσας)
4η Ζώνη
Απόλλων Ευπαλίου (Φωκίδας) - Όμηρος Νεοχωρίου (Αιτωλοακαρνανίας)
Παλληξουριακός (Κεφαλληνίας/Ιθάκης) - Ξενοφών Κρεστενών (Ηλείας)
Δόξα ΑΟ (Άρτας) - Ζάκυνθος ΑΠΣ (Ζακύνθου)
Καλαμάτα (Μεσσηνίας) - Ατρόμητος Πατρών (Αχαΐας)
5η Ζώνη
ΑΟ Υπάτου (Βοιωτίας) - Παναργειακός (Αργολίδας)
Κόρινθος ΠΑΣ (Κορινθίας) - Λεωνίδιο (Αρκαδίας)
Πελλάνας Καστορείου (Λακωνίας) - Ατρόμητος Αγ. Γεωργίου (Χίου)
Πανσαμιακός Βαθύλλου (Σάμου) - Αιολικός (Λέσβου)
6η Ζώνη
Νέα Αρτάκη (Ευβοίας) - Εθνικός (Πειραιά)
Επισκοπή (Ρεθύμνου) - Ατσαλένιος (Ηρακλείου)
Πανθηραϊκός (Κυκλάδων) - Ηλυσιακός (Αθηνών)
Αχαρναϊκός (Αν. Αττικής) - ΣΥΝΚΑ ΑΕΕΚ (Χανίων).


 ~**~***     ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2019  :                               1.- ARFARA NEWS Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .- Πέμπτη 01  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  ~ ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ !  και  ΚΑΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΑ   για όλους μας :
2.-  ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Καλαμάτας  .- 
  Παρασκευή  02  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
3.- ARFARA NEWS Εφημερίδα μας Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .- Σάββατο 03  ΄Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
 4.-  ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  από το Α-Ω ..  ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας 
Σάββατο  03  Αυγούστου 2019  ; https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post.html   
 5.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Κυριακή 04 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
 6.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Δευτέρα 05 Αυγούστου 2019 ,  Στο αγιάζι της ενημέρωσης :

 https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html .-
7.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας 
Τρίτη 06 Αυγούστου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/arfara-news-06-2019.html  .- 
8.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τετάρτη 07 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης :                                                           https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-
9.-ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας 
Πέμπτη 08 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :                                                                 https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/08/arfara-news-08-2019.html  .-
10.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .-

Παρασκευή 08-Αύγουστος 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
11.-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .

Σάββατο  10 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
12.-
 

   ~**  Από τις Αναρτήσεις ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 :
~  34.- Σάββατο, 27 Ιουλίου 2019  ΘΕΜΑΤΑ  υγείας  ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας :   https://snsarfara.blogspot.com/2019/07/27-2019.html .- 
35.- : Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Κυριακή  28  Ιουλίου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης 

https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/07/blog-post.html  .-
36.- Η Εφημερίδα μας Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Δευτέρα 29 -07-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/07/blog-post.html  .- 
37.- ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ….. Δευτέρα 29- ΙΟΥΛΙΟΥ  2019 .
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ... ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ...ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  και ΒΙΝΤΕΟ  Πέμπτη 11  Ιανουάριος 2018 ..... Ε΄ Μέρος :

 https://snsarfara.blogspot.com/2019/07/blog-post_29.html  .-
 38.- Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τρίτη  30  Ιουλίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :           

https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/07/blog-post.html  .-   
39.- Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα από Αρφαρά Καλαμάτας .
Τετάρτη 21 Ιουλίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
 https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/07/blog-post_30.html .-  
40.- ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ  Από το Α- Ω .  ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας .-
Τετάρτη 31 Ιουλίου  2019   :

 https://snsarfara.blogspot.com/2019/07/blog-post_31.html  .- 
        
 ~**  ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ Σ.Ν.Σ : 
~ 1. -
Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas    ,  
http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009      
 2. -
Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .-http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,
3. -
Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας
 Σύνολον        14.444   βίντεο   .-

*** 
https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών
 
https://www.facebook.com/sylgkdsarf/    = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών
  https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like& notif_id=1476255372769279    ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ    https://www.facebook.com/apostolis.giannakountzos.7?pnref=lhc.friends  = ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Χ.Γ .      http://www.timeoutcyprus.com/article/17506/volta-sto-palaihori-savvatokyriako  .-  
http://www.arfara1964athens.gr/    ARFARA ATHENS ..  www.arfara1964athens.gr 
   https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139. 

*** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
 ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
***  http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328   , .=  http://www.messinia.net.gr  /. -  .- www.erroso.gr  , .-        
  https://www.facebook.com/pg/paisiosmonahos/posts/?ref=notif  = ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ

  1.-   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  - =stamatios.n.skoulikas
  2.- Stamatios Skoulikas: https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.18?sk=wall .-

~

Δεν υπάρχουν σχόλια: